Olomoucký soud odvrátil hrozbu arbitráže proti ČR. Za vteřinu dvanáct.

Koupit si pozemky, nemít možnost s nimi disponovat a navíc přijít o peníze postrádá logiku, rozhodl vrchní soud v kauze Prologis.

Reality
Kateřina Menzelová | 20.07.2012

Americká společnost Prologis, jeden z největších globálních majitelů a developerů logistických a průmyslových komplexů, uspěla u Vrchního soudu v Olomouci. Zjednodušeně řečeno, teprve tento soud uznal, že není logické, aby si někdo koupil pozemky, po uplynutí určité doby s nimi nemohl disponovat, a navíc přišel i o peníze, jako tomu bylo v případě Prologisu. Nynější verdikt, o němž se ČESKÁ POZICE dozvěděla z obchodního rejstříku, znamená, že firmě zakoupené parcely zůstanou a může s nimi volně nakládat.

Z pohledu investora přišlo rozhodnutí olomouckého soudu za vteřinu dvanáct. Jen nepatrné zdržení by pravděpodobně znamenalo, že zmíněné pozemky budou mít nového majitele. V takovém případě zvažoval Prologis proti České republice arbitráž.

O komplikovaném případu, v němž figurují například místopředseda Krajského soudu v Brně Jan Kozák, bývalý děkan plzeňských práv Milan Kindl či spleť věřitelů z Kypru a Belize, ČESKÁ POZICE opakovaně informovala. Pro ty, kteří předchozí „díly“ přeskočili, zopakujme základní kostru příběhu.

 • V srpnu 2007 uzavřel Prologis se společností Deveplan smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Kontrakt se týkal parcel v blízkosti Brna. Obě strany se zavázaly, že dohodu podepíšou, budou-li splněny určité podmínky.
 • Koncem roku 2008 Deveplan vyzval Prologis k podpisu kupní smlouvy. Domníval se, že všechny podmínky již byly splněny. Zástupci Prologisu ale měli odlišný názor a dohodu odmítali uzavřít. Věc se na popud Deveplanu dostala před rozhodčí soud.
 • Rozhodčí senát pod vedením Milana Kindla dal za pravdu Deveplanu a vydal nález, jehož součástí byl i text kupní smlouvy.
 • Na základě toho Prologis v květnu 2009 za pozemky vyplatil Deveplanu více než 267 milionů korun. Katastr nemovitostí poté změnu majitele parcel skutečně zapsal.
 • 5. listopadu 2010 však podal Deveplan žalobu na určení vlastnictví pozemků ve svůj prospěch, tedy přímo popřel jím požadovaný a v jeho prospěch znějící rozhodčí nález.
 • Deset dnů poté podala u Krajského soudu v Brně kyperská firma Lapursa Holding Limited, dnes SG Solar Green Limited, insolvenční návrh na firmu Deveplan.
 • Začátkem února loňského roku vypracoval insolvenční správce Miroslav Sládek soupis majetkové podstaty společnosti Deveplan. Mezi nemovitý majetek zahrnul i sporné pozemky u Brna, za něž Prologis zaplatil Deveplanu v květnu 2009.
Hlavně věřitelé!

Příběh pokračoval v únoru 2011, kdy Prologis podal žalobu, jíž se domáhá vyloučení parcel z majetkové podstaty. Začátkem září rozhodl Jan Kozák, soudce Krajského soudu v Brně, že žaloba na vyloučení věci – pozemků u Brna – z majetkové podstaty Deveplanu se zamítá. „Je třeba konstatovat, že v případě žaloby o vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty se neřeší otázka vlastnického práva. Je to pouze otázka dispozic s majetkem, který dle právní úpravy může být do majetkové podstaty konkrétního dlužníka zahrnut,“ píše mimo jiné Kozák v rozsudku.

Na práva Prologisu soudce Jan Kozák jaksi pozapomněl„Předmětem této vylučovací žaloby je posouzení skutečnosti, zda insolvenční správce, to je žalovaný, postupoval při soupisu předmětných nemovitostí řádně a v souladu s právní úpravou, to je zda je zde důvod pro sepsání předmětných nemovitostí do soupisu majetkové podstaty dlužníka,“ je dále uvedeno v rozsudku. „Insolvenční správce je povinen jednat tak, aby maximálně šetřil práva účastníků řízení, to je zajistil maximální možnou míru poměrného uspokojení jejich pohledávek,“ je přesvědčen soudce Kozák. Na práva Prologisu jaksi pozapomněl.

Připomeňme, že Kozákovo jméno se neobjevuje v médiích poprvé. Na Jana Kozáka, místopředsedu Krajského soudu v Brně, podalo v polovině loňského roku ministerstvo spravedlnosti v jiné věci kárnou žalobu a žádalo jeho odvolání z funkce. Vytýkalo mu netransparentní rozdělování insolvenčních řízení včetně toho, že některá řízení přidělil sám sobě. Kárný senát Nejvyššího správního soudu začátkem letošního roku uznal jako oprávněnou jen malou část ministerských výtek a na půl roku vzal Kozákovi příplatek za místopředsednickou funkci.

Na poslední chvíli

Vraťme se ke kauze pozemků společnosti Prologis. Firma se proti verdiktu soudce Kozáka koncem října loňského roku odvolala k Vrchnímu soudu v Olomouci. Ten jí 10. července vyhověl a rozhodl, že pozemky mají být vyňaty z majetkové podstaty Deveplanu. Na poslední chvíli. K objasnění důvodu tohoto tvrzení udělejme nejprve malou odbočku.

Na konkurzu Deveplanu nebylo zarážející jen zařazení parcel Prologisu do majetkové podstaty Deveplanu, ale také způsob, jakým se firma do konkurzu dostala. Firma se do něj dostala na návrh neznámých věřitelů z Kypru a Belize, kteří následně získali kontrolu nad konkurzním řízením. O finančních a personálních propletencích mezi věřitelskými firmami již ČESKÁ POZICE informovala.

Zobrazit diskusi
Reakcí:4

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Obzvlášť vypečenní neandtrtálci

Je fakt, že tady je jen málo lidí s páteří. A u soudců stejně jako politiků to platí tak na 90%. Jen v poslední době se to nějak kazí, zdá se a začínají se objevovat nějací obratlovci.... ale neudusí se v tom sajrajtu všude okolo?

nějak tomu nerozumím

za předpokladu, že byly splněny všechny podmínky kupní smlouvy, především vyplacena kupní cena, což předpokládám, že při takto vysoké ceně ošetřily smluvní strany buď notářskou nebo bankovní úschovou a katastr zapsal převod vlastn. práva, pak nechápu proč prodávající otálel s podáním žaloby na určení vlastnictví tak dlouho - tedy víc než rok  a už vůbec nechápu, jak může insolvenční správce zahrnout do majetku  obchodní jmění, u něhož soud nerozhodl, byla podána POUZE žaloba na určení vlastn. práva, tedy nikoliv pravomocný rozsudek

 • Na základě toho Prologis v květnu 2009 za pozemky vyplatil Deveplanu více než 267 milionů korun. Katastr nemovitostí poté změnu majitele parcel skutečně zapsal.
 • 5. listopadu 2010 však podal Deveplan žalobu na určení vlastnictví pozemků ve svůj prospěch, tedy přímo popřel jím požadovaný a v jeho prospěch znějící rozhodčí nález.
 • Deset dnů poté podala u Krajského soudu v Brně kyperská firma Lapursa Holding Limited, dnes SG Solar Green Limited, insolvenční návrh na firmu Deveplan.
 • Začátkem února loňského roku vypracoval insolvenční správce Miroslav Sládek soupis majetkové podstaty společnosti Deveplan. Mezi nemovitý majetek zahrnul i sporné pozemky u Brna, za něž Prologis zaplatil Deveplanu v květnu 2009.

Pokud to tedy celé chápu dobře, jeví se mi to jako hodně  velká sviňárna a předem připravený tunel...

Také mi to tak přijde. Dát do

Také mi to tak přijde. Dát do konkurzu firmy X něco co v danou dobu náleží firmě Y? Žalovat se zpožděním výsledek soudu v můj prospěch?

 

Aspoň že Vrchní soud v Olomouci rozhodl zřejmě správně..

Hm...

Arbitraz se odvratila???? Opravdu??? A co nahrada škody za dobu, co Prologis nemohl uplatnovat sva vlastnicka prava?

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah