(Ne)souhlasím s panem Drdou

Politici, odpovědní za jmenování vedoucích funkcionářů Českého rozhlasu, by se měli starat, zda nenastal vhodný čas k výměně.

Politika
Jan Schneider | 04.02.2013

Publicista Štěpán Kotrba si stěžoval Radě Českého rozhlasu na komentář Adama Drdy, v němž údajně autor porušil Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Zásady objektivity a vyváženosti prý narušily formulace o „legrační figurce Janě Bobošíkové“, „hloupé a iracionální nacionalistické kampani Přemysla Sobotky“ nebo konstatování, že voliči Karla Schwarzenberga nejsou stiženi „stupidními předsudky“. Český rozhlas posléze potrestal editora a šéfredaktora stanice. Případu jsme se věnovali v komentáři nazvaném Sebekastrace Českého rozhlasu. Nad širším kontextem se zamýšlí Jan Schneider.

(Ne)souhlasím s panem Drdou. Víte, jakou cenu má ta věta? Jak obrovskou cenu má ta věta? Uvědomujeme si dostatečně všichni, co všechno se muselo hrát a odehrát, abychom toto mohli svobodně napsat?

Znamená to, že pan Adam Drda něco svobodně myslel, napsal a zveřejnil. Nato něco svobodně pomyslel pan Štěpán Kotrba, protože se mu to Drdovo psaní nelíbilo, tak to napsal. Nenapsal to jen jako občan Kotrba, ale přímo jako stěžovatel Kotrba. I to má svou obrovskou cenu! Je tu instituce, která střeží své veřejnoprávní postavení, má autoregulující pravidla a kodexy a občané si mohou s odvoláním na ně stěžovat, když se jim něco nezdá.

Bohumilovi Doležalovi se ta Kotrbova stížnost nelíbila, a tak o tom taky svobodně napsal. Soudil, že se na Drdu ty vnitropodnikové kodexy ČRo nevztahují, protože je externím autorem. Nakonec ale z Doležalova stanoviska vyplynulo, že se Drdy zastává proto, že jejich názory souzněly. Tato Doležalova douška byla nejen zbytečná až nadbytečná, to byl přímo vlastní gól. Nepřímo jsem si z ní (možná mylně, je to na mou odpovědnost) vyvodil obavu, že kdyby Doležalův názor nesouzněl s Drdovým, nemusel by se ho třeba taky zastat, což by mi přišlo velmi nedemokratické.

Přiznám, že se mi nelíbí dvě třetiny Drdova komentáře, ale děsím se, že někdo přišel na nápad ten komentář stahovat z webových stránek

Já se naopak přiznám, že se mi nelíbí dvě třetiny Drdova komentáře, ale děsím se, že někdo přišel na nápad ten komentář stahovat z webových stránek. Což se bohužel stalo. Je to škoda i z toho důvodu, že závěr Drdova komentáře je i podle mého soudu překvapivý a hodnotný.

Události se však vyvíjely rychle a stala se další hrozná věc - příslušný šéfredaktor rozhlasu byl prý potrestán za to, že nechal publikovat tento Drdův „nevyvážený“ komentář. Pomiňme zásadní námitku, že vysílání veřejnoprávního rozhlasu by mělo být vyvážené vcelku, a že tudíž nemůže být vyváženo v každou konkrétní sekundu (a že touto sterilizací spěje k nicotnosti – pokud to ovšem není příprava na devastaci rozhlasu, s tím, že by pak ten šunt někdo za hubičku privatizoval).

Děsivé na celé situaci není to, že stížnost směřovala „ve prospěch“ Miloše Zemana, ale to, že po jeho zvolení prezidentem byla vyřízena kladně a šéfredaktor a editor byli potrestáni. Nebyl-li by Zeman zvolen, dalo by se to skousnout, ale v tomto případě nikoliv! Měla nastoupit velkorysost, byla-li by ve stížnosti shledána jakási oprávněnost.

Takovýto příchylný akt ČRo, úklona směrem k Hradu, zbytečná až devótní, by měla naopak vyvolat starání politiků, odpovědných za jmenování vedoucích funkcionářů Českého rozhlasu, zda nenastal vhodný čas k výměně. Takovýto úkon je totiž nevhodný a připomíná ty nejhorší doby. Měli by se poohlédnout po někom, kdo má vlastní hlavu a kdo dokáže být po svém jmenování do funkce tak trochu „nevděčný“.

Očekával bych, že se ČRo bude za své odvysílané programy bít a postaví se za své redaktory a šéfredaktory

Kdo dokáže hned po svém jmenování „seknout“ i po těch, kteří mu dali důvěru. Toho by si měli politici vážit, protože jenom u takových lidí mají naději, že až budou oni sami v opozici, budou se tito lidé i vůči budoucím „vedoucím silám ve společnosti“ chovat „nezdvořile“.

Očekával bych též, že se ČRo bude za své odvysílané programy bít a postaví se za své redaktory a šéfredaktory a bude polemizovat a diskutovat a debatovat až se bude všem od hub kouřit, aby se zase ty demokratické procedury prozkoumaly do větší hloubky a do širších souvislostí. A že budou připomínat světové příklady pěkně drsných politických komentářů, které napsali slovutní komentátoři. A já opět připomenu toho rošťáka Chestertona, abych nasadil laťku hodně vysoko.

Ale takto stáhnout kaťata před tušeným brodem (kdoví, jestli bylo vůbec před čím), je alarmující. Dalo by se shrnout, že takto to dopadá, když si do morku kostí bolševici anebo totální předstrašenci hrají na demokraty. 

Zobrazit diskusi
Reakcí:42

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Ovšem domáhat se velkomyslnosti vítězů je nesmysl

Rada jakožto správní orgán se přirozeně na nějakou "velkomyslnost" nemůže ohlížet. Pokud  objekt dozoru pochybil jednat musí nezávisle na výsledku voleb.

Komentář se nakonec opíral  (dle názoru Rady nepřípustně) nejen do pozdějšího vítěze voleb, ale i do právě vyřazených kandidátů Bobošíkové a Sobotky.

Nesdílím nadšení nad tím, že díky demokratickému systému získal pan Kotrba svobodu vyjevit svůj názor, způsobem, jímž tak učinil. Svoboda posílat udání tu byla již za minulého režimu, a lidé typu pana Kotrby je navíc chápali jako svoji povinnost vůči zřízení a své Straně.

Jsem ovšem přesvědčen, že názor respektovaného komentátora jakým je bezpochyby pan Drda, je skutečností, kterou rozhlas veřejné služby nemá právo před koncesionáři a veřejností zatajovat.

"Vyvážený komentář" je ovšem piramidální pitomost. Je to protimluv srovnatelný se suchou vodou či studeným ohněm. Vypovídá zejména o pokřiveném myšlení většiny té asi spíše zbytečné rady jmenované z vůle politiků a politikům také vděčné. 

A tresty za komentář Adama Drdy jsou projevem této vděčnosti. Nevídím potřebu jásat nad šíří svobody projevu.

 

Chápete význam slov?

Jaké udání. kotrba posla stížnost Radě, kttrá je k tomu, jako poslední instanci pro zjednání nápravy. Také jsem to několikrát zkusil, ale arogantní odpověď většinou místopředsedy rady mě vyléčila ze smyslu si u ní stěžovat. Proto se divím, že se to Kotrbovi povedlo. A o vyváženosti radia Česko je zbytečně pchybovat. Stačí se jen podívat odkud se rekrutují redaktoři. Z levicového spektra to není. A v tom by měla být vyváženost.

Chápete význam slov?

Jaké udání. kotrba posla stížnost Radě, kttrá je k tomu, jako poslední instanci pro zjednání nápravy. Také jsem to několikrát zkusil, ale arogantní odpověď většinou místopředsedy rady mě vyléčila ze smyslu si u ní stěžovat. Proto se divím, že se to Kotrbovi povedlo. A o vyváženosti radia Česko je zbytečně pchybovat. Stačí se jen podívat odkud se rekrutují redaktoři. Z levicového spektra to není. A v tom by měla být vyváženost.

Víte v čem je problém

že ČRo má okruh svých spřátelených lidí, kteří můžo v rozhlase mluvit a pak jsou ti nespřátelení, kteří nemůžou. Drda, Doležal ti jsou v rádiu pečení vaření, Kotrba, nebo Čulík ani pomyšlení.  K vyváženosti třeba výběr z tisku. Zakladnín sestava je MFD, LN, HN a k nim se pak vybere něco. Tak dnes to doplnil další list z pravice E15, no aby se neřeklo tak poslední bylo Právo se zásadní zprávou o tom, že se letos již probudili krtci. A je to.

Kotrba do ČRo ?

A proč ne taky Vandas nebo Semín ? Kotrba je i v rámci BL extrém a pro svou xenofobii často ve sporu s Čulíkem. Volat po otevření veřejnoprávního media lidem, kterými se krajní levice fakticky spojuje s extrémní pravicí, je buď projevem kolosální hlouposti nebo nepřiznanou snahou o privatizaci těchto medií.

Důkaz

Prosil bych názorný důkaz Kotrbovy xenofobie. Kdo je jinak oprávněn posuzovat krajnost extrémů, jejich překročení. není to náhodou soud, A pokud není někdo odsouzen, tak má v demokracii vyjevit svůj názor. To udělal i Kotrba svou stížností na "extrémní komentář"  drdův.

Pokud jste tuto logiku uplatnil i ve svých udáních,

tak se nedivím, že Vás s nimi Rada vyhodila. Nevím odkud znáte Kotrbovy názory, ale pokud sledujete BL, kde je prezentuje asi nejčastěji, pak víte i o kritice, které se mu za xenofobii dostává od šéfredaktora. Ale je možné, že právě těmito názory Vám Kotrba imponuje a za xenofobní je nepovažujete. To je ovšem Váš problém.

Ach jo

kdo nechce pochopit, tak najde nějakou kličku. Stejné odpovědi produkuje i ta Rada. K čemu dle Vás je, když ne k řešení i stížností, dle Vás udání(trochu podpásovka, že?). No a ke Kotrbovi, věnoval jsem tomu nějaký čas, ale nenašel jsem nic co by jej činilo xenofoben. Jó pokud máte v oblibě fašizující protesty, tak pak je jejich odpůrce Kotrba dle vás xenofob. Takže si myslím, že stížnost Kotrbova na jednostranný "komentář" ve prospěch Schwarciho byl oprávněný, stejně jako je nevyvážené vysílání radia Česko.

Já Vás chápu, když píšete o nevyváženosti,

ohražoval jsem se proti názoru, že by v ČRo měli mít prostor extrémisté.

Musím se přiznat, že snad žádný Kotrbův text jsem nedočetl do konce - nemám na to žaludek. A proto jsem psal o Čulíkově hodnocení, ne o svém. Jeho vyjádření najdete v BL pod mnohými z Kotrbových článků. 

A nebuďte přecitlivělý na slovo udání. Pokud si stěžujete na vyjádření něčího názoru, musíte s ním počítat. Ti, které tyto praktiky poškodily za bolševika, jsou citliví zase na ně.

 

A co stížnost proti postupu vedení ČRo?

Nejsem novinář, ale není tohle přesně ta hranice, kdy už je dobré pro váš obor ujednotit si to společensky jako precedens u vyšší a nezávislejší instance než je ČRo - Svaz novinářů, anebo soud? Začíná to "popelníčkem", pokračuje pokutou a stažením... a co dál s tou obecně rozlezlou neprofesionální servilitou?  

...

Český rozhlas by měl působit důvěryhodně. Bylo by tedy hezké, kdyby se prošetřením stížnosti zjistilo, k velké radosti rady a vedení, že se zaměstnanci zachovali tak, jak měli.

Co profesní svaz novinářů a žaloba

- není to dnes už přesně takový limit, kdy by se mohl pojem "nestranný komentář" vymezit jako precedens, třeba za pomoci Svazu novinářů nebo soudu? Kdo vymezí hranice, když ne vy, publicisté? Servilita ve stylu "popelníček"... tím to začíná a končit to může Běloruskem. Já bych se na místě potrestaných zaměstnanců obrátila na nějakou rozhodčí instanci. Pokud to neudělají, může to někdo z publicistů udělat za ně? Nejsem novinář. Děkuji za dobrý článek... a případnou odpověď. 

  

Vyšší princip

Jsem přesvědčen o tom, že Rada ČRo neměla vúbec hodnotit obsah komentáře. Pokud neměl protizákonný obsah, například tím, že by propagoval hnutí prosazující porušování lidských práv,  atd. Což autor zjevně nedělal. 

Tím, že hájíme svobodu slova a to třeba i člověka s jehož názory hluboce nesouhlasíme, hájíme i svobodu slova vlastní. To je přece základ. Proto vůbec nehodnotím  obsah textu, je totiž úplně vedlejší.  Rada se pustila na tenký led, podle mne měla stížnost jednoznačně a z principu odmítnout, a to právě s poukazem na svobodu slova. A vedení ČRo si má být tohoto principu dobře vědomo a má jej ze všech sil hájit. Nestačí dvakrát za rok položit věnce k památníku na budově rozhlasu na Vinohradské třídě. Památníku lidí kteří v letech 1945 a  1968 u rozhlasu zahynuli v podstatě právě za svobodu slova. A je úplně jedno zda ten komentář napsal Drda, Kotrba, Schneider nebo Hovorka. A jestli kritizuje nebo chválí MZ, KS, VK atd.

Ad hominem:

Kotrba je normalizační komunista. Je neuvěřitelná drzost, že se někdo takový zaštiťuje demokracií. A je to samozřejmě lež, prostě se mu komentář nelíbil, tak udal autora. Jak se to tady dělalo 40 let.

Tragické je, že se s ním vůbec někdo bavil.

Nic jako "vyvážený" komentář neexistuje. Když komentuji, zaujímám stanovisko. Když informuji, hovořím nestranně.

normalizační komunista

můžete to něčím doložit?

 

Z oficiálního životopisu použitého při jeho působení

v radě ČRo:
 

POLITICKÁ PŘÍSLUŠNOST
1986 - 1992 KSČ, KSČM
1995 - ČSSD

 

Neřešil bych ho, kdyby jste se neptal pane Křivane. Nějaký obrázek to o něm spoluvytváří, ale nepovažuji to za nejdůležitější.  I když skutečnost, že Drda je spoluautorem cyklu o zločinech a křivdách komunistického režimu připravovaného ve spolupráci s ČRo leccos naznačuje. Ale i tak není Kotrba občanem druhé kategorie, jeho právem je psát stížnosti, či udání. Nicméně to, že má tendenci potlačovat svobodu slova jiného, svého názorového oponenta, ukazuje, že demokracii vnímá pokrouceně.

malé plus pro Kotrbu

Jen bych rád upozornil, že skuteční normalizační komunisté z KSČ vystoupili již do konce roku 1989 a řada z nich své členství dodnes tají. 

Z toho životopisu plyne

že pan Kotrba vstoupil do KSČ ještě během studií.

Kdo tu dobu pamatuje, potvrdí, to bylo projevem toho nejtvrdšího kariérismu. Přijetí během studií je indikátorem toho, že s ním Strana měla velké plány a mladý soudruh byl s těmito plány srozuměn.

Většina ostatních straníků do KSČ vstupovala až v praktickém životě, který je poučil o kádrových stropech a dalších socialistických vymoženostech, nebo když si je jako perspektivní vyhlédl podnikový kádrovák v zájmu zvýšení kadrového profilu příslušného útvaru.

 

Souhlasím s Vámi

a nijak se ho nezastávám. Vypovídá to o jeho charakteru, to  bezesporu. Na pivo bych s ním nešel, jeho názory jsou mně úplně volné, jen budu hájit i jeho právo, ať je svobodně projevuje. To je vše. Ale Kotrbovi to právo nikdo neupírá, pokud se nepletu. 

Ano, spočítal jsem si léta,

Ano, spočítal jsem si léta, máte pravdu

Komentář Adama Drdy v Českém rozhlasu

Tímto článkem A.Drdy se obšírně zaobíraly Britské listy (zřejmě tím, že do nich píše pan Kotrba), bylo zde dost článků kladných i záporných.  Článke A.Drdy jsem také četla , i stížnost p. Kotrby.   Také si myslím, že veřejnoprávní média či tisk /existuje-li vůbec u nás ještě/  mají být nestranná, mají  vysílat či psát  nezávisle na tom kdo je právě u moci,   a to  samé mají činit  zaměstnanci či externí pracovníci těchto institucí.   V případě, že nedokáží být objektivní a ve svých článcích prezentují své osobní názory na věc, které  tak vnucují svým posluchačům či čtenářům tak ať píší či vysílají v soukromých periodikách či vysílají v soukromých rádiích či televizích, umožní-li jim to.

odkazuji na tento článek  http://www.blisty.cz/art/67315.html

odkaz začíná

......Bulvární server IDnes zuří, že Rada ČRo uznala stížnost Štěpána Kotrby proti zaujatému komentáři Adama Drdy, odvysílanému v Českém rozhlase. IDnes tvrdí, že "podstatou komentáře je subjektivnost, snaha získat posluchače pro určitý názor".

To právě ale veřejnoprávní mediální instituce nesmí dělat. Je s podivem, že v IDnes to netuší. BBC samozřejmě nevysílá žádné komentáře. Její reportéři nesmějí vyjadřovat žádný osobní politický názor.....(konec z citace)

už jen ten úvod .....ZUŘÍ.....rozlišuje li ČRo zpravodajství a KOMENTÁŘE  kde je problém? Komentář je vždycky subjektivní

 

(citace z článku)..Instituce veřejné služby nesmějí šířit subjektivně pojaté materiály a mají za povinnost seznamovat své konzumenty s protikladnými pohledy a postoji, aby si konzument sám mohl udělat vlastní názor...(konec citace)  jak tedy mají instituce veřejné služby seznamovat konzumenty s protichůdnými pohledy a postoji, když ne právě TŘEBA skrze komentáře? Nesmí tedy komentátor do veřejnoprávních médií vlastně ani páchnout? Co třeba ČT TA JE TAKÉ VEŘEJNOPRÁVNÍ. To by znamenalo, že tam nesmí páchnout ani politologové?

 

(citace z článku.)...

IDnes svým zuřivým výstupem proti Kotrbovi jen dále prohlubuje svou diskreditaci.

Osobně bych chtěl dodat, že sleduju "práci" Adama Drdy už léta a je to jeden z nejzabedněnějších propagandistů v České republice. Za novináře bych ho tedy neoznačil.....(konec citace) autor Jan Čulík

 

ono to spíš vypadá na osobní účty  http://www.youtube.com/watch?v=9Qk2MIjfq-I

 

p.s. myslím, že stažené kalhoty před brodem je ještě mírná diagnoza

Jiný názor.

Z výše popsaného jsem si jen potvrdil svůj starý názor. Máme svobodu slova. Můžeme si volně zveřejňovat své názory na cokoliv. Připomínat vládě a jejím různým strukturám, institucím , agendám, co se nám kde nelíbí, někdy dost vážné připomínky , ale co se stane s nimi. Státní struktury neslyší, nevidí, a dělají si vše zase jen po svém.

Co milionů kritických poznámek letělo éterem po různých servrech, máme asi 500 dalších novin, časopisů. Ale společnost trápí stále stejné neduhy.Kdy již občané poznají, že diskuzemi po internetech, ale i novinách, nic nezmění. Bude to ještě dalších 30 let ? Nebo ještě víc ? Kdo ví.

To jsou nesmysly.

Kde bere autor jistotu, že někdo stahoval kaťata před brodem?

Nějaký trouba si dělal z média veřejné služby hlásnou troubu své (stranické) propagandy, jiný trouba šéfredaktor mu to strpěl, takže dostali oba poprávu za uši. Jinak by za chvíli byl ČRo a ČT stejná propagandistická žumpa jako lžiDnes atd. Když už na to musím přispívat, tak nevím, proč bych měl ještě k tomu poslouchat takové žvásty, jako byl ten Drdův. Pokud nedokáží zaměstnat někoho dostatečně profesionálního, kdo by dokázal zůstat nad věcí, tak nechť setrvají u informování o holých faktech.  

Nenutím vás,

ale přece - zkuste si ten Drdův článek přečíst až do konce, respektive: hlavně ten konec. Ten je moc dobrý, kritický zase vůči Karlovi. To opravdu nejsou žádné žvásty. Cizí a nesouhlasné názory, velevážený, opravdu nejsou žvásty. Jejich výskyt je totiž potvrzením demokracie. Uvědomte si, že někdo může pokládat zase vaše vyjádření za žvásty, a začal by spekulovat s tím, zda vám to nezatrhnout, když se mu to nechce poslouchat. To by byla cesta do pekel - krásná, hladká, jednomyslná. Po tom se vám stýská?

Četl jsem.

Jinak bych si nedovolil to komentovat. Konec je v pohodě, i když jsou to spíš dobré rady volebnímu štábu. Nazývat to kritikou Trautenberka je poněkud úsměvné. Ale hlavně to přece nemění nic na neprofesionalitě a hrubé tendenčnosti, kterými ten komentář oplýval.

Samozřejmě najisto předpokládám, že řada lidí pokládá naopak moje komentáře za žvásty. Ale jak si nepochybně uvědomujete, moje žvásty nikdo v ČRo nevysílá, takže to není možné dávat takto do kontextu. Nevím, že bych žádal redakci České pozice, aby potrestala za příliš horlivé propagandistické články některé své autory. Nevím, že bych bránil panu Drdovi hlásat své žvásty z některé z mnoha tribun, na které přímo finančně nepřispívám.

Když už mě "posíláte do pekel", nabídl bych jinou paralelu. Nejsem pamětník, určitě to není přesné, ale jak asi  dobová státní média informovala o procesu s Miladou Horákovou? Po tom se Vám stýská?

A vám ano?

Já si právě myslím, že by měly být více tolerovány "protivládní" a "protiprezidentské" články, než ty ostatní. To jsem tam také napsal. Poslední odstavec vašeho článku tak hovoří pro můj -nikoliv váš- názor!

Mně vůbec ne.

To myslíte vážně? Takže Drdův příspěvek byl "protivládní" a "protiprezidentský"? Vy znáte pobavit :-)

A já naivka si myslel, že to byl "pražský" mainstream. Že Drda jen vyjevil svatou pražskou pravdu, aby takto pronikla i k poslednímu hloupému venkovanu.

Věřte, že jsem první, kdo by si přál názorovou pluralitu ve veřejnoprávním médiu. Ale ta jaksi z nějakého zvláštního důvodu možná není, takže až na další budu rád, pokud se zabrání aspoň těm nejhrubším jednostranným a neprofesionálním výlevům ze strany příliš horlivých režimních přisluhovačů. Myslím, že si plátci koncesionářských poplatků nezaslouží, aby je za jejich peníze kdejaký hejhula urážel a vysmíval se jim.

No a konečně si myslím, že potrestáním viníků tohoto excesu nikdo nic před brodem nestahoval. Byla to jen (minimalistická) věcná profesionální reakce na zjevné hrubé porušení regulí. Zavírání očí, pro které patrně horujete, by bylo zcela neadekvátní, neboť nedůvodné a neospravedlnitelné. Už zavřeli oči dost tím, že problém řešili až na základě stížnosti, ne sami od sebe.  

A vy svůj příspěvek myslíte vážně?

Nikde jsem totiž nepsal o tom, že by Drdův příspěvek byl "protivládní" nebo "protiprezidentský". Tím druhým se ale tak nějak stal v době, kdy byla řešena stížnost na něj. Nekruťte prosím slova podle svých momentálních nápadů.

Ta názorová pluralita "z nějakého zvláštního důvodu možná není" - tím důvodem jsou možná názory, podobné vaším, které "tak nějak" tvrdí, "že to nejde" (oblíbená tuzemská výmluva). Já tvrdím, že to jde, jen člověk nesmí být příliš cimprlich. Jak říkávala jedna moudrá dáma: "nejhorší smrt je z úleku".

Co se příspěvku onoho "hejhuly" týče, ruku na srdce: nebyl o nic blbější, než některé Zemanovy žvejky. Nadto měl velmi vyrovnaný konec, takže se o něm celém nedá mluvit jednoznačně. Měl část nasírající, ale i část vybalancovanou.

Zjevné porušení regulí by se muselo dokázat. Uvedl jsem všechny body Kotrbovy stížnosti, můžete to zkusit konkretizovat? 

Jinak znovu upozorňuji, že na jednotlivý příspěvek podle zákona nelze uplatňovat námitku nevyváženosti - vysílání musí být ve svém celku (zákonem nespecifikovaném) vyvážené. Je to jako na kole - jednou šlápnete levou, jednou pravou, abyste mohl jet rovně. Když zakážete "jednostranné" šlapání, zastavíte se.

Já vždycky :-)

To jsem tedy nějak špatně pochopil, nebyl v tom úmysl něco kroutit.

Po pravdě řečeno, nerozumím přesně o co Vám jde. Pořád odvádíte řeč k nějaké názorové pluralitě, kterou já v zásadě nezpochybňuji. Bylo by hezké, kdyby byla. Jenomže názorové trouby má v rukou režim, úzká skupina vyvolených, kteří tyto trouby využívají zcela ve prospěch svých mocenských a ekonomických zájmů. Nepohodlné názory se do nich nemají šanci dostat. A když, tak v patřičně demagogicky zpracované přežvýkané formě a náležitě onálepkované jakožto například nacionalistické, rasistické či xenofobní. V případě kandidatury pana Trautenberka je takových otázek hromada, které nezazněly, ač byly zcela na místě a volič měl právo znát na ně odpovědi. 

A za této situace se (patrně) zastáváte hejhuly, který svou horlivou jednostrannou prorežimní snahu přepískl a a dospěl až k urážkám voličů protistrany. Za jejich peníze. Během vrholícího volebního období. Já fakt už nevím jak to konkretizovat. Jeho nedobrovolní sponzoři jsou panem Drdou obdařeni stupidními předsudky, hysterickými revolucionářskými názory, nenávistí ke svatému Karlovi, zkrátka řečeno celkovou méněcenností. Pan redaktor z Prahy to přece musí vědět.

K Vaší "celkové vyváženosti" - jakkoli ji nepovažuji za klíčovou, jen se ptám, nevím - zazněl vedle tohoto komentáře podobně hloupý a urážlivý příspěvek druhé strany? Nebo se bicykl po zastavení svalil na stranu?

Na přímou otázku

přímá odpověď: nevím, já ČRo téměř neposlouchám. Opravdu nejsem schopen zhodnotit, zda vysílání ČRo bylo "v celku" vyvážené. Docela by mě to zajímalo, jestli se Rada pro rozhlasové vysílání tím zabývala, vyhodnocením vysílání v rozmezí celé prezidentské kampaně. To by mělo jinou váhu. Já to nestíhám sledovat. Ostatně, partaje si platí svá tisková oddělení, mají na to, objednat si analýzu vysílání veřejnoprávních médií. Mám za to, že by se jistě ozvaly, kdyby v tom vysílání byl nějaký zřetelný nepoměr.

Tak ČRo se k tomu nakonec postavil celkem solidně:

http://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/prohlaseni-ceskeho-rozhlasu-ke-glose-adama-drdy--1170538

A pokud se jim dá věřit, věc řešili ještě týden před druhým kolem volby, takže stahování kaťat se asi nepotvrzuje.

Takže

-máme tomu věřit- oni ten Drdův příspěvek projednávali sami od sebe, dávno před Kotrbovou stížností? Tak tomu už vůbec nerozumím. Na základě čeho se tím zabývali? Vždyť Kotrbovi (Zoubek i Pancíř) přímo uznali jeho podnět jako oprávněný, aniž by tam napsali, že se věcí již předtím sami zabývali a "přijali opatření" a podobné žvejky.

Nemohu najít pádný důvod, jímž zaplašit obavu, že jde o ex-post adataci, aby se termínově dostali před druhé kolo. Možná jsem ale jen zbytečně podezíravý. Doufejme.

Není předmětem stížnosti i "sebemrskačství" ČRo něco jiného?

Omlouvám se, že zasahuji do vaší diskuze. Ale ve všech možných reakcích na tuto stížnost (vaší diskuzi zde nevyjímaje) mi nějak unikají souvislosti s obsahem stížnosti.

Není náhodou hlavním problémem příspěvku pana Drdy jeho velmi neuctivé vyjadřování na adresu kandidátů i části voličů? Je to akceptovatelné pro veřejnoprávní instituci?

Rozhodně je dobře se vrátit k meritu věci:

Kotrba ve své stížnosti uvádí:

V komentáři se autor dopouští těchto výroků:

(1) v českých zemích (nejen v Praze) žije víc než milión lidí, kteří nejsou stiženi stupidními předsudky….

(2) jde o lidi, jejichž duchovní obzor přesahuje svět Krkonošských pohádek.

(3) třeba paní Bobošíková, byť je to legrační figura…

(4) jeho nacionalistická kampaň (lišící se od názorů Bobošíkové a Klause jen v drobných nuancích) byla strašně hloupá a naprosto iracionální.

(5) víc než milión lidí nesdílí hysterickou revolucionářskou ideologii…

(6) Sledovat vůdčí postavy sociální demokracie při včerejší tiskovce bylo tristní: zachovaly se stejně, jako ODS s Klausem, podpořily Zemana ve víře, že se stane prezidentem a na oplátku za tu podporu jim pak dá pokoj; což je trapně naivní

(7) Koho dalšího přitáhnou populární umělci, výzvy z redakcí novin a kýčovité milostné dopisy různých dojatých dam, šířící se po internetu?

(8) pokusit se co největšímu množství lidí věcně vysvětlit, proč je Zeman horší – a co by se mohlo stát, kdyby tu za krátký čas byl jednobarevný Senát, jednobarevná Sněmovna, a k tomu prezident, který je bohužel vyzpytatelný jen v tom nejhorším.

To je vše. Abych byl upřímný, mám pocit, že někdo Kotrbovi šlápl na kuří oko, že si totiž některé ty věci vztáhl na sebe. Učinil-li tak, pak asi důvodně - čímž paradoxně potvrdil správnost Drdova komentáře.

Dovolím si ještě zopakovat pasáž ze zákona 231/2001 Sb, §31/3:

"Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla V CELKU VYSÍLANÉHO PROGRAMU jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí..."

Sám Kotrba to cituje, sám proti sobě: toto znění v podstatě VYLUČUJE takovouto stížnost proti JEDNOMU příspěvku. Kotrba by musel rozebrat jakýsi "celek" rozhlasem odvysílaného programu, který je logicky větší než jeden pořad, a v něm by musel dokázat nevyváženost. Jeden jediný trochu opačně vyznělý pořad by pak učinil jeho stížnost bezpředmětnou.

Nadto pak znovu opakuji, že Drdův příspěvek byl poměrně vyvážený sám o sobě, protože kromě citovaných a Kotrbou odstěžovaných pasáží Drda napsal na konec i toto:

Karel Schwarzenberg a jeho volební štáb to budou mít strašně těžké i proto, že jakýkoli poukaz na ničemnosti, spjaté se Zemanem a jeho vládou, bude Zeman odstřelovat odkazy na Kalouska, na maléry Nečasova kabinetu, na spojenectví TOP 09 s Věcmi veřejnými atd atp. Neříkám, že to jsou „stejné věci“, ale něco na nich je. Obávám se zároveň, že společnost má krátkou paměť a Zeman s ní umí zacházet.

Má-li to celé dopadnout dobře, pak je třeba přestat vykreslovat Karla Schwarzenberga jako světcevzít jako fakt, že je diskutabilní politik (který demokratický politik není diskutabilní?) a pokusit se co největšímu množství lidí věcně vysvětlit, proč je Zeman horší - a co by se mohlo stát, kdyby tu za krátký čas byl jednobarevný Senát, jednobarevná Sněmovna, a k tomu prezident, který je bohužel vyzpytatelný jen v tom nejhorším. Tedy zvrátit to, co nedávno dobře vystihl Bohumil Doležal: "tahle volba má jednu základní a zcela podstatnou faleš: celá je postavena na iluzi, že volíme někoho jiného, než koho opravdu volíme, totiž že volíme mesiáše. (…) Je to pro její průběh osudová záležitost."

 

Meritum věci

Souhlasím s Vámi, že příčinou podání nebyla jen obrana etiky. Dokonce se mi zdá, že mezi autorem a stěžovatelem panuje silná animozita.

Ale proč s tím splachovat i Český rozhlas? Nejsem touto kauzou zaujatý natolik, abych studoval stížnost pana Kotrby slovo od slova. Z letmého přečtení jsem nabyl dojmu, že si stěžuje na formu příspěvku pana Drdy (o tom svědčí i Vámi vypsaných 8 bodů).

Na to v oficiálním vyjádření ČRo reaguje (cituji:) "Problém citované glosy nespočívá v tom, že v ní její autor prezentuje svůj názor a pohled na politickou scénu a českou společnost. Problematická je zásadně forma, jakou autor svůj názor prezentuje."

Proč tedy ty závěry o "ustupování moci"?

A ještě poznámka: v příspěvku "voláte" po diskuzi o formách komentářů, kterou měl vyvolat ČRo. Proč jen Český rozhlas? Proč tuto diskuzi nemají vyvolat kolegové novináři a blogeři? Proč jsou místo ní (zatím) k přečtení (až na výjimky) jen útoky na ČRo ve jménu ohrožení demokracie? Není to divné?

Rozumím jen zčásti,

omlouvám se. Nicméně "obrana etiky" - nesplývá Vám to s "obranou estetiky"? Vždy mě rozčiluje, když jsou kritizováni ti, kteří křičí kvůli pravdě, protože křičí a nadávají, kdežto ti, kteří hladkými slovy lžou, jsou téměř dáváni za vzor, protože ty lži doprovázejí úsměvy a způsoby, které jsou však falešné. Vraťte se až do biblických dob, občas bylo třeba něco roztřískat a zařvat, aby se lidi vzpamatovali a vytrhli z letargie.

Trestat redaktora za "formu" příspěvku, který pustil do vysílání, je proto z mého pohledu zcela nepřípadné. To bychom za chvíli z veřejnoprávního rozhlasu neuslyšeli ani Haška, a Plastici by byli z "formálních" důvodů opět na indexu. To není přecitlivělost, to je jen životní zkušenost a paměť a schopnost abstrahovat určitý jev a transponovat jej z jedné doby do druhé: okolnosti se mění, podstata kritizovaného jevu zůstává.

S tou animozitou asi máte pravdu, oba aktéři jsou aktivními interprety dějin a jistá personální animozita tu asi bude přítomna. Čímž nedávám za pravdu straně té či oné. Interpretace dějin potřebuje obé, radikalismus i konzervativismus, jinak je k ničemu.

ČRo měl vyvolat diskusi ohledně obrany svých zaměstnanců. Nemluvil jsem o tom, že by se této diskuse měl účastnit jen ČRo. Ten je však na rozdíl od ostatních ve specifickém (veřejnoprávním) postavení, s nímž si však společnost zatím asi neví moc rady. Není ani divu, bude ještě dlouho trvat, než se toto pojetí nějak "usadí", než vznikne nějaká tradice. Ta však nevznikne takovýmito ustrašenými reakcemi, jak předvedl ČRo. Naopak, ta praxe se usadí diskusemi, a ty já postrádám. Proto jsem -omlouvám se- tak úporný.

Vcelku jste mne pochopil dobře

a snad jsem i já dobře pochopil Vaše pohnutky k sepsání článku.

Naše pozice se rozchází hlavně v "prospěšnosti" bouchání do stolu. Já se domnívám, že i mimo veřejnoprávní prostor nemá místo, neb vede k emocionálním rekacím (často až k personifikaci argumentů)  a podstata vysloveného názoru se vytrácí.

Navíc s ohledem na převažující mediální obraz po celou dobu voleb, nebylo třeba při hodnocení protivníků p. Schwarzenberga a jejich voličů do ničeho tlouci, protože toho rámusu bylo sdostatek (ledaže by autorovým cílem byla sebeprezentace).

Tak to bude vše. Děkuji, že jste mi věnoval čas a zdravím.

Nerozumím Vašemu zanícení.

Volat po diskusi kvůli zaměstancům, kteří ve své pozici zklamali a ještě považovat jejich potrestání za akt ustrašenosti. Kormidlujete špatným směrem, řekla bych.

Mám rád Vaše články,

ne proto,že bych s Vámi vždy a ve všem souhlasil, ale Vaš články vykazují jistou, dle mého mínění vynikající, úroveň novinářské práce.

Možná, že je skrytý problém ne v Drdovi a v  Kotrbovi, v jejich střetu názorů, ale v neprofesionalitě šéfredaktora.  Šéfredaktor veřejněprávního media by měl velmi citlivě posuzovat co pustí prostřednictvím "svého" média na veřejnost. Na to má noty, které mu udávají mantinely názorového rozsahu obsahu a  na jeho práci dohlíží volený orgán zastupujcí veřejnost ( povinné přispěvovatele ze zákona). Není to omezení demokracie, ale určitá míra  zajištění přijatelnosti pro nejširší plátce s rozdílnými názory. A o tom, že byla přijatelnost   rozhodla rada, šéfredaktor se dopustil porušení svých poviností, tečka. Výklad poviností zaměstnance je potom vhodné pole pro diskuzi, to nepopírám, ale skutečnost je taková, Drda by měl své názorově vyhraněné články publikovat ve správném mediálním prostoru, které nejsou vázány veřejnoprávní korektností. Naskýtá se mu široká možnost se zařadit třeba u Vaší ČP vedle Kalenského. Nikoho by to neudivilo a byl by klid. ČP se profilovala určitým způsobem s kterým sice nesouhlasím, ale mám svobodnou volbu bez finančního obojku klepnout na správnou klávesnici. U ČRo sice taky, ale musím pořád platit.

Rozumím Vám,

to jsou dvě cesty, které je třeba mít na mysli. Já se přikláním k té peprnější, protože si nemyslím, že by průměrný posluchač byl až tak cimprlich, že by nesnesl "silný" názor (pochopitelně v reálném čase "vyvážený" zase jiným "silným" názorem). Ale i tam existují jisté meze, diskuse je tedy jen vlastně o tom, kde se nacházejí. Jsou tam, kde si je společnost stanoví. A o tom je tato debata. A podle mého soudu v tom Drdově článku nic tak esteticky- a eticky-borného nebylo. Bylo to dejme tomu tvrdší štengrování, bodyček - je to ale jako ve sportu, připustí-li rozhodčí tvrdší hru, může pochopitelně Drdu příště podobně zmastit Kotrba (místo žalování).

Obávám se totiž té "veřejnoprávní korektnosti", a nebudu asi sám. V jistém smyslu ji ovšem připouštím - dlouhodobě se nesmí veřejnoprávní médium přichylovat ani vychylovat ani odchylovat. Mělo by však stát široce rozkročené, protože to je stabilnější poloha, jestli mi rozumíte.

Také se velmi obávám veřejnoprávní korektnosti,

je to mimo jiné jedna z příčin postupného úpadku naší evropské civilizace. Tam kde se vytrácí střet, soutěž, boj a volba různosti  se dostáváme na cestu dlážděnou dobrými úmysly, vedoucí spolehlivě do pekla.

Ale je nutné si přiznat, že ČRo je právě tím živením prakticky všemi občany zavázán uvádět pořady (pro někoho nekonfliktní, plytké, názorově hladké) srozumitelně a přijatelně i pro lidi s jednodušším vnímáním. Vy,možná i já, si dovedeme utvořit na každý konfliktní okamžik svůj názor, ale velká část spektra posluchačů si nepřeje složitost samostatného rozhodování. Tom usíme u veřejnoprávního media respektovat. 

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah