Nechme v kauze Bárta a spol. promluvit ďáblova advokáta

Proč zatím nikdo neprozkoumal míru angažmá všech politických stran, které mohly z destrukce Věcí veřejných těžit?

Politika
Jan Schneider | 15.04.2012

V pátek třináctého byl vynesen nepravomocný rozsudek v kauze úplatkářství Věcí veřejných. Vyrojily se komentáře, které jsou si jisty svou věcí a utvrzují veřejnost, aby o verdiktu nepochybovala. Přílišná jednoznačnost této atmosféry, spolu s mnoha spornými, nebo dokonce protimluvnými, leč tvrdě převálcovanými skutečnostmi, vede k pocitu, že by tu měl zaznít hlas „ďáblova advokáta“, ať se to komu líbí, nebo ne.

Pro ony přesvědčené to bude jen dobrá záminka, jak popustit stavidla svému bezmyšlenkovitému rozhořčení. Pro ostatní – kterým je tato trochu provokativní úvaha věnována – to snad může být v nějakém detailu přínosným podnětem.

Kritika transparentnosti

Od začátku existence politické strany Věci veřejné (VV) je známa její souvislost s bezpečnostní agenturou, jejíž jedna část se nazývala detektivní. Tato skutečnost podnítila vznik mnohých terminologických slepenin, naprostou většinou pejorativního vyznění. Kritizována bývá jednak skutečnost, že politická strana je jednoznačně spjatá s podnikatelským subjektem, a potom též i charakter onoho subjektu.

Současné politické strany představují programově vyprázdněné vehikly přenášející podnikatelské zájmy do legislativního procesuVezměme kritiku vážně a zeptejme se, zdali u ostatních aktérů na politickém poli platí opak. Obávám se, že bychom se mohli dopátrat reality dokonce horší, než je onen kritizovaný jev. Současné politické strany totiž spíše představují programově vyprázdněné vehikly, přenášející podnikatelské zájmy do legislativního procesu (o exekutivě v této souvislosti ani nemluvě). Zájmy celkem libovolné, které jsou leckdy s programem daných partají v překvapivém nesouladu, až rozporu.

Samo lobbování přitom patří k principům politiky, pouze je nezbytné ho učinit co nejtransparentnějším. Ani přenášení skupinových zájmů do politiky není ničím nepatřičným (strana agrární, strana lidová, strana severu, strana pivní, strana erotická, strana pirátská a tak podobně.). Tuto námitku lze tedy uzavřít s tím, že na rozdíl od VV se dá hůře odhadnout, jakému lobbistovi která strana poskytne sluchu, což zvyšuje nepředvídatelnost politických dějů.

Pokud jde o charakter činnosti bezpečnostní agentury, je veřejnost bezostyšně masírována až manipulována. VV byly deklarovaně spjaty s detektivní agenturou. Znamená to snad, že by ostatní strany neměly žádné vztahy s podobnými subjekty? Je komické, jak dlouho se agentuře ABL omílalo o ústa, že „sledovala politiky na Praze 11“, a jak rychle zapadla nezodpovězená otázka, kterýpak klient tuto zakázku agentuře dal a zaplatil?

Je zřejmé, že jde o výtku velmi pokryteckou. Ostatní strany si totiž detektivní služby mohou zajišťovat outsorcingem, aniž by je deklarovaly, a vystavovaly se tím nebezpečí, že by na nich mohla ulpět laciná mediální nálepka. O osobních konexích některých politiků do této branže panuje v souvislosti s touto exponovanou kauzou významné mlčení, ať již jde o exšéfa pražské ČSSD Petra Hulinského či ministra vnitra Jana Kubiceho...

Degradace profese

Lidé z démonizované ABL nebyli nijak trestně postiženi, agentura ani nedostala pokutu od Úřadu na ochranu osobních údajů za nějakou špatnou manipulaci s datyJeště je potřeba učinit poznámku o jisté apriorně špatné pověsti lidí, pracujících v branži soukromých bezpečnostních a detektivních agentur. Například lidé z démonizované ABL nebyli nijak trestně postiženi. ABL ani nedostala pokutu od Úřadu na ochranu osobních údajů za nějakou špatnou manipulaci s daty. Média přesto vypěstovala v lidech úplnou schizofrenii. V televizi detektivka střídá kriminální thriller, dávno prošlé seriály se mnohokráte opakují s předlouhými reklamními pauzami. Ale detektivní agentura jako součást pozadí politické strany? Zde se objevují pouze prudce odmítavé reakce, jednou totálně naivní, podruhé zcela pokrytecké. Docela pozoruhodná ukázka mocnosti médií!

Dovolím si zavzpomínat na léta, kdy jsem byl příslušníkem Bezpečnostní informační služby v oficiální, neutajené pozici. Jednoho dne mi zavolal herec a režisér Jan Kačer za Nadaci Charty 77, jestli bych měl zájem být ve výboru, který uděluje Cenu Jaroslava Seiferta. Byl jsem překvapen, domluvili jsme si osobní setkání. Tam jsem mu vysvětlil, že mým studijním oborem nebyla literatura, ale religionistika, a zajímal jsem se, jak na mne přišli. Nakonec jsme dospěli k závěru, že mé jméno signatáře Charty 77 asi „splynulo“ se stejným jménem jednoho bohemisty. (Podobná záměna se stala kdysi, když StB měla problém s tím, že vysílám ze Svobodné Evropy, než zjistila, že odtamtud „škodí“ můj slavný jmenovec, básník a textař.)

Janu Kačerovi se však tato záměna zalíbila a začal si hrát s nápadem, že když už mě oslovil, že bych se tím členem výboru stát mohl. Jednoho dne mi však zavolal, že se mnou ještě chce mluvit paní Kantůrková. Obratem jsem jí zavolal. Konverzace byla krátká. Paní Kantůrková byla kvůli mému zaměstnání zásadně proti! Dokonce pravila: „Kdybyste byl zahradníkem, tak možná, ale policista ...“ Moje odpověď je nepublikovatelná, při sklínce vína ji osobně zreprodukuji i s následným mrštěním sluchátkem. Proto jsem na takovéto apriorní soudy alergický.

Co soud nakousl

Nyní bude bezpodmínečně nutné sledovat stopu, velmi bystře naznačenou soudcem Janem Šottem. Týká se vlastně vedlejšího produktu tohoto prvoinstančního soudního řízení, které se mohlo věnovat dokazování pouze v intencích skutkových podstat trestných činů, pro něž byli poslanci Vít Bárta a Jaroslav Škárka vydáni sněmovnou. Nicméně i v tomto rámci se stalo zřejmým, a soudce na to v rozsudku výslovně upozornil, že mohlo jít o cílenou diskreditaci Bárty se záměrem VV rozštěpit.

Cestou k tomu mohla být cílená provokace. Jednou její formou mohla být právě žádost o půjčku s následnou dezinterpretací coby úplatku. Druhou formou mohlo být zadání zakázky, týkající se osob na první pohled nezajímavých a politicky neexponovaných, z níž se následně vyvinulo „sledování politiků v Praze 11“. Kdo mohl tuto informaci vědět spolehlivěji, než právě klient?

K tomu by měla být zkoumána míra angažmá všech politických stran, které z této destrukce VV mohly těžit. Soud totiž konstatoval závažné skutečnosti, jež mohou být interpretovány jako pokus deformovat „volnou soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy“ (čl. 5 Ústavy). A to už je opravdu hodno systematické a důstojně obezřetné pozornosti! 

Zobrazit diskusi
Reakcí:12

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

No soud toho nakousl dost.

Soud hovoří o půjčce.No a nyní je na řadě pan Bárta.Jelikož někdo tuto 

půjčku zneužil a označil jako úplatek,který byl zajištěn,tak to značí,

že pan Bárta své peníze neuvidí,pokud se neodvolá k soudu a neoznámí,

že byl zneužit kolegy z VV a byly od něho vymámeny peníze jako 

půjčka,které následně byly označeny jako úplatek.Nyní žádá bývalé

kolegy o navrácení jeho peněz a to soudní cestou.Také žádá od

každého dva miliony korun Českých,jako náhradu za hanobení 

a zostouzení jeho jména.Samozřejmě veřejnou omluvu.Myslím,že je

to adekvátní,co mu bylo učiněno.Jestli si peníze ponechá,nebo dá na

charitu,je již záležitostí pana Bárty a jeho ženy,jelikož i ona je

vláčena tiskem.Přece existuje právo osobnosti a nikdo toto nesmí

porušovat.Myslím,že to klidně může podat před dalším jednáním

a bude mu to přičteno k dobru.Nechápu,jak si někdo může myslet,že

měl pan Bárta potřebu uplácet takové nicky.On je mohl i s Humlem

nechat z VV vyloučit.Kde jinde by vydělali za nic takové peníze.

                                   Já mu přeji dobré pořízení.

Taktéž děkuji za pěkné čtení,

Taktéž děkuji za pěkné čtení, i když, podobně jako ctenarCP, si myslím, že jste leccos mohl dokousnout :-)

Ale proč ne, přihodím taky jednu spekulaci, bláznivou či ne, možná jde pouze o vedlejší produkt...

Ale jisté poznatky se objevují již delší dobu, začalo to ještě před posledními volbami. Naposledy psal Váš kolega o reakci J. Paroubka na výrok soudu. V případě, že by byl Bárta exemplárně odsouzen, a Škárka postaven na piedestal coby čistý hrdina, mohl by se J.P. pro podstatnou část VV stát kýženým zachráncem.

Chmurná představa při deštivém pondělku!

Pěkně depresivní čtení, ta Vaše úvaha. Bohužel, takové bývají pravdě podobnější. Nic moc léčivě optimistického mě na to nenapadá. Ba naopak. Léčba pesimismem, ale pořádným.

Třeba parafrází výroku starého cynika, že kdo se nechce dožít diktatury, ať se oběsí ještě v demokracii... Vybavuje se mi vzpomínka na méně drastickou, zkušenostmi generací však podloženou černě humornou odpověď Chanana Rozena, našeho honorárního konzula v Izraeli, když jsem s ním chtěl udělat v létě 2006 rozhovor o válce na severu Izraele: "O válce zásadně nehovořím. Pojďme se bavit o něčem veselejším. Jakže to bylo s tím pogromem v Mukačevu?"

Tož, pěkný den!

Děkuji, mám rád Židovské

Děkuji, mám rád Židovské anekdoty, či přesněji příběhy, taky nebývají z nejveselejších. Kápnul jste mi do noty.

Ona to nebyla žádná vydřená úvaha, spíše blesk z čistého nebe, až zpětně jsem si ji začal argumentačně podpírat.

Nicméně, trošičku mimo. Pamatujete na dobu po volbách 2006? Bylo takové kratičké období, kdy J.P. už věděl, že on vládu s nikým nesestaví, že je mimo. Mně tehdy přišel být velice smutný, bez agresivity v médiích... Bohužel jeden z těch NEJ rozhovorů už jsem přes veškerou snahu nenašel. Řekl bych, že byl tehdy velice upřímný, v podstatě přiznal svou chybu, teď budu jen velmi volně citovat, jak ODS úspěšně poměrně dlouhé měsíce dávkovala aférky a skandály kolem ČSSD, a vyvrcholilo to Kubicem před volbami... A pak řekl, že do budoucna si budou muset rovněž pořídit agenturu podobného ražení, obrannou i pro útoky. Už nikde jinde jsem obdobný výrok nezaznamenal. A dodnes jsem nepochopil, že tuto informaci nikdo nerozpracoval. Možná vy byste k tomu mohl vědět něco bližšího, byl to přeci jen tak trochu váš chleba.

Hezký den.

Dekuji moc za clanek a uhel pohledu

Medialni masaz Veverek je cilena a jiste i dobre placena jiz od zacatku. Stejne tak se bude muset nekdo postarat o pana Skarku a jeho trest protoze ten si kuli te komedii nebude chtit jit sednout a pokud ano hrozi, ze by mohl zacit zpivat a to by se nemuselo nekomu v ODS libit. Proto i ten usmev po rozsudku, nekdo bude mit problem.

Je to tady tragikomedie. Langer jehoz zena je soudkyne.... masakr, skoda, ze to nesoudila.

Paradoxni je, ze se tato vec dostala k soudu i diky aktivite Veverek. Nechali vymenit policejniho prezidentat a nejvyssiho statniho zastupce a to vzdy za velkeho odporu ODS ale o tom uz se taky moc nepise a ti zrejme konaji aspon v tomto pripade ikdyz ta statni zastupkine je take podjata, aspon, ze soudce nebyl. Na druhoinstancni linii bude nekdo podmazlej nebo loajalni ODS a vyzni to do ztracena. Pokud ne, je mozne, ze se dozvime od Skarky nejake zajimave informace, zalezi kolik mu kluci z ODS dali.

ctenarCP je borec!

Tak je to tady dvakrát, a čtenár ČP si to zaslouží :)

 

Bohužel nevím jak vymazat duplicitní příspěvěk.

 

Přeji všem hezký den!

David

ctenarCP

Vážený čtenáři,

 

luxusně tady nakládáte! :) Škoda že nejde palcovat, dostal byste desítky až stovky palců. Takhle si to každý jen přečte a řekne si, škoda, že se toho nikdo nechytí.... a bude pokračovat dál v surfování :)...:(

 

DOUFÁM, ŽE SE TOHO REDAKCE ČP chytí!

 

Ještě radši bych byl kdyby se toho chytla policie, ale to je směšná a naivní myšlenka.

 

To je taková degenarace našeho systému!....

 

Jsem zvědavý co se brzy vyklube na naší Kikinu, ehm prezidenta (!) zloděje (jen tužkového?) Václava Klause.

Ale pozoruji, že v České republice nastává podobná situace jako za dob komunismu, začíná se objevovat humor! (díky bohu za to!), viz např.  už 2 roky starý song o Pavlíkovi a.k.a. Kolibříkovi

http://www.youtube.com/watch?v=6jezPCJNXpA

Korupce v politice

Velmi se mi líbí současné všeobecné rozhořčení nad Bártovým uplácením vlastních poslanců, aniž by byl někdo ochoten přiznat, že bylo vyvoláno obavou, aby je prostě nepřeplatil někdo jiný (vzpomínáte na pana  Kořistku a jeho obvinění pana Dalíka? Samozřejmě neprokázáno, že, asi tenkrát nebyla vůle vyšetřit... Pánové Melčák a Pohanka také jistě hlasovali s vládní koalicí proti vlastním straníkům jen v jakémsi záchvatu státotvornosti, za který jim dozajista nikdo nic neslíbil ani neposkytl... Z koho si tu sakra naši vládnoucí šašci pořád chtějí dělat srandu?

Media

Mate pravdu, ale ti lide maji na sve strane policii, justici a hlavne media, ktera masiruji obycejne lidi a ty nemaji uplny prehled. Maji pocit nedotknutelnosti. Jediny, kdo jim mozna dela starosti je Randak, na kterehu utoci sam Necas. Staci aby si sla velka ryba sednout a muze se to zhroutit, ale k tomu mame jeste daleko.

Mám Vaše detektivní náměty tuze rád, ale proč je nedotahujete?

Píšete zcela přesně: "Pokud jde o charakter činnosti bezpečnostní agentury, je veřejnost bezostyšně masírována až manipulována. "

 

1) Kým?

2) Jakou formou?

3) Které zdroje jsou primární a které sekundární?

 

Média se dnes dají monitorovat snadno - a lze si takovou službu i standardně zadat. Co Vám brání otisknout například k tomuto tématu přehledný výstup se jmény, názvy, tabulkami a grafy?

 

4) Dalík se chlubí Topolánkovi spoluprácí se šéfredaktorem Mladé fronty Dnes Čásenským

 

5) Co má Bárta na Kalouska (2010)? Kalousek napadl Bártu z VV, téměř si šli po krku 2010 () 

 

6) Šéfredaktor MfD vysvětluje, proč deník rozjel kauzu ABL 

 

7) Panika v ODS: Kalousek zničí Bártu, pak bude pánem všeho 

 

8) Ono je vlastně vůbec zajímavé podívat se, kdo se ve Žlutých lázních sešel. Kromě Hávy a Bárty i Roman Janoušek, Tomáš Hrdlička, Milan Jančík či Jan Kočka (sic!).  

9a) S fotografiemi

 

10) KALOUSEK + Háva + Kašákovi

Vy mi dáváte těžké otázky!

Vaše zadání by bylo dobrým tématem diplomové práce, aby mohlo být zodpovězeno opravdu důkladně (a jinak to ani nemá cenu). Kratší pojednání by totiž bylo povrchnější, a doznalo by velkého zkreslení, protože ona manipulace se skládá z velmi drobných pramínků a jevů, neustálého - bezmyšlenkovitého i cíleného - opakování "módních", tedy velmi lepkavých klišé, které už opravdu nemusejí mít s realitou mnoho společného. Účinnost této masáže je tedy mj. závislá na tom, aby určitá slovní spojení vešla do obecné mluvy - například "abelizace" politiky. Opravdu nevím, co si pod tím přesně představit, a v čem se podstata tohoto jevu odlišuje od běžné praxe propojení byznysu a politiky, třeba přes kmotry apod. Je to podle mého soudu jen špílec mezi zloději, kteří volají "chyťte zloděje". VV se s touto vazbou nijak netajily, na rozdíl od ostatních stran, u nichž se toho média klopotně dopátrávají. 

Soudím proto, že se "zavedené" partaje zděsily, jak rychle se VV dostaly do hry, a vymyslely drsnou protihru, jak onoho drzouna ztrestat a jeho poslance si pro udržení většiny rozebrat. (Kdyby byl zaveden systém prvorepublikových "bílých", tedy prázdných volebních lístků, které by politikům sdělovaly: "volil bych, ale mezi vámi, bastardy, jsem si nevybral", tak by věděly o tom obrovském potenciálu nespokojených voličů, a nemusely by být tak zaskočeny. Jenže odkdy mají stranické sekretariáty ponětí o realitě?)

Nehodlám přitom nijak obhajovat styl VV; pouze jej porovnávám s ostatními a nezjišťuji významných rozdílů.

Ale ono těch novinářů v ČR není zase tolik ;-)

Viděl jste asi před chvílí divadelní etudu v provedení Václava Moravce. Nazval bych ji "Nájemný soudce". Potlačil svou skutečnou roli moderátora pořadu veřejnoprávní televize a po letech servilních hovorů s čistými dušemi české politické scény nutil v přímém přenosu Bártu k odchodu z politiky.

Máme čas i informace. Začněme nejdříve čistě statisticky zpracováváním otevřených zdrojů a Vy jistě tušíte, co mám na mysli:

http://www.newtonmedia.cz/media-monitoring-internet?utm_source=adWords&utm_medium=PPC&utm_campaign=monitoring&utm_content=zdroje&gclid=CJDBsu3Xtq8CFcZc3wodwG75kw

 

Mnoho napoví profesní životopisy klíčových novinářů (ty veřejně dostupné, spolupráce s BIS se prozrazuje pouze výjimečně).

 

Příklad:

Mgr. Robert Čásenský šéfredaktor MF DNES

Vystudoval sociologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Během studia začal v roce 1993 pracovat jako redaktor Českého deníku. V roce 1994 pracoval jako vedoucí domácího zpravodajství v Denním Telegrafu. Později působil jako společník a jednatel v soukromé poradenské agentuře. Roku 1998 byl jmenován zástupcem šéfredaktora Lidových novin. Od roku 2001 vykonával funkci zástupce šéfredaktora deníku MF DNES a v roce 2006 byl jmenován šéfredaktorem

 

U pana Čásenského se vyplatí navštívit Obchodní rejstřík a ověřit platné i neplatné záznamy. Zaujme například společnost CN BROWN s.r.o.; jeden z předmětů podnikání zní:   poradensko-konzultační činnost mezi veřejností, sdělovacími prostředky a podnikatelsko-obchodními subjekty. Zapsáno: 25.října 1996

 

Ještě více zaujme, že mezi společníky této firmy je uveden i poslanec Parlamentu ČR Daniel Korte http://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Korte

 

Pokud zpracujete strukturovaná CV šéfredaktorů největších českých médií a vyvěsíte je na webu (se všemi vzájemnými přestupy mezi "konkurenčními - nezávislými médii), bude to znamenat velký krok pro informovanost veřejnosti (včetně konzumentů politických kauz a nováčkovských analýz). 

 

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah