„Platím daně jako kráva. A stát hospodaří jako dobytek.“

...z odpovědí na otázku, zda byznysmeni přispějí do „Zemanova“ fondu na snížení státního dluhu.

Politika|Ekonomika|Hlas elity
Redakce ČESKÉ POZICE | 02.03.2013

Když nastupující prezident Miloš Zeman oznámil založení fondu na splácení státního dluhu, mimo jiné připomněl, že každý obyvatel ČR nyní dluží 160 tisíc, proto minimální vklad bude tato částka. A prohlásil: „Protože tím vykoupíte z dluhového otroctví jednoho člověka. (...) Teď si představte, že v tom prezidentském fondu mohou být i další a jistě bohatší donátoři.“ Chce je prý oslovit přátelsky – generální ředitelé ČEZ a bank mají příjmy asi desetkrát vyšší než prezident.Toto téma se samozřejmě samo nabídlo jako otázka do průzkumu ČESKÉ POZICE mezi vrcholnými manažery a podnikateli.

Dříve, než se budeme věnovat jejich odpovědím, připomeňme: Miloš Zeman chápe tuto aktivitu spíše symbolicky, chce poukázat na vysoký státní dluh a upozornit, že by jej měli z větší části splácet lidé s vyššími příjmy. Sám hodlá do fondu přispět 30 procenty svého platu. Bude brát měsíčně  186 300 korun hrubého a dalších 173 300 korun na základě zákona jako „víceúčelovou paušální náhradu“. Fond by měl být založen do jednoho až dvou měsíců po jeho inauguraci.

Soustřeďme se však na názory manažerů a podnikatelů. 

HLAS / Přispějete Miloši Zemanovi do fondu na umoření státního dluhu?

                                Odpovídalo 123 vrcholných manažerů firem.

Výběr z komentářů k záporným odpovědím
 • „Platím daně jako kráva. A stát hospodaří jako dobytek. Proti vůli většiny bobtná administrativa, vymýšlejí se pohromy, jako je solární energie a další dotační katastrofy. Vláda navíc šíří mezi podnikatele a spotřebitele blbou náladu, zatímco právě ona neumí hospodařit a vrší stále další dluhy. Ať ministři splní své domácí úkoly v rozpočtovém hospodaření a reformách.
  Gesto nastupujícího prezidenta Miloše Zemana je k ničemu, protože je zastáncem deficitního financování. Jsem zvědav, zda bude vetovat zákony, které rozpočtové výdaje navyšují. Tímto vetem by udělal milionkrát víc než populistickými almužnami.“
 • Z každé koruny, kterou si vydělám, odvádím státu 42,5 procenta. To představuje téměř polovinu mých vydělaných peněz! A to nemluvím o daních nepřímých, kdy mě stát zkasíruje o další peníze. Větší část z nich pak doslova rozhází – na dotace křivící trh i morálku, sociální dávky snižující pracovní návyky a vedoucí k vyloučení celých skupin a na korupci.
  Proto jsem přesvědčen, že stát vedený nestoudnými politiky dotuji víc než dost. Mezi nestoudné politiky osobně zodpovědné za současný tristní stav erární pokladny považuji v první řadě nejen Miloše Zemana, ale i jeho protikandidáta Karla Schwarzenberga. Oba jsou totiž zodpovědnými spolutvůrci státního dluhu. Obávám se, že Zemanovo populistické gesto je akorát vějičkou pro naivní hlupáky.“
 • „Přibližně před dvěma lety kamarád slavil narozeniny a místo dárků jsme přispívali na hospic. Vybralo se přibližně 260 tisíc korun a hospici to dle jeho vedoucí velmi pomohlo Tuto metodu však nelze použít na řešení deficitu státního rozpočtu, který činí zhruba sto miliard korun.
  Chápu Miloše Zemana, že se chce předvést před voliči. Jenže ani on nezajistí, aby peníze vložené na účet ministerstva financí nebyly záhy použité na úplně jiný účel, než bylo deklarováno.
  Mám proto jiný návrh. Důsledně využít zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (,zákon proti praní špinavých peněz‘) – nekompromisně zabavovat a nechat propadnout ve prospěch státu výnosy z trestné činnosti včetně osobního majetku pachatelů. Zabýval bych se přednostně ,tunely‘ vyššími než 0,5 miliardy korun, a rázem by se našlo dost peněz. Tento návrh sice nestačí, ale máte lepší?“
 • Miloš Zeman tímto návrhem pokračuje ve svém předvolebním populismu. Nevím, proč bych měl ze svého zdaněného příjmu přispívat na umoření státního dluhu způsobeného zejména neschopností takzvané ,politické elity‘ efektivně a transparentně vládnout a nakládat řádně s našimi daněmi a tím, že nechaly spoustu našich daní rozkrást.
  Rozuměl bych jiné iniciativě. Miloš Zeman by měl vyzvat všechny, kdo participovali a participují na rozkrádání daní, a tím se stali bohatými, aby dávali část svého příjmu se základem v nakradeném majetku do fondu na umoření státního dluhu – a sám šel příkladem a bohatě do něj přispíval. To by bylo něco jiného! To by mohl vyzvat k příspěvku i jmenovitě.“
 • „Zemanův návrh je jen marketing pro něho osobně a pro stranu, jejímž je čestným a zřejmě i reálným předsedou. Jeho návrh počítá s kolektivní ztrátou paměti, neboť to bylo právě za Zemanova premiérování, kdy se otevřely možnosti neúměrného růstu mezd ve veřejných funkcích. Navíc reálně hrozí, že poctiví podnikatelé, kteří by případně na návrh přistoupili, budou ,po zásluze‘ odměněni podstatně vyšším zdaněním svých příjmů.
  Podstatně  účinnější by bylo, kdyby Zeman působil na jakoukoliv vládu, aby omezovala byrokratické výdaje, a tím i neefektivní mzdy v této oblasti, čímž by snižovala deficit státního rozpočtu.
 • „Dokud se budou veřejné finance v celém politickém spektru rozkrádat stejně jako dosud, odmítám ze sebe dělat Kašpara před sebou samým i veřejností. Víra nastupujícího prezidenta Zemana v solidární akt s naší vlastí možná vychází z toho, že mu na rozdíl od jiných ,za nehty‘ nic nezůstalo, a proto může něco podobného nabízet ostatním českým spoluobčanům, popřípadě od nich žádat.
  Jsem přesvědčen, že u něho osobně tomu tak bylo. Jenže co lidé v jeho okolí? Nevěděl, jak se za jeho premiérování kapsují, nebo to přehlížel? Odmítám lít vodu do děravé nádoby, dokud ji někdo nespraví nebo nekoupí novou.
 • „Při pohledu každý měsíc na svou výplatní pásku spíš očekávám, že mi stát aspoň jednou poděkuje. Nevidím proto žádný důvod dávat víc, zejména pokud se míra mého zdanění razantně zvyšuje. Aby se to mohlo rozházet na neefektivní dávky či investice?“
 • „Nejsem politik, a proto nepotřebuji prázdná, populistická a nesystémová hesla. Nebo se chce nastupující prezident Zeman, jehož považuji za racionálního politika, přiřadit k důchodcům, kteří na splácení státního dluhu vynuceně ,dávají‘ dvě třetiny valorizace inflace ze svých penzí na rozdíl od církví, kterým bude valorizace inflace stoprocentně kompenzována?“
 • „Za prvé nepatřím k nejbohatším a za druhé platím mnoho roků nadstandardně vysoké daně, aniž bych za to od státu něco dostával.“
 • „To není cesta k nápravě. Stát se tím lépe hospodařit nenaučí. A voliči tím rozum nezískají.“
 • „Celková výše státního dluhu tvoří jen část toho, co se ,zašantročilo‘ při privatizaci, zpronevěřilo ve zkorumpovaných státních zakázkách nebo zbytečně vyplýtvalo nekompetentností byrokratů, kteří s penězi daňových poplatníků zacházejí tak, že by jakoukoliv soukromou firmu velmi rychle přivedli k bankrotu (stát k němu nemá daleko).
  Na tom všem se pan Zeman aktivně podílel. Stačí si vzpomenout na některé kauzy, ke kterým otevřel cestu podpisem opoziční smlouvy – například D47 či Gripeny. Nechť se proto se svým nápadem obrátí v první řadě na ty, jimž umožnil vydělat spoustu peněz na zkorumpovaných státních zakázkách.
 • „Dokud nebudou politici postihovaní za nekvalifikovaná rozhodnutí (jednání s péčí řádného hospodáře), například v případě obnovitelných zdrojů energie, pak nikoliv. Navíc je Miloš Zeman jako expředseda vlády a parlamentu za část dluhu zodpovědný.“
 • „Je to poměrně málo racionální populistická výzva. Prezident neplatí daně, a proto jeho třetinová úlitba státnímu rozpočtu je vlastně obdobná průměrnému zdanění a odvodu, který běžně platíme – a bez výzvy jiným lidem.“
 • „Za prvé nepatřím mezi nejbohatší Čechy a zadruhé, a především, nebudu podporovat populismus.“
 • „Já ho nezavinil!“
 • Na navyšování státního dluhu se do značné míry podílel pan Zeman a jeho partička kamarádů. Jeho nápad je začátek nové části seriálu Kašpárkoviny z Hradu. Současné daňové zatížení by stačilo na splácení dluhu, kdyby nebylo zbytečných a problematických výdajů.“
 • „Nikoli, ale fandím mu v jeho úmyslu přispět na splácení dluhu. Také by mohl využít své pravomoci a vracet sněmovně rozpočet, bude-li deficitní. Je dobře, že si Miloš Zeman uvědomuje, že dluh je špatný. Byla to totiž jeho keynesiánská ideologie, kterou v letech 1998 až 2002 zadlužování začalo.“
 • „Přispívám na státní dluh již teď, protože platím vysoké daně. A nebudu platit víc, dokud vláda nesníží náklady na přebujelý a málo efektivní státní aparát a nezmění i současný systém podpory v nezaměstnanosti.
  Jak je možné, že máme takovou vysokou nezaměstnanost a v některých profesích – například úklid či stavební pomocné práce – pracují převážně zahraniční pracovníci? Nic proti nim, naopak, vážím si jich za to. Jak ale můžeme platit příspěvky našim občanům, kteří tyto práce odmítají vykonávat? Třeba i vinou zákona, dle kterého ,překvalifikovaný‘ nezaměstnaný může odmítnout práci s nízkou kvalifikací.“
 • „Nejsem bohatý. A nevím, proč bych měl platit to, co někdo rozkradl. Když sníží daně, rád něco přispěji.“
 • „Když vidím tu korupci a nezájem státu šetřit své výdaje, musel bych být šílenec, kdybych ještě přihazoval vlastní peníze. Je to stejné jako hasit rafinerii benzínem. Od Miloše Zemana jde o ušlechtilý čin, ale dokud nepůjdou korupčníci ,bručet‘ a stát nezačne šetřit, následovat ho nebudu.
 • „Je to tradiční Zemanovo populistické gesto.“
 • „Stejně jako ručí členové statutárních orgánů společností svým majetkem za vlastní rozhodnutí, měli by být i členové vlád a parlamentů ČR zodpovědní za státní dluh, protože nejednali s péčí řádného hospodáře.“
 • „Při pohledu na své daně a odvody nemám pocit, že bych přispíval málo. Miloš Zeman se označuje za keynesiánce, ale splácet v době recese dluhy je velmi nekeynesiánské. Nejsem si jistý, zda to dobře promyslel.
 • „Jednak to nemá smysl, protože dluh je natolik vysoký, že jej lze umořit pouze systémovými opatřeními, jednak se kvůli rozbujelé korupci zaplacené peníze bleskurychle přesunou do soukromých kapes ,politických podnikatelů‘. Nastupujcí prezident by se měl spíše věnovat opatřením na podporu hospodářství a na potlačování korupce než populistickým gestům.
  Finanční podpora státu během válek či přírodních katastrof je něco zcela jiného než úspěšným a pracovitým brát a zkorumpovaným kmotrům dávat prostředky, které právě ti úspěšní dokážou mnohem lépe využít na tvorbu pracovních míst a na smysluplné ekonomické aktivity.
  Tento stát potřebuje omezit korupci, zlepšit vymahatelnost práva a zjednodušit daňový systém. To jsou parametry, o které se zajímají zahraniční investoři a jež by pomohly místním ,nepolitickým podnikatelům‘, a tím i zemi k prosperitě. Domníval jsem se, že se po Klausovi na Hradě objeví někdo rozumnější, ale zřejmě jsem se mýlil.“
 • „Je to sice hezké gesto od budoucího prezidenta, ale bohužel nic více a nic méně. Na umoření státního dluhu 1,6 bilionu, popřípadě jeho aktuálního ročního nárůstu o sto miliard, bychom potřebovali hodně velmi bohatých lidí, aby jejich příspěvek byl aspoň trochu znatelný. Tudy cesta určitě nevede.
  Dluh je možné snižovat pouze radikálními změnami ve strukturách státu – zejména v jeho mandatorních výdajích – a eliminací ztrát z korupce. Toho však naše vláda není schopná (není k tomu ochotná) a prezident k tomu nemá odpovídající kompetence.“
 • „Při neustálém růstu státního dluhu je ,umořovací‘ fond naprostý nesmysl. Jeho současná výše činí zhruba 1,6 bilionu korun a během dvou let se dostaneme přibližně na dva biliony. Až se mi nechce věřit, že by to bylo z hlavy našeho nového moudrého prezidenta Zemana.
  V nejbližších letech budeme mít problémy se schopností splácet jen úroky ze státního dluhu. Pokud chce pan Zeman přispívat na placení úroků, nemusí zakládat fond a může posílat příspěvky přímo – příslušné číslo účtu najde na webu ministerstva financí.
  Pokud má potřebu zakládat fond, navrhuji Fond budoucnosti České republiky, obdobu fondů v některých vyspělých zemích, nejznámější je v Norsku. To předpokládá nějakou dlouhodobou vizi budoucnosti ČR, kterou však žádná politická strana ani ,starý‘, ani ,nový‘ prezident nemají.“
Odpovědi respondentů, kteří se nedokázali rozhodnout kladně ani záporně
 • „Rozhodnu se, až si prostuduji, jak to bude technicky fungovat. Ale považuji to za možné. Nevylučuji.“
 • „Není jistota použití.“
 • „Je třeba si uvědomit, že v Česku se ročně nevybere na současné úrovni zdanění víc než 200 miliard na dani z příjmu, 85 miliard na DPH a 25 miliard korun na spotřební dani. Navíc se více než 100 miliard rozkrade. Navzdory tomu se ještě držíme. Je třeba zabrat a začít vybírat daně ode všech – nejen od někoho.“
 • „Výzva mi připadá spíše propagandistická než systémová. Miloš Zeman je podobně jako Václav Klaus typem politika, který v politice určitě zbohatl, proto ať takto vrátí část peněz státu. Zajímavější by při řešení státního dluhu bylo systémové chování – došlápnout si na kmotry, snížit výdaje státní administrativy a nevytvářet další schodky.
 • „Nápad je to zajímavý, ale jeho skutečný efekt asi mizivý. I kdyby dal každý bohatší Čech (kdo to je a kolik jich je?) sto tisíc korun za rok, pak dejme tomu při 150 tisících ,bohatších‘ by byl výnos 15 miliard korun. To je při celkové výši státního dluhu relativně nízká částka.“
Komentář ke kladné odpovědi
 • „Lepší ale bude šetření ministra financí!“

 

Skrýt diskusi

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

No tak to je nádhera

Naši néjlépe placení šéfové, kteří o nás rozhodují  a měli by v podstatě umět řešit problémy, ti kteří se živí tím že na jejich parádní platy tak trochu  pracují ostatní, umí jen strčit hlavu do písku, problém neřešit a hodit na někoho jiného. 

Oni sami teda nic platit nebudou, nic nevymyslí, nápad zkritisují a ještě si většinou hodí špínu na člověka který by situaci nějak řešil a sám by oproti nim dal ze svého 50% platu (ročne asi 1,5milionu), přítom jich spousta z nich nedivil bych se bere více než on.

Často mají pocit že si tolik peněz vydělávají jen vlastnímy schopnostmi nehledě na situaci. Ale pochybuji že by se jim dařilo stejně v africe a nebo zde s její kvalitou infrastruktury a  hospodaření.

Několikrát se ohánějí populismem a přitom je už po volbách.

Jeden z posledních kritický pohled korunuje brilantním profesionálním výpočtem že bohatých lidí kteříí by mohli dát minimální částku je 150tisíc přitom podle statistiky lidí vydělávajících více jak 600 000/rok je v čr 250 tisíc.

(když jsem si to zpočítal já dle dat statistického úřadu z roku 2010 a návrhu poplatku hrubé progresivní daně ( měsíční plat od/do - poplatek na dluh (20/25tisíc - 5tisíc kč + 25/30-10 + 30/35-20 35/40-30 40/50-50 50/a víc-100pak to dává skoro 90mld (a pokud by se dostalo i na nepracujcí dolarové milionáře/cca 1%z nich superboháči/miliardáři  v poměru milion(10%)/10mil/10% pak můžeme výběr zkoro zdvojnásobit ale i beztak) které by dnešní dluh zaplatili za (18 let s pohádkově schopnou vládou s která umí poctivě počítat,přemýšlet a dluh nezvyšovat jako před 15 lety)(za45 let s vládou se schopnostmi bývale zemanovy s průměrným ročním deficitem 50mld)(a nikdy s miloučkou partičkou okolo pankáče-boháče a jeho slušnejch kamarádů))

Osobně bych situaci dluhu nejraději a nejefektivněji vyřešil jeho neplatností pro nesmyslnost jelikož většina zemí je v  dluhu nebo na nule a tak komu se mají peníze vlastně vrátit nikdo netušíme

Obávám se, že dokud se většině neotevřou oči zaslepené lžmi a nezačně se konstruktivně přemýšlet a nesobecky jednat na místech vedoucích funkcí pak nebude divu že nakonec dorazíme tak kam se posledních pár let s křikem čím dál rychleji řítíme

Zadlužování státu rozjela ČSSD se Zemanem v čele

a jeho nástupci peníze rozfofrovali plnou parou(bek). Vy si asi nedokážete spočítat, že hlásané zdanění vysokopříjmových skupin možná pokryje roční platby úroků z dluhu, který stát má, ale ne jeho zaplacení. Nepochopíte ani to, že vám "bohatí" a schopní odsud klidně utečou jinam, kde je zdanění nižší, resp. použijí metodu "minimalizace daňového základu". A budete tam, kde jste byl, a navíc s davy Zavadilových hlupáků vyřvávajících po ulicích, že chtejí pobírat vyšší dávky.

Potíž je, že stát vyplácí dávky a výdaje, na které stále se zmenšující skupina ekonomicky aktivních občanů jednoduše nevydělá. Takže zásadní změnou by bylo omezení státních výdajů a nezvyšování důchodů.

A nezapomeňte, že to byla ČSSD a levice, která v parlamentu protlačila nesmyslné dotace do fofrníků a fotovoltaiky a závratnou výši ceny z povinného výkupu elektřiny. Celková roční výše je srovnatelná s výběrem zdravotní daně (nebo "pojištění", chcete-li). A přitom jsou to vyhozené peníze. Tunel na občany i na český stát.

"Zdroje jsou!" Pamatujete si na toho blba a jeho závratnou politickou kariéru? Takových "gólů" jste si do vlastní brány nastříleli hodně. Posledním je Zeman na Hradě. A bude hůř! Socialismus nefunguje nikde na světě.

STATNI OPEVNENI

taky mate obcas ten pocit, kdyz jedete nejakym velkym mestem, jak si statni instituce buduji obrovske palace a fungl centra kamena z 2metry tluste zdi vybavena nejruznejsim equipem, ze je vam to uplne cizi?

To je totiz ono statu se uplne povedlo se odizolovat od jeho obcanu mame tu 2 strany statni aparat a potom obcany CR. Stat vysava vsechny nejen skrz dane vlastne i skrz ne (neprime). Ale vysava je i skrz fungovani jako takove a ze se na fungovani musi lide podilet: hlasit se na uradech, hlasit svoje aktivity a generovat statisticke udaje, ktere potom slouzi (kdyby aspon k relevantnim a pouzitelnym)k nicemu.

Zprivatizovat stat? Ano vyhazet komplet statni aparat vypsat vyberove kompetentni rizeni nechat ho delat zahranicne se zarukami a divat se, jak se delat statni sprava soukromne. Ze to nejde? Ale de pokud bude motivace vzdy to de a tahle republika potrebuje motivaci...

Je mi jedno kolik dá ze svého...

Je mi jedno kolik dá do fondu ze vé výplaty. Daleko zajímavější by bylo, kdyby stejné procento odváděl z "vedlejších" příjmů.

Při přečtení diskusních

Při přečtení diskusních příspěvků Vašich respondentů se mi vkrádá v mysl jediná otázka - Jakou má perspektivu stát, který všichni tak nenávidí? Zavedli jsme nějakou divnou módu - neplatit daně, volit lumpy, nemít možnost je odvolat, okrádat lidi na mzdách, mzdy zdaňovat vyšší daní než alkohol, zdaňovat léky a knihy, ale nedanit finanční transakce, podnikat v Čechách ale ulévat to na Kypr, mít půl milionu nezaměstnaných a škrtat podpory v nezměstnanosti. A všechno to nazývat souslovím "tolik potřebné reformy". Divíte se výsledku? Mně osobně připadá předvídatelný. Iniciativa zvoleného pana prezidenta dala a bude dávat jasnou odpověď na postoj a míru vlastenectví našich elit. Jaký to rozdíl oproti našim předkům, když se například stavělo národní divadlo.  

Popsal jste stav poměrně přesně

Akorát se domnívám, že tento stav je cílem.

Základem jakéhokoliv zisku je nestabilní stav a vhodná míra na jedné straně dobře utajených a na druhé straně správně porcovaných informací. Tomu se říká obchod. Stát, potažmo jeho úředníci (např. Nečas není žádný politik, je to úředník a ještě navíc hodně špatný, až tam bude Sobotka, bude to pouze v jiné barvě, ale jinak úplně stejné), při takto nastavených podmínkách budou vždycky obchodovat do vlastní kapsy a do kapes těch, kteří si ty podmínky takto nastavili.

Dokud bude stát disponovat tak obrovskou mírou přerozdělování, tedy socialismem v kombinaci s úvěrovou politikou soukromých finančních institucí, tak tady bude bordel, který popisujete. Ten systém byl vybudován s jasným cílem, aby takto fungoval.

Hlavním bodem je ovládnutí platidla, měny. Bez toho to nemůže fungovat. Dokážete-li strčit pod jednu měnu půl miliardy lidí, ovládnete je. Tady by se měl každý inteligentní člověk zamyslet a zrekapitulovat historii posledních dvaceti let. Kdo tlačil Euro do Čech? Havel nebo Klaus? Kdo nahlas říká, že národní měny jsou podmínkou stabilní ekonomiky? Jasně v této chvíli slyším argument, že měnové kurzy nám komplikují život, kdo to má stále počítat a ztrácet na platebních převodech mezi měnami. Právě v tom je to kouzlo. Má-li být platidlo efektivně účastno obchodu, nesmí být jedno. Musí mít konkurenci, která působí na ekonomiku jako  nejsilnější zpětná vazba.  Takto můžete měřit ekonomickou sílu národního státu: přes jeho měnu a kurzy k ostatním měnám. Žádná soukromá finanční instituce není schopna najednou ovládnout několik měn. Vlastní měna s vlastním rozpočtem znamená vlastní národní svobodu.

Je to všechno zamotanější. Nikdo v tomto bordelu již nemůže efektivně fungovat. V politických institucích jsou nasazeni různí špidlové, kteří nemají o hospodaření ani páry. Ale dokáží pro všechny vytvářet skvělé podmínky podle jejich idiotských představ.

Proto podnikatel, který by měl rád stát ČR a EU v současném stavu, by musel být totální úchyl. Nebo mafián profitující z výše popsaného systému. Vlastně to jedno samotné jest.

Re: V politických institucích jsou nasazeni různí špidlové....

Ale to je přesně problém, který demokracie ve státě s národem a komunismem jako HIV naočkovaným v krvi řešit nedokáže. Špidla v ČT zakřičí "Zdroje jsou!" a Klaus oproti němu cosi zablábolí, protože na takovou blbost se asi žádná rozumná odpověď obratem říct nedá. Až těmto špidlům budou oponovat politici schopní  jim obratem omlátit o hlavu blbosti, které hlásají tak, aby to pochopili i ti s průměrným a podprůměrným IQ, pak se možná věci pohnou dopředu. Ale kde takové politiky vzít?

;-)

trefné

doufám,že si to přečtou i ostatní..

Náš stát nám byl ukraden a

Náš stát nám byl ukraden a nechali jsme si ho ukrást! Toto už není náš stát, ale náš nepřítel!  Bohužel.

Aspoň někdo

Jsem rád že to Zemanovi nežere aspoň někdo. Sám začal stát pořádně zadlužovat a teď populisticky kecá bez reálného efektu. Přitom by bylo mnohem užitečnější nepodepisovat zákony které se na zadlužení zbytečně podílí.

 

Ale to bychom od něj asi chtěli moc..

V principu se touto akcí nic

V principu se touto akcí nic nezmění, protože ekonomika negeneruje víc neý se spotřebuje. V podstatě se jedná o Ponziho schema. Aby se  ekonomika , která v současnosti funguje na dluhopisovém systému, uzdravila, bude nutné opustit současný systém cash flow a nahradit ho systémem P3M. To znamená přestat vybírat výpalné od jednotlivců a změnit postavení vlády ze současné hopodářské konkurence na národohospodářského správce! Žádné zvyšování daní nebo její struktuální změna nemůže vyřešit současný stav, ale vždy ho zhorší. S ohledem na to , že cca 25% daňových poplatníků živí zbývajících 75%, je tento stav prostě neudržitelný.

Zeman státní zadlužování hlásal - nyní "kozel zahradníkem"? :D

Zemanovi voliči jsou skutečně asi velmi hloupí lidé, když si vůči nim může dovolit právě tohle - a neproběhne žádná defenestrace. 8-O

Zemanoviny voloviny

Mediální bavič má pár kašpárkovin, zmíněná je z roku 68, kdy komunista po zničení země i lidského potenciálu začal budovat zlatý poklad republiky. Za ty roky na chalupě bych čekal, že vymyslí novější trik. Konečně nosilo se i do kádí na rynku husitského Tábora, jak to zlato dopadlo v historii lze se dočísti. Lépe poplatníky drtit, aby oni stát regulovali.

 

Když vidím špatnou cestu, milion nemám, milion nepošlu, ale palici a kolečko na pár dní bych vzít mohl. Přečnívající kamen se rozbije, splaveným díry vyplní.  Tedy mohl by to udělat třeba někdo za to, že má sociálku, když tam jezdí všichni. Tudy cesta nejen do chalupy, ale i k prosperitě, bohatství. V Německu pošlou ten válec, mají ten milion. My ho už jen dlužíme, čím větší milionář, tím jich dluží víc, neb je zadlužení i vnitřní i morální.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah