Cyril Svoboda: Že je někdo katolík, ještě neznamená, že jde o poctivého člověka

Nejhorší scénář: vydáte církvi majetek, šílený povyk, načež se společnost dozví, že třetinu obratem získaly do rukou divné firmy.

Politika
Marie Reslová | 08.08.2012

Zpráva, která vyvolala rozruch: Pokud vstoupí v platnost zákon o církevních restitucích, Národní galerie možná bude muset vracet další unikátní výtvarná díla, například deskové malby Mistra vyšebrodského oltáře. Restituce se nejspíš dotknou i sbírek dalších muzeí a galerií, případně budov, v nichž sídlí. Konkrétní informace ale zatím chybějí. Ministerstvo kultury říká: uvidíme, kdo si o co požádá a zda svůj nárok prokáže.

Zeptali jsme se Cyrila Svobody, lidoveckého politika, který řadu let usiloval o prosazení církevních restitucí, co si myslí o takovém postupu, a také, zda a v čem se současný restituční zákon liší od těch, které byly připraveny dříve.

ČESKÁ POZICE: Proč se ministerstvo kultury a příslušné instituce nepřipravují na to, že se budou vracet do vlastnictví církve významná díla a kulturní památky?

SVOBODA: Možná se mýlím – a budu moc rád, když se budu mýlit –, ale on s tím, že restituce projdou, možná nikdo nepočítá. Stačí si jen pečlivě přečíst, jak kdo ve sněmovně hlasoval. Koalice dá dohromady 93 hlasy. To by musela opravdu spoléhat na mohutnou podporu lidí typu Pavla Béma a některých dalších, že v září, těsně před volbami do Senátu a zastupitelstev krajů, restituce podpoří.

Dokonce kdyby se hlasovalo jen mezi katolíky, vůbec si nejsem jistý, zda pro restituce všichni zvednou ruku

Podezřívám dokonce sociální demokracii, že to hraje ještě jinak. Že by možná i chtěla, aby restituce prošly. Protože pak oblepí Českou republiku, můj odhad, billboardy: „My to vrátíme zpátky“. Málokteré téma, napříč politickým spektrem, sjednocuje v odporu tak, jako církevní restituce. Každé téma se opírá jen o jistou část společnosti. Něco naštve živnostníky, něco rozčiluje bohaté, něco chudé, něco nezaměstnané, ale většinou se míjejí v tom, co je jejich společný zájem. Obecný je snad jen boj proti korupci. Bohužel, to podtrhuji, odpor k restitucím panuje v České republice napříč politickým spektrem. Dokonce kdyby se hlasovalo jen mezi katolíky, tak si vůbec nejsem jistý, zda pro ně všichni zvednou ruku.

Toto je možná důvod. Protože kdyby velké navracení uměleckých děl a památek vážně hrozilo, tak by samozřejmě už dávno měla ministryně kultury sedět s řediteli institucí a měla by jim říkat, jak to vypadá.

Co to je slib třicet let?

ČESKÁ POZICE: O církevní restituce se v České republice usiluje dvaadvacet let. Proč se vlastně jednání tak vlekla?

SVOBODA: Někdy v roce 1999 jsem seděl s Milošem Zemanem. Becherovka na stole. Teď parafrázuji. Říkal mi: My dva víme, že restituce nejsou problém. My dva víme, že nemovitý majetek si nikdo nevyveze. My dva víme, že daně státu bude možná církev platit pečlivěji a lépe než kdejaký vlastník v privatizaci. My oba víme, že církev je jeden z mála vlastníků, u kterého je téměř jisté, že se bude o majetek starat s péčí řádného hospodáře, že ze svých objektů neudělá kasina ani vykřičené domy, že nerozprodá obrazy nebo něco do druhého dne nezašantročí. Zeptal jsem se: Tak Miloši, proč pro to nezvednete ruku? Odpověděl: Co se děje, je hrubě nespravedlivé. Ale politicky? Většina je na jiné straně.

Restituce je nejspravedlivější forma transformace vlastnictví. To je mimochodem důvod, proč Václav Klaus vždycky byl, je a bude proti restitucím.

Přitom restituce je, ne-li jediná, pak určitě nejspravedlivější forma transformace vlastnictví. Je založená na tom, že někdo má nárok a stát mu musí majetek vydat. To je mimochodem důvod, proč Václav Klaus vždycky byl, je a bude proti restitucím. Privatizace je založena na tom, že máte majetek, ať už movitý nebo nemovitý, a ptáte se, kdo dá víc? Říkáte, zpracujte projekty. A můžete manipulovat, uplácet, přijímat úplatky. Někdo rozhodne o tom, kdo se stane vlastníkem. To při restituci nejde. Přijde belhající se starý člověk a řekne: Já mám nárok tady na ta pole. A vy se nemůžete ptát: Pane, vy s tou holí, co s tím budete dělat? Řekne: Je to moje. A vy mu musíte říct: Tady máte vaše pole, vezměte si ho, protože je vaše. Restituce má v sobě jedno kouzlo, že staví církve, a katolickou zejména, do rovného postavení vůči státu. To lidem vadí.

ČESKÁ POZICE: Vy tedy nedáváte vůbec žádnou šanci tomu, že by současný koncept restitucí došel do konce a byl naplněn?

SVOBODA: Jsem bytostný zastánce restitucí. Já si vážně přeji, abych se mýlil. Byl jsem u zrodu restitucí. Byl jsem u tří restitučních zákonů, dva z nich jsem vlastnoručně napsal. Jen říkám, že se skepticky domnívám, že se v poslední chvíli stane něco, co zvrátí výsledek. V Senátu už byl návrh na omezení imunity, všichni jásali a říkali hotovo. Zvedaly se prapory: Konečně omezená imunita. A najednou přijde Kubera, Töpfer a jiní mágové českého práva, sloupy ústavnosti, spravedlnosti, lásky a pokoje … a shodí to. Zkrátka, dokud není ještě rozhodnuto o vráceném návrhu od prezidenta republiky, dokud není podruhé hlasováno v počtu 101 všech poslanců a poslankyň v Poslanecké sněmovně, není rozhodnuto. A ono není dokonce rozhodnuto ani poté.

ČESKÁ POZICE: Jak to myslíte?

SVOBODA: Dovedu si představit, že vyjde naturální restituce, ale sociální demokracie po příštích volbách shodí tu náhradovou část. Zákon má dvě části, tu restituční, to znamená: vydává se. A potom ta druhá, kde se stát zavazuje vyplatit ve lhůtě třiceti let jednotlivé sumy.

Zobrazit diskusi
Reakcí:8

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

men christian louboutin christian louboutin outlet uk

Prada enjoys its exquisite fashion in addition to their eye popping models. If they change a setting they check, otherwise they trust the equipment. An heiress may be lots of fun, but watch out -- she may be harder to handle than you think. louboutin uk red christian louboutin shoes christian louboutin suede pumps christian louboutin shoe sale http://www.christian4outlet.co.uk

Věcná informace

S  názory C.S se dá vcelku či v jednotlivostech polemizovat ale mám za to, že by jej měli pozorně přečíst i ti kdo se na ČP vyjadřují k zákonu o vyrovnání s církvemi i v rámci diskuse pod jinými články.  Současně se C.Svobodovi omlouvám za svůj přehnaný soud na jeho adresu v rámci podobné dikuse na ČP  poč. července.   

Bylo by užitečné, kdyby ten, kdo tento návrh zákona kritizuje  (i já  především pro to, že neposiluje ale vlastně zvyšuje zranitelnost církví) by se měl pokusit nastínit svou představu, i dílčí,  o vybřednutí z 20ti leté patové situace.

Nedavno jsem hovořil se stavařem který, ač dávno v důchodovém věku, se stará o investiční politiku jedné z katol.diecezí. Člověk  je až překvapen, kolik snahy je, aspoň zde, věnováno efektivitě vynakládaných peněz. Ve "veřejném" sektoru věc skoro neznámá. Na klíčovou otázku jak je možné, že vláda, která na co sáhla bylo buď pitomé, nebo zjevně asociální - jak to, že zrovna tato vláda má tolik zájmu na "navracení". Odpovědí mi byla  výmluvná bezradnost - ani on netušil.

Třeba rozlišovat mezi snahou o řádnou ekonomickou funkci církví  kultovních, kulturních a  sociálních aspektů hrazených z vlastního hospodaření a mezi aktuálním návrhem vlády, který má dost momentů, pro které asi bude zamítnut. Pokud si chtějí pomoci, měly  by ony společně  zveřejnit slabiny aktuálního návrhu, m.je i zpřístupnit  v kostelích a modlitebnách.  Hospodářsko-plánovací dialog o cílech vidím jako jednu z podmínek zpomalení rapidního odlivu praktikujících věřících mladšího a středního věku, především mužů.  

Dalším aspektem je, že přes nepodepsanou smlouvu s Vatikánem  by měla především katol.církev usilovat o aspoň vnitřně transparentní hospodaření, prostě jsme v 21. století, církev by měla promptně (vy)řešit aktuální finanční pochybení, pokud k nim došlo ještě předtím, než se dostanou na veřejnost. V opačném případě sedí na naříznuté větvi. Dtto "Husité" a další.     

 

 

 

Cyril Svoboda

Myslím si, že poslední, kdo může hovořit o církevních restitucích je pan Cyril Svoboda. Vzpomeňte na jeho zofalý pokus o soudní při o jeho nároku na dědictví. Tak se pane Svobodo chová křesťan? Vy jste asi takový křesťan jako pan Kalousek. Že se nestydíte!

Církev není zloděj, ale v

Církev není zloděj, ale v tomto případě oprávněná osoba. Jen souhlasím s tí, že  se ji chystají  "odrbat" různí "správci" majetku, kteří až do  této chvíle o kostel nezavadili , držíce se zasády  vidět  kostely zvenku,  hospody zevnitř. Rozsáhlý mejetek  libě voní. Takže  církev nekrade, ale může sama být okradena. Bude snažší dostat se k majetku v rukou církve, než ve výběrovém řízení u Lesů České republiky.

Spravedlnost, a pak nechť zhyne svět

Společnost nechť rozhodně, zda jednání státu po 25. únoru odškodnit nebo ne. Ale za jakou cenu? Nakonec se při přesunech majetků docela jistě něco "kmotrovsky" rozchvátí - vždyť podobná příležitost se již nebude opakovat, pokud nenastane zásadní režimní změna. Navíc církve díky paternalistickému přístupu k jejich financování po roce 1948 již dávno zapoměly hospodařit. Majetek církví je jakýmsi reziduem doby, kdy církev a panovník tvořily státoprávní jednotu (obvykle potvrzovanou akty korunovace jenž měly bezesporu ústavněprávní důsledky, neboť jen ony sankcionovaly legitimitu suveréna), kdy panovník se dělil o moc právě s církví, která uplatňovala řadu veřejnoprávních pravomocí ve vojenské a zejména státní správě. Účely, pro něž poddaní a šlechta obdarovávaly církev jsou totožné s těmi, jimiž suverén opíral své nároky na veřejnomocenský provoz. Příklad nemajetné církve přesto v Evropě existuje a je plně funkční a společensky akceptovatelný: katolická Francie již od dob Napoleona. Proč by zrovna takové řešení nemělo fungovat v ateistických Čechách?

Docela by mě zajímalo, co si myslíte o

Dobrý den, pane Svobodo.

Docela by mě zajímalo, co si jako právník myslíte o tom, co k tématu tzv. církevních restitucí napsal paní Klára Samková ve svém článku:

http://www.zrcadleni.cz/cirkevni-restituce-z-hlediska-principu-lidskych-prav-v-kontextu-ideji-restituci-v-cr/

 

Včetně reakce jistého „Lexe“ uvedených v následné diskusi pod jejím článkem?

 ---------------------------------------------------------------------------------------

BTW: Neuvažuje redakce ČP, že by článek KS uveřejnila zde na tomto portále?

kdo okrade zlodeje, ma sto let odpustku

rozhodla kdysi cirkev.

 

Takze pokud jim to daji, a pak je nejaci vykukove o to "odrbou", tak to asi bude presne ten pripad, neniliz pravda, pane Svoboda?

Protoze nejvetsi zlodej, smelinar a vyderac vsech dob byla a je prave cirkev.

Nadarmo se nerika, ze nejstarsi, nejvetsi a nejmocnejsi mafie na svete je cirkev, a mezi nimi katolicka. Ty ostatni ji nesahaji ani po kotniky.

 

KDO OKRADE ZLODĚJE.....

"Svatá" pravda !

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah