Co chybí k opakování „Vítězného února“?

Byl to v roce 1948 puč, převrat, legální převzetí moci či pouhopouhé vyústění vývoje, který započal někdy v roce 1943?

Politika
Petr Nováček | 24.02.2013

„Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak, jak byly podány, přijal…“

Je to téměř jeden lidský život, už 65 let, co Klement Gottwald pronášel 25. února 1948 kolem páté odpoledne tyto historické věty z improvizované tribuny v dolní polovině pražského Václavského náměstí. Byla improvizovaná až moc! Sestávala ze dvou k sobě přiražených lehkých nákladních vozů Praga RND-Erena, a tudíž byla málo stabilní. Někteří „nejvyšší soudruzi“ v tom viděli důkaz neschopnosti jistého Antonína Novotného, tehdejšího pražského stranického tajemníka a později prezidenta republiky, přezdívaného „Antonín Sličný“.

Poúnorových téměř 42 let komunistického totalitního a posléze polototalitního režimu bylo však až proklatě stabilních. To, co nás dnes zajímá, je odpověď na otázku, zda se „vítězství pracujícího lidu“, „Vítězný únor“ či jenom „Únor“, jak zněla předlistopadová terminologie, může opakovat. Pravidelná šetření stranických preferencí a z nich vycházející volební modely, včetně nejaktuálnějšího z dílny STEM, totiž vykazují už mnoho měsíců natolik výraznou převahu levicových stran nad pravicovými, že varianta repetice „Února“ možná leckoho straší, a jiným zase dává naději.

Formální akt, nebo státní převrat?

Co to vlastně byl „Vítězný únor“: puč, převrat či pouhopouhé vyústění vývoje, který započal někdy v roce 1943 a na intenzitě nabral v letech 1945 až 1947? Od každého to bylo trochu!

Trauma z „mnichovské zrady“ vedlo k reorientaci československé zahraniční politiky, jejíž předzvěstí byla československo-sovětská smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci podepsaná 12. prosince 1943 prezidentem Edvardem Benešem a sovětským diktátorem Stalinem v Moskvě.

Právě legalita únorového převratu píše jistý otazník nad jeho chápáním jako pučeTaké ještě v exilu, v Londýně okolo prezidenta Beneše, se zrodil plán omezit v nové republice přebujelé stranictví tím způsobem, že agrární strana nebude po válce obnovena a povoleny budou jen ty strany, jež se stanou součástí zvláštního mocenského kartelu, Národní fronty Čechů a Slováků. Do ní ale vplynuly i odbory, Svaz československé mládeže a další masové organizace, v nichž měli silný vliv komunisté. Po vítězství Komunistické strany Československa (KSČ) v parlamentních volbách v květnu 1946 měla Gottwaldova strana prostřednictvím systému Národní fronty politický systém pod kontrolou.

KSČ navíc hned po květnu 1945 systematicky infiltrovala policejní složky, armádu a také „partnerské“ strany Národní fronty svými lidmi. Když 20. února 1948 podali ministři národně socialistické, lidové, slovenské Demokratické strany a dva sociální demokraté demisi, KSČ dokázala obratem vyvolat obrovský tlak na nemocného prezidenta Beneše, jenž po pěti dnech Gottwaldovým požadavkům na doplnění vlády vyhověl.

Ti, kdo se domnívají, že šlo o víceméně formální akt, a nikoli o státní převrat, neboť logika vývoje přinejmenším od roku 1945 k převzetí moci komunisty směřovala, často zdůrazňují následující okolnost: vše proběhlo v mezích platného ústavního pořádku, v té době ještě stále Ústavní listiny Republiky československé z 29. února 1920. To je sice pravda, ale legálně povstalo už mnoho diktatur, mimochodem včetně nacistické v Německu po 30. lednu 1933.

Právě legalita únorového převratu píše jistý otazník nad jeho chápáním jako puče, který je násilným aktem. Jak si ale ještě řekneme, otazník nepříliš velký…

Naivní soupeři

Poté, co 20. února 1948 dopoledne informovali „nekomunističtí“ ministři dopisem předsedu vlády o své demisi, Gottwald měl ke svým blízkým poznamenat: „Dá pánbíček, aby je ta blbost neopustila!“ Bohužel měl co do činění s naivními, laxními, ba frivolními soupeři, kteří sice věděli, že se komunisté bojí porážky v nadcházejících květnových volbách a něco chystají, ale náležitě se na mimořádnou situaci nepřipravili. Jeden z odstupujících národních socialistů poté, co podal demisi, opustil dokonce Prahu a odejel za milenkou do Lanškrouna, nejspíše se domnívaje, že prezident Beneš tu věc s komunisty vyřídí sám. Do Prahy se vrátil až za dva dny, když už byli komunisté „na koni“.

Zobrazit diskusi
Reakcí:51

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

ROLL OVER VÁCLAV HAVEL Článek

ROLL OVER VÁCLAV HAVEL

Článek je své historické části výborný a informativní - např. nenabité flinty Lidových milic v době Února - opravdu zajímavé!
Ve své současnost hodnotící části je ale hluboce tendenční, až naivní. Autor se úporně zabývá důvody, proč se údajně NEMŮŽE totalita vrátit, vypočítává jednu nepodobu se situací v roce 48 za druhou - jako kdyby nástup totality musel vždycky povinně následovat přesně stejný scénář.
Tento přístup k problému je bohužel věrnou tradicí českého myšlení: Čech má dodnes trpný dojem, že to, co vláda rozhodne, se povinně musí stát, jiného východiska není - a proto mu nezbývá než se kojit vírou, že "ono se to tentokrát nestane" (či "nemůže se stát" z těch a těch důvodů).
Člověk nemusí být velký psycholog, aby si uvědomil, že tohle věčné "pískání si u hřbitova" nebo "lakování věcí na růžovo" je projevem - BEZMOCI. Když se situace vyvíjí nepříznivým směrem, tak zalezeme pod kámen, půjdeme se modlit do kostela, budeme se záměrně snažit vidět věci "pozitivně," budeme si všemožně držet palce - protože cítíme, že se STEJNĚ NEDÁ NIC JINÉHO DĚLAT.
Naštěstí, stačí jít o jednu rovinu hlouběji než je demokracie - k osvícenským ideálům - a uvidíme, že ani jedno ani druhé není pravda. Není pravda, že vždycky musíme povinně provést to, co vláda rozhodla - a není pravda, že se proti nástupu totality na občanské úrovni nedá nic dělat.
I z české Ústavy, byť je její úvod zoufale rozmělněnou a mrtvou kopií prostého poznatku, že "Lid si ustavuje Vládu" (tj. nikoliv Vláda Lid), je jasné, že Vláda je dítkem společenství, ne jeho tatíčkem, je jeho produktem, ne jeho výrobcem.
To znamená, že KDYŽ TEN VÝROBEK SE UKÁŽE BÝT ZMETKEM, LID JEJ S KLIDEM ZAHODÍ!
Proč to tak Češi dodnes nevnímají a proč nedokáží Vládu zahodit - viz rok 38 a 48? Proč i ten současný fatalismus autora článku?
Zřejmě prostě proto, že žádným Lidem vpravdě nejsme.
Z toho je jasné, co je potřeba dělat, abychom zabránili nebezpečí útlaku z té či oné strany (nemusí jít vždycky jenom o komunisty) - musíme ten Lid nejdřív vytvořit, pak teprve budeme Vládu vnímat jako druhořadou věc, jejíž autorita je pouze podmínečná a omezená a meze její autority neurčuje ani tak Ústava jako spíš Zdravý rozum.
Jak jej nabýt?
Musíme se nejdřív maximálně naučit řešit věci společné přímým občanským způsobem, tj. nesvalovat je na výkonnou moc vlády. Jinými slovy, vytvořit pravou občanskou společnost v onom prapůvodním, tj. před-vládním, slova smyslu.  
Teprve TAKTO pojatá občanská společnost (zapomeňme na Havlovu "výplň" prostoru mezi vládou a občanem) zažene Vládu do chlívku a zalígruje za ní vrátka, jedině ona jí odejme historickou převahu nad námi všemi, jedině taková občanská společnost je zárukou svobody - protože lidé pak vidí Vládu jako to, co vpravdě je: druhořadá, až na společenskou objednávku vytvořená instituce, jejíž autorita trvá pouze do té doby, dokud podporuje zdravý chod Společnosti - ale, pokud by jí měla házet klacek do soukolí - tak se ta Společnost klidně obejde bez ní.   

Reakce na článek

Jen skromný dotaz. Odhadnete, jak by se asi zachovali Francouzi? Já se o to pokusím. Miliony občanů by okupovali ulici a jistě by si vymohli změnu vlády. Ale mi Češi jsme asi stádo ovcí, kteří si prozatím nechají líbit téměř vše. Jen doufám, že toto přestane být trvalým jevem a obyčejní lidé se konečně probudí a začnou též jednat. Je nutné těmto "naším" vládnoucím lotrům přivřít kohoutek. Slibovali práci pro lid. Ale neřekli, že pro lid, který má na uplácení a ke svému majetku nepřišli z valné většiny legálním způsobem. Je třeba jasně říci: tak už toho bylo dost, sbalte se a táhněte. Antonín Mack

Sovetsti poradci?

Napada mne, ze aktualne jedina cizi velmoc majici na nasem uzemi dostatecne pocetny kadr oddany vudci a s nalezitou ideovou vybavou je Vatikan ;-)

Obávám se, že nemusíte mít pravdu.

Obávám se, že nemusíte mít pravdu. Samozřejmě, že komunisté se mohou znovu chopit moci a zrušit volby, jen by už vládli jinak, spíš na čínský způsob, bez toho znárodňování mezitím nakradeného majetku, ale klidně se vším terorem.

To dost dobre nejde

Doporucuji vasi pozornosti porovnani clenske zakladny KSC 1948 a KSCM 2013 - rozdil je nekolik radu (lidove receno nejsou lidi ;-)

obávám se, že by se našli

rychle

Který režim je lepší? Co je pro mě důležitější?

Bývalí režim nemusím ale nějak nevidím v tom co je dnes velký rozdíl. Vražd a bezpráví je víc za těch 23 let, než za 40 let bývalého režimu.Kriminalita stoupla o víc jak 100% .Oběti nezajímá v jaký režiji přišli o život. Ti obyčejní lidé, tady by jste je označili za "ovce", co jim stačí k životu dobrá práce a socialní zajištění a hlavně klidný život bez strachu dnes živoří a probouzejí se ve strachu o práci a život. Nechci tu propagovat totalitní režim, jen chci podoktnout, že tihle ovce nás živí. Kde by byl podnikatel bez zaměstnanců, tedy těch ovcí bez ambicí co jim stačí k životu málo. tedy jen spokojený život bez strachu, zda budou mít zítra co jíst, bydlet atd.Nějak dnešní společnost pozapoměla, že právě tito lidé je ta hybná síla co dělají naši ekonomiku a ne podnikatel co si založí firmu a myslí si že tyto lidi múže jen využívat a vydělá miliony aniž by se o tyto lidi staral.. Jasný jeden bez druhého nemůže ekzistovat a ne každý je takový..Máme demokracii. Co to vlastně znamená? Rozkrást co můžu využít koho můžu, nebrát zřetel na nikoho jen abych si nahrabal? Proč se divit, že se lid obrací zpět. A jinak proč se většina lidí obrací zpět a přemýšlí o bývalém režimu, když ta demokracie je tak dokonalá. Někde je asi chyba. Začněte si vážit obyčejných lidí, lidí co vám dávají chleba a živí vás. Před 1989 nás okrádali komouši a bolševici. Lidi ale měli nějakou jistotu. Dnes nás okrádá celí svět, firmy v Česku vlastní cizáci a peníze jdou mimo naši republiku. Čeští i poctiví podnikatelé díky tomu našemu supr demokratickému režimu převádějí firmy do jiných států. Do politiky vstupuje mafie podporovaná současnými (bývalími funkcionáři toho nenáviděného režimu) jen za účelem výdělku. Proč tedy bych neměl volit komunisty a přesvědčovat i ty "ovčany", že tento režim je ten pravý.

Lámu si hlavu,

jste-li vážně takový moula, nebo překrucujete fakta, zamlčujete hříchy vlastní strany a obcházíte skutečnost proto, abyste provokoval.

Člověk indoktrinovaný komunismem jako vy komunisty volit musí

A jak si to sám pro sebe zdůvodníte, je vcelku jedno. My, co komunismus nemusíme, vidíme ve vašem textu spoustu nesmyslů. Vyvracet vám je nejspíš nikdo nebude; je to jako přesvědčovat Svědky Jehovovy o evolučním vývoji a přírodních principech. :-)

Kapitalismus je vykořisťování

Kapitalismus je vykořisťování člověka člověkem, a v komunismu je to naopak, nebo ne? Stále častější porovnávání minulého a současného režimu nikam nevede: problémy konkrétních lidí i formy útlaku jsou u obou režimů natolik disparátní, že nemůžeme dojít k žádnému uspokojivému závěru .Který režim je tedy lepší? Nebudu daleko od pravdy, když nazvu ten současný diktaturou, stejně jako byl diktaturou oprávněně nazýván ten minulý. Nezaměstnaní jsou dnes nuceni brát z existenčních důvodů jakoukoli práci, čehož využívají zaměstnavatelé a přizpůsobují tomu své pracovní dohody. Ti dlouhodobě zaměstnaní jsou zase ve jménu konkurenceschopnosti omezováni na svých sociálních právech. A do toho všeho jsou pracující nuceni „dobrovolně“ migrovat za prací, často i za hranice vlastní země, ti sociálně hůře postaveni jsou dokonce sestěhováváni nedobrovolně. Je to tedy tržní systém, který nám diktuje, jak, co a za kolik budeme pracovat a kde budeme bydlet, aniž bychom měli možnost tento proces nějak zásadně demokraticky ovlivnit.

Je tedy konečně možné oba režimy srovnat? Domnívám se, že v žádném případě. Přestože normalizace byla v podstatě státním kapitalismem, který po roce 1989 vystřídal kapitalismus soukromnický, jsem přesvědčen, že oba režimy jsou vzájemně nesrovnatelné. Jde totiž o dvě zcela odlišné systémy útlaku a komparace by byla v tomto případě oním pověstným mícháním jablek a hrušek.
Důležitá je odlišná esenciální podstata obou systémů. Zatímco předlistopadový režim vykořisťoval člověka spíše politicky, současná diktatura je spíše ekonomická. Záměrně používám slovo „spíše“, protože i minulý režim se dopouštěl mnoha zločinů ve jménu „překračování plánů“, stejně tak je i dnes celá řada lidí politicky pronásledována za svobodné vyjadřování svých názorů. Tento odlišný způsob útlaku nám tedy znemožňuje najít spolehlivou metodu, která by konkrétní typ represe kvantitativně změřila. Lze porovnávat cenzurované spisovatele a zakázané kapely. Rovněž lze postavit na roveň neplacené přesčasy spolu s nelegitimními exekucemi. Budeme-li však tyto dvě skupiny jevů směšovat a hledat lepší z obou systémů právě na základě těchto dat, výsledek bude nutně ideologicky předpojatý.
Tento alternativní pohled na novodobou historii by tak mohl rozlousknout nekonečné debaty zarytých antikomunistů a normalizačních nostalgiků. Podívám-li se na věc z obou úhlů pohledu, jsem přesvědčen, že tato varianta může být přijatelná pro zástupce obou skupin - ostatně i proto, že obě skupiny se (alespoň verbálně) hlásí k demokracii. To co byl dřív CCCP nebo ho aspoň tak vnímal, tak je dnes USA či EU 

Zaseto 1918, sklízíme dodnes, aneb politika hochštaplerů

Rozdupání legitimity státu dalo zelenou všehoschopným. Málo se ví, jak první republika diskriminovala i jen profesory, protože učili také ve Vídni. Tím menší šanci měli necelebrity veřejného života. Masarykovi byl milejší Gotwald, tomu si cítil schopen čelit. Moudří varovali, ale nacionální zběsilost otevřela stavidla samozvaným.

 

Můj otec ve funkci krajského tajemníka opustil jednu středovou stranu již před ´48, nemohl se na to dění uvnitř  dívat, já je nejmenuji, dostali se z toho, ale už jen jako dekorace.

 

V tom zásadní posun, politika se stala špínou ba hraničila se zločinem. Tu měli komunisté prostřeno, stačilo vytasit notes, a odstřihli kohokoliv. Starý pes novým kouskům..., tak jim stačí po ´89 zase jen vyčkat, amorální asociálové psychopati baví publikum chvíli, potom odejdou do svých zahraničních vilek od Kalifornie po Řecko, podle toho, kam zrovna fouká. "Seriozní" jsou připraveni, vše odpuštěno, klidně budou dělat demokracii, nebo cokoliv, nebo v libovolné straně. Konečně volič životopis nechce, media nemají peníze, televize lidem už něco nabulíkuje.

DEMOKRACIE ???

V TÉTO ZEMI JE DEMOKRACIE ? A JÁ MYSLEL, ŽE JE TU MAFIÁNSKÝ, KLEPTOKRATICKÝ KAPITALISMUS ???

Re: Demokracie?

Ano, kromě mafiánského, kleptokratického kapitalismu tady máme - zaplaťpámbu !!! - také demokracii.

Pán Kefalín, a čo si

Pán Kefalín, a čo si predstavujetě pod takým hentým slovom demogracija ????

Názvosloví a jen slova

Typická elitářská diskuze. Totalitní myšlení, bolševické myšlení ... Co s tím. Kdo ví co to je?

Kde hrozí bída, tam hrozí socialismus. A kde je socialismus,

tam hrozí bída.“

To jste měl napsat tam nahoru pod fotografii revolucionářů :D :D

Tam by takové sdělení nezaniklo. :-P ... A ta koláž se vážně povedla! :D

Zařvala myš hrozivým hlasem

a zalezla do díry.

Mezi komunisty a socialisty není zásadního rozdílu

Všichni mají zimnici z touhy zmocnit se cizího majetku a všichni hlásají rovnostářský systém odměňování za vykonanou práci. Neuznávají svobodný trh jako přirozené fungování věcí a svobodu jako základní hodnotu lidského společenství.

Že aktuálně nehrozí "revoluční situace" (v marx-leninském pojetí revolučních předpokladů), je sice pravda, ale marketingová kampaň levice stále působí a je zřejmá i v myšlení zelených radikálů prosazujících likvidační opatření namířená ve svých důsledcích proti všem občanům a jejich životní úrovni zaváděním ekonomicky zcela nesmyslných opatření pod záminkou "ochrany přírody". Konečný dopad má na životní prostředí i kvalitu života lidí ještě horší vliv, než původní stav před jejich zavedením.

Komunistický systém založený na ekonomické negramotnosti a popírání základních "přírodních principů" svým způsobem pokračuje dál v prostředí, kde jsou voliči svou většinou schopni si demokraticky zvolit do svého čela neschopného blba, stejně jako to dělala komunistická totalitní strana v prostředí systému zakázané svobody a konkurence. :-P

Frustrující je, že nic lepšího v nabídce nemáme.

A to si představte, že by

A to si představte, že by voliči zvolili namísto neschopných blbů o kterých píšete takového schopného neblba, jako jste Vy.

To je nepravděpodobné, já nikam nekandiduji,

vědom si bezvýchodnosti demokratického systému vedoucího k ekonomickému kolapsu způsobenému hlasováním většiny voličů. ;-)

Problémem Vašeho článku

Problémem Vašeho článku je, že se příliž soustředí na (hypotetický) následek a nikoliv jeho reálné příčiny. To, že v budoucnu může dojít k omezení demokracie je možné, bohužel to bude následkem jejího zcela neakceschopného pojetí (nikoliv poprvé). Chceme-li demokracii zachránit, musíme se snažit jí především uzdravit a reformovat tak, aby představovala skutečnou vládu lidu a nikoliv lobbing úzce vymezených elit. Většina lidí si to přeje a paradoxně volí komunisty právě kvůli tomu (je to jediná parlamentní strana, která je vnímána tak, že není součástí systému, který se již zřejmě přežil). Lidé ve volbách říkají - "chceme změnu!" a říkají to jediným možným způsobem, který nám současné státoprávní uspořádání umožňuje. Podle mého názoru komunisté v následujících volbách opět výrazně posílí nebo se dokonce dostanou do vlády, nicméně rozhodující úder na demokracii nepřijde od nich, ale zprava, a to poté, až komunisté zklamou naděje, které do nich občané vloží. Všimněme si, jak politická situace v okolních zemích na povrchu rudne a v podhoubí hnědne. Je proto důležité si do budoucna uvědomit, čeho se vlastně bojíme, abychom se nevyzbrojovali na válku, která už byla.

Jistě, letos v únoru opakování Vítězného února nehrozí

Jistě, opakování Vítězného února bezprostředně nehrozí. Letos v únoru ne a ani v nejbližších měsících. Ze všech argumentů v článku je zcela klíčový (pouze) jeden: odlišná mezinárodní situace. Neexistence bipolárního světa, naše členství v EU a zejména v NATO.

To bohužel neznamená, že nehrozí omezování demokracie a její "únos" východním směrem. Riziko nastolení státem kontrolované "demokracie" ruského nebo ukrajinského typu  jistě hrozí.

Autor má patrně pravdu, že infiltrace bezpečnostních složek státu a dalších klíčových institucí státu nositeli myšlenek omezování demokracie není tak výrazné jako na počátku roku 1948. Jistotu pana Nováčka v tom nemám,  čtení mezi řádky veřejných výročních zpráv BIS je dostatečně alarmující - rok od roku více. Co není teď, může bohužel nastat dosti rychle, viz masivní penetrace  výše definovaných institucí nositeli myšlenek omezování demokracie v době šloufovského řízení státu (tj. v době Oposmlouvy). Je, myslím, klíčová chyba definovat nositele takových myšlenek jen jako komunisty. Takových lidí je mimo KSČM mnoho, ti nejprozřetelnější vykukové opustili svou mateřskou stranu nejrychleji a od té doby se k ní veřejně nehlásí, to ale neznamená, že opustit myšlenky společnosti téměř dokonale kontrolované jednou partou, zejména osvědčenou frmou zastrašování, vydírání a systému "odměn za poslušnost" - "odměn" v podobě  prosté možnosti žít normální život bez šikanování. 

Otevřeně nesouhlasím s autorem v tom, že penetrace dalších politických stran těmito lidmi je nižší než na počátku roku 1948. To asi ne. Lidí jak bolševického myšlení, tak zejména totalitního myšlení, máme mnoho v různých stranách. I dnes.  

Je pravda, že dnes chybí i další důležité faktory komunistického puče v únoru 48:

1. Naši západní spojenci se na nás zatím nevykašlali, ale část politické scény (např. klausovci) i  část veřejného mínění (např. hnutí proti radaru nebo proti západním dodavatelům pro Temelín) dělá vše proto, aby měli sto chutí to při lámání chleba udělat.

2. Žádná Jaltská konference se nekonala a nechystá, oficiální parcelování světa v nejbližších letech je nepravděpodobné a válečné trauma, ze kterého by nám  spojenci z NATO nepomohli, ale na pomoc by přikvačila Rudá armáda, je také nepravděpodobné. Jenže i když dnešní války nemají naštěstí podobu celosvětových vojenských konfliktů, neznamená to, že neexistují drsné, ale přece jen traumatické "války", jejichž efekt nakonec může být podobný.

3.  Ekonomicky máme na hony daleko od poválečné mizérie a sucha roku 47. I v porovnání s většinou světa jsme na tom stále velmi dobře. Jenže lidé mají jiné nároky a jiná očekávání než v poválečné mizérii a mnoho lidí nevěří, že v Česku se vlastně vede dobře. Stačí, když vidí, že značná část populace si rok od roku více utahuje opasky (to je průkazné), zatímco ekonomickou kriminalitu ve velkém nelze stíhat a ti, kdo jsou z ní podezřelí - nebo i usvědčení, někteří dokonce i odsouzení, přesto však běhají po svobodě, se utahovačům opasků veřejně chechtají do tváře. Navíc česká ekonomika se k výraznému růstu ještě dlouho nedostane.

Takže neutěšujme se, to nebezpečí je mnohem menší než na konci roku 47. Není nulové a za posledních 20 let vzrostlo.

3 krát fuj komunistům a jejich slouhům!

Komunistický režim v ČSSR nebyl nikdy "polototalitní". Vždycky to byla totální diktatura gaunerů, sadistů, prospěchářů a pologramotů jako hrom! Vždyť lidé byli mučeni na komunistické bezpečnosti ještě koncem 80. let, vraždy (i když už spíše vyjímečné, to je pravda) prováděla KSČ taky ještě chvíli před revolucí , např. Pavel Wonka, utýraný v kriminále komunistickou diktaturou za to, že chtěl kandidovat ve volbách. KSČ byla, je, a bude, prasáckým, zrůdným a nelidským politicko-teroristickým uskupením a kdo tohle nechápe, měl by si zažít alespoň půl roku té beznaděje, v jaké jsme museli žít až do r. 1989. Takže žádná "polototalita", nýbrž až do konce vláda samolibývh primitivů a politických oportunistů, deklasujících vše krásné a voňavé, co v této zemi ještě zbylo!!

Ano ALE.....

Komunistický režim v ČSSR byl totalitní. O tom není pochyb. Se vším všudy, co k tomu patřilo. Ale svalovat vinu pouze na oněch pár tisíc aktivních členů KSČ by bylo nedůsledné. Mlčící většina je to, co tento národ znovu a znovu uvrhá v marast. Všichni chodili k volbám, všichni byli v SSM. Všichni nabádali své děti tou či onou školou povinné "hlavně aby se do ničeho nepletly a jen aby proboha nikde neříkaly, že tatínek poslouchá Svobodnou Evropu". Žádným levným bonmotem nebylo "Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu" byla to tvrdá realita, považovaná za normální. Držet hubu a krok a za zády kibicovat je to, co je našemu národu vlastní. Platilo to tenkrát a platí to dnes.

 

Demokracii si každý národ musí zasloužit, musí ji mít v sobě, aby fungovala. Máme takové politické strany, takové politiky, úředníky, zastupitele a podnikatele, jací jsme sami. Momentálně jsme si zvolili Zemana za prezidenta, co to o nás vypovídá?

 

Ruku na srdce, pánové. Kdy jste byli naposled na zasedání obecního zastupitelstva? Kdy jste se, jako občané, aktivně zapojili do demokratického procesu na komunální úrovni, t.j. v místě bydliště, kde se vás to bezprostředně týká a kde můžete něco efektivně ovlivnit?

Jestli tak činíte, budiž vám čest. Jestli patříte k těm, kteří vzdycky řeknou "je to ztráta času, oni si to stejně rozhodnou po svém" tak je pro vás demokracie škoda.Ve skutečnosti je takový postoj pouze špatně maskovaná lhostnejnost.

 

Jeden americký podnikatel prohlásil, že jsou tři druhy lidí:

Ti, kteří něco dělají (those, who make things happen)

Ti, kteří pozorují (those, who watch things happen)

Ti, kteří jen sedí a čekají co bude (those, who just sit and wait what happens)

 

Boužel, realita je taková, že většina národa sedí doma na perdeli, čeká co bude a při tom pábí až se od huby práší.

 

Jsme co jsme.

 

 

Souhlasím.

Souhlasím.

ano, mate pravdu. A jak byste

ano, mate pravdu. A jak byste popsal dnesni vladce USA?

Vládci USA?

Co má vláda USA společného s darebáckou organizací KSČ? Když bych je přece jen měl nějak popsat, potom jako pravý opak vládců dnešního Ruska, Běloruska nebo Kuby. Čili demokracii.

Řekl bych, že mají stejné ,

Řekl bych, že mají stejné , ne-li horší metody jako bývalá darebácká KSČ a porovnávat jinéí režimy je zavádějící a dá se říct , že z toho porovnání vláda USA  patří mezi ty nejhorší, ještě plot a sebrat pasy a bude to tam jako v Severní Korei

USA jsou OK

Vážně? A na základě čeho byste to řekl? Co vám USA udělaly? Umučil vám tam někdo bráchu nebo matku? Vždyť si jich nevšímejte, zcela jistě vám tankem do zahrady nevjedou. Můžete obchodovat třeba s Bulharskem nebo Ruskem, nikdo vám nic nenutí. :-DD  Spíše do USA někdy zaleťte, stojí to za to, budete mile překvapen. Tak jako všechny anglofonní země, i tam funguje společnost o několik řádů výše než ve většině zemí světa, snad proto jim takoví jako vy závidí (aniž by byli schopni udělat si pořádek ve vlastním hnízdě!).

Bože , ty jsi ale idiot! Máš

Bože , ty jsi ale idiot! Máš místo mozku magikostku? Byl jsem v USA a Canada pracovně delší čas, asi jsem něco poznal. Já ale nemluvím o lidech, ale o vládě! Ale vidím, že něco vysvětlovat nemá smysl, já o voze a ty o koze...

Novákovi II

...a mimochodem, mudrlante, který jste "asi něco poznal" (kromě slušnosti, že ano), co kdybyste místo anonymních blábolů zvedl váš "asi zcestovatělý" zadeček a zašel se zeptat svého poslance, proč to tady vypadá jako v Buranově? I když mi tykáte a tvrdíte, že jsem idiot, já tak neučiním a spíš vás pošlu do Mexika nebo Ruska, co mi vy - takový chytrouš- řeknete o těchto vládách? Nebo vládách v Srbsku, Maďarsku, Číně? Proč máte spadeno na Severní Ameriku ?:-DDD  P.S. Česky se CANADA skloňuje " v Kanadě". Gratuluji. Musel jste asi poznat všehomíru světa, málem vám angličtina nahradila mateřský jazyk. WOW!

Tolik přemetů se hned tak

Tolik přemetů se hned tak nevidí. Co řeknu o těchto vládách , že tyto vlády dohromady nezavraždí tolik lidí  jako US gov. takže je dobré připomenout takovým , že ani komunistický režim v ČSSR  nebyl tak krvežíznivý jako údajně demokratická vláda ve Washingtonu, nehledě na to, že používáš cizích slov jejichž význam ti uniká! A v buranově to tady vypadá proto, že po Vlastech českých běhá takových  mainstrémů jako ty , víc než je zdrávo, bohužel

Novákovi III

Pane Nováku, nedala vám nakonec vláda USA do pasu razítko "idiot"? Potom by mnohé bylo vysvětleno. :-DDDD   A co vaši rodiče, měli na vás někdy aspoň 5 minut času, aby vám vysvětlili, že neslušné a omezené chování nezatížené předsudky slušnosti je výrazným projevem "idiocie"? Jak jste se předváděl v té "Canada", že ji tak nenávidíte? Naučte se slušnosti a respektu a vlády jiných zemí nechte na pokoji, jak tvrdíte o sobě "zcestovatělý mudrci, který asi něco ví", se zalomeným vyjadřováním :-DDD  Dle mého jste cucák s velmi omezenými názory na svět. Tak vznikají bolševici a fašounci. Pa.

Ted jsem to ale dostal, ani

Ted jsem to ale dostal, ani nebudu spat! Jsem rad , ze ses nam konecne projevil jakjo ynzynyr a yntos...pry vychovany a znaly?! Velky prd, jen vygumovany marketingem mainstremu a bez schopnosti uvazovat, jen papouskovat. P.S: logika je pro tebe cizi , nezname slovo, protoze jsem se ptal : Jak bys popsal vladu USA, a navic o CANADA /oficialni nazev/ jsem nenapsal jedine spatne slovo ! Jinak spojovat bolševismus a fašismus je ukázka naprosté neznalosti významu těchto slov"! Suma sumarum, hned v prvni odpovedi jsem zcela presne napsal stav hnuti tve mysli v sestinedeli....:-DD

Novákovi IV

Ale ale, cucánek se rozzlobil! Jaksi jsem se pokusil naznačit, že my dva si tykat nebudeme. Ale to pro vás, který asi chce všechno zadarmo a hlavně toho "asi celkem dost zažil" (sic!), pročež si vybral USA jako cíl svých breptů, nejspíš nic neznamená. Inu, cucáčku v pubertě, my dva jsme spolu opravdu po CANADA necestovali, zkušenějšího člověka co "asi něco zažil" bych poznal i bez toho, aby to o sobě vytruboval na anonymním fóru a drze urážel a tykal. Ale pořád nechápu, co vám USA udělaly? A v čem je rozdíl mezi USA a CANADA, popř. Republik Oesterreich nebo Rzecpospolita? Ha? Stavte se někdy k doktorovi v Moskvě nebo Záhřebu, tam je vše bezplatný a ještě vás pohladí po odstátých ouškách. Tam jsou všichni hodní. Ti vám do pasu razítko "idiot" ještě nedali, či co? A co rodiče, měli na vás někdy oněch zmiňovaných pět minut, tlučhubo? Řekněte jim, ať si udělají tu chvilku, jinak by se mohlo stát, že jednou zapomenete, že jste anonym na internetu a někdo vám šlápne na nohu! Jo, a nezapomeňte si vymáčknout americký uhry, třeba se vám uleví..  A zkuste komunikovat slušně, jako dospělý člověk, jehož netrápí beďáry ani zevnitř ani vně jeho šišaté hlavinky plné myšlenek na jiné. Může se vám to v budoucnu hodit, až se budete muset živit sám a za své, vy "bojovníku" za lepší příští. Pa :-DDDD 

Ty brďo, to je ale

Ty brďo, to je ale psychologický výron nebo výkon!?  Že tě někdo neoohodnotí, není tě tady škoda??  To se nám to řiťolezecké Mihuně ale projevilo, a že prý diskutér :-))) , U tebe se v plné nahotě projevil zastydlý puberťácký antikomunismus, přesně podle pouček o vymývání mozků! A  tak to začalo nevině otázkou, jak bys popsal vládu USA!? :-)

Novákovi

Tak jste se špatně díval a poslouchal. Nebyl jste spíš dlouhodobě v Rusku nebo Mongolsku? Protože tam je běžné nadávat diskutujícímu do idiotů... No hlavně, že nevládnou takoví jako vy!

Opět souhlasím. 

Opět souhlasím. 

Každá analýza má své meze

Anžto v politickém spektru představují KSČMáci jedinou disciplnovanou politickou sílu a navíc bez zjevných skandálů vzešlých z klientelismu (viz 2000 let korupce). Takže v českém prostředí milníky volby 46, únor 48  by měly být buď rudým hadrem v aréně pro večně revolucionáře (Cibulka etc. - Kdo?) nebo důvodem pro budování zadních vrátek pro oportunisty (egohajzly) (Klaus, Zeman, Okamura etc.) . Pro rozpínavost takovýchto myšlenek je mezí zájem velkokapitálu - snad.

Že KSČ(M) nemá skandály z

Že KSČ(M) nemá skandály z klientelismu? Ale má.. Jen úměrně tomu jak moc jsou kde u moci. Co tak střední Čechy (odkývači všeho Rathovi) nebo akce MF Dnes "milion za zákon"?

 

A na lokální úrovni kde řídí komunisti obce stejně jako jiné strany je těch skandálů srovnatelně.

 

Všechny současné parlamentní strany si jsou v korupci a klientelismu podobné - jsou korumpovány dle míry angažovanosti na spravování veřejných peněz.

Vykopávání starých událostí před 65 lety?

Dnes je 21.století.Lidi sakra-nenechte se zatahovat do takových manévrů!V Evropě je úplně jiné rozložení politicko-vojenských sil a sama KSČM zrovna tento týden prohlásili,že bez EU je to nemyslitelné.Cožpak může někdo věřit,že komunisté budou dělat zátarasy a zabírat podnikatelům majetek ZDE UPROSTŘED EVROPY?:-)))...NATO zasahuje v jiných zemích mimo Evropu-tady by určitě také zasáhlo-pokud by hypoteticky došlo k tomu čím naznačují a straší pravicový borci:-)--ČSSD je profláklé a jejich kauzy to potvrzují.Podle mne bohužel zpracované voliče vyplašené medii odeženou od KSČM...a až se spojí po volbách ČSSD s KDU  popřípadě SPOZ budou zírat na tu levicovou:-))) politiku...

Já měl pocit, že právě o tom

Já měl pocit, že právě o tom ten článek byl :)

Gottwald s KSČ jen na 200%

využil situace ( nabízenou  na stříbrném táce ), kterou lidovci a další způsobili svou demisí ( naivní ). Že pak jako jediní působili po boku KSČ celých 40let a bez jakékoliv " ztráty květinky " působí dodnes, navíc jako kazatelé morálky! O tom, že byli mezi nejaktivnějšími ( Sachr a spol. ) při obsazovaní ministersva vnitra ( a zajišťování/likvidaci ) kompromitujících listin z archivů na svoje lidi se zapomíná. Gottwalda neobhajuji, jen je potřeba popisovat děj ze všech stran.

A co když se ještě zhorší ekonomická situace?

Nebezpečí vítězství extrémně populistických stran (počítám mezi ně i KSČM) v příštích volbách považuji za reálné. Tzv. etablované strany - ODS, TOP 09 a Soc. Dem. po právu ztratily důvěru občanů. A důvěryhodnou alternativu zatím nevidím, ať se rozhlížím sebevíc.

Stačí, když se Eurozóna ještě víc ekonomicky zadrhne, což se přenese k nám, naši politikové na to zareagují s inteligencí jim vlastní a lidé nové (horší) podmínky již neakceptují.

Nerad to píši, ale obávám se, že jedinou nadějí v dalších volbách je sociální demokracie. I když je to banda strýců a tatíků, kteří na trochu složitější vidění světa nejsou příliš přizpůsobení, a také milují: "malá domů", momentálně je považuji za nejmenší zlo.

Jen se bojím, že to, co se Kalouskovi podařilo "krvavě ušetřit" za 4 roky, pan Sobotka "rozfrcá" za 4 měsíce. Doufejme, že se bojím zbytečně.

ČSSD ne!!!

ČSSD že je menší zlo? Než co? To je stejné zlo jako ODS anebo TOP.. Všechny strany jsou korumpovány tolik kolik veřejných prostředků spravují.

 

Jen se podívejte jak naložili ČSSD s eurodotacemi na krajích (strašné problémy vyčerpat co nám EU nabízí, řada korupčních afér,..). Nebo se podívejte na jejich pračku špinavých peněz (společnost Cíl - bez zjevných příjmů ale posílá ČSSD ročně (deseti)miliony - kde na to bere?).

 

Vážně si myslíte že ČSSD se v něčem liší od ostatních stran?

 

Vykašlete se na volbu "menšího zla", stále volíte zlo. Volte radši stranu se kterou fakt sympatizujte. Protože dokud vy budete volit menší zlo ČSSD a třeba soused Pepa menší zlo ODS ("aby můj hlas nepropadl"), nic se tu nezmění..

ČSSD by pravděpodobně jenom

ČSSD by pravděpodobně jenom urychlila sešup - bylo by to takové vyhánění čerta ďáblem. Takže nejmenší zlo asi těžko...

Únor 48 byl možný jen za

Únor 48 byl možný jen za působení několika zásadních faktorů najednou!

1/zrada našich bývalýchsoučasných spojenců-Mnichov

2/poválečné trauma a osvobození Rudou Armádou

3/ sucho 47 a dodávky obilí z CCCP

4/ neschopnost tzv. pravicových politiků totožná s dnešními

a celková situace a nálada obyvatelstva. A jaká je současná doba?

Blížící se ekonomický krach EU a další okolnosti připravuje vstup pro nového Hitlera.....P.S: Kalousek nic neušetřil ba víc rozkradl !! A Sobotka neudělá nic jiného než Kalousek, jen marketing bude jiný! Ani nic jiného v současných ekonomických pravidlech ECB a Ponziho daňového systému  nemůže! Na to nemá "gule". během minulého režimu zakusili mnozí svobodomyslní lidé mnoho útlaku. Nedovolme však, aby dřívější útlak posloužil jako argument pro současný útlak a vykořisťování dnešních neprivilegovaných.

Nebo se snad dnes vzdáme občanských práv proto, že byly v době francouzské revoluce probojovávány i za použití teroru a násilí?

Vážení přátelé, organizujme se, srocujme se, postávejme ve velkém množství tam, kde má být poskytována bezplatná zdravotní péče, kde brečí staří lidé, že nemají na jídlo, pokud si koupí léky, kde se provádějí exekuce, kde se draží plyšoví medvídci. A buďme jako oni. 

uklepl jsem se

SOUČASNÝCH PROBLÉMŮ,které trápí dnes a denně nás obyvatele,kteří nejsme součástí vybrané skupinky elitních horních  tzv.10 000,kteří patří k menšině...Lidé i přes jakékoliv masírování PROPRAVICOVÝCH MEDIÍ stejně udělají reakci na to co vidí na vlastních peněženkách a kolem sebe-viz.masáž pro knížete...a restituce s Peake autobusovou stranou pravici zničí...

22.2.2013.ve 12h SAMÉ DVOJKY!

Nový Mnichov,ale 21.století.O nás bez nás.Bez posečkání na soud,bez medií a podle zpráv pod ochrannou těžkooděnců.Tak byl proveden akt s nímž nesohlasilo asi 90% národa!Nějaký únor  po II.světové válce mě nebere.Já žiji DNES a to strašení je jen snaha odvrátit pozornost od SOUČASNÝ

jako byste mluvil o současném

parlamentu( 2.pilíř,církevní restituce,podepsání dohod  s církvemi Nečasem..) a vlády. Vše bylo prosazenou silou 1-2 hlasů, bez společenského konsensu,za pomoci  falešné strany LIDEM a Pekárka...Nebo se mýlím ?

http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Prapodivny-spech-na-podpis-smluv-s-cirkvemi-Odbornik-upozornuje-i-na-figl-s-danemi-263872

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah