Mons. Tomáš Holub: Normální je hlásat radostnou zvěst za vlastní peníze

Rozhovor s generálním sekretářem České biskupské konference o kauze řevnického Zámečku i o dělení finančních náhrad za církevní restituce.

Politika
Marie Reslová | 29.01.2013
„Naprosto jasné je, že v žádném případě obec není povinnou osobou. Pokud by k nějaké diskusi došlo, bude o tom, jestli stát věc, kterou od církve převzal a předal obci, ještě nějakým jiným způsobem nahradí,“ říká ke sporu dominikánů o zámek v Řevnicích Tomáš Holub.

Proč se řád dominikánů těsně před přijetím takzvaného zákona o církevních restitucích nejprve chystal soudit o řevnický zámek, ale pak svou žalobu před koncem roku stáhnul? Nyní se objevují další okolnosti, které jsou pro vyřešení kauzy důležité.

Spor dominikánů s městem Řevnice komentuje v rozhovoru pro ČESKOU POZICI generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub. A vyjasňuje i mnohé další dohady kolem restitučního zákona, který začal platit 1. ledna 2013.

Precedentní spor

Ministerstvo kultury opakovaně uvádělo Zámeček v Řevnicích jako příklad majetku, který se katolické církvi nebude vydávat, protože je ve vlastnictví obce, a je tedy zahrnut ve finančních náhradách. Dominikáni však ještě před přijetím zákona podali žalobu, v níž se nemovitosti a přilehlých pozemků domáhali. Jejich právní zástupce Václav Valeš zdůvodňoval její podání mimo jiné tím, že vyvlastnění komunistickým režimem nikdy nebylo dokonáno, a Zámeček tudíž nikdy nepřestal být majetkem řádu. Na žalobě dominikáni trvali i po přijetí restitučního zákona s tím, že na takové případy pamatuje v paragrafu 18 (kompletní znění zákona přikládáme v příloze). Teprve poté, co byl precedentní spor zveřejněn, řád těsně před Vánocemi svou žalobu stáhnul.

ČESKÁ POZICE: Jak si vysvětlujete, že ke sporu o řevnický Zámeček vůbec mohlo dojít?

HOLUB: V tomto případě hrálo roli několik časových rovin, které na sebe navazovaly. Pokud jsem informován, řád dominikánů podal žalobu ve chvíli, kdy se naděje na legislativní vyrovnání státu s církvemi zdála být velmi nízká. A v některých kruzích se začalo diskutovat o tom, jestli není cesta začít využívat dřívější rozhodnutí ústavního soudu, že stát nekoná.

ČESKÁ POZICE: Žaloba dominikánů má razítko soudu z 5. listopadu 2012, tedy tři dny před schválením restitučního zákona.

HOLUB: Pár dní předtím byl kongres ODS. Do poslední chvíle tomu, že restituce budou schváleny, nikdo nevěřil. To je fakt, za nímž si stojím: bylo to v jiné pozici. Navíc je Zámeček věc sui generis. Zákon o obcích z května roku 1991, který předchází zákon o blokačních paragrafech z června stejného roku, jednoznačně dává možnost převodu majetku, který byl historicky církevní, ale který byl používaný obcí, na obec. To je věc jasně daná. To, co se diskutuje a co jsem nechtěl rozebírat ve svých prohlášeních šířeji: nakolik toto ustanovení automaticky vstupuje v platnost se samotným zákonem. A nakolik tu záležitost posouvá klauzule v zákoně o obcích, která říká, že si obce mají do roka o danou věc požádat. Zda v okamžiku, kdy tak obec neučiní, nedostávají větší právní sílu blokační paragrafy.

ČESKÁ POZICE: Řevnice mají Zámeček zapsaný od roku 1994.

HOLUB: Zákon o obcích začal platit v roce 1991 a to rozhodné datum, které z něho vyplývá, je 24. května 1992. Rok poté, co se zákon stal platným.

ČESKÁ POZICE: Obce měly rok na to, aby byl tento majetek zapsán nebo aby o něj požádaly?

HOLUB: Aby o něj požádaly. A podle toho, co jsem viděl, požádaly Řevnice o Zámeček až v roce 1994. To je ta otázka, o kterou jde. Pojďme o tom mluvit obecně:

  • Jeden případ je, kdy majetek byl historicky církevní, nicméně byl využíván obcemi, a ty o něj skutečně do roka od nabytí platnosti zákona (o obcích z roku 1991 – pozn. red.) požádaly. To je naprosto jasné a bez jakékoliv diskuse: na tento majetek se vztahuje finanční náhrada, která vyplývá z restitučního zákona.
  • Druhý případ, kdy obec nepožádala do roka, jak je v zákoně uvedeno – a ten se podle mého názoru týká Řevnic –, je trochu s otazníkem. Je to věc diskuse a různých právních názorů. Nikdo to v této chvíli nechce hrotit.
  • A pak je třetí situace, která taky někde nastala: některé blokované pozemky byly zcela protiprávně převedeny na dalšího majitele i poté, co začal v červnu roku 1991 platit blokační paragraf. Paragraf 18 restitučního zákona, který mluví o tom, že finanční vyrovnání se netýká majetku, který byl nabyt protiprávně, se týká především této situace.

ČESKÁ POZICE: Co z toho pro kauzu Zámeček vyplývá?

HOLUB: To je stále otázka. Ale myslím, že dominikáni jsou si toho vědomi, a proto se pokoušejí nějak dohodnout. Naprosto jasné je, že v žádném případě obec není povinnou osobou. Pokud by k nějaké diskusi došlo, bude o tom, jestli stát věc, kterou od církve převzal a předal obci, ještě nějakým jiným způsobem nahradí. Nejedná se o vazbu k obci. Ta by nastala, kdyby nebyl přijatý restituční zákon.

ČESKÁ POZICE: Takže by se jednalo o spor dominikáni versus stát?

HOLUB: Ano přesně tak. Eventuálně... Z toho důvodu, že došlo k převodu na obec po té lhůtě. Buď je to tak, že zápis, i když je pozdní, nabyl platnost automaticky, nebo nikoliv.

ČESKÁ POZICE: Ptala jsem se na totéž na ministerstvu kultury. Odpověděli, že Zámeček přešel na Řevnice přímo s nabytím účinnosti zákona o obcích 24. května 1991 a to, že došlo k zápisu do katastru až v roce 1994, nemá na přechod vlastnictví vliv.

HOLUB: Já zase mohu citovat nález Nejvyššího soudu z roku 2006, který říká: „Citovaný zákon ovšem nepředpokládá přechod majetku na obce byť ze zákona zcela automaticky, ale presumoval tuto aktivitu zúčastněných subjektů, aby byly zákonem dotčené právní vztahy vyjasněny co nejdříve v rozumné době a aby při tom neutrpěla právní jistota relevantních subjektů práva. Výrazem tohoto přístupu je paragraf 8 zákona, podle něhož byly obce povinny do jednoho roku od účinnosti zákona učinit návrh tehdejšímu příslušnému středisku geodézie na zápis svého vlastnictví do katastru.“

Zobrazit diskusi
Reakcí:10

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Restituce

Nějak mi není jasné, na co byly ty restituce, když se chtějí soudit i tak.

Církev v Sudetech sudetská, v česku česká

Bez rychlého nasazení v kolatuře  N.  s vépépé   z popelu vyzvednut kostel, ale i dříví z farního lesa využitou nejen na něj, strop tam dosud. I ve farním lese    kotlik brouka, jak farnost jej s VPP převzala, brouk zmizel. Oslabené prodáno ne na pilu, ale mladé rodině rovnou na dům, na splátky. Proč pěstovat jen květináč, les je také příroda, co umí sama, jen občas třeba   psy pustit a jeleny vyhnat.Les žel prodán, za babku, asi další více ještě než předchozí psychopatický , další správce   do dluhů sudetskou farnost ukořistěnou uvrhl, tak i fara  a kdo ví, to osud sudet, husiti tam pálili hlava nehlava. JInak v krajině české, tam publikum spíše se ubrání. Na psychopata se nezlobím, na jeho místě bych byl mnohem horší, již ve svatých Písmech země požírá své nehodné uchvatitele, a živí a k prospěchu vede třeba kořistníky, kteří jí slouží. Tak katolictví je kontinuita, tradice, legitimita, domov, kompetence, jinak jen parodie. V nelegitimním státu ovšem přetěžko, památku netvoří ani tolik střecha, jako legitimní inkulturovaný civilizovaný transgenerační osvědčený vlastník. Rychlé nasazení jen málo, jakkoliv vojákům pod palbou obdiv a prominutí všeho, v krizovém managementu s předchozím debrífingem mohou být užiteční.

Stát se sníženou legitimitou

nezajistí ani práva seniora. Pokud domeček pro svou nepohyblivost nevyužije a pronajme, snadno tam nájemník pronájem jen předstírající bydlí 3 roky v naprostém klidu, bere vodu zdarma resp. na náklady seniora. (3 měsíce, výpověď, soud, nájemník nic nemá, všechno přítelkyně nevinná, co tam také bydlela a vodu brala) Soudu klausovskému směšná maličkost, soc dem má i naději, že  vlastník bude dolejzat a prosit o pomoc, nebo s ním lichváři a exekutoři zatočí, ne náhodou sponsorují reprezentaci nelegitimního státu . Soc dem zemanovci paroubkovci (pan Gross ještě svou stranu nemá, pan Rath zatím jen spoluvězně, zatím) starají se o sebe, ne o stát, natož o lidi, tím více je lid ponížen, bezmoci učen, tím víc se plazí, krčí, plazí. Pokud funguje armáda, policie, soud, kriminál, je stát jen forma pro hokejovou reprezenatci. Bez práva je stát ničemnost a k ničemu. Zeman na Hrad!

Pár slov o křesťanské etice.

     Názory na křesťanskou církev jsou mezi našimi občany nepochopitelné. 

Křesťanská etika je v podstatě základ celé naší civilizace. Přesto, že lidé ve své podstatě  se křesťanskou  etikou (morálkou) moc neřídí, jejím obsahem se řídí

větší polovina občanů našeho státu, její idee jsou pevně zakotveny v myslích a mozcích , jsou prakticky nezničitelné. Sám jsem atheista, ale mou životní  filosifií jsou idee křesťanství. Důvodem je fakt, že křesťanství (nikoliv její úředníci) tlumí již 20 století lidské zlo, lidský egoizmus, který je brzdou civilizace. Morálka  je zárukou také spravedlnosti. Nespravedlnost, bezpráví, je příčinou všeho nepořádku v lidské společnosti. Je a bude nadějí i do budoucnosti, naději, že přestanou i války, někdy za 30, 50 let. Kdo ví přesně kdy ? Církve, její morálky, byste si měli vážit více než politiky, dnešní náhražky náboženství.

Nezaměňovat, prosím

Nezaměňovat křesťanskou morálku za morálku církví.Prosím.

KDE VÁLKA KVETE ?

PRÁVĚ, TAM KDE SE SETKÁVÁ NÁBOŽENSTVÍ - TEDY RŮZNÉ NÁBOŽENSTVÍ, TAM PRÁVĚ VÁLKA KVETE  - NAPŘ.  - ISLÁM x KŘESŤANSTVÍ ................

.....

Může být, ale neznám ve svém okolí někoho,kdo by dodržoval všechna pravidla "desatera"..Bohužel to platí i pro některé služebníky církve..

Ateismus v Čechách

Ať se mna mne Msg.Holub nezlobí, ale co mělo za účel, když kardinál Vlk požádal před prezidentskou volbou kněží,aby v kostele farníkům řekli,aby volili"knížepána"? Nemyslím si, že by  měla církev tímto způsobem vstupovat do světských věcí. Hodně lidí v mém okolí,vč. praktikujících křesťanú, to naštvalo..Pak se nedivme, že jsme považováni ve světě za národ ateistů..Celá akce kardinála Vlka pak působila jako poděkování "knížeti", který pomáhal prosadit ve své funkci církevní restituce, třeba i výše citovaný Zámeček..

Církev si tím přímo vytvořila půdu pro bumerangový efekt..

Každý ať si pak udělá o celé záležitosti svůj úsudek..

církev moje není pro popularitu, nemá PR sektor

neinvestuje do reklamy. Dokonce ani neizoluje seniory kmetského věku a kmetského ducha, hlásí se k nim. Ani papeže obvykle nemá top managera. Je o něčem jiném, než media notoricky ke svému vlastnímu obrazu na ni hledají, tolerují. Rozšafnému senioru ovšem těžko druhé nechávat v nejistotě, navíc  vzornost kandidátů nebyla nesporná, kdo zvykl na Karla Habsb. blahoslaveného, JCKAV Ottu, nebo dnes spirituálně panujícího  NJ JCKAVKarla Habsb. II., ovšem frustrován silně. Bylo tedy vhodné nenechat prostý lid tápat a později si trhat šediny ne-li rovnou vous. Odstup církve od mocenského vlivu tím narušen není, ale pokud moc v pařátech nečestných, i biskup sedlá a v čele věrných ne-li k vítězství, tak alespoň k čestné smrti spěje, k čemu jinak purpur?? Usque ad effusionem sanguinis, lid prostý může emigrovat, vegetovat, modlám posluhovat (pro smír lze strpět i rouhání, dí mudrc). I prostých českých duchovních musel hitler umučit víc, než početně komunistických funkcionářů, měli se distancovat? Ani moje rodina ne,na bojišti, na barikádě, ve vězení,  Vaši neznám a nesoudím.

INRI

Vzpomeňte si, co pro nás udělal..

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah