Jan Hnízdil: Zeman je prototypem prezidenta českých tatíků s bůčkem

Zeman i Klaus jsou akcelerátory společenského rozkladu. Díky nim dosáhneme brzy dna a získáme šanci se od něj odrazit, míní uznávaný lékař.

Politika
Přemysl Houda | 20.07.2013

Na současné politické scéně a v jejich aktérech se dnes už orientuje málokdo. Pokusili jsme se proto podívat se na českou politiku trochu z odstupu – očima zkušeného lékaře, který se dennodenně zabývá pacienty s psychickými poruchami. S uznávaným odborníkem Janem Hnízdilem, který se věnuje komplexní psychosomatické medicíně, přišla řeč na Miloše Zemana, jeho předchůdce v prezidentském úřadu Václava Klause i na otázku četnosti psychopatů v politice.

ČESKÁ POZICE: Zdá se, jako by dnes česká politická scéna závisela na rozmarech jednoho muže – Miloše Zemana. Vy jste se před časem vyjadřoval z pozice lékaře k Václavu Klausovi. Lze ho nějak srovnat s nynějším prezidentem?

HNÍZDIL: Začnu panem Klausem. Můj postoj k němu se vyvíjel od respektu přes odmítnutí až k soucitu. Je to člověk s učebnicovým syndromem „hybris“, což je termín, který používá v knize Nemocní u moci bývalý britský ministr zahraničí David Owen, původní profesí lékař. Jde o nákazu politické zpupnosti. Člověk s určitou osobnostní dispozicí – charakterovou vadou, chcete-li – se dostane do vysoké politické funkce a postupem času ztratí kontakt s realitou. Sám sebe začne považovat za výlučného, neomylného, přestane naslouchat jiným. To, co by si běžný občan nedovolil, se pro něj stává běžným.

Klaus svou osobnostní dispozici rozvinul ve vysoké funkci do obludných rozměrů a v poslední fázi to mělo fatální důsledky. Amnestií se zoufale snažil na sebe upozornit, udržet si moc a vliv, následky nebral v potaz. Je prokázáno, že u těchto lidí vzniká silná – i tělesná – závislost na moci. Ovládání druhých jim působí rozkoš, v mozku se uvolňuje hormon blaženosti – serotonin. Když moc ztrácí, trpí abstinenčními příznaky, podobně jako narkoman závislý na droze. Pan Klaus je z mého pohledu trpící pacient, ve svojí mocenské pozici ale terapii naprosto nepřístupný.

ČESKÁ POZICE: A Miloš Zeman?

„Co se týče osobnostní výbavy, není na tom Zeman o moc lépe než Klaus. Navíc jsou na něm patrné následky dlouholeté konzumace alkoholu.“HNÍZDIL: Pan Zeman na tom, co se týče osobnostní výbavy, není o moc lépe než pan Klaus. Navíc jsou na něm patrné následky dlouholeté konzumace alkoholu. Jak překračuje hranice v pití, tak překračuje zavedené zvyklosti, normy chování, Ústavu – viz nejmenování docenta Putny profesorem, exces s korunovačními klenoty, obcházení ministra zahraničí při jmenování diplomatů, obcházení parlamentu při jmenování vlády. A to je jen začátek. Zaujal mne jeho výrok o tom, že z ekonomické krize se musíme „proinvestovat“. Je to stejné, jakoby řekl, že se z alkoholismu dá propít. Myslí to vážně a lidé mu naslouchají.

ČESKÁ POZICE: Miloš Zeman ale všechny ostatní politiky převyšuje. Ať už jej někdo uznává, nebo ne, všichni mu přiznávají, že je jako politik prostě třída. Je v tomto smyslu nějak extrémně vyvinutý?

HNÍZDIL: Je to impozantní postava, má charisma vůdce, mluví pomalu, hlubokým hlasem, říká jednoduché věty, nenutí k sebereflexi a k přemýšlení. Takový táta slabochů, lenochů a alkoholiků. Oni na něj koukají stejně jako já, když jsem jako malé dítě hltal japonské filmy – Godzillu. No a teď ji máme na Hradě. Živě si představuji rodinku před televizí. „A jak se tam pěkně potácí, mámo, koukni na něj! Těm poslancům to ale nandal! A ještě mi nalej!“ Ti tatíci s bůčkem a slivovicí se do něj projektují, mohou na něm oči nechat.

Jestli něco symbolizuje českou mentalitu, tak je to pan prezident Zeman. V přímé volbě ho volila nadpoloviční většina voličů – lidí, kterým imponuje arogance, populismus, alkoholismus, kuřáctví a manipulace. Takových je u nás poměrně dost. V žebříčku Světové zdravotnické organizace jsme v pití alkoholu první a v kouření pátí na světě. Nevolil jsem ale ani pana Schwarzenberga. Nemyslím si, že by jeho prezidentování bylo o moc lepší. To, co pan Zeman přepije, pan Schwarzenberg prospí.

ČESKÁ POZICE: Se Zemanem se nepochybně spousta lidí ztotožní, je přece tak trochu jeden z „nás“...

HNÍZDIL: Jasně, má podobné vlastnosti a ještě mnohem rozkvetlejší a rozvinutější než ti tatíci. A to se jim líbí a navzájem se v tom podporují a ujišťují. Lidem dává jednoduché poselství: „my“ jsme ti dobří, děláme to výborně a za problémy může někdo jiný, ne „my“. To je přece povzbuzující. Kdo by mu pak nedal hlas? Přece nebudeme volit nějakého chytráka, který nás upozorňuje na naše chyby.

„Lidem, kterým imponuje Zeman, není pomoci. Oni o pomoc ani nestojí,“ je přesvědčen Jan Hnízdil.

ČESKÁ POZICE: Na druhou stranu, bez těch tatíků a jejich rovného hlasu by nemohla fungovat naše demokracie. Vždyť oni mají stejnou váhu jako kdokoli jiný.

HNÍZDIL: Nedělejme si iluze – nelze spasit většinovou část národa. Lidem, kterým imponuje Zeman, není pomoci. Oni o pomoc ani nestojí. Jsem ale skeptický třeba i k ambicím podnikatele Karla Janečka. On tvrdí, že většina lidí je slušných, spravedlivých, poctivých, pracovitých… Stačí prý jen pozměnit volební systém, odstranit „zlojedy“ a bude blaho na zemi. Tak jednoduché to podle mne není.

ČESKÁ POZICE: Není to ale nutná mantra, tedy to, že většina lidí je slušných a spravedlivých? Bez toho si přece těžko můžeme byť jen hrát na demokracii.

HNÍZDIL: Já tím jenom chci říct, že to, co je pro mě nejdůležitější, a to je občanská společnost, je pro nepříliš početnou skupinu lidí. Pro ty, kteří jsou ochotní převzít zodpovědnost za sebe, za své okolí, za životní prostředí. A takových lidí není moc.

Zobrazit diskusi
Reakcí:85

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Jan Hnízdil se zásadně plete, asi mu chybí kontakt právě s těmi

tatíky. Jsem velmi často překvapen, kolik lidí s VŠ exaktních oborů včetně techniky zcela nekriticky Zemanovi fandí a volí. Nemá to žádné racionální jádro, snad se za tím skrývá náklonnost k Zemanově kvalifikaci v Prognostickém ústavu apod. anebo hraní si na elitu. Socialismus by, je a bude především dílem bílých límečků, jimž se čas od času podaří zmanipulovat i část společnosti. Stejným nesmyslem je Hnízdilův "odraz ode dna". Kdo se jednou dostane na dno, dál se už jen brodí bahnem, viz úroveň veřejné správy ČR. Bez cizího tlaku anebo pomoci zvenčí už je návrat z bažiny vyloučen, to je vidět nejen u nás, ale i na příkladu Severní Koreje atd. Jan Hnízdil se příliš soustředí na svoje intelektuální exhibice, ale reálný život mu uniká.

I když s odstupem, tak si to

I když s odstupem, tak si to dovolím vysvětlit. Chyba je totiž ve vašem vnímání, chcete vidět "ideologické" motivy. Nás exaktně vzdělané (jsem lékař a tak trochu se orientuji v matematice) totiž neoslovuje Zeman jako symbol nebo Zeman jako ikona - ale Zeman jako pragmatik. Po vleklé krizi podmíněné mimo jiné ideologickou zaslepeností voličů, která bránila efektivní výměně politiku, protože myšlenkový proces "von je šéf tý mý partaje lump a celá partaj mohutně odklání, ale je to pořád lepší, než kdyby vládla ta_druhá partaj, do by byla cesta do Řecka/Jihoafrické republiky/..." vlastně všem vyhovoval. Zeman toto bourá - a na rozdíl od např. Paroubka, který se asi pokoušel o totéž, je mnohem inteligentnější, odvážnější a konzistentnější. Proto zatímco Paroubek byl spíše směšný, Zeman si zaslouží uznání. Nikoliv obdiv, není popovou hvězdou.

Pokračující úpadek známého lékaře?

To, co zde pan Hnízdil předvádí, je hluboko pod hranicí, která by opravňovala snahu o zamýšlení se nad textem.
Chápu, že nemá rád prezidenty ČR. Jen nechápu, proč to musí dávat najevo těmito výkřiky.
Krom toho by mu mohlo být jasné, že diagnózu na dálku lze dělat pouze v případě, že má v ruce siderické kyvadélko. Internista a rehabilitační pracovník, který hodnotí kohokoli, s kým se nikdy nesetkal, z hlediska psychologa, nebo psychiatra je lhář a podvodník.
Ale nakonec, co čekat u člověka, který už dávno vyměnil lékařské vědomosti za náboženské přesvědčení.

Ode zdi ke zdi..

Nic se ,naštěstí,nedá změnit na faktu,že Zeman je právoplatně zvoleným prezidentem..a tečka. Co mu umožňuje ústava,to dělá..a tečka. Tak trochu nechápu takový rozsah diskuse, je to ode zdi,ke zdi. Příznivci Zemana kontra příznivci "knýžete", což značí pokračování "boje"mezi oběma aktéry. Ale situace už je tak trochu jiná, "knýže" se svou klakou dostal na frak a to je podstatné..A s ním celá ta drzá trojkoalice..To jsou fakta.

Co se týká MUDr Hnízdila, ten se vymyká všem šablonám. Místy se s ním dá souhlasit,hlavně po odborné lékařské stránce, jeho argumenty ohledně politilů jsou ale z větší části nedoložitelné, takže se dají brát spíše jako fabulace, zaměřená na vyvolání pozornosti veřejnosti. Jistě, je to zajímavé a provokativní, vítám tu jeho snahu. Jen si tak říkám, proč se neangažuje více, pro mne představuje provokativní osvěžení, po té snůšce tuposti a hlouposti hlavně z úst ukřivděných politiků trojkoalice (spíše by se měli nazývat TROJHANDL)..

Dobrý článek, pro tentokrát..

Zemanovština, on má Hrad, lid jen blog

V orwelovském přepisování dějin nám zmizel efekt první a ne poslední republiky, vymýcení osob podezřelých z blízkosti Vídně. Prof. A.Musil jako příklad. V USA mohl psát, sbírat medaile, doma byl "rakušan".  Potom se využil nacista a vyrazilo se na Židy, když předtím zmizel, kdo mohl, protože obranyschopnost krajiny byla jen čítankový "plán", pana Beneše.  Francouzi asi měli přijet po Dunaji na pramicích?  A rusové koho a kdy bránili? A hlavně za co?  Vyhnána minorita německy mluvící, odepsáno Podkarpatí. A hurá na kapitalisty, inteligenci, řemeslníky, sedláky.... Ti co jedli vtipnější kaši, mizeli jak pára nad hrncem. Už před ´68 "uvolnění" využili zejm. lékaři, po ´68 kdo měl nohy. Šikovnější stihli ještě léto ´89, než "spadla klec" a asyl dávala už snad jen Kuba.

 

V takto vykastrovaném společenství ovšem p.Zeman a spol. dar nebes. Alespoň někdo to chce dělat, když nás všichni nechali v kaši. Pod jeho bonmotovou vládou panské libovůle 3O% zvažuje vypadnout, může si tu s minoritama žijícíma na státní útraty vybudovat, co chce. Nic proti podpoře, naopak, ale kdyby to byla podpora, tak by neziskovky praskaly pod náporem pomocníků, kteří přece se nenechají živit a přispějí podle svých sil.

 

Lež se stala systémem, možná Ústava státu byl také jen vtip? Možná to tu nějaký číňan koupil už dávno, odliv značkových hotelů cos naznačuje.

Spousta lidí volilo Zemana jako menší zlo,

protože to, co předváděli P&L v předvolební kampani, to bylo strašné.  Je možné mít k Zemanovi spoustu námitek, které svými některými kroky dnes dost potvrzuje, ale kritika p. Hnízdila je jako vždy nefér. On sám totiž potvrzuje svou neschopnost být demokratem. K podpoře svých zájmů, názorů je totiž schopný použít i nefér řešení.  

 

Stačí vzpomenout, jak se snažil o zbavení svéprávnosti Klause především za to, že nechtěl podepsalt Lisabonskou smlouvu.  Dnes se jen potvrzuje, že Klausovy argumenty vůči EU byly naprosto přesné, předvídavé.

 

 

 

Na dálku ordinovat nelze

Porucha osobnosti je nejen vrozená, ale více i získaná např. minutím se s matkou, absencí funkčního otce, na rozdíly chudého společenství sourozenců. Přírodu nepřečuráme, když dala páru plodnost, tak ne pro zábavu.

 

Lze jistě použít obecně dostupné vzory, ale to jako řešit dopravní nehodu z google map. Zatáčka je hrozivá, ale znám děsivou serpentinu, kde, co paměť sahá, se nic nestalo, a to vozkové museli nejen šlajfovat, ale i podsouvat šubu. Tedy i poškození osobnosti lze kompenzovat . Proč se všechen lid sjednotí právě na psychopatovi je zřejmé, věříme mu jeho lži, aby on nám věřil ty naše. Sociální spojení i v rodině je spíše na společných slabostech, než přednostech, slabosti nás ohrožují, ty potřebujeme ošetřit. Tak se rodina zákonitě rozpadá, když jen jeden povyroste, prohloubí svůj život, nebo třeba jen zbohatne.

 

Stejně silný je faktor politického marketingu, prodávat zbytečné a špatné je lepší kšeft, než třeba nákladné věci užitečné, kde marže není zázračná  jako v kosmetice, viz. rodinný byznys jistého nadmíru upřímného předsedy vlády, lehce pyramidální.Investovat do charakterního politikka je rizikové, knížepán nebude panáčkovat, nebude předstírat pozornost či dokonce bdělost. Pana doktora bych poslal do supervize, zažil jsem Knížete mimořádně koncentrovaného i vůči prostým obyčejným a nudným lidem. Ale osobně. Nebude kašpárkovat pro kamery. Má svůj styl. A má výsledky. Není moje krevní skupina, ale lze jej brát vážně. To stačí.

Pokr. p.Zemana nezná nikdo

Krajina je přehledná, jak je možné se s ním nesetkat? Nežil třeba v té Moskvě?  Jistě je pár šíbrů, s kterými propojen,snad paní Bohdalová,  ale altruistický člověk přece žije sociálně. Konference nebo alespoň rauty. Kdosi použil přirovnání k jezevcům, a to věru není milá lasička. Tajnosnubnost kvalit moskevského politbyra, to se v té jejich straně naučil?

 

Ovšemže je to úspěšné, poté co lid zválcován  nacismem, každé řešení bylo vítané. Kdyby ne, tanky to zařídí. Věci se rodí snad na jiné polokouli, bez debat, vysvětlení, jen čirá mocenská technika. Možná u těch komunistů čekal polovojenské velení, to by byl generálem raz dva. Jenže komunistům bylo je a bude veleno odjinud, i kdyby byly slezko-moravští, doma se nediskutuje.  Jen poslouchá a nařizuje. Inu leninismus.

 

Vyhovuje tedy p.Zeman této národní lenosti, v Uhrách stavěli parlament věru nápadný, v Česku ? Divadlo. Národní. Jak samozřejmě zlovolný Hitler Česko začlenil, s čechy počítal, to Polska se šprajcla alespoň s kobylama. Autoritativní vláda nám prostě sedí, parlament hnije, stejně jako ten Benešův, proč ne, prezident Beneš měl přece "plán". To stačí, skončil Lidicema, okupací rudou armádou ´45 a komunismem až doteďka, tedy 22.července 2013, 22:56. Jen sem tam nové heslo, bilbord, bonmot; jádro, tedy totalita moci nad bezmocnými kvete. Právo? K čemu, máme záhadné nejspíše geniální  osobnosti. Zákony? Kdo by to četl, navíc česky je v tom stejně zmatek, ale autorita to zařídí.

 

Nelze odolat výletu v takovém parníku, až se najede na útes, je jasné, kdo bude první ve člunu.

a propos, to jádro,

nějak mi smrdí, že média, akademici... včetně Drábové, černobylského  mutanta se denně předhánějí v ujišťování, že o Temelínu s nerozhodne dřív, než za rok. 

Už jsem u Vás zažil lepší

Už jsem u Vás zažil lepší chvilky.

Vládneme, nerušit!

YouTube (ČT2):  Vládneme, nerušit!

Dokument ČT o tzv. "opoziční smlouvě"... Zemanovi a Klausovi.

Díky panu Houdovi, že nás seznámil s názory lékaře Hnízdila

Pan doktor ve svých odpovědích dělí lidskou rasu na dvě kategorie, na "nás chytré" co budou tvořit občanskou společnost a  ty ostatní za které je ochoten převzít zodpovědnost. O nějakém jejich souhlasu tu není řeč, dokonce ani nepředpokládá, že budou součástí občanské společnosti.

Kam se lze s takovým přístupem dopracovat si dokáže představit každý, kdo zná alespoň trochu historii.

PS. Už to připomínání bůčku zavání elitářstvím. Bůček je potravina zatím dostupná i chudým, proto ta jeho obliba mezi lidem prostým. Jeho kalorická výživnost se hodí jen pro lidi s extrémně vysokou fyzickou zátěží, u nás lenochů  jeho konzumace vyvolává zdravotní problémy. Ohrnování nosu však není na místě.

 

Černá a bílá...

Stačí, když člověk přijme tvrzení p. Hnízdila jako nadsázku. Protože dnešní civilizace je zejména výsledkem systematického tlaku úzké skupiny lidí, která vynikala (a vyniká) nad průměr. V okamžiku, kdy nemyslící většina začala konzumovat výdobytky činnosti této menšiny, tak se prostě misky vah začaly pohybovat. Povídačky o demokracii jsou mimo mísu, nehledě na to, že si pod tímhle slovíčkem každý představuje něco jiného. Bez elitní menšiny by lidský druh dodnes nepřekročil práh neolitické revoluce. Takže je to asi spíš o tom, jestli si civilizační výdobytky chceme udržet nebo ne. Pokud ano, pak jsme na elitách závislí.

Pane Křivane, prosím, bez té nedůstojné manipulace

Pane Křivane, možná, že kdyby jste se seznámil s názory pana Hnízdila více do hloubky, tak by jste mluvil jinak. Tento Váš přípisek, ve kterém jste mu podstrčil něco, co vůbec nevyřknul(!), vůbec není hodný vašich kvalit. O žádném přebírání zodpovědnosti za jiné, natož o dělení na kasty „chytrých“ a „ostatní“ v něm nebyla ani řeč.

Zkuste pro začátek si přečíst jeho knihu „Mým marodům“, pak si můžete vygooglit všechny jeho rozhovory ať psané, tak mluvené. Třeba si pak poopravíte svůj zkratkovitý a povrchní úsudek.

Nejspíš za to může ten bůček,

Nejspíš za to může ten bůček, který již asi sto let nejím. To přirovnání od pana doktora také nebylo zrovna košer. Proto jsem si dovolil nastavit zrcadlo.

Jinak děkuji za doporučení, doplním si vzdělání, ale pro začátek,vidím, že znáte pana Hnízdila a jeho názory podstatně lépe než já. Možná právě proto mi dokážete lépe přiblížit co měl na mysli autor slovy: "občanská společnost, je pro nepříliš početnou skupinu lidí" a to i z přihlédnutím k odpovědi na otázku předcházející, tu s ohledem na rozsah již necituji. 

HNÍZDIL: Já tím jenom chci říct, že to, co je pro mě nejdůležitější, a to je občanská společnost, je pro nepříliš početnou skupinu lidí. Pro ty, kteří jsou ochotní převzít zodpovědnost za sebe, za své okolí, za životní prostředí. A takových lidí není moc.

INFO: nepatřím mezi obdivovatele prezidenta Zemana.

Nejsem ničí tiskový mluvčí

Nejsem ničí tiskový mluvčí a tak nemohu za nikoho mluvit. Já však slova "občanská společnost, je pro nepříliš početnou skupinu lidí" chápu jako postesk nad stavem naší společnosti, ke kterému se nejspíš pan Hnízdil dopracoval po mnoha letech, kdy se sám aktivně snažil vyburcovat občany k aktivitě – k převzetí zodpovědnosti za svůj osud. Ono je to přesně obráceně, než jste se snažil tvrdit. Občanská společnost není o tom, že by měl někdo za někoho rozhodovat, ale přesně naopak – každý by se měl zajímat o vše, co se jej dotýká  – nebýt apatický, ale aktivní.

 

Poslední kapkou byly nejspíš prezidentské volby, kdy si většina občanů vybrala do druhého kola, když pomineme Bobošíkovou, dva nejhorší možné kandidáty a i z těch dvou nakonec ještě toho horšího …

Děkuji za reakci, nejspíš

Děkuji za reakci, nejspíš nemá asi cenu téma dál pitvat.

Z prezidentských kandidátů se mi nelíbil žádný. Dienstbierovi jsem fandil do okamžiku, než předvedl nakolik je spojen pupeční šňůrou se sponzory svého otce. Fischer -  Honza s chalupy od samého počátku vypadal jako nastrčená loutka, ránu z milosti dostal omylem od Erika Besta, který ho zkoušel v TV  se znalosti angličtiny a ruštiny společně se Zemanem.

Už jen tolik,

Už jen tolik, že já jsem neměl problém si vybrat.

Hned tři kandidáti by byli podle mého názoru vynikajícími prezidenty. Taková Táňa Fischerová nebo Zuzana Roitová by byly skvělé prezidentky. Jiří Dinsbier taky, i přesto že si pokazil závěr kampaně. Pominu-li "přátelskou podporu" z řad některých jeho "spolustraníků".

 

Žel bohu většina spoluobčanů nám do druhého kola navolila to nejhorší co mohla ...

 

BTW: všiml jste si, že když Mministerstvo vnitra vyřazovalo pomocí prapodivných "matematických propočtů" prezidentské kandidáty, tak že shodou náhod dva ze tří vyřazených kandidátů byli zrovna kandidáti, kteří lovili ve stejných populistických vodách jako mstivý jezevec z Vysočiny?

Dr.Hnízdil

Pan doktor Hnízdil je známým kritikem popřevratových prezidentů (ovšem, kromě V.Havla),které by nejraději zavřel do blázince. Čili, žádné překvápko. Jen by mne ale zajímalo, kdo by mu ze současných politických figurek vyhovoval nejlépe. "Kníže" Karl, nebo dokonce (údajně téměř nepolitický)  pan Hvízdil samotný ?

MUDr Hnízdil taky napsal, že lidem jako vy není pomoci...

Nechápu, proč se nás snažíte za každou cenu přesvědčit, že má pravdu. :-P

 

 

Hnízdil je prostě magor

Kdyby žil na Moravě, má dávno rozbitou držku.

Tam se s idioty neserou.

Občanská žaloba

Málo se o tom mluví a málem by se na to už i zapomnělo, ale Pan Hnízdil je autorem a iniciátorem výzvy „Občanská žaloba“, ze které se pak po jistých peripetiích stáhnul. Bylo by proto fajn, kdyby jste se, pane Houdo, někdy příště nezapomněl zeptat pana doktora, jaký vliv podle něj měla právě tato tzv. „Občanská žaloba“ na současné zvýšené úsilí OČTŘ, které zdá se, dává jakousi naději na lepší společenské poměry v slzavém údolí české kotliny?

 

Osobně bych chtěl  panu Hnízdilovi ne jen za tuto jeho iniciativu poděkovat. Za pěkný rozhovor pak také panu Houdovi.

Demokratické volby nejsou způsob,

jak najít nejlepšího správce, protože ten se tak nenajde; moderní demokracie je jen způsob, jak bez krveprolévání odstranit vládce, který se se neosvědčil.

Nahoru přirozeně vybublají jedinci, kterým jde o především o osobní moc, peníze a vliv. V diktaturách, jako byla ta komunistická, se děje samozřejmě totéž, jen s tím rozdílem, že ti psychopati jsou pak nesesaditelní.

Ve starých řeckých demokraciích se nevolilo, úřady byly rozdělovány losem - procento psychopatů u moci pak nebylo vyšší než jejich zastoupení v celé populaci.
 

„Lidem, kterým imponuje Zeman, není pomoci. ..."

Pěkně napsáno! Díky za článek! :-)

 

Proč občané z politiky STŮŇOU - MUDr. Jan Hnízdil

http://www.youtube.com/watch?v=oIcMCRpHlhc

"... Jestliže někdo tvrdí, že musí jít do politiky, že potřebuje tu funkci aby mohl pomáhat lidem, tak lže. Lže sobě i lidem. Protože pokud to skutečně dělat chce, tak to dělá. A do té politiky je potom pozván ne na základě toho, co slibuje, že udělá, ale na základě toho, co už udělal. ..."

"Respektovaný ekonom, prezident do nepohody" (plakát V.Dlouhého :), ...okamžitě založit do chorobopisu. :-D

 

P.S.:

Lam se poděl Zemanův politruk "Atas9"? Asi odjel na zaslouženou dovolenou na Rujanu... :-P

Stýská se?

Určitě postrádáte možnost vyvrhnout trochu žluče a uplatnit nějakou nadávku. Protože postiženým se nemá bez důvodu odporovat, dám Vám příležitost, podívejte se trochu dozadu kde jsem se vyjádřil a můžete v odpovědi dosáhnout vyvrcholení....

Dobrá nahrávka

Tak to dopadá, když strejda z Kocourkova zaspí.

Nemá smysl se tím zaobírat.

Pan Hnízdil došel, kam se dalo, a už chuděrovi zbývá jen nanicovatě řečnit.

ach jo

Bohužel se v prezidentských volbách ukázal úpadek městského obyvatelstva kde hlavně v těch největších měla převahu česká rádobypravice. Tito lidé vnímají svou zůženou optikou jen to co chtějí a nedovidí dál než za hranice města, na skutečnou hospodářskou realitu.

Právě synové a dcery oněch tatíků v minulosti zachraňovali národ když města mluvila jakousi směsicí čechoněmčiny a prakticky se vzdala německému vlivu. Právě oni byli a jsou onou čerstvou krví která vidí věci realisticky a podle toho jedná.

Měštáci většinou akce pravicové politiky moc nepocítí a hlavně mají velmi krátkou paměť. Oproti tomu venkov praktické důsledky diletantské politiky pocítí ihned - např restituce církví se dotýkají hlavně mimoměstských oblastí, taktéž ve městech pracuje minimum lidí za minimální mzdu, ale na venkově se peníze získávají mnohem hůř. To si ale v městech moc neuvědomují a žijí si ve své bublinové realitě.

 

Skvělý rozhovor - a velmi přímý a pravdivý, což

značná část zdejších "diskutérů" neunesla.
Holt, pravda není vždy příjemná, zvláště pak, je-li sdělena lidem nízkých mravů...

A nějaká fakta by byla?

Hnízdil tvrdí, že voliči Zemana jsou slaboši, lenoši a alkoholici. Prý neustále civí na televizi a nadměrně konzumují bůček a slivovici. Rovněž jim údajně imponuje arogance, populismus, alkoholismus, kuřáctví a manipulace.

Článek považujete za pravdivý a tak se ptám. Můžete mi, vy člověče "vysokých" mravů (ke kterým zřejmě náleží neodůvodněné urážení celých skupin obyvatelstva), sdělit, které sociologické průzkumy výše uvedená Hnízdilova tvrzení podporují?

 

Nebo snad, vy samozvaná elito, jen drze vydáváte své dojmy za fakta?

Málokdo sám sebe dovede vnímat objektivně

Vtip je v tom, a pan Hnízdil to zde explicitně uvádí, že nemravný člověk nevnímá své jednání jako nemravné - Klaus s lišáckým úsměvem šlohne ceremoniální pero, miláček národa zase div že nepoblil korunovační klenoty - a provinile se tito lidé zkrátka necítí.
Není mojí chybou, že jste se v článku pana Hnízdila našel...

Ještě jednou a pomaleji.

Vaše přednáška o mravnosti mne nezajímá. Já se zcela jasně ptal na to, které sociologické průzkumy výše uvedená Hnízdilova tvrzení podporují. Pokud tyto průzkumy existují, tak uveďte odkaz. V opačném případě jste spolu s Hnízdilem za drzé sráče, kteří bezdůvodně urážejí jiné a přitom si hrají úctyhodnou elitu.

Stačí se porozhlédnout kolem... na voliče Zemana. :-P

Každý si může úsudek udělat sám. :-)

Zato kritici Zemana zde "oslňují" argumentační "vyspělostí".

Vzmůžete se jen na osobní útoky, urážky a bezobsažné propagandistické žvásty.

Ještě, že máme vás, lidi

Ještě, že máme vás, lidi mravů vysokých, kteří nám blahosklonně sdělí pravdu o nás samých. Ó my se máme.

Lidé vysokých mravů a bůček

Víte, ono o ten "bůček" vůbec nejde, jen to popuzuje, ta snobská intelektuálská bohorovnost, která si zařazuje lidi podle způsobu života a jídla a tím má již předem všechny otázky vyřešené, protože si myslí, že ví líp než oni, jací oni jsou a proč takoví jsou a jak myslí. Ale: Hitler byl vegetarián, abstinent a nekuřák a přesto jej vzývali všichni ti němečtí pivaři a jedlíci vepřových kolen... Takže asi určovat sociologické rozložení podle jídla je opravdu ubohé a není to hodné vysokoškolského učitele, je to jen plytké povýšenecké intelektuálství, jak jsem v diskusi uvedl již včera.

Problém je jinde, a to jak píše Necris ("Ach jo"), že městské obyvatelstvo vidí realitu maloměsta a venkova značně zkresleně. Lidé z venkova volili pana Zemana proto, že je přesvědčil, že se o ně zajímá, a to, že navíc jí tlačenku, bylo jen drobné potvrzení, volili by jej, i kdyby mlsal kaviár. On prostě venkov dokázal oslovit, protože pojmenoval jejich problémy, obavy a strachy.

To bohužel pan Schwarzenberg a jeho tým naprosto neuměli a točili se ve věcech sice vznešených, ale pro běžný život vzdálených (viz vystoupení paní Čáslavské a pana Svěráka na závěr prezidentské diskuse).

V tomto dále již s panem Necrisem nesouhlasím a mám jiný názor: Samozřejmě, že Zeman lhal, život lidí "na okraji" je mu ve skutečnosti úplně fuk, on není vůbec sociálně cítící člověk a sociální demokracie pro něj byla jen dopravní prostředek k moci, když jiné politické směry již obsadili Klaus, Diensbier ap. Nebo snad máte pocit, že po té, co se stal prezidentem, jen jednou jedinkrát vyjádřil solidaritu s chudými? Že dal najevo, že o nich ví a snaží se řešit jejich problémy? Vůbec ne. Naopak, jako zatím nikdo se exponuje jen ve věci velkého lobujícího kapitálu a v mocenských hrách.

Ve skutečnosti je to pan Schwarzenberg, kdo má sociální cítění (tak jako jej měl jeho rod už několik generací) a má ho přirozeně, nikoli naučeně, i když samozřejmě asi nikoli prožitě. Pouze si myslím, že si vybral pro prezidentské volby chybný a od života odtržený tým, který se zaměřoval na "vznešená" abstraktní témata a nenašel jazyk, jak oslovit vesnici. Zeman při kampani sice lhal, ale nelze říci, že se do úřadu prolhal. Byl totiž opravdu šikovnější. Sliboval (nesplnitelné, protože to nehodlá splnit) těm, kteří sliby a ujištění potřebovali, zatímco Schwarzenbergův tým tyto vrstvy vůbec neviděl a nebral je na vědomí. To je obrovská škoda a jeho politická chyba, která jej do značné míry pro praktickou politiku bohužel diskvalifikuje.

Ale i něco na knížecí obranu: pan Hnízdil se trapně a opět v klišé otřel i o něj - nevolil jej proto, že spí. Možná by si, pokud by se neopájel jen svými konstrukcemi, ale vnímal věci kolem sebe, všiml, že i když "kníže" spí, či lépe řečeno podřimuje, nikdy v reakcích nebyl mimo mísu, vždy dovedl mluvit k věci (ať už s ním souhlasíte nebo ne), že nikdy tedy "neprospal" nic důležitého. To se o blábolech většiny "bdělých" politiků říci bohužel nedá. Pan Hnízdil mohl uvést řadu věcných důvodů, proč pana Schwarzenberga nevolil, ale vybral si opět ten nejubožejší.

Snažil jsem se o objektivitu, tak očekávám, že to asi schytám z obou stran :-)

Máte dost pravdu, V Čechách

Máte dost pravdu, V Čechách skutečně existuje dvojí lid. Pracovně tomu říkám "vesnický rasismus" a "městský rasismus". Kupodivu to velmi vtipně vystihuje TV seriál Doktoři z Počátků

Nežádáte po Schwarzenbergovi nemožné?

Mluvíte mi z duše, moc jste mne svým příspěvkem potěšil a nepřipadám si již tolik jako "kůl v plotě".
Jen takovou malou připomínku bych měl. Nejste příliš kritický vůči Schwarzenbergovi a jeho způsobu oslovení voličů. Vy si opravdu myslíte, že české voliče, zhlížející se v seriálech Majora Zemana a filmech typu Vesničko má středisková anebo Dovolená s Andělem, by kdy mohl oslovit někdo jiný než právě Zeman či Klaus a jeho rodina? Nežádáte po Schwarzenbergovi nemožné? Kdyby Zeman neexistoval, museli bychom si ho vymyslet (anebo zůstat bez prezidenta).

Nežádáme nemožné?

Děkuji, jsem rád, že máme stejný názor.

A máte pravdu, žádám poněkud nemožné, přehnal jsem to. Tak kritika byla spíše míněna do řad volebníhu týmu: "my všichni kamarádi si tady rozumíme", což vytváří zkreslené vidění reality a pocit, že jsme všeobecně srozumitelní, což ve skutečnsti často nejsme.

Dokonalý příklad mimoňství dal ve svém hostujícím příspěvku v poslední debatě před volbami bohužel pan Svěrák; ten snad, pokud vůbec někoho oslovil, tak to musel být jen úplně nejužší okruh jeho příznivců (a tudíž již rozhodnutých voličů), který měl tu trpělivsot jeho zdlouhavou řeč vyslechnout a pak dekódovat.

Prostě si myslím, že určitá témata, kde by mohli oslovit nerozhodnuté, členové volebního štábu bohužel zcela ignorovali (anebo dokonce, což by byla ta horší varianta, o nich možná ani nevěděli) a tematizovali naopak problémy, kde již byly karty jasně rozdány (předem rozhodnutí voliči spokojeně přikyvují, předem rozhodnutí opační voliči zuřivě ječí a vyvolávají hysterii).

Tedy, ano, věřím, že se čeští voliči dají oslovit někým slušným. Pokud si jich bude opravdu všímat, vnímat je a mluvit pro ně srozumitelnou řečí.

Předvolební tým

Máte pravdu, teoreticky. Prakticky Svěrák sem, Bohdalová tam. I ten nejlepší předvolební tým by tu nic nezmohl. Vždyť všechna média byla vysloveně pro Schwarzenberga a proti Zemanovi a jeho týmu (Bohdalová, Klausovi, Fischer etc.). Slovy mého dědy "Češi by volili Zemna i kdyby Schwarzenbergovi někdo prdel ozlatil".

Vy jste si teda vytvořili

Vy jste si teda vytvořili konstrukci o Schwarzenbergovi. Doufám, že máte jeho fotku na nočním stolku.

No,

Nevolila jsem ani Zemana,ani KS,ale Zemanovo jednání ve funkci prezidenta se mi zdá správné.Co nechápu je,jak si dovolí jakýsi Hnízdil(dokonce údajně lékař)hodnotit kohokoliv z lidí.Není-li spokojen se současným děním,měl by se obrátit na ty,kteří jsou příčinou toho hnoje který tu je.Korupce,zlodějna,zneužívání moci a peněz nás všech...to vše se nejspíš Hnízdilovi líbilo.Nechápu,proč nám to má veřejně sdělovat,pro mě a valnou většinu lidí je naprostou bezvýznamnou nulou.

Říkáte, že nechápete?

V tom případě je ten článek pohříchu i o vás. Přečtěte si ho ještě jednou. Pokud nepochopíte ani po té, není vám pomoci.

Obávám se,

že vy jste nebyl ve škole moc dobrý v českém jazyce,že?Nejdříve si doplňte základní školu,a pak dělejte ramena.Prozatím vyzníváte jako rektoskop v držení pana Hnízdila.

Fakt nevím,

nechci vám do toho kecat, ale mám pocit, že s problémy s rodným jazykem, jste na tom naprosto stejně. Vy ještě navíc nezvláte základy typografie, takže čtení po Vás je utrpením. Pan Hnízdil to definoval celkem jasně.

Fakt nevím,

nechci vám do toho kecat, ale mám pocit, že s problémy s rodným jazykem, jste na tom naprosto stejně. Vy ještě navíc nezvláte základy typografie, takže čtení po Vás je utrpením. Pan Hnízdil to definoval celkem jasně.

Hezky napsáno

Hezky napsáno.

Jan Hnízdil by mohl ve volném čase

jako uznávaný lékař si udělat  před zrcadlem vyšetření, zda netrpí psychickou poruchou, třeba přijde s překvapující diagnozou začínající demence. Než porucha osobnosti zatemní jeho komplexní osobnost, mohl by si předčítat odstavce z Etického kodexu ČLK, hlavně §2, odst.18. Vyjadřovat se o celkem velké skupině svých spoluobčanů arogantním, dehonestujícím způsobem se určitě neslučuje s etikou lékaře.

Horší je, že redakce ČP upoceně hledá každou příležitost, každého pomatence nebo elitáře k rozhovorům s jediným cílem, nalézt jakoukoliv příležitost kopnout do našeho prezidenta. Ubohost a naprostá neprofesionalita. Klesáte na úroveň Blesku, jen místo Bartošové máte objekt negativního zájmu Zemana. 

Prázdné kecy

Hnízdil tady metá různá moudra, ale sám řekl, že nevolil ani Zemana ani Schwarzenberga. Prostě neodpovědný namachrovaný žvanil, kterému dělá dobře pozorovat a komentovat jak jde všechno do prdele, protože si tím potvrzuje svou nadřazenost (on to přece říkal).

Jenže on intelektuálně nemá ani na toho tatíka s pivem a bůčkem, který se dokázal rozhodnout a někomu ten lístek hodit. Hnízdil nedokázal ani to. Když jsou podle něj špatní oba, měl vybrat menší zlo. Nedokázal to. A přesto si myslí, že je lepší než my všichni, kteří jsme si vybrat dokázali protože bylo nutné si vybrat.

Je to tak, trouba který prázdně tlachá.

Ať nám tedy řekne, jak se měl v druhém kole zachovat inteligetní volič, když proti Zemanovi stál ten nemožný Karl.

Korektní diskuse

Vážení, díky za článek jako "slovo do pranice" i za poměrně korektní a zajímavou diskusi.

Sdělme si klidně názory i příkré, ale prosím méně okamžitých odsudků. Ty totiž "blokují myšlení a uvažování" a svádějí do "stereotypních kolejí zažitých schémat".

Zkusme prosím téma více vnímat jako názor lékaře pohybujícího se v určitých kruzích, čímž budou jeho některé názory logicky ovlivněny a měli bychom to vnímat s určitým pochopením. Vyznění rozhovoru samozřejmě ovlivní i charakter a obsah otázek. Jde tedy po mém skromném soudu mnohem více o odpovědi na položené otázky nežli o expilicitně vyjádřený ucelený osobní názor.

Myšlenky MUDr. Hnízdila vnímám v mnohém jako podnětné, nicméně nikoli jako dogma. Pozicím a uvažování našich politiků dost odpovídají. Také patřím k těm co s určitým sebezapřením volil Miloše. Ani já nejsem "tatík s bůčkem". Přesto na základě těchto vyjádření neodmítám celý rozhovor a v něm obsažené myšlenky. Sbíráme ve světě a životě jen "střepy pravdy", o mnohé se říznem a asi nikdo si nesložíme celé těleso...

Úvahy o inteligenci národa bych bral s rezervou, záleží také zejména na možnosti a účelnosti ji projevit (viz patenty). Tady máme nesporně horší prostředí nežli Německo. To by mělo být výzvou - aby se inteligentní - ale ne sobecká nýbrž solidární řešení prezentovat a hledat vyplácelo. To by měl být úkol nás všech, neb vždy zde budou ti slabší a nadanější, ostatně mnoho vysoce inteligentních zase nemusí být manuálně zručných. 

Co se týče potřeby systémové a hodnotové změny názor pana Hnízdila sdílím, ale také nemyslím že může přijít JEN zdola. Spíše razím teorii "aktivní menšiny" + podchycení "názorů a potřeb lidu".

Lid je jaký je A VŽDY S NÍM MŮŽEME PRACOVAT K LEPŠÍMU. Základem je skutečně právní stát a snaha aby se všeobecně prospěšné věci, nápady, názory vyplácely, byly podporovány, politici se museli zodpovídat a byli odvolatelní. Ze Zemana prostě zkusme využít to dobré - a je to jen na nás. Nikdo jiný nežli my tu není.

Hezký den.

 

A jak se tento živočich mohl stát lékařem?

Kdyby studoval práva, tak bych to pochopil - Plzeňská práva.

Docela jsem se vytočil.

Volil jsem Zemana, takže podle Hnízdila jsem slaboch, lenoch a alkoholik. Dozvěděl jsem se také, že neustále civím na televizi a přitom opulentně konzumuji bůček a slivovici. Rovněž mi údajně imponuje arogance, populismus, alkoholismus, kuřáctví a manipulace.

Znám se docela dlouho a tak musím konstatovat, že máloco může být tak vzdáleno pravdě. Článek proto musím hodnotit jako drzou a sprostou manipulaci, ve které Hnízdil plísní milióny voličů Zemana a hází je všechny do jediného pytle.

Konstatuji, že Hnízdil dokáže jen urážlivě kritizovat bez toho, že by dokázal nabídnout řešení. Zařazuji si jej do kategorie sociálních idiotů a samozvaných všeználků.

Crutone, znamy bolseviku

U tebe je jasne koho bys volil. Volils ozraleho Zemaka protoze Husak nebyl k dispozici.

Tady něco nesedí.

Já jsem asi takový bolševik, jako ty inteligent.

Hnízdil a jeho názory

jsou zábavné a určitě například ty o přístupu ke zdraví jako komplexnímu stavu jedince mají hlavu i patu. Zdravý přístup k vlastní osobě, vyžaduje určité znalosti a self management dovednosti. Ty lze získat jen vzděláváním a kompetentní výchovou v exponované části života. Které jedinci umožní zdravě a efektivně analyzovat vlastní osobu v dospělosti a dynamicky měnit priority podle životních situací.

Lidská populace prošla nějakým historickým vývojem a je taková jaká je.
Ignorování zažitých přístupů k životu a vytváření přístupu vlastního, vyžaduje odstup, principy chování a dovednosti, které nejsou moc odlišné od těch které využívají deprivanti v politice či jiných vedoucích funkcích.

Tzn Hnízdil se od Zemana příliš neodlišuje. KAždej z nich si vytvořil vlastní mikrokosmos s interface do toho světa konformního. Každý si ho vytvořil tak aby s okolním světem mohl komunikovat a ovlivňovat ho jak určují jeho priority.

Ať si pan Hnízdil říká co chce, tak svět byl, je a bude šachovnice , kde každý táhne figurkama tak jak potřebuje. Je to hra, a každej hraje jak umí nebo může.  Individualita určuje , že se tu hraje tolik druhů her, kolik je lidskejch kombinací.
To,že stav hry někdy vypadá kontraproduktivně, může vyvolávat otázky, ale stejně tak kontraproduktivně vypadala mnohokráte i evoluce.
Důležité je, že se stále hraje a nepřestává, a jaké koli pozitivní kroky v před existují jen díky neustálým pokusům, který končí chybou.
Jeho názor na Zemana jako výsledku uvažováním tatíků s bůčkem je úplně ale úplně mimo. Protože to byla jasně pragmatická volba v podmínkách na trhu osobností v naší zemi v aktuální situaci. A tak uvažovala většina voličů, která rozhodla o výsledku v II. kole prezidentské volby. Tzn Zeman nevyhrál díky tatíkům s bůčkem, ale díky těm kdo dokáží  analýzou  ovlivnit svoje rozhodování . A určitě to pro tyhle lidi nebyla volba jednoduchá a vyžadovala určité sebezapření.

Politicko ekonomický systém existuje jen v hlavách hráčů na trhu a bude se vyvájat tak jak se bude vyvájat myšlení jednotlivců. Je to dlouhodobej proces a jen jako dlohodobej proces může  fungovat. Člověk je zvířátko a s tím se nedá bojovat, stím se dá jedině žít.

 

Geniální

, děkuji.

 

Jenom mě zarazilo, když bych chtěl vstoupit do politiky, jaké postižení mám já. ))

Můj děda nekouřil, nepil a bůček nejedl,

avšak vždy mi kladl na srdce, abych si dával pečlivý pozor, neboť i  vysokoškolský profesor může být povrchním ťulpasem.  Pan Hnízdil hovoří právě jako takový prototyp tatíka s bučkem a pivem v každé ruce. Vůbec mu nevadí, že bludy povyšuje na dogma a "pohled z hospody" podává za absolutní pravdu.    

Hnízdil je takový lékařský

Putna !

Bůček, pivo a léto

Pane Houdo, pane Hnízdile,

i když mi v mnohém mluvíte z duše, začínám mít plné zuby intelektuálských žvástů o tlačence, bůčku a pivu. A českých tatících. Nesete se s klišé, které tady trvá minimálně od komentářů Hlasu Ameriky a nějak se vžilo navzdory Havlovu výroku, že hospoda čtvrté cenové skupiny se často stává poslední výspou demokracie. To je samozřejmě také nadsázka, a dobově podmíněná, ale kde berete tu drzost (nemyslím jen Vás) hodnotit lidi podle alimentárních zvyků. Nezavání Vám to trochu, kromě intelektuální arogance, také vážnou intolerencí? Dovolil byste si komentovat a dávat do souvislosti alimentární zvyky, životní styl a politické názory Romů? Jsou Janečkové, Nagyové atd., kteří otevírají ústřice stříbrným nožem a popíjejí značkové víno, predisponováni být politicky zralejší?

Nicméně mám na Vás, pane Hnízdile jednu odbornou otázku. Již z minulého politického působení pana Zemana jsem si všiml, že jeho excesy a úlety se vždy zesílily v letních měsících. Je to jen proto, že se chce zviditelnit v okurkové sezoně, nebo to může mít patologický základ (u některých poruch je patrný vliv roční doby...).

S pozdravem Vladislav Dudák

Chce to vzít vidle

Tihle profesoři jsou odporní teoretici - pouze popisují skutečnosti, které jsou každému soudnému člověku zřejmé, ale vidle nikdo z nich do ruky nevezme. Překvapující ovšem je, že se mezi lidmi nachází čím dál tím více přesvědčených "bojovníků". Doufám, že se ještě dožiju toho, až to praskne. Je ale potřeba dávat pozor, aby zlobu národa neodnesly menšiny. Sudeťáky tu už nemáme a přesto jsme při volbách viděli, jakou jsou hrozbou.

A proč jste přesvědčen, že

A proč jste přesvědčen, že nejsou hrozbou? Můžete říci, že je skoro 60 let po válce, ale tak proč jsou ve své zemi pořád tak slyšet?  A majetek je majetek, ať uplynulo 60 let, pro majetek se rozhádají i lidé v rodinách.  Nejde o to, zda by (hypoteticky myšleno) měli vliv na rozpoutání války, ale jde o prolomení Benešových dekretů, a to je dle mého názoru jádro pudla. Většina   z nás válku nezažila a proto se nám to  "kecá". Moji prarodiče ano, pocházeli ze Sudet, děda byl totálně nasazený. Vyjdu-li z jejich vyprávění té hrůzy, tak musím  za sebe považovat Benešovi dekrety za , v té době, správné rozhodnutí. Ještě si dovolím to přirovnat k současné aféře tajných služeb v USA,  jejich občan vyzradil informace o odposleších, a je nepřítelem státu. Sudetští Němci  žijící léta na území české republiky se v r. 1938 se přidali k Hitlerovi, který napadl cizí stát, tak čím byli pro v té době žijící obyvatelstvo? Také nepřátelé státu, proto zřejmě Beneš postupoval, v kontextu mezinárodní situace té doby, tak jak postupoval.  Zajímalo by mě, kdyby nějaký potomek sudetských Němců přišel k Vám domů a řekl, to byl majetek mých prarodičů, mám na něj nárok. Jistě byste mu jej rád vydal. A chování knížete, před volbami k této otázce dost lidí nadzdvihlo. Je Vám známo, že se v prosinci loňského roku, jak se objevilo v tisku, sešel v Praze s Posseltem?

60 let špatného svědomí

Nikde jsem neslyšel nějakého sud. Němce, který by si dělal nároky na jejich, Čechy zabavený, majetek. Zato stále sílící kvičení populistických prezidentů a jejich stáda. Albtraum špatného svědomí anebo myšlenka, že by dokonce museli něco z ukradeného vracet?

Pane vzdelance

Je 68 let po druhe svetove valce. Nechte se vycpat.

Prezidentské volby

Prezidentské volby jsem neměl vůbec zmiňovat, lidi to asi hodně roztrpčilo. Hlavně asi ty, kteří dodnes žijí v domech bývalých německých spoluobčanů. Benešovy dekrety tu nikdo nezpochybňuje, pouze způsob a rozsah jejich provedení, nicméně jak jste sám uvedl, majetek je velký důvod k hádce. Proto se tam ti lidé hádají do teď. Každopádně jsem touto asociací chtěl naznačit, že zlobu ve společnosti je třeba někde vybít a někteří vychytralí politici by byli schopni ji směrovat i na jákekoliv menšiny, které za nic nemohou. Na to je třeba dávat pozor. A problém prezidentských voleb je právě onen "systémový". Pořád se stává, že voliči "volí" jedno z, podle jejich názoru, menších zel. Není tu institut "bílého lístku", který, pokud by ho do uren hodilo třeba 20% občanů, celé volby by anuloval a pro všechny kandidáty na volebních lístcích by třeba znamenal stopku na příští volby. Podobný systém prostě chybí.

když se kácí strom létají třísky.

Moc bych se netěšil.

Loajalita

Ano soudruch Remek v Moskve a Kohout, anbsolvent KGBacke skoly. urcite budou jednat v zajmu CR. Nechte se vycpat.

Lepší kosmonaut v Moskvě, než

Lepší kosmonaut v Moskvě, než kníže prezidentem

Nech se vycpat

Jsi blby jako Cruton (znamy bolsevik z Neviditelneho Psa).

Kalousek je také kousek

Nečas to samé...jejich nabubřelé jednání potvrzuje jeho názor.

Prototy českých tatíků z bůčkem

Možná je Zeman  prototypem českých tatíků s bůčkem, ale z toho, co se nám v druhém kole prezidentských voleb nabízelo byl pro  mne osobně menší zlo než spící kníže, u kterého jsem navíc nějak podvědomě měla pocit, že straní sudetským němcům a možná mu   také jde o navrácení dalších majetků v ČR. Že nekope za nás Čechy, ale za sebe.  Tyto dva kanditáty poslali lidé do druhého kola a volba byla buďn Zeman nebo kníže.    A jinak bůček nejím, je moc tlustý. 

Hm....tak komplexní to je, psychosomatické....

...moc ne. Pan Hnízdil sice ví, jací jsou, ale netuší, v čem on sám žije....

cha chá

Celým článkem se vine jedna dlouhá nit.

"Já vím jak to je, a sděluji vám tupým pravdu, ale sděluji to tak abyste se cítili tak, že jste na tom stejně dobře jako já."

Pan Hnízdil předložil názor

Pan Hnízdil předložil názor na příčinu současných problémů, a ten podepřel argumenty. Nad těmi argumenty se můžete zamyslet a názor přijmout nebo odmítnout, pokud by se Vám zdály málo přesvědčivé. Pokud s tímto názorem chcete veřejně nesouhlasit, pak by bylo dobré předložit protiargumenty, případě prezentovat odlišný názor, který podepřete svými argumenty.

 

Pokud napadnete přímo osobu autora (argumentum ad hominem), a to ještě takovým způsobem, že ho postavíte do pozice manipulátora s veřejností, na což on sám poukazuje, tak je to silně nekorektní. Vy mu v podstatě ani nedáváte šanci, protože pokud má pravdu, tak je podle Vás příliž přesvědčivý, a tudíž manipulativní. S Vaším přístupem se pravdy a tudíž i nápravy nedohledáme, Váš přístup vede leda do pekel.

 

 

 

lidí je hodně nás chytrých je málo

Někdy postupuji v obráceném pořadí, napřed si přečtu příspěvky a potom článek. Váš příspěvek mne zaujal protože mi připadal rozumný. Po přečtení článku jsem změnil názor. 

Nad tím, že máš svět se řítí do záhuby přemýšlí každý, i když pan Hnízdil to umí hezky popsat. S tím lze souhlasit, s jeho elitářským výkladem mám problém. Ani on však nevidí světlo na konci tunelu.

Popsat voliče Zemana jako přihlouplé alkoholiky je urážející a zavádějící. V existujícím systému,  který pan Hnízdil popsal, vybíráte ze dvou špatných řešení, nemusíte proto být alkoholik.

Srovnávat proinvestování s alkoholismem je pro člověka s lékařským vzděláním dost troufalé. Platí, co ekonom to názor.

Lze shrnout takto. Naroubovat vlastní celoživotní postoj na Zemana se moc nepovedlo, je to bramboračka.

PS. Ve známém experimentu profesora Philipa Zimbardo nám pan Hnízdil neuvedl jak experiment pociťovali " vězňové", při stejném IQ, které jim bylo nanic. Možná jen opomenutí. Dohledejte si. 

Hlavním zdělením článku ale

Hlavním zdělením článku ale není, že voliči Zemana jsou tatíci alkoholici ani to nebylo myšleno jako útok proti nim. Hlavním zdělením je, že  elity (politici) mají pochroumané morální vlastnosti, a často dokonce mají psychické poruchy. Dodává, že příčinou toho jsou i voliči, který volí spíše na základě svých osobních sympatií a stotožněním se s kandidátem, než na základě racionální úvahy.

To se samozřejmě netýká jen voličů Zemana a Klause, ale i středostavovských městských liberálů, kteří volili Schwarzenberga a před tím Věci Veřejné, Unii Svobody a podobné projekty  právě jen proto, že se chtějí cítit jako středostavovští městští liberálové. Na morální profil kandidátů se pak nedívá nikdo.

Pro mne je hlavním sdělením pana Hnízdila jeho následující věta

"Já tím jenom chci říct, že to, co je pro mě nejdůležitější, a to je občanská společnost, je pro nepříliš početnou skupinu lidí. Pro ty, kteří jsou ochotní převzít zodpovědnost za sebe, za své okolí, za životní prostředí. A takových lidí není moc."

S tímhle extrémě elitářským názorem, který se táhne celým rozhovorem se nemohu ztotožnit. Co s tím zbytkem občanů? Kdo má právo dělit společnost a posuzovat kdo je rovnoprávný občan a kdo ne? Tohle dělení lidí je v přímém rozporu se zmiňovanou občanskou společností. Příkladů se špatným koncem v historii při takovém dělení najdeme oba dost. V nedávné minulosti to řešil jeden malíř sociálními zařízeními s nápisem nad vstupní bránou „Arbeit macht frei".

Stačí, když budete ochoten převzít odpovědnost

Vy tedy za elitářství považujete poukázání na skupinu lidí, "kteří jsou ochotni převzít odpovědnost za sebe, za své okolí, za životní prostředí."  Co vám, anebo komukoliv, brání stát se členem takové údajné " "elity" ". (Dvojité úvozovky protože takovou skupinu nepovažuji za elitu, ale základ přežití KAŽDÉHO společenství v lidské historii.) dělení společnosti na ty, kdo jsou ochotni nést odpvědnost za svůj život, a ty, kdo nejsou, je stejné jako dělení na muže a ženy, na modrooké a nemodrooké, je to poměrně snadno objektivizovatelný znak.

"extrémně elitářský názor"?

sorry, ale Hnízdil zde jen a pouze konstatoval fakt a polopaticky jej zdůvodnil . Když si to neuvědomujete, lze pochopit, že hovoříte o "extrémním elitářství". Asi ani nejste moc všímavý, pokud jste si za 23 let, kdy lze volně cestovat nevšiml, že především na západ od Chebu je společnost v mnohém víc participativní a aktivní k věcem okolo, "občanštější".

Drobný případ - kolik lidí u nás zvedne zadek a jde se aspoň pasivně podívat na jedání obecního zastupitelství (pokud již předtím neudělali to, že by si zjistiti  program a přišli jednání ovlivnit).  Bydlím v Praze, stojí komunální správa zde nevalná a lidé nadávají, když s nimi hovoříte zjistíte, že třetina z nich dodnes nezaregistrovala, už nejsou "národní výbory". 

Jenžek této elitě se můžete

Jenžek této elitě se můžete velmi snadno připojit, stačí když budete ochotný "převzít zodpovědnost za sebe, za své okolí, za životní prostředí." Jeho pojetí elity nikoho nijak nevylučuje, naopak dává možnost každému se elitou stát. 

odpověď pro Kulihracha, Meisnera, pantaleone

VKS(b), NSPAD. Dva příklady z nedávné minulosti, kdy nepříliš početná skupina lidí ochotně převzala zodpovědnost za sebe, za své okolí.

PS Ďábel se skrývá v detailu, jak praví přísloví a tentokrát je to ta zodpovědnost za své okolí. Napřed je třeba se zeptat, jestli to okolí o to stojí, nebo to snad dostane rozkazem?

 

Tak tomu, co jste právě

Tak tomu, co jste právě předvedl, se říká "Argument ad Hitler". Když diskutující neví kudy kam, tak vytáhne Hitlera nabo nacisty ve stylu "už nacisti říkali ..., a jak to dopadlo."  :-)  Ale to nic, dalo se to čekat. Dokonce k  tomu máme vypozorovaný zákon, který říká, že: "Pravděpodobnost, že se v internetové diskuzi na libovolné téma objeví srovnání s Hitlerem, se s růstem délky diskuze blíží jedné."

 

Když se zodpovědně staráte o své okolí (a pokud ta "starost" není myšlena ironicky, tak to přímo proti jeho vůli nebo zájmům nemůže být), tak pochopitelně mohou nastat konflikty jako při každé interakci, což ale není špatně. Konflikt a jeho kultivované řešení je to, co nás může někam posunout. Pokud ale budete jednat způsobem, tady je můj bůček a moje pivo, to mi nechte a nechte mě nadávat u televize a já dám pokoj, nebo aternativně, tady za plotem je to moje, to jsem si koupil za peníze z mé mzdy/podnikání, tak mi to neberte a já za odměnu nebudu vylejzat ven a chtít nic po vás, tak to vede k tomu, že uvolňujete veřejný prostor nejrůznějším psychopatům o kterých mluvil pan Hnízdil. Vyjít ven a starat se i o své okolí samozřjmě něco stojí, čas, peníze, energii. Pochopitelně můžet zastávat názor, že pokud se bude starat každý jen sám o sebe, tak bude ráj na zemi. Z mého dosavadního pozorování světa mi ale spíš připadá, že pokud se každý bude starat jen sám o sebe, tak to skončí průserem.

   

 

 

přečtěte si tu větu bez emocí.a v kontextu vět předcházejících

Vaším druhým odstavcem naprosto souhlasím, jenže pan doktor mluvil o něčem jiném.

 

Přesně to jsem měl na

Přesně to jsem měl na mysli.

Lidi kterým věřím jejich slova o hodnocení světa a cestách k jeho nápravě neříkají VY, ale MY. Zkrátka nevyvyšují se nad druhé.

Souhlas.

Tato věta mne rovněž zvedla ze židle.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah