Šumava jako otázka kulturní vyspělosti národa

Profesor ekologie Pavel Kindlmann polemizuje s názorem, že ideál divočiny je přitažlivý pro frustrovaného městského intelektuála.

Ekologie
Pavel Kindlmann | 28.07.2012

Dalším, kdo se ozval do dlouhodobé diskuse, v níž se věnujeme problematice Národního parku Šumava a postojům různých odborníků, politiků i občanských hnutí k budoucnosti území, je Pavel Kindlmann, profesor ekologie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Reaguje zejména na článek profesora Radomíra Mrkvy Šumava: Ideál divočiny je přitažlivý pro frustrovaného městského intelektuála, ale nejen na něj.

Hodnotová orientace kulturního člověka 21. století je zcela jiná, než byla před několika tisíci lety. Dnes již nejsme společenstvem lovců mamutů, pro které byla příroda nepřítelem, proti němuž je nutné bojovat. Zatímco pravěký člověk byl nucen každodenně obhajovat svůj život tváří v tvář nepřízni počasí, šelmám či velkým býložravcům, dnešní člověk ve vyspělé části světa žije v komfortu bezpečných domů a svou denní potravu loví v supermarketu.

Základní příčinou současného drastického snižování biodiverzity je destrukce přirozených stanovišťSituace se obrátila a namísto toho, aby příroda ohrožovala život člověka, je to člověk, který systematicky ničí i ty poslední zbytky volné, jeho činností relativně nedotčené přírody. Moderní člověk však začíná chápat, že s pokračující destrukcí přírodních společenstev ztrácí lidstvo něco opravdu nesmírně cenného a nezbytného pro další lidskou existenci: biodiverzitu – rozmanitost životních forem a jejich vzájemných vztahů.

Základní příčinou současného drastického snižování biodiverzity je destrukce přirozených stanovišť: takových území, kde existují biologická společenstva zhruba v tom druhovém složení, v jakém by tu byla, kdyby je neovlivňoval člověk. Dnes najdeme taková stanoviště již jen vzácně – například v ČR tvoří mnohem méně než procento rozlohy státu.

Představy z šedesátých let

Aby byla tato místa zachována, zřizují se chráněná území, z nichž nejdůležitější jsou národní parky (NP). Přirozená stanoviště jsou v nich součástí takzvaných jádrových zón, které jsou obklopené nárazníkovými zónami chránícími jednak jádrové zóny proti vlivům člověka pocházejícím zvnějšku NP, jednak okolí národního parku před následky samovolného vývoje uvnitř NP (v případě Šumavy třeba proti expanzi lýkožrouta do okolních hospodářských lesů).

Jádrové zóny moderních NP jsou ponechané samovolnému vývoji bez přímých lidských intervencí. Tento bezzásahový režim je nutnou a celosvětově uznávanou podmínkou managementu jádrových zón národních parků. Vysvětlení je jasné: „udržovat“ stanoviště, která jsou tak cenná právě proto, že se zde příroda bez podstatného vlivu člověka vyvíjela tisíce let, prostřednictvím naší intervence – diktátu, jakým způsobem se zde žijící společenstva mají vyvíjet ode dneška podle našeho člověčího názoru – by přece bylo logickým nesmyslem.

Myšlenka ponechat zbytky přirozených stanovišť samovolnému vývoji a zachovat je příštím generacím má tedy své jasné logické opodstatnění a je celosvětově přijímaná v desítkách učebnic biologie ochrany přírody a tisících článků na toto téma. Pokusy degradovat tuto myšlenku na „ideál frustrovaného městského intelektuála“ nejsou naproti tomu podložené žádnými argumenty a připomínají naivní představy z šedesátých let minulého století, kdy jistí lidé věřili, že poručíme větru, dešti. Právě uvedené základní myšlenky moderní ochrany přírody nejsou určitě představami hrstky naivních ekologistů, ale filozofií, přijímanou snad všemi kulturními lidmi na celém světě.

Šumavské horské smrčiny – náš národní poklad

Lesy jsou snad nejtypičtější částí šumavské krajiny. Kdyby tamní vegetaci neovlivnil člověk, rostly by zde v nižších polohách převážně smíšené lesy s bukem, jedlí a smrkem. Skutečné smrčiny by se tu vyskytovaly pouze v polohách zhruba nad 1200 metrů a níže jen na půdách obohacených vodou – souhrnně je budeme dále nazývat „přirozené horské smrčiny“.

Pokud má být naplněn smysl existence národního parku, musejí být jeho jádrové zóny ponechané samovolnému vývojiTato takzvaná zónace má jasné biologické vysvětlení. V nejvyšších polohách Šumavy je ostatním druhům schopný nejlépe konkurovat odolný smrk, proto zde již odpradávna ve stromovém patře silně dominoval a dodnes převládá. V nižších polohách se ke slovu dostávají buk a jedle; smrk jim zde není schopný tak dobře konkurovat a stává se pouze jedním z doprovodných druhů.

Dnešní vegetace se od uvedené značně liší, protože většinu původních lesů člověk buď přeměnil v takzvané sekundární bezlesí (většinou louky a pastviny), nebo změnil jejich druhové složení. Smíšené porosty nižších poloh tím byly většinou nahrazeny monokulturami pěstovaného smrku. Nyní tedy ochranářsky cenná přirozená stanoviště horských smrčin ve vyšších polohách, jejichž druhové složení člověk ovlivnil jen minimálně, a jsou proto součástí jádrových zón NP Šumava, navazují na ochranářsky nezajímavé, přeměněné kulturní smrkové porosty v polohách nižších.

Zobrazit diskusi
Reakcí:9

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Pokud zodpovědný nežije v teritoriu, je

jeho zodpovědnost k něčemu jinému. Ovšemže Šumava byla  spíše pro chudé, ani fořti se tam nehrnuli. Papalášské myšlení však  to revolučně napravilo.  Rejžovat se ná nejen v pražských nevěstincích (nejen v Nuslích v domku známé prominetního politika ), ale i na kopci. Tak mají silnější hlas píplmetrem podnikatelé, namísto hajného z výnosu státních lesů živeného. Podnikavcům jsou chlamydie v Nuslích a degradace prostředí na Šumavě ukradeny. Jsou na světě, aby inkasovali, ne sloužili. Lépe tedy než papalášské jeepy lesácké squadry solidní mzda pro hajného v terénu co bude solidně plnit svou službu. Výzkumníci jsou tam jen na skok, tak se nedá vychovat ani kojenec, leda v Rusku, kde se dá všechno.

 

Lépe les privatizovat, ale i švancemberské zdroje jsou omezené, a kdyby se podobně jako polní pozemky dostaly do pracek advokátů zastupujících zločince, bylo by ještě hůře.

 

 

Coach Outlet Online

the opportunity to

Coach Outlet Online

demonstrate that it can play a moderate and constructive role internationally. That includes responsible action on the nuclear program

Coach Outlet Online

which is among the top concerns of the international community," Ban said.Iran's nuclear aspirations have been a top issue

Coach Outlet

for the United States and other Western The United States, along with other permanent members of the U.N. Security Council,

Coach Outlet Store

have engaged in discussions with Iran this year about its nuclear program. Western countries believe Tehran is intent on building nuclear

Coach Factory Online

weapons. Iran claims the program is only for civilian medical and energy purposes.

Coach Outlet Online

"For the sake of peace and security in this region and globally, I urge the government of Iran to take the necessary measures to build international

Gucci Belts

confidence in the exclusively peaceful nature of its nuclear program," Ban said.Earlier at the summit, Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei defended

Louis Vuitton Belts

his country's right to produce nuclear energy for peaceful purposes."The Islamic Republic of Iran considers the use of nuclear, chemical

Coach Outlet

and similar weapons as a great and unforgivable sin," Khamenei said.This does not mean forgoing our right to peaceful use of nuclear power and production of nuclear fuel," he said.

Louis Vuitton Handbags

"On the basis of international laws, peaceful use of nuclear energy is a right of every country."While defending his nation's nuclear program, Khamenei took jabs at the United States.

Coach Factory Outlet

"A bitter irony of our

Louis Vuitton Bags

era is that the U.S.

Reakce na článek

Jako obyvatel této části republiky a dlouholetý starosta obce, která vlastní lesy, s tímto názorem zcela souhlasím.

Co na to MŽP ?

V článku uvedené pojetí funkce jádrových a nárazníkových zón NPŠ se takto obecně popsáno zdá být důvodné a logické. Ďábel však nejspíš bude skryt v realizačních detailech.

Vážená redakce, bylo by možno oslovit zřizovatele NPŠ (snad náměstka Tesaře) s prosbou o stanovisko ?

   

Kdo je doktor Kalina?

 

Zadám-li JUDr. Marek Kalina do seznamu advokátů, vypadne mi nula. Zadám-li JUDr. Marek Kalina do seznamu soudců, vypadne mi nula.

Obrat nastává při vygůglování tohoto nicku.  Rozumí naprosto všemu. Od superstar přes slovenské volby, česko-slovensko má talent, Afghánistán, ruské volby, veškeré podvodnickému konání čezských politiků, páně Janečkovým pohnutkám ohledně loupeží a další a další alegorické vozy.

Pěkně a srozumitelně napsáno.

Díky za to!

Škoda jen, že Vaše reakce na bludy prof. Mrkvy apod. přišla až s tak dlouhým odstupem. Je však potěšující, že je tato prodleva vyvážena patřičnou kvalitou a srozumitelností.

Přičemž skutečnost, že i přesto zůstala pointa Vašeho sdělení některým utajena bude mít patrně svou příčinu někde jinde než u autora článku…(;-).

Nesmysly

Stačí se podívat na druhou stranu hranice. Tam lyžařské vleky a turistická infrastruktura existuje a nikomu to nevadí. Totéž na Lipně i jinde. 

Reakce

Pan údajný JUDR Kalina by mne měl poslechnout a zabývat se něčím jiným, než neustálým hlásáním svých nesmyslných příspěvků ( blbostí). Jděte za svým oblíbecem premiérem Nečasem a můžete mu dělat poradce. Intelektem jste si rovni. Jinak na vás oba platí, že nejstrašnější je srážka s , snad i vám dojde, s kým.

Tak z tohohle honorář nekouká

On na druhé straně hranice je taky Nationalpark Bayerischer Wald, a to by tzv. JUDr. Kalinovi kmotr Dlouhý dal, kdyby nám zrovna ten doporučoval za vzor.

Náš ještě neprobuzený diskutér měl však nejspíš na mysli Hochficht, oblíbené lyžařské středisko pana prezidenta. Ten se také nejednou nechal slyšet, že nechápe proč by stejné nemohlo být i na české straně toho kopce. Rozuměj v I. zóně NP na Smrčině. Úslužný Mgr. Chalupa tam tedy zatím navrhuje alespoň lanovku.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah