Holešovská výzva: První útok na demokratický systém od listopadu 1989

Politika
Petr Nováček | 25.03.2012
Na neznalost Ústavy se vymlouvat nelze

Co když ale nejde o trapnou neznalost, nýbrž o blekotavě kamuflovanou výzvu k zúčtování s polistopadovým demokratickým systémem? V článku 9 odstavec 2) Ústavy ČR se říká: „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.“

Rozmanitá přání věrozvěstů Holešovské výzvy typu nekupovat zahraniční výrobky, obnovit tradiční výrobu v podnicích uchvácených cizáky či vystoupit z EU a žádat od ní odškodné za ztráty, jež nám způsobila, jsou neškodným blouzněním, jež potěší „vlastence“ sui generis, ale nic víc. Očividný rozpor Holešovské výzvy s článkem 9 Ústavy ČR je však neakceptovatelný.

Českomoravská konfederace odborových svazů, Odborový svaz Čech a Moravy a především ČSSD jevící snahu se k příštím demonstracím Holešovské výzvy nejen připojit, ale i se chopit jejich taktovky, a tím si vylepšit u protivládně naladěné části veřejnosti vlastní image, by měly dvakrát měřit, než říznou a ztotožní se s protisystémovým, ano – s protiústavním hnutím. Na rozdíl od amatérských aktivistů-revolucionářů se však profesionální politici a odboráři, z nichž třeba předseda ČSSD Sobotka má právnické vzdělání a všichni disponují poradními sbory, nemohou na neznalost Ústavy vymlouvat.

Upřesnění:

ČESKÁ POZICE z článku vyškrtla větu „Jakýsi koordinační štáb Holešovské výzvy, jejímiž úhelnými pilíři jsou tři levicové občanské iniciativy – Alternativa zdola, NE základnám a ProAlt –, na jejichž akcích bývají k vidění i známí levicoví intelektuálové, představitelé ČSSD a odborů.“ na základě žádosti iniciativy ProAlt. Zároveň zveřejňujeme text v tomto znění:

V článku Holešovská výzva: první útok na demokratický systém od listopadu 1989 bylo omylem uvedeno, že iniciativa ProAlt patří ke koordinačnímu štábu Holešovské výzvy. Tato informace se nezakládá na pravdě. Iniciativa ProAlt doručila ČESKÉ POZICI žádost o opravu a stanovisko, které tímto zveřejňujeme:

1) Iniciativa ProAlt nikdy nijak nespolupracovala a ani nespolupracuje s Holešovskou výzvou. Nepracovala ani v "jakémsi koordinačním štábu HV" a už vůbec ji nelze považovat za "úhelný pilíř HV", jak z článku vyplývá.

2) Iniciativa ProAlt dlouhodobě pracuje s organizacemi a uskupeními jiného charakteru, než jsou Holešovská výzva případně Národní rada. Z toho, co je nám v současné době známo o Holešovské výzvě, nevyplývají žádné signály k možnému navázání spolupráce oběmi iniciativami v dohledné době.

3) Iniciativa ProAlt od prosince minulého roku pracuje na vytvoření široké koalice nestranických sil veřejného spektra, která se bude podílet na veřejných projevech 16. až 21. dubna. 

Vyjádření autora článku Petra Nováčka:

Při psaní dotyčného komentáře jsem jako jindy vycházel z informací zveřejněných na zpravodajských serverech a v denním tisku a z dalších zdrojů dostupných na internetu, včetně e-mailové pošty, jíž jsem politickými stranami, hnutími, odbory atd. jako komentátor zahrnován. Touto cestou jsem obdržel i dva dokumenty, jež měly v záhlaví loga tří iniciativ včetně ProAltu. Ze zmíněných zdrojů, a věřte, že těch textů byl pěkný "balík", jsem vyvodil, že ProAlt a nejspíš i další iniciativy jsou součástí širokého protestního hnutí, jakési "jednotné fronty" organizované Holešovskou výzvou.

Ohlášená podpora ČKMOS "celonárodnímu shromáždění", svolanému Holešovskou výzvou na 15. duben do Prahy a dalších devíti velkých měst, mě v mém úsudku utvrdila, anžto odborářských protestních akcí se v milosti sympatizanti ProAltu často zúčastňovali a někteří mají navíc blízko k sociální demokracii, z níž se hlasy podporující "celonárodní shromáždění" už také ozvaly. 

Moje dedukce nebyla zlovolná, snad byla i logická, ale každopádně jsem se dopustil omylu. Omlouvám se za něj a rád beru na vědomí, že ProAlt nemá žádným způsobem co do činění s Holešovskou výzvou, jejíž protisystémová podstata pro mě zůstává nepřijatelná.

Petr Nováček 

Zobrazit diskusi
Reakcí:24

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

NE základnám

Na seskupení Holešovská výzva mne zaráží ještě jedna věc. Pokud si dobře vzpomínám, tak v době protestů proti radarové základně vyšlo najevo, že iniciativa NE základnám je alespoň částečně financována z Ruska.

A na víc v roce 2008 se o ní psalo třeba toto: "Ne základnám spolupracuje s antisemitským islámským a komunistickým hnutím"

Neakceptovatelnost?

Nejsem sympatizantem Holešovské výzvy, ale ani s autorovým pohledem nemůžu souhlasit. Systémy mají tendenci se samy udržovat, zejména ty, kde ti u moci mají zároveň možnost měnit pravidla hry (zákony a ústavu) ke své potřebě. Pokud někdo chce prosadit změnu pravidel hry PROTI zájmům vládnoucí vrstvy, musí postupovat v rozporu s ústavou. To je triviální úvaha. Druhé nepochopení nebo demagogii ukazuje autor u termínu demokracie. Co máme my je určitá odrůda demokracie. Systém postavený na referendech není a priori nedemokratický, naopak zkušenost jediné země schopné ho dlouhodobě aplikovat ukazuje větší demokratičnost (v idealistickém smyslu, tedy že se na vládě může podílet každý) než naše varianta. Bohužel, jelikož se referenda nehodí do krámu žádnému politikovi, bude posun od současného stavu k "referendovému" systému nutně nedemokratický, bude revoluční a ne evoluční. Přesto, že na obou koncích budou systémy demokratické.

Máte naprostou pravdu. 

Máte naprostou pravdu. 

NAZRÁL ČAS, BY VLÁDA LIDSKÝCH CHTÍČŮ BYLA ODSTRANĚNA PRO NAPROST

 

 

Někteří se vyjádřují o občanských iniciativách vulgárně, jako je vulgární tento společensko ekonomický ssystém, kterému nevadí zvrhlé jednání pánů Janoušků, Bémů a jim podobných ve vrcholných orgánech státní správy. Dokonce i někteří právníci viz níže hájí správný postup policie atd.

Ano paní JUDr. SLÁMOVÁ má charakter a cit pro spravedlnost, což nelze říci o JUDr. Kovářové a JUDr. Samkové.Zde se jenom potvrzuje, že náš právní a společenský systém jako takový je vrcholně zkorumpovaný - prohnilý od shora.Mám osobní zkušenost s mafiány z Brna ze správy věcí veřejných z řad ODS i ČSSD. Jejich zločiny podporované rádoby právníky za velké - nemravné finanční částky se neštítí ni žádné špatnosti a soudci křiví spravedlnost dle množství finančních prostředků příslušné strany sporu.Důkazů je více než dost, ale není vůle po zlepšení spravedlnosti v zemi koruny ČESKÉ. SAMETOVÁ NĚŽNÁ REVOLUCE TÍM, ŽE NEODSTRANILA PODSTATU ZLA JI PROHLOUBILA SVAZKEM SE STARÝM DUCHEM ZLA A DOVEDLA K VĚTŠÍ ABSURDITĚ DOKONALOSTI, KDY ZLOČINCI JSOU APARÁTEM STÁTU CHRÁNĚNI A POCTIVÍ OBČANÉ ŠIKANOVÁNI V MÍŘE DO SOUČASNOSTI NEBÝVALÉ. PLNOU ODPOVĚDNOST NESE VLÁDA A VLÁDNOUCÍ POLITICKÁ GARNITURA NEJEN VLÁDNÍ, ALE I OPOZIČNÍ, NEBOŤ JEDEN ZA OSMNÁCT DRUHÝ BEZ DVOU ZA DVACET. NE NADARMO VE VŠECH VĚTŠÍCH MĚSTECH UZAVŘELA ODS A ČSSD KOALICE PRO NERUŠENÝ ROZVOJ V PROHLUBOVÁNÍ ZLOČINNÉ ČINNOSTI PROTI ZÁKLADNÍM MRAVNÍM PRINCIPŮM. VLÁDA, KTERÁ NEMÁ ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST PRO SPRAVEDLNOST A PRAVDU JE VLÁDOU ZLA A NEMÁ PRÁVO NADÁLE ŠIKANOVAT A NEVÁHÁM ŘÍCI TERORIZOVAT POCTIVÉ OBČANY ČR FORMOU PSYCHICKÉHO, PRÁVNÍHO, EKONOMICKÉHO a FINANČNÍHO TERORU. JAKO VĚŘÍCÍ PROSÍM SOUDCE-soudců, by pokud je to jen trochu možné přišel jako KRÁL-králů a PÁN-pánů provedl očistnou bolestnou katarzi lidstva, tedy odstranil ducha zla spolu s jeho přisluhovači a přeživším ukázal, že respektovat Boží Zákony je nezbytnou a nutnou podmínkou pro pokojný život lidstva, tedy skrze jejich ducha získat spravedlnost v žití mezi lidmi. Všechny odpůrce Božích Zákonů odřízl od možnosti rozvíjet ducha zla ve společnosti tak, že budou uvrženi do geheny spolu s nositelem ducha Zla-Satanem-Ďáblem. Lidé ve vlivných postaveních, již jsou pod tak silným jeho vlivem , že zavrhli Boží Zákony a Ducha jejich spravedlnosti. Ctí a klanějí se jenom obraznému zlatému teleti hmotě. Dle toho také jednají, tedy postupují od horšího k horšímu a není jiného východiska, na změnu, než druhý příhod Ježíše Krista!!!

Póvl - ať se na mě nikdo nezlobí

Tito pouliční křiklouni představují naprostou společenskou i lidskou spodinu, šel jsem okolo jedné jejich pražské demonstrace a to Vám byla opravdu skvadra... Slyšel jsem mluvit i jejich pomateného šéfa v Hyde Parku a u Moravce a taky - co slovo, to perla. Neúcta k ničešmu, bolševické slogany, primitivní zaručeně nefungující řešení, apod.. Vůbec nechápu, proč se seriózní média zabývají takovým "social outcast"...

 

Neříkám, že u nás všechno funguje, ale jako partnery bychom měli přijmout jen aspoň trochu seriózní a smysluplné entity, nikoli pouliční křikouny...

no a?

Když se podíváte do parlamentu, na radnice, na kraje a všude podobně, společenská elita je v naprosté většině taky lidskou spodinou. Svými činy (zlodějna) a výroky (hájení korupčníků) se k ní řadí i prezident. Kde berete drzost vyžadovat od demonstrujících větší morální kredit? Jo aha, vy si říkáte JUDr.- To vysvětluje hodně.

no a?

Když se podíváte do parlamentu, na radnice, na kraje a všude podobně, společenská elita je v naprosté většině taky lidskou spodinou. Svými činy (zlodějna) a výroky (hájení korupčníků) se k ní řadí i prezident. Kde berete drzost vyžadovat od demonstrujících větší morální kredit? Jo aha, vy si říkáte JUDr.- To vysvětluje hodně.

Mně se Slávek Popelka v Hyde

Mně se Slávek Popelka v Hyde Parku naopak líbil. Prostý a obyčejný člověk. Udělal na mne dojem tím, že nemá vůbec žádné politické ambice, kromě těch, které měl už před rokem 89, kdy byl disidentem. Narozdíl od našich současných politiků to není ani zloděj ani podvodník. Pro mne je současná politická reprezentace taková hanba, že vítám jakoukoliv snahu se jich zbavit. 

V 89. nám vládli experti,

V 89. nám vládli experti, kteří si pletli boilery s brojlerama. Dneska jsou to Maurská královna, Kolibřík a Mazánek. Je vidět, že se tam kluci mají opravdu rádi. Při všem negativním se v tom všem dá nalézt alespoň původ pro legraci. Vyhnat je můžeme i z vesela.

Mafiokracie

Pan autor si z nás snad dělá legraci. Nebo se doopravdy domnívá, že vláda nikým nevolených pasáků, kteří namísto prostitutek pasou tzv. politiky, již nám jsou každé 4 roky formálně předvedeni ke zvolení, má něco společného s demokracií? Zákony, které jsou už více než dvacet let vytvářeny na míru těmto zlodějům, aby se jim co nejlépe kradlo, jsou zákony standardního demokratického státu?  Holešovská výzva nemůže v Čechách útočit na žádné demokratické principy, neboť zatímco jsme opojeni listopadovým vítězstvím snili o svobodě, rozkradli nám zemi pod nohama a z práva si udělali zástěrku, za kterou schovávají své lumpárny. Demokracie zatím jaksi tiše vyhnila sama.

Neútočíme na demokracii, chceme ji spíš v poslední chvíli zresuscitovat.

ano

Autor zaměňuje demokracii a její různé možné realizace. Je buď demagog nebo blb. Ale aspoň formuloval svůj názor celistvě a bez vnitřních rozporů. My ostatní na to nemáme čas ani talent.

Návrhy netvoří rozumnou alternativu - souhlas s autorem

Mnoho přání typu vystoupení z EU, nekupování zahr. výrobků nebo odstoupení prezidenta svědčí o neprofesionalitě/zpátečnictví/diletantnosti lidí co si tohle přejí.

Úřednická vláda není lepší než politická! Pravděpodobně se při ní krade ještě víc (někdy tady byl článek o tom co vše se schválilo za Fishera).

Jak asi donutit prezidenta odstoupit? Půjdete pískat před hrad? Kdo si může dát něco takového do programu?

Demonstrace nic neřeší, nechte jich.

Referendum není vhodné pro naši republiku. To že ve Švýcarsku funguje neznamená, že u nás bude taky. Po pravdě, kolik lidí se detailně zajímá o programy stran? Jaké budou důsledky pro hospodářství? Kdo tomu rozumí? Skoro nikdo tudíž by o tom lidé neměli rozhodovat. Bylo by to ještě horší

 

Švýcarsko

Není žádný rozumný důvod, proč by to, co funguje ve Švýcarsku, nemělo fungovat i jinde. Švýcaři nejsou žádný jiný živočišný druh. Jen by se muselo při opisování upustit od specificky českých inovací určených k tomu, zajistit nějakým přátelům přátel penězovod ze státního až do domu. A hodil by se nějaký paragraf o tom, že kdo se dopustí trestného činu jakožto osoba, která měla z titulu své funkce naopak takovým činům bránit, má automaticky dvojnásobnou trestní sazbu (trestné činy policistů, soudců a pod.)

Neberte to emocionálně. To,

Neberte to emocionálně. To, že opozice nemá přesný alternativní plán je v předrevolučních situacích v podstatě běžné. Přímé demokracie se všichni bojí jak čert kříže, protože by to tyto pány a dámy vyhnalo od koryt. 

Takové nesmyslné žvásty bych tady nečekal.

Katastrofa!!!

Souhlasím s článkem

Souhlasím v tom, že z ulice se možná dobře křičí, ale dost špatně vládne. Celý slepenec Holešovické výzvy mi připadá jako parta, která sice ví, co nechce (i když... no... možná ani v tom nejsou zajednou), zato ale naprosto nemá představu, co by chtít měla. Nebo možná to ví docela přesně, ale právě proto to nikde nevytrubuje. Nebo má každá frakce jinou "jedinou správnou" představu o budoucnosti a jakmile Holešovická výzva získá širší podporu, začne další divadlo :)

Postřeh o "odvětrávání" nespokojených ultras je dobrý, a je fakt, že by to bylo asi lepší, kdyby to měla v referátě nějaká parlamentní strana - tady KSČ(M) celkem škodí, že stále setrvává v hluboké minulosti, protože možná kdyby pochopila, že je 21. století (a ne 19. století, kde jaksi mentálně zamrzla), byla by schopna tuto roli na sebe vzít. Takto je to takový klub důchodců a salonních revolucionářů, na druhou stranu je to furt tisíckrát lepší než Frakce Rudé Armády.

Já pořád doufám, že i vláda dostane rozum, protože momentálně vládne tak, jako by si byla vědoma, že to bude její poslední volební období - a to ono bude, protože po tom, co předvádí, nebudou stávající koaliční strany volit ani pravicoví voliči (mluvím teď sám za sebe, ale něco mi říká, že to tak asi bude obecně). Tedy další průser, koho mají volit pravicoví voliči? Mají zůstat doma a přispět k většímu vítězství konkurence (levice)? A nebude toto vítězství nakonec ještě destruktivnější, než cokoliv jiného?

Ech... mnoho otázek, málo odpovědí. Ovšem do voleb je ještě daleko, takže se nechme překvapit.

Určitě to není ideální.

Na druhou stranu žijem v ČR. A média si jako první musí sypat popel na hlavu. To ona předkládají informace, které generuje politika, stát a vlastně celý systém. Tzn ulice reaguje tak na jaké je úrovni celá společnost , tzn včetně těch co je informují.

 

98% společnosti neví koho a proč prosazuje ve volbách. Kvalita státu je dána úrovní pochopení voliče volebních programů politických stran. A volič to díky novinářům moc nechápe, ti totiž rádi v klidu přeberou kupu politických kydů, úhledně to zabalí a pošlou dál. Tzn společnost dozraje do 21 století až dozrajou ti co je informují.
Při volbách 2010 volič prostě propočítanou analýzu volebních programů nenašel. Tzn volil zas podle toho , která strana si zaplatí lepší televarieté.

Tzn přijde mi opravdu zavádějící kritizovat úroveň ulice, když patřím do cechu tvořící podklady pro ni. Máte prostě co tvoříte.

Tahle země není pro mladý

sedmiminutový soutěžní film, ve kterém si roli řidiče zahrál kmotr Janoušek. Stojí za shlédnutí na youtube.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/169446-vulgarita-filmu-odpovida-soucasne-politicke-realite/ 

V závěru filmu na kongresu ODS možná zahlédnete jednoho slizkého "pravicového komentátora".

Zlodeji

Vazeny pane autore,

popravde jsem precetl pouze par radku. Rozhodne se nemuzu stotoznit s nekterymi myslenkami. I presto, ze jsem smyslenim pravicovy volic nepochopil jsem v cem je nam tato vlada prospesna krome toho, ze stoji na zakladech organizovaneho zlocinu a hospodarske kriminality. Bendl je kun Ivor Rittiga a Kuba zase Dlouheho. Politicka garnitura a lidi s ni spojene rozkradaji nasi zem a netusim proc by to nekdo z nas mel tolerovat.

Ani CSSD, ODS, TOPka se nejsou schopne reformovat zevnitr.

Ja jsem pro. Pokud by se lidem podarilo na den, dva zastavit cele hospodarstvi nasi zeme musel by na to i pan Necas reagovat.

Libove reci o demokracii slychame jiz nejak rok. CSSD se k tomu nepripoji protoze je to nebezpecne i pro ni. Je to tam stejne jako u ODS.

hmmm

Já osobně velkou důvěrou k Holešovské výzvě neoplývám. A už vůbec ne k Pro Altu (kdysi měli stránky dokonce v ruštině). Problém je že standardní občanské iniciativy neorganizují demonstrace. A lidi potřebují dát najevo nespokojenost. Takže určitě nepomůže filozofování o útocích na demokracii. Je nutné brát věci takové jaké jsou. A to, že se věci daly do pohybu. Lidi chtějí jít do ulic a dát najevo nespokojenost, protože věci jsou nadále neakceptovatelné. Proto jedině co je možné udělat, je to aby se aktivně zapojily neultralevicové občanské iniciativy. Jinak to tady dapodne jako v Egyptě kdy si místo zkorumpovaného Mumbaraka dosadili do vlády Muslimské bratrstvo. Řekl bych, že si nepolepšili. A pokud se týče reforem, tak ty jsou sice potřeba protože kasa je rozkradená, Ale bohužel tato zlodějská vláda zneužívá tohoto pojmu aby pod něj zakryla další megatunely. Kdo ve skutečnosti této zemi vládne je vidět naprosto jasně. Tzn. že jediným zadáním této zkorumpované vlády je dát mafiánům do ruky nástroje kterými budou moci po jejich odchodu legálně okrádat lidi této země. Takže než takové reformy, to raději žádné.

Ano Holešovská výzva chce zničit tento zločinecký režim

Pane Nováčku,

poté, co se provalil způsob vedení Prahy zločinným spojením politiků a mafiánů a poté, co nám "demokratický" režim předvedl akci s kmotrem Janouškem už snad není třeba Vaše hlouposti ani komentovat. Žijeme ve zločineckém zavrženíhodném režimu. Je nejen právem, ale povinností občanů, se takovému režimu bránit. A děkuji Marku Kynclovi za skvělý komentář!

pod váš názor se taky podepisuji....

v této republice si jenom hrajem na demokracii.

Kdo je Slávek Popelka a kdo stojí za tzv. Holešovskou výzvou?

Jsme pro demokratickou diskuzi, ale republiku si rozvracet nedáme. Nezodpovědné živly, které prostřednictvím takzvané "Holešovské výzvy"  vyjádřují svojí zahořklost  nechápou nebo nechtějí pochopit nezvratnost reformních procesů, kterými naše drahá vlast v současnosti prochází. V době, kdy se již dostavují první pozitivní výsledky započatých revorem a tisíce pracujících v našich podnicích denodenně vyjádřují vládnoucím stranám a vládě podporu prací přesčas bez nároku na odměnu jako svůj vlastní příspěvek k rozkvětu naší země! Samozvanci, takzvaní signatáří, neusilují o dobro společnosti, ale snaží se (jsouce zřejmě za toto kýmsi štědře honorováni), zvrátit svobody těžce vybojované lidem naší mladé demokracie. Naši spoluobčané se plně stotožňují se stanovisem čelných vládních představitelů, tak jak jej přinesla ve svém zpravodajství Česká televize. Politika se nedělá na ulici. "Nabídněte reálnou alternativu našim reformám", správně podotýká nejednou oceněný ministr financí Miroslav Kalousek. 

Mate autore dukaz ze Holesovicka vyzva je akce CSSD?

Senator Grulich (ODS) zase nazyva Holesovickou vyzvu fasistami.  Holt zlodeji bojici se o zlab se "brani" .

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah