Lidové noviny s Klausovou za hranicí nepřekročitelného

Začíná kádrovací doba. Po perlustraci Karla Schwarzenberga je na mušce Livia Klausová. Kdo bude další?

Politika
Přemysl Houda | 11.02.2013

Lidové noviny zveřejnily materiály o otci Livie Klausové Štefanu Mištinovi. Vyplývá z nich, že tento pán byl kolečkem (dosaďme si dle libosti jak velkým) v soukolí tisovského slovenského státu za druhé světové války a údajně se podílel třeba na řízené genocidě velké části slovenských židů.

Autor textu odůvodňuje zveřejnění argumentační idiocií rodiny Václava Klause v kampani prezidentské volby v České republice. Přesněji: Klausova rodina otevřela kádrováním Schwarzenbergových předků Pandořinu skříňku a aby Lidové noviny ukázaly, že je to nepěkné počínání, rozhodly se udělat totéž.

Psal jsem už dříve, že Klausova rodina se dotkla těch nejnižších pudů, které v sobě máme. Je lhostejné, zda něčí otec, matka, sestra, bratr a tak podobně byl ďáblem, nebo andělem – žijeme ve společnosti, která si zakládá na svobodném a za své činy odpovědném individuu, a to se vším, co k tomu patří.

Žijeme ve společnosti, která si zakládá na svobodném a za své činy odpovědném individuuRedakce Lidových novin zajisté prodebatovala, zda zveřejnit, co vypátrala (asi se už radila, že vůbec začne někdo pátrat). Předpokládám, že úmyslem nebylo předložit čtenářům podstatnou informaci – média se v předvolební kampani shodla na tom, že informace o předcích jsou nepodstatné a dokonce nebezpečné.

Zřejmě proto chtěla poukázat na farizejství Klausovy rodiny a lidem sdělit jednoduchou věc – pohleď milý čtenáři, ten, kdo nám tu kádruje něčí předky, má sám za totéž máslo na hlavě.

Média by měla mít, dle mého, dvojí funkci. Jednu zřejmou, druhou pochybnou, leč zřejmě místy ospravedlnitelnou:

  1. poskytovat důležité informace: důležité proto, že informací je nekonečně mnoho a novinář z nich musí vyselektovat to podstatné (pokud se mu to daří);
  2. kultivovat veřejný diskurs (to je ta pochybná funkce): proto má každé médium komentáře, v nichž se novináři pokoušejí o lépe či hůře zdůvodněné normativní soudy na základě získaných informací – když odhlédneme od toho, že selektování informací je už jednak jejich komentářem, a jednak právě už selekcí některá média kultivují. Kdyby například věda zjistila, že běloši jsou od přirozenosti o několik řádů hloupější, agresivnější a mocichtivější (de facto hodni zatracení) než černoši nebo kdokoli jiný, pak by se rozhodně našla řada médií, která by v zájmu zachování smíru a humanity chtěla tuto informaci zatajit, protože by se jí popírala rovnost, na níž naše civilizace stojí.

Média se shodla (dle mého správně), že perlustrovat Schwarzenbergovy předky bylo nejen neslušné, ale že to bylo navíc nepodstatné. Jinými slovy: nebyla to natolik významná informace z hlediska rozhodnutí se, kdo má být českým prezidentem. Lidové noviny proto ani informaci o otci Livie Klausové rozhodně nemohly považovat za něčím podstatnou – pokud neexistuje dvojí metr.

Vyplývá z toho, že se Lidové noviny pokoušely nutně kultivovat veřejný diskurs. Osobně si představuji snad ještě přípustnou kultivaci veřejného diskursu (zřejmě naivně) takto: osoba A řekne, že osoba B je hodna zatracení, protože má černé vlasy, a bude proti ní poštvávat, protože má vliv. Média by měla ve zkratce říci, že lidé jsou si rovni, že osoba A se svým obviněním dopustila narušení obecně sdíleného konsensu, na němž stojí a padá demokracie, a mohla by připojit něco duchaplného, z čehož by vyplývalo, že osoba A je větší či menší hlupák.

Nestačí umýt si ruce výrokem, že „nejsme jako oni“, protože my jen ukazujeme ubohost „jejich“ argumentaceKultivaci, kterou nepovažuji za přípustnou, je tato reakce médií na stejný příklad: média řeknou, že osoba A ve skutečnosti nemá světlé vlasy, že byla svědky opakovaně viděna, jak si je nechává barvit, a že její původní barva vlasů je stejně černá jako v případě osoby B. A připojí, že černá barva vlasů osobu A rozhodně nešlechtí (ba naopak – je přece hrozné mít černé vlasy!?), nicméně je to prý pitomost otvírat tyto nebezpečné otázky.

Nepřípustnost vidím v tom, že média, v tomto případě Lidové noviny, sklouzávají do téže nízkosti, kterou v jiném kontextu ostře kritizují (i když článek mít úspěch nepochybně bude, tak proč ne…). Nestačí umýt si ruce výrokem, že „nejsme jako oni“, protože my jen ukazujeme ubohost „jejich“ argumentace.

Rozdmýchaná krevní msta

Když Mark Twain popisoval v Dobrodružství Huckelberryho Finna krevní mstu mezi dvěma rody, které se postupem času takřka vzájemně vyhladily, nechal promluvit jednu stranu sporu takto:

„Tak tedy,“ povídá Buck, „krevní msta je, když nějaký muž má spor s jiným mužem a zabije ho; potom bratr toho jiného muže zabije jeho. Potom se ostatní bratři, na obou stranách, dávají jeden do druhého. Potom si přisazují bratranci a postupem doby je kdekdo zabitý a je po krevní mstě. Ale je to babravá věc a trvá to hrozně dlouho.“

„A ta vaše krevní msta trvá už dlouho?“

„To bych řekl. Začalo to před třiceti lety nebo tak nějak. O něco se pohádali a pak z toho byl soud. Jeden z nich ten soud prohrál a samozřejmě zastřelil toho muže, který vyhrál. To by udělal každý jiný také.“

Twainova metafora je založena na pomstě, na tom, že kdosi začal s nečestným chováním a druhý se přidal (vlastně se v Twainově knize po letech mezi bojujícími stranami už ani nevědělo, kdo spustil řež). V konečném důsledku je vlastně jedno, kdo začal a kdo se nechal k vraždění (či v případě Lidových novin k nízkému chování) „jen“ vyprovokovat.

Média (zejména tři ze čtyř hlavních, dejme tomu, že nebulvárních, deníků) v předvolební kampani selhala. Nejde ani tak o to, že nebyla zcela nestranná, ale o to, že bezhlavě běžela s jedním z kandidátů v šiku do bitvy. Asi se nedalo čekat, že se přes noc vše změní. Doufal jsem alespoň v to, že nebudou pomstychtivá a nebudou rozdmýchávat twainovskou krevní mstu. Bohužel jsem v to doufal marně. 

Zobrazit diskusi
Reakcí:43

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

KAM BY SE MĚL HOUDA ODEBRAT?

MIŠTINA --- Na Struze (to je bezpečnostní archiv u Národního divadla) je - pokud vím - jediná dochovaná archiválie k této osobě, kterou má Archiv v držení. Kromě toho tam dostanete odkazy na archiválie, které jsou uloženy v Národním archivu v Praze a ve Slovenském národním archivu v Bratislavě. Ještě bych vám doporučil obrátit se v této záležitosti na Ústav pamäti národa v Bratislavě:
http://www.upn.gov.sk/o-ustave-pamati-naroda/kontakty . ..
Najde se mezi zdejšími konzumenty aspoň jeeden odvážný či odvážný --- zejména tedy kdosi neužvaněný?????

O čem Přemysl Houda umanutě mlčí

… Během práce v ÚŠB doznal změn i Mištínův osobní život. 15.ledna 1942 si v Liptovském Mikuláši vzal o 10 let mladší Márii Šablatúrovou. Ještě v tomtéž roce se jim narodila dcera Štefanie a o rok později Livia.  …

… Miština působil ještě v květnu 1950 jako kriminalista na Krajském velitelství Národní bezpečnosti v Košicích. Podle stejného dokumentu se 28.února 1948 stal členem Komunistické strany Slovenska. …

in:

http://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/livia-klausova-nema-dost-odvahy-na-priznani-se-ke-zlocinne-minulosti-sveho-otce.html#comments

JINDE SE PÍŠE, TADY SE BOLŠEVICKY TAJÍ,

INU, OBYVYKLÁ ČESKÁ INTELEKTUÁLNÍ(?) POZICE.

http://www.sinagl.cz/z-nasi-korespondence/otevreny-dopis-prvni-dame-cesk...

Jsem politicky nekorektní, neboť mě zpráva LN potěšila. Velmi.

Už jen to, jak se ta slovenská panička pohoršovala nad tím, že by příští první dáma mohla být nedejbože cizinka, dává LN ospravedlnění zahájit krevní mstu proti zlodějům a lhářům a jejich slouhům, kteří na Hradě 10 let voněli.

Lidové noviny = Blesk

úroveň stejná. někdo něco z vipů plkne a bulvár to ihned otiskne, aniž se zeptá po zdroji, nebo aby si to ověřil. je to ztráta času, stejně nikdo na nás nemůže, protože si vždy najdem nějakou výmluvu. hlavně, že to nese. Odpovědný novinář by se Klausové zeptal odkud takové informace má a navíc by si je sám ověřil. Pokud by zjistil, že jsou nepravdivé, tak by je vůbec neotiskl a klausové by to sdělil. Místo toho se chovají jako malí uražení blbečci. Vy jste nám pomluvili našeho kámoše, tak vám nyní ukážeme. K zblití.......

Vážený autore,

pokud se pan Klaus, jeho  žena a jeden z jejich synů rozhodli aktivně vystupovat v prezidentské kampani a neštítili se prostředků, které použili, je jedině správné, že dostali mokrým hadrem přes čumák. Zavolali do lesa a z lesa se ozvalo. Tak to většinou v životě chodí.

Klaus se v poslední době chová jako utržený ze řetězu. Jeho poslední výroky v polském tisku jsou daleko za hranicí slušnosti. Nevím, co ho k takovému jednání vede. Nabízí se možnost, že psychicky neunesl konec prezidentování a odchod z výsluní.

Pan P. Houda

Opomenul sdělit, že povinnost novináře je především odhalovat a sdělovat čtenářům PRAVDU, ať je jakákoli. Povinností novináře není, cenzurovat nebo přizpůsobovat své výtvory politické situaci, natož nějaké skupině osob. Bohužel, takto v Česku novinařina nefunguje. V závislosti na vlastnících periodik, jedni chválí takového, jiní makového, navzájem plivou jedovaté sliny za potlesku žánrově specializovaného publika.

Milý pane Pecho,

podle měřítek platných v civilizaci, dotyčný Houda není novinář.

A co se jeho pedagogické dráhy týče, po výkonu zde, by mu mělo být do 24 hodin zákonně zakázáno učit dějinám děti. Ale on je bude devastovat i nadále.

Takhle lze stručně vyjádřiti, co je to ta aktuální česká pozice.

Ano, pozice, s malým p i č.

A ono takhle máme sděleno i související peake.

Autocenzura ? Už zase ?

Tak předně, pane Houdo, vůbec si nemyslím, že by šlo o útok na Lívii Klausovou, jak se často píše. Lívie Klausová sice také vstoupila do kampaně, ale celkem ještě neškodnou větou, že první dáma by měla umět česky. Jistě, mohla si to odpustit, bylo to trapné.  To, co přinesly v sobotu LN, řekla bych, je spíše odpověď Václavu Klausovi jr., totiž za jeho "Omluvu". Omluvil se přece za výsměch, kterým počastoval K. Schwarzenberga za to, že neumí ani českou hymnu a navíc šišlá (vysmál se jeho vadě řeči, tedy jeho zdravotnímu problému, což se u tělesně postižených lidí hned tak nevidí), a to tak, že docela podstatně přitvrdil. OMLUVA v podání Václava Klause jr. vypadá takto :
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-klaus.php?itemid=18814
To ještě nestačilo, žádal pak : "Otec Terezie Hardegg byl nacista, diskutujme o tom !"
http://zpravy.idnes.cz/klaus-ml-oznacil-schwarzenbergovy-predky-za-nacis...
Že by takto vstoupil do kampaně historicky první prezidentské volby bez souhlasu či součinnosti pana otce, lze vyloučit. Šlo o dobře připravené a ve vhodnou chvíli dávkované kroky, o tom nebudiž pochybnost.
Není divu, že pak následovala protiakce. Ta přišla v podobě protestu Martina Romana, šéfa správní rady elitních škol PORG, profesorů pražského PORGu, současných i bývalých studentů PORGu a nakonec i odkrytím minulosti jeho dědečka. Teď by možná ledaskdo mohl začít vyvolávat "Otec Lívie Klausové byl fašista, diskutujme o tom !" Jenže to nikdo dělat nebude. Zbyla totiž jenom trapnost z toho, co Klausovi se Zemanem udělali, a smutek z toho, kolik lidí se na sudeťáckou kartu zase nechalo nachytat.

A pokud jde o počin LN, samozřejmě, že udělaly správnou věc, vězměme třeba takové výchovné hledisko. Některé lidi jinak než záhlavcem vychovávat nejde. Každopádně, zveřejnění informace bude mít ještě jeden efekt, který zatím nikdo nezmínil : Václav Klaus už nikdy v budoucnu nebude moci hrát nacionalistické karty, resp. moci bude, nicméně však pro ty, kteří mu dodnes na ně skákali, nebude už nikdy důvěryhodný. S tím je konec a to je moc dobře.

Již jen za to je třeba LN vyslovit uznání.

S. Š. -- NEŽVAŇTE,

a po redaktorovi Houdovi chtějte takhle stručně:

byl činný Miština i ve strukturách sboru StB?,

byl otec jako člen KSČ Václava Klause ortodoxní bolševik?,

jak souvisí plukovník StB Viliam Šalgovič s Livií Klausovou?,

proč byl agent StB Jakl prezidentovým tajemníkem?

Ale také, a to mě velmi zajímá před inaugurací: Kdo byli rodiče Miloše Zemana, který o nich vůbec nemluví???

A kdo je vlastně otec Václava Klause?

Považuji za zajímavé, že o předcích Václava Klause nevíme nic. Vzhledem k tomu, že o takovou informaci existuje z důvodu postavení VK přirozený zájem, považuji absenci této informace za její úmyslné utajování.

Milý pane Zachu,

tak to je opravdu jedinečně skvělá otázka!!!

Jen si buďte jist, že vám na ni v České pozici redaktor Houda neodpoví ani do roka. A dne, Lomikare, Lomikare...

Česká média už na to měla 23 let -- a tak se tu setkáváme s případem obdobným početí Panny Marie -- bez otce.

A ono se přitom tvrdí, že tento stát je tvořen obyvatelstvem bezvěrců!!!!!

Problém je v tom

že zatímco pan Miština byl pouze malé kolečko v soukolí fašistického Slovenska, tak jeho dcera se aktivně po boku svého manžela podílí již přes dvacet let na drancování, tunelování a ekonomické likvidaci naší země. Dá se říct, že pan Miština pouze vykonával rozkazy, možná horlivě, možná méně - ovšem jeho dcera je jedním z lidí, kteří jak doufám, budou jednou souzeni ze vlastizradu a ožebračení národa společně se svým manželem. 

Pane Alberte,

zkuste to jinak nově. Ne pořád jako na Nově.

V Německu, dneska denacifikovaném, by o činnosti Mištiny ve strukturách gestapa media informovala dlouho před případnou prezidentskou kandidaturou manžela jeho dcery. Dokonce takový by nemohl být už předtím premiérem. Dokonce německá dcera by takový lapsus oznámila předem sama.

Dokonce by si obyčejný německý třeba holič sám všimnul data sebevraždy plukovníka Šalgoviče, jak ho má k dispozici na veřejných zdrojích. A hned bych se v německých mediích ptal v pořadu třebas s názvem Na vlastní hubu jednoduchou otázkou: Proč???

Milý pane Alberte, vy ale nežijete nově, nýbrž v genocidně zločinné zemi, viz výrok Roberta Wienera: ŽÍT, ZNAMENÁ ŽÍT S PŘIMĚŘENÝMI INFORMACEMI.

Z tohoto ohledu bráno: Je teprva ráno -- a vy už jste zas hned mrtvý!

A je vám to jedno.

Je něco jako úplnost, celistvost

Možná se jen vzděláváme, když k papežovi máme i jeho dětství a jinošství. K JJ knížeti i dějiny evropy, kde ovšem pradlenka madlenka soc dem volička má jen okrajovou roli a tak ani k nacistům vstoupit nestačila. K hradní bohorovnosti i rodinnou konstelaci. Normálně, kdo má prababičku pradědečka fašistku využije to snad v terapii své rodinné konstelace. Je dobré, vědět co je pod kobercem.

 

Lze prahnout po mediích, která nabídnou i kontext. Lze vítat politika, co má životopis. Našel jsem si životopis pana Bublana, oficielní, má méně vět, než pan Bublan funkcí. Všechen lid a moravský zvláště má tak ideálního kandidáta ba zastupitele kamkoliv, ta skromnost, nenápadnost, obyčejnost, to náš císařpán KFJ byl také vyučen jen jako knihvazač, nikde nic, jen pracovitost, píle, obětavost.

 

Politikem snad nikdo být nemusí, podobně jako sociálka není povinná, často přítel samoživitelky je ve slušném balíku. Dáma, co si brala JJ knížete, přirozeně věděla, co jí čeká. Jinak český pensista, co se zničil i manuelní prací ve prospěch země, v životě nebyl na nemocenské ani hodinu, i na operace mu stačily dovolené, z prohlášení nešlechetného Zemana již není čech, dostal to do schránky poštovní. To je rukavice hozená do tváře, tu se delegují sekundanté, píše testament a pokračuje do majetku i hrdel. Komunista se chechtá "jen se upalujte holoubkové" (z deníku klasika), zapomíná, že je také z masa.

Karl Treu jenom žvaní

Cestou ze schůze jeho UO KSČ?

čím kdo zachází, tím také schází

říkávala už moje babička, je skutečně otázkou, jak dalece se "hrabat" v minulosti, kdo posoudí, co vytáhnout a co ne, zda děti mohou za svoje rodiče, nicméně bránit se proti kamenům chlebem je možná křesťanské, nikoliv však účinné, chápu kdo seje vítr sklízí bouři, i já to Klausovým přeji, po té co různé média vytáhla na K.S. to co vytáhla, mohl například Klaus vyslat signál, že tohle je už za hranou, nevyslal, ještě si "přisolil", má co chtěl, tvrdil, že chce být presidentem všech, že chce být presidentem nadstranickým, měl jedinečnou šanci, kterou zahodil nebo jí vůbec neměl v úmysle takto využít?

Dělá co mu naříděj.

Dělá co mu naříděj.

ZVLÁŠTNÍ SHODA, SOUDRUZI...

svazky.cz :

Protokol registrace evidenčních svazků

00001-01776     28.09.1954   1. zvláštní odbor  MV   1206

MIŠTINA   Štefan   05.08.1904

Protokol registrace evidenčních svazků

00001-01776   28.09.1954   1. zvláštní odbor MV  314

ŠALGOVIČ  Viliam  (neuvedeno)  (12.12.1919)                          

To datum 28.09.1954 je v obou případech stejné.

Proč asi?

Bude článeček?????

Milý Sherlocku,

obávám se, že s konspiračními teoriemi v tomto oboru byste byl jen pro smích, prostě se nedá hledat úplně ve všem spiknutí. Dovolím si ale upozornit, že jste se v tomto konkrétním případě stal obětí státní blbosti. V originálním zdroji svazky s datem 28.9.1954 začínají číslem 1 a končí číslem 16, pak už následuje další den, a tak dál. Nechal jste se tedy tak trochu napálit díky chybě vzniklé blbostí zaměstnance ÚSTR, který cpal nezkontrolovaná data na web Archivu bezpečnostních složek a nechal u všech záznamů datum prvního čísla. Taky co byste za své peníze chtěl. Navíc, jak vidím, čtete ten státní web na stránkách pana Pence, klobouk dolů před ním. Ten originální zdroj je tady: http://www.abscr.cz/data/pdf/knihy/C54/C54_1.pdf a mezi svazkem Mištiny a Šalgoviče by hledal souvislost skutečně málokdo. Šalgovič 314 5.10.1954 III-1-3, Miština 1206 26.10.1954 IV-3-1.
Co teď?

Já to hned říkal,

pane Helle, že to bude chtít další článeček -- a v tomto smyslu jsem již pana HOUDU hned včera oslovil. Měl byste taky -- a potom jenom čekat, jak osvědčí svou zbabělost. (Popřípadě kvalifikovanost, na tomto dílečku moderních českých současných dějin.)

U obou těchto různých jmen je

U obou těchto různých jmen je tam stejné datum zavedení: 28.09.1954 

Není.

(mám to napsat ještě větším písmem, abyste si toho všimli?)

Ano, pane Zachu:

byl-li Šalgovič důstojníkem StB,

potom Miština evidovaný téhož dne...

Nechcete se radši kouknout na nějaký Hřebejkův plně oddechový film?

Zub za zub

Co je vlastně špatného na tom, že tchán K. Schwarzenberga byl nácek? Co je špatného na práci tchána V. Klause pro Slovenský štát?

Lidovky jsou bulvár - a ten si žádá krev. Začnou se objevovat v novinách fotografie z Lucerny v době Protektorátu BuM?

Lidská svoboda je omezená, proto

Awerness (uvědomění úplného celku) je poslední šancí. Když zkoumáno, co jest vědomí sama sebe u člověka, někdy jej pocitově lokalizujeme do hlavy, jindy hrudě, jindy třísel, zdá se být rozumnou teorie, že je to jen nouzová výplň mozku, aby se ve stylu horror vacui nezavařil sám sebou. Podobně sny, tunely se světlem na konci u bezvědomí atd. Je mnoho zbytných věcí, ale je dobře o nich vědět, netřeba je hned ládovat do laufu, ale kdo nemá dost magacinů po ruce, je mrtvý muž. Jinak dámy, ty se mohou přidat k vítězi. Republice nerozumím ani za mák, mé StB svazky asi jen v Moskvě, asi jsem významný, proč jinak by mě skartovali tak rychle? Nebo i dokumentace nýmandů mohla pomoci dešifrovat systém? Zbyly mi dvě stránky, datování tam sedí, dokonce mají i nadpis, je lživý, konstruovaný, stejně jako kontext, ale je mi blízký, měl bych jej realizovat, agent hlášení podávající mně vystihlk, jinak bolševik (
komunista, socdemák všech variant) bude dýchat ještě dlouho.

 

Snad už věci nestuduji pouze sám, papež rezignoval? Inu i Celestýn rezignoval. Tu máš čerte kropáč!

Pane Karl Treu, narazil jste jen tak mimochodem

na jednu věc, o které se tu rovněž 23 roků nemluví. Na tu jednu listopadovou nebo časně prosincovou noc v 89., v jejímž průběhu všechny kádrovky a úřednice oddělení zvláštních úkolů v celé zemi vytrhaly ze všech složek kádrových evidencí všechny listy až na ten úvodní. Zničily/i tak jednak celé dějiny individuální i kolektivní, a zejména duplikáty dílčích záznamů, které obsahovaly i paralelně zrovna skartovávané složky evidencí StB. Těch vytrhaných kádrových složek byly tenkrát miliony. Zachovaly-li by se, dneska by podle nich bylo možné mnohé minulé průkazně dohledat. Celý tento zmar naší budoucnosti se děl na přímý souhlas Václava Havla, představitele OF. Který oficiálně ještě ani zdaleka netušil, že bude zakrátko prezidentským kandidátem.

To je demagogie!!!

Kdyby za co demokratického česká média stála, dotyčnou zprávu o Klausovu tchánovi by uveřejnila již před 1. prezidentskou volbou, ne-li dřív.

V USA by prezidentský kandidát s takovou rodovou zátěží byl nemožný, ne  nezvolitelný -- nýbrž přímo nevolitelný, nekandidovatelný.

A to si každý může na svazky.cz najít ještě tohle:

Protokol registrace evidenčních svazků

00001-01776     28.09.1954   1. zvláštní odbor MV   1206

MIŠTINA   Štefan   05.08.1904 

a žádná české média nerozvádějí, co to znamená.

Protože si zatím nedokázala

Protože si zatím nedokázala najít tak základní informaci, jako co vlastně byly v roce 1954 evidenční svazky.

A nebo nechtěla.

Jak i zítra chtít nebudou.

Troufajíce, že ohlupení obyvatelé jako vždy na třetí den zapomenou.

Tentokrát však ne!!!

A přidám ještě další zahrabané téma: Jak s Lívií Klausovou rodinně souvisí plukovník StB Viliam Šalgovič?

...

LN se dopustily darebáctví a informace o rodinném zázemí a předcích považuji u člověka, jenž kandiduje na významnou státní funkci, za relevantní.

darebáctví...

Takže si to ujasněme - pokud někdo teprve kandiduje, jsou tyto informace relevantní, zatímco pokud už v té významné funkci je, jedná se o pouhé darebáctví?
Jinými slovy, zvolením do funkce se mění úhel pohledu na to, které informace smějí a které nesmějí být publikovány? Zajímavé.

Velká škoda, že ten článek z Lidovek nevyšel před měsícem. Ne snad proto, že by to mohlo něco změnit, ale spíš proto, že by to mohlo Klausově rodině na čas zavřít ústa.

Aby tedy bylo jasno.

Darebáctví je, když se otiskne něco jen proto, aby nevypukla nuda.

 

Tahat kostlivce ze skříňí,

je věc nadmíru odpudivá. V případě soudruha Klause z ní mám velmi škodolibou radost(jak ubohé). Prezentuje-li se někdo jako nositel vzdělanosti

(Klaus jr.), aby se vzápětí vysmíval někomu za to, že špatně artikuluje, je to ubožák, a nepomohou mu ani fotky se sebeobsáhlejší knihovnou za zády.

A o lustrování platí totéž, jak níže napsal kolega-kdo seje vítr sklízí bouři.

Připojuji se ke škodolibé

Připojuji se ke škodolibé radosti... každý by měl být schopen nést následky svých činů. A jestli Klaus začal hrát na tuto ošklivou notu, je  jen dobře, že ho to taky dostihlo. Dobře mu tak.

A o juniorovi bych to také podepsal. Bylo to ubohé a nejspíš i zcela zbytečné. Udělal ze sebe před lidmi pitomce. Ale není s tím v rodině sám, vlastně se to přihodilo všem.

Ale zpět k VK - co se dá dělat, i takový může být prezident.

.

"Polansky mi přinesl kila xeroxových kopií dobových dokumentů," konstatuje Fedor Gál. "Přesto mi údaje o Havlových a Schwarzenbergovi, které zveřejnil ve svém textu, připadaly tak neuvěřitelné, že jsem pro jistotu vyslal svého právníka, aby je ještě jednou ověřil, pro klid svědomí. Výpisy z katastrů a místní kroniky nabízejí hodně prostoru pro spekulace. Třeba když právník našel v archivu v knize katastrů mezi dobovými stránkami psanými rukou vlepený čerstvý strojopis, který dokládal Havlovo vlastnictví Barrandova. Neměl jsem ale kapacitu, ani motivaci hrabat se v tom vážněji." 

Např.: http://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/pripad-nepovsimnute-knihy-boure-prinese-dalsi-bouri.html

Vzhledem k sofistikované nenávisti Klause vůči všemu, co

co mu nabourává jeho ego, nás asi ještě čekají zajímavé věci :-) viz jeho rozhovor pro "Do Rzeczy". Je otázka, jak chytře a nestranně, pravdivě a důsledně vůči Klausovi vystupovat, aby nebyl stále o krok vepředu. Nevím, jestli to naše média dokáží, asi je to hodně těžké.  A on má svou pravdu v tom, že "jediný politik, kterého tady vidím, je Zeman..." Ten jediný to asi umí stejně jako Klaus...

Autor přehání

Zřejmě by preferoval svět, kdy bychom se z médií nemohli dozvědět nikdy nic. Cenzura tady už kdysi byla a není to ani tak dávno, byť tu dobu zřejmě autor díky svému mládí sám nepamatuje.

Nebo je to jen pseudonym a Česká pozice už "koupený" server ?

Informace.

To je to, co mají média dělat. Informovat voliče o všech důležitých věcech. Mezi které rozhodně patří informace o historii, rodinných poměrech, osobních a majetkových vazbách, vzdělání, názorech blízkých osob a případných zvláštních okolnostech, které mohly ovlivnit výchovu u každého vážného kandidáta na prezidenta. Čím víc informací, tím líp. Samozřejmě by to neměly být lži. Tajení informací jen dává prostor všelijakým obskurním zdrojům.

Nebo alternativně zrušme polofeudální institut tatíčka prezidenta. Udělejme z něho úřednickou figurku vykonávající striktně povinnosti podle zákona, pak nám po jeho rodinném pozadí nic není.

Akorát se LN poněkud opozdily. Asi tak o deset let. U takového Havla ještě ani nezačaly, čert ví proč.

Rád bych věřil

Že protiútok, jenž jest bez pochyby v tomto čase mlčení ze strany Pružinských připravován, je placen z peněz rodiny Klasůch, tj. z Čezu. Nikoliv z peněz veřejných, tedy prezidentských.

Lidofky jsou už dlouho

Lidofky jsou už dlouho jednostranně zaměřený politický bulvár, tak se ničemu nedivím. Jen by mě zajímalo, kdy začnou pátrat třeba po Nečasově nebo Kalouskově rodině. Ale to by se jim asi nehodilo do jejich ideologického krámu.

Přiznávám, že mě článek také

Přiznávám, že mě článek také překvapil a to hlavně svým úvodem. Nepřišlo mi úplně správné toto téma otevírat, nicméně:
- Pan Zídek je historik a článek má dostatečnou odbornou hodnotu (zvlášť s rozhovorem dole).
- Orientace je specifickou přílohou, kam článek se svým širším zaměřením hodí.

- Koneckonců článek není útočný, spíš je to díky úvodu takovů štulec, který by mohl upozornit na nebezpečnost a záludnost vytahování předků.

Jako doslov prezidentské kampaně a praktický příspěvek k možnosti a přípustnosti reakce na sprosťárny jej nakonec vítám.

Kdo seje vítr...

Možná není od věci připomenout si v této souvislosti jedno staré české přísloví: "Kdo seje vítr, sklízí bouři".

A když už jsme u těch přísloví, napadá mě ještě jedno od mojí babičky: "Na hrubý pytel, hrubá záplata."

S pozdravem

Martin Hájek

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah