Může kultura vyhrát nad nevzdělanými a hloupými politiky?

Politika
Marie Reslová | 05.05.2012

Anebo se vydáme zpět po našich snech do reality a naše vize upravíme podle svých možností. Nebylo by vůbec špatné, kdyby se ministerstvo inspirovalo jedním již existujícím modelem. Jako existuje při vládě pro ekonomii skupina NERV, měla by podobná existovat v oblasti kultury, které stále nedáváme z nějakých historických důvodů ten význam, který má. Mohla by politiky „doškolovat“, protože to naléhavě potřebují. Kultura není těch 0,5 procenta HDP, které jí správci pokladen přiřkli, kultura je náš výraz života, toho, jak spravujeme odkaz předků, jak s ním nakládáme a co tady po nás zůstane. Jak přetváříme šance našich životů do ušlechtilejší a krásnější podoby.

ČESKÁ POZICE: Ale jak sestavit takový poradní orgán? Na pražském magistrátu se už řadu měsíců pokoušejí dát dohromady Poradní sbor pro kulturu a vyměňují si seznamy lidí, kteří jsou pro zastupitele takzvaně průchozí.

ŠESTÁK: Zase špatně, samozřejmě. Politickou nominací se do věcných problémů dostává zase politika, která v tom nemá co dělat. Pokud pro účast v orgánech, které jsou poradní nebo i výkonné, ale jsou odborné, je jedno z hlavních hledisek politické, například poměrné zastoupení stran, je to nesmysl. Přitom každý z těchto politiků, co takové nesmysly páchají, pokud se jedná o jejich soukromé věci, tak je svěří odborníkovi. Nezavolají si opraváře kotle a nezeptají se ho: vy jste za ČSSD nebo jste za ODS? Volil jste VV? Tak prosím nechte můj ušlechtilý kotel na pokoji… Ne, prostě chtějí nejlepšího opraváře kotle.

K věcným problémům by se mělo přistupovat věcně. Bohužel to tak není, a věci se proto kolikrát řeší úplně absurdně a politické zájmy se zohledňují do té míry, že racionální rozhodnutí předem vylučují. To, co si dovolí politici dělat za obecní peníze, to by je vůbec nenapadlo dělat ve vlastní firmě ani v zaměstnaneckém poměru. Toto je podstata nepochopitelné schizofrenie jinak příčetných lidí, kteří se ocitnou v politice. Ale hlavně když už takové poradní orgány vzniknou, měli by k nim být politici natolik důvěřiví, že je nechají pracovat i když je sestavil jejich předchůdce.

ČESKÁ POZICE: Jaké lidi byste do kulturního NERV povolal?  

ŠESTÁK: Ty, o nichž se ví, že jsou v oboru vzdělanější a důvěry hodní, a mohou tak být objektivnější než druzí. Že chtějí pomáhat a sloužit veřejnosti a už jim tolik nejde o vlastní moc a slávu. Jsou lidé, kteří mají pověst „ombudsmana“ ve svém oboru a mají obecnou důvěru. A nemusí být z úzkého kruhu divadelních odborníků.  I odborná veřejnost by měla umět vygenerovat své návrhy. Ale pokřivenost této doby je, že i ryze odborné personální otázky se řeší ve stranických sekretariátech, kde se probírá, kdo s kým to hraje, kde a u koho byl, když nebyl tady, kdo koho vyhodil ze zkoušky, nebo leckdy vše překrývající přízemní příčina toho všeho, kdo se s kým vyspal nebo nevyspal.

„Nevzdělanost a z toho plynoucí neodpovědnost ke kulturním a duchovním statkům způsobuje, že není vůle vytvářet a kodifikovat systémové nástroje financování kultury, umění a vzdělání.“

ČESKÁ POZICE: Je tohle jen český problém?

ŠESTÁK: Určitě s tím mají problém i v zahraničí. Ale nevěřím, že tak veliký. Problém u nás je, že většina peněz do kultury jde ze státní nebo městské kasy a tam jsou politické vlivy veliké. Kultura soutěží se stavební lobby, sportovními kluby. A většinou s nevzdělaností, či s hloupostí. Právě nevzdělanost a z toho plynoucí neodpovědnost ke kulturním a duchovním statkům způsobuje, že není vůle vytvářet a kodifikovat systémové nástroje financování kultury, umění a vzdělání. 

ČESKÁ POZICE: Můžeme se nějak poučit z historie?

ŠESTÁK: Za první republiky si magistrát najímal dozor nad divadlem, to byl intendant v původním slova smyslu. Ten člověk byl třeba právník nebo inženýr nebo doktor, ale byl schopen v radě města říct: ,Pánové, byl jsem minulý týden v Paříži a tam jsem viděl tři divadla. Bylo to zajímavé, protože když jsem byl týden předtím v Budapešti, tak tam hráli to a to...‘ Byli to lidé, kteří se ve svém volném čase a o své dobré vůli o ten obor zajímali a vědělo se to o nich. Na jedné straně měli politickou důvěru, a na druhé odborný zájem.

Za svůj profesní život jsem se setkal s řadou politiků, kteří se mě bezelstně ptali, proč to divadlo vůbec má být, na co je dobré, k čemu v současnosti potřebujeme tu podivnou operu… Dnes už mnohdy odmítám svým výkladem dohánět to, co zanedbala škola a rodina. Je to únavné, protože je to pořád dokola. Jestli to nevědí, tak nemají své funkce přijímat. Není slušné, pokud o něčem nic nevím, říkat druhým, co mají dělat nebo o tom dokonce rozhodovat.  Ale mnozí z politiků upřímně chtějí svět umění poznat a pochopit. A těmto lidem musíme umět pomoci, aby mohli pomáhat nám, lidem, kteří pracujeme v uměleckém prostoru.

ČESKÁ POZICE: O formě výběrového řízení na ředitele ND jsme už mluvili. Ale co vám scházelo v jeho zadání?

ŠESTÁK: Odpovědi na otázky, jež si měli položit ti, kteří ho vypisovali, a nezodpověděli si je. Problém je špatný první krok. Na začátku úvahy o ND a SOP nebylo, jak je sloučit a zachovat dva orchestry a sbory atd. Nikdo vážně nepoložil otázku, zda Praha má na dva operní domy mezinárodní úrovně. Nebo jestli si česká metropole může dovolit mít operu jen regionální úrovně. Nebyl vážný rozhovor na téma, kolik máme na financování opery v Praze peněz a zda to na dva operní domy stačí nebo zda ty prostředky sdružíme a budeme mít operu jednu, ale opravdu na evropské úrovni.

Zobrazit diskusi
Reakcí:2

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Hejtman Hašek s.r.o. in Znaim

Víte nejnovější drby o Hášovi  ve Znojmě?

 

Znojemské nemocnici, procházející několik let rozsáhlou rekonstrukcí, chyběli peníze. Kraj v čele s Hášou se nabídl, že dostavbu dofinancuje. Jedna s podmíek byla, že nově zrekonstruovaná prádelna zaměstnávající cca 30 lidí, která stála stát několik desítek mega, byla zrušena. Propuštěno všech cca 30 lidí.  A prádlo pro Znojmo pere firma máti Háši ve Vyškově za cca 5x více , než je cena obvyklá. Háša za mříže a prosím investigativní novináře z ČP prošetřit a Hášu vyzpovídat. Háša byl prazvláštnítýpek již na brněnskéPF. Pozor aby nedozrály rudý Hášovi třešně v sadech!

Nadpis je kultura je to o divadle.

Proč má být kultura pouze divadlo?Je zde přeci kultura bydlení,kultura

oblékání,stravování a podobně.Potom mi připadá divné,když lidi spí

pod mostem někdo žádá miliardy na divadlo.Opravdu si myslíte,že

je to divadlo či opera důležitější než jak lidé bydlí a stravují se?Ono

koukat po Vídni,Paříži a Petrohradu je sice krásné ale co si tak

asi může dovolit země která má dluhy,nízkou životní úroveň no

a půl milionu nezaměstnaných.Nebo si to představujete tak,že lidi

budou žít na ulici a divadla budou zářit do noci a dávat v odiv svou

krásu?Já bych do divadla nasadil tým co řídí automobilku.To by jste

se asi všichni divili jak je možné pracovat.Myslím,že divadel a herců

může mít národ tolik kolik uživí a nebo se musí uživit sami.Mít ale

stále nastavenou ruku na dej jsem pan herec a divadlo,to přece není 

možné.V této zemi se již neoslavují horníci,lékaři,zemědělci ani

učitelé ale jenom herci a umělci.Tak vás prosím vraťte se zpět na zem

a ne podle potřeb ale dle možností.Myslím,že by měl vzít kulturu

pražský radní Rychter na jedno období a snad by to srovnal.

                                                    Krásný den.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah