Máme ministru Chalupovi věřit prozření nad břidlicovými plyny?

Vláda odmítla poslanecký návrh zákona zakazujícího hydraulické štěpení břidlic. Obce i lidé ze zavžovaných průzkumných území jsou ve střehu.

Ekologie
Čestmír Klos | 22.02.2013

KOMENTÁŘ Čestmíra Klose / Vláda ve středu odmítla poslanecký návrh, který chce postavit mimo zákon průzkum a těžbu břidlicového plynu hydraulickým štěpením. Ale tak trochu to zapadlo. Diskuse ve vládě se vedla spíše nad zprávou, kterou připravil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa: musel reagovat na problémy, které během posledních dvou let vyvolal vyhlášením průzkumných území břidlicového plynu. Vláda vzala jeho zprávu na vědomí a stanovila lhůty, do kdy má být analyzována související legislativa.

Místní zastupitelstva i občané jsou v napětí, jaký bude další postupJe to viditelně pozdní prohlédnutí, když v nedávné minulosti Chalupa povolil dvě velká průzkumná území pro zamýšlenou těžbu břidlic na Trutnovsku a Valašsku, jejichž průzkum by mohl ohrozit zásoby kvalitní pitné vody pro statisíce lidí. V přípravách bylo i obdobné povolení, které by umožnilo rozvrtat Český kras a další území Berounska.

Proti zahájení průzkumu se na poslední chvíli postavili starostové z dotčených území. Na základě procesních chyb, jichž se ministerstvo životního prostředí dopustilo při vyhlašování, se starostům podařilo přimět ministra Chalupu, aby vyhlášená průzkumná území zase zrušil. Řízení však nezastavil a vrátil je na počátek, takže místní zastupitelstva i občané jsou v napětí, jaký bude další postup.

Ohniska vzdoru

Proti průzkumu je na všech dotčených územích značný odpor, který koordinuje Koalice STOP HF (STOP hydraulickému frakování). Vznikla 15. února 2012 na náchodské radnici pod ochrannými křídly starosty Jana Birkeho a zastupitelů města. Členy koalice jsou i jiná velká města jako Hradec Králové, Beroun či Rožnov pod Radhoštěm, následována desítkami dalších měst a obcí. Mnoho jiných obecních a městských zastupitelstev je mezi sympatizanty.

Vedoucí kampaně Koalice STOP HF Jiří Malík ujišťuje, že odpor nesměřuje proti průzkumu či těžbě břidlic jako takovým, ale vůči metodě hydraulického štěpení. Je totiž založena na toxické a karcinogenní chemii bez zásadní kontroly pohybu těchto nebezpečných látek v podzemí. A stojí a padá s velice hlubokými vrty. Při nasazení této metody vzniká možnost, že při průchodu vrtů zvodnělými vrstvami bude kontaminována pitná voda. Toto riziko vnímají zástupci koalice za nejzávažnější a neváhají dokonce mluvit o ohrožení národní bezpečnosti.

Co na to říkají vědci

Odborné závěry vědeckého poradního orgánu koalice se příliš nerozcházejí se závěry detailní obsažné studie České geologické služby pro ministerstvo životního prostředí. Ministrem málem povolený průzkum je přitom v rozporu se Státní politikou životního prostředí do roku 2020, schválenou letos v lednu.

STOP HF poukazuje na to, že průzkum významně poškozuje všech třináct klíčových segmentů, sledovaných politikou životního prostředí: poškození půd, vody i ovzduší jak emisemi z baterií dieselčerpadel, tak úniky těženého plynu (až deset procent). V okolí vrtu je narušována biologická rozmanitost, komunikace k vrtům způsobují fragmentaci krajiny, negativní vliv má vrtná i čerpací činnost na oteplování klimatu, hydraulické štěpení způsobuje zemětřesení a havárie s výbuchy vrtů a dokonce i výbuchy studní na pitnou vodu v širokém okolí.

Zač je toho loket

Jak vysvětluje důvodová zpráva k poslaneckému návrhu zákona, metoda hydraulického štěpení hornin je kombinací hloubkových vrtů, práce s trhavinami a chemikáliemi. Hloubkové vrty se provádějí vertikálně až do hloubky několika kilometrů. Po dosažení plynonosné horniny je vrt stočen horizontálně, a to až na vzdálenost jednoho někdy i více kilometrů, kde se naruší horniny mikrovýbuchy. Poté se do vrtu pomocí naftových kompresorů vžene až pod tlakem 100 megapascalů směs vody a písku (asi 99 procent) a chemických aditiv (asi jedno procento).

Hydraulický tlak roztrhá skálu jednak ve vertikálním směru až na 100 metrů na každou stranu od vrtu a dojde i k rozštěpení břidlice podél horizontálních vrstev (odtud název metody – hydraulic fracturing, hydraulické štěpení). Po roztrhání skály, což je někdy spojeno se zemětřesnými otřesy až do 2,4 stupně Richterovy škály, se kapalina z podzemí začne odčerpávat, aby mohl proudit nahoru vrtem plyn.

Aby se póry v břidlici neuzavřely, tomu zabraňuje písek, který pak všechen zůstává v podzemí. Chemikálie slouží k zlepšení kluznosti skalního povrchu (kluzných ploch), k omezení nárůstů mikroorganismů, k omezení koroze apod. Používané chemikálie jsou často jedovaté, někdy rakovinotvorné či mutagenní (například mohou poškozovat plod v těle matky).

Kam s odpadními vodami, které z hlubin vynesou nejen zbytky užitých chemikálií, ale i radioaktivitu z hlubokých vrstev?V současné době je evidováno 2500 frakčních směsí, složených ze 750 látek. Často je složení směsi utajováno a co je ve skutečnosti injektováno do podzemí, vědí jen těžaři.

Uvádí se, že nejméně deset procent zemního plynu se nedaří jímat, a ten pak uniká do atmosféry a podílí se na oteplování planety.

Zobrazit diskusi
Reakcí:4

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Klos zase nepohrdnul nabídkou demonstrovat, co je za ideologa

I ten počítač na kterým naslintal tyhle kraviny byl vyroben použitím spousty mutagenních,  teratogenních apod. látek.  Doufám, že ho vyhodí...

V HF se používá spousta chemikálií, bežné soli a oxidy kovů (alkalických zemin, nikoli těch těžkých), běžné tenzidy, základní jednoduché organické látky (mravenčí, metanol, glutaraldehyd). Prakticky celý to dokážou sežrat bakterie v čističce. Ano, taková mravenčí nebo glutaraldehyd mají "hrozný bezpečnostní list", ovšem to se týká akutní expozice konc. látkami, dlouhodobé expozice par apod. Nic z toho lidem v okolí nehrozí.

Ostatní stížnosti, třeba těch geologů jsou univerzální pro jakoukoli průmyslovou činnost.

Ministrem z omylu............

Je zrejmé,  ze v" nasí" zemi je  kvalifikace a výstup do vyssích pater politiky podmínen chybami a úlety,  které se na nizsím patre udelají..tedy jaksi obrácný postup si blbej budes vykopnut výse........si úplne blbej budes vykopnut nejvýse ....podle pravidla neverím nikomu kdo me nesklamal...........je to typicky trafikantský systém,  který uz zdegeneroval a vede k totálnímu úpadku........viz manager s destníkem

Všude na světě řeší problémy s nedostatkem vody

Jen u nás geniální politici nechají zásobárny vody zničit pro rychlý zisk několika hamižných cizáků. Chalupa je nenažraná svině už od pohledu...

Není třeba spěchat

Je třeba počkat s dalším rejpáním do republiky. Stejně ten plyn nebude cenově 

podoný tomu zemnímu. Na to je dost času. Teď máme asi jiné starosti, než utrácet za vrabce na střeše.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah