Pád „Řebíčkova“ Viamontu dramatizuje aféru Key Investments

Další ze série špatných zpráv pro městské části, které svěřily neprůhledné firmě veřejné stamiliony.

HOT TOP|Podnikání a trhy
István Léko | 10.08.2012

Společnost Viamont, která udělala miliardáře z Aleše Řebíčka, bývalého ministra dopravy ve vládě Mirka Topolánka, je v insolvenci. Firma podala sama na sebe insolvenční návrh koncem července. Z informací z insolvenčního rejstříku vyplývá, že Viamont vykazuje velice nízký obrat, má zablokované účty, dluží nejen dodavatelům, ale i státu na daních více než 50 milionů korun. Celkem dluží zhruba 170 milionů.

Je velice zajímavé, že společnost, za kterou dostal Řebíček při prodeji svého podílu minimálně 342 milionů korun (podle oficiálního přiznání odevzdaného ve Sněmovně) a maximálně 750 milionů (podle výroku exministra při setkání s fanoušky Slavie), má nyní pouze čtyři zaměstnance. Z toho čtyři na rodičovské dovolené!

Pravda ale je, že společnost Viamont v poslední době prodala všechny svoje podnikatelsky zajímavé divize. V insolvenčním návrhu se však objevilo cosi, co ostatním médiím uniklo a co přitom považujeme za nejzajímavější: 80 procent zbylého majetku Viamontu představují dluhopisy a směnky firmy Via Chem Group. A to, jak pozorný čtenář už ví nebo tuší, je jeden z klíčových hráčů v aféře Key Investments.

Kdy Viamont prosperuje

Ve svém návrhu na insolvenci však Viamont tvrdí, že kvůli pověsti svého bývalého akcionáře, Aleše Řebíčka je firma v podstatě vyloučena z veřejných zakázek. Jinými slovy, Viamont prosperovala jen tehdy, když byl Řebíček ministrem dopravy, protože tehdy veřejné zakázky dostávala. Každému investorovi přitom muselo být jasné, že Viamont nebude bez vlivu Řebíčka fungovat, přesto exministr dostal za prodej akcií tak obrovské peníze.

V insolvenčním návrhu Viamontu je uvedeno, že dlužník ve svém majetku vykazuje 80 milionů korun v pohledávkách právě za koncernem Via Chem Group

Je otázka, nakolik byly tyto souvislosti zřejmé novému vlastníkovi Viamontu, kterým se v roce 2010 stala firma IDS Olomouc. Řebíček totiž v roce 2003 krátce předsedal dozorčí radě IDS Olomouc a ve statutárních orgánech se vyskytli i další lidé, kteří původně působili ve Viamontu. Majitelem olomoucké společnosti je moravský podnikatel Zdeněk Kyselý. Podle týdeníku Ekonom se jedná o bratra Ivana Kyselého, přítele a věřitele bývalého ministra vnitra a stále vlivného politika ODS Ivana Langera.

V insolvenčním návrhu jsou však uvedeny i další zajímavé informace. Měly by znepokojit zejména městské části Praha 6 a Praha 10, ale i další česká města, kterým nechvalně známá firma Key Investments nakoupila za stamiliony z veřejných peněz neobchodované dluhopisy koncernu Via Chem Group a akcie jeho dcery, ústecké Spolchemie.

Zpozornět by mělo také ministerstvo financí. Tomu má vrátit zhruba 160 milionů korun Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v likvidaci (HZZP). Její správce teplický advokát Jan Vanke, jenž letos 1. srpna spáchal sebevraždu, před lety svěřil Key Investments 250 milionů korun z konkursní podstaty. Zpět dostal jen 90 milionů. Zbytek peněz je utopen v nelikvidních dluhopisech Via Chem Group a s ním obchodně propojené firmy Borsay, která je v hluboké ztrátě, má závazky za téměř 400 milionů korun a snaží se odvrátit bankrot. Dluhopisy firmy Borsay jsou splatné v prosinci 2012.

V insolvenčním návrhu Viamontu je uvedeno, že dlužník ve svém majetku vykazuje 80 milionů korun v pohledávkách právě za koncernem Via Chem Group. Viamont vlastní za 40 milionů dluhopisy této společnosti splatné v říjnu 2013. Jedná se o stejné cenné papíry, které Key Investments naložil pražským městským částem, HZZP v likvidaci a dalším městům. Viamont dále vlastní směnku společnosti Via Chem Group na 20 milionů korun (splatná také v roce 2013) a další směnku Spolchemie rovněž za 20 milionů se stejnou splatností. Kdy přesně jsou směnky splatné, není v insolvenčním návrhu uvedeno, ale pokud se jedná o leden 2013, pak není mnoho času.

To vše znamená, že do dlouhého seznamu již známých věřitelů Via Chem Group se veřejně přidává i společnost Viamont, přesněji její budoucí insolvenční správce. Politici Prahy 6 a Prahy 10 i další klienti Key Investments nyní překvapivě zjišťují, že jejich dlužník tedy bude příští rok čelit dalšímu inkasu ve výši 80 milionů. Odkrytí informace o dalším věřiteli společností Via Chem Group a Spolchemie je další negativní informací o těchto firmách.

I sama společnost Viamont uvádí, že bonita pohledávek je velice špatná

I sama společnost Viamont ve svém insolvenčním návrhu uvádí, že bonita těchto pohledávek je velice špatná. Insolvenční správce může nabídnout tento majetek k prodeji v dražbě, což by mohlo být zajímavým vodítkem pro držitele dluhopisů ke zjištění skutečné hodnoty těchto „cenných papírů“.

Velký hráč?

Po důkladné analýze dostupných informací nelze vyloučit, že za insolvenčním řízením Viamontu se skrývá snaha probourat se k majetku Spolechemie, nejcennější části koncernu Via Chem Group. Anebo jde dokonce o řízený útok na tuto ústeckou chemičku.

Kritická hospodářská, ale i právní situace kolem společnosti Via Chem Group je známá, média o ní informují již delší dobu. Kolem rozsáhlé kauzy Key Investments se nejspíše objevil velký hráč, který vůbec nestojí o to, aby se o něm veřejnost dozvěděla. Připomeňme, že jen před několika málo týdny se vynořila kyperská firma Kingwater Holdings Limited a koupila společnost E Side Property, majitele stadionu v Praze v Edenu. Chce firmu oddlužit a provozovat stadion, ale jedná inkognito. Přitom Key Investments utopila dalších 160 milionů korun z veřejných peněz radnic Prahy 6 a Prahy 10 právě do dluhopisů E Side Property. A nyní se nejspíše objevil někdo, kdo chce získat Spolchemii, avšak nemůže si dovolit otevřeně říci politikům z ODS a ČSSD z Prahy 6 a Prahy 10, že za dluhopisy Via Chem Group nedostanou nic, protože podnik asi hodlá zničit insolvencí.

Zobrazit diskusi
Reakcí:12

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Cattani?

A co dělala do té doby , dnešní velkohubá strážkyně zákona?

S těmi směnkami je to trochu

S těmi směnkami je to trochu jinak. V příloze jsou směnky vlastní, dle kterých má Spolek zaplatit Kč 40,116.455,- dne 1.10.2013 a VCHG stejnou částku ve stejný den. (Je však možné, že část směnečné částky již byla nějakým způsobem splacena a skutečně zbývá Kč 20 mil. na každou směnku). Tuto informaci zveřejněnou v insolvenčním rejstříku lze považovat za významnou a poněkud zneklidňující pro věřitele dluhopisů VCHG.

Ve výroční zprávě Spolku za 2010 jsem však takový závazek nanalezl. Tam se píše  pouze o směnečných závazcích splatných v roce 2012.

V každém případě se vyplatí tuto věc bedlivě sledovat.

Budeme sledovat :)))

Budeme sledovat :)))

Velice správně! A bude nás

Velice správně! A bude nás víc. Pokud tento závazek nenahlásil Spolek svým financujícím bankám, bude p.  Ing.  Martin Procházka zajisté dotazován...

Nějak se nám to skenování

Nějak se nám to skenování příloh na KSUL INS 79 zaseklo. Alespoň můžeme dále spekulovat.

Ve článku je uvedeno, že nejlepší části spol. Viamont, a.s. byly rozprodány. Bude zajímavé sledovat, s jakou pečlivostí stát přistoupí k vymožení daňového nedoplatku, zvláště z pohledu zmíněného rozprodeje majetku.  Předpokládám, že by se tam našla nějaká ta neúčinnost či dokonce neplatnost, vždyť po prodeji majetku musí být prodávajícímu vyplacena řádná protihodnota.  Důležitá bude osoba insolvenčního správce, proto doufám, že jeho jméno bude pro mě z minulých setkání s KSUL neznámé...

Pan Murdoch zapochyboval, že by ona směnka měla podstatný význam pro osud Spolku, což je samozřejmě pravda. Ale to, jak je v textu insolvenčního návrhu vypíchnutá proti vlastnímu majetku společnosti, je nápadné.  Ta směnka sama o sobě nic neznamená, ale pokud ji dlužník nesplatí, může  další věřitel Spolku s pohledávkou v prodlení tuto informaci účinně využít.

Doufám, že se skenování

Doufám, že se skenování zastavilo kvůli dovolené a ne kvůli něčemu jinému. Už se ale skenuje nějak hodně dlouho, ne?

Teprve dnes dala soudní

Teprve dnes dala soudní tajemnice pokyny, ve kterých je i očekávaný scan příloh návrhu. Soudy nikdy moc nespěchají a v Ústí mají se skenováním často neuvěřitelné těžkosti.

Zdravím, při vší úctě se

Zdravím, při vší úctě se domnívám, že k ataku na Spolchemii dvacetimilionová směnka stačit nebude. Upozorňuji, že za minulý rok odplulo ze Spolku pro financující instituce cca 400 mil. na splátky krátkodobých úvěrů. Při tržbách kolem 4,5 mld.

Nadto se domnívám, že tato směnka nevznikla v době nedávné jako nějaký trojský kůň. Vycházím z toho, že pan Sisák a Řebíček jsou dávní obchodní partneři a o Řebíčkovi se právě asi díky tomu, že občas Viachem či Spolek založil, mluvilo i jako o jednom z potencionálních spoluvlastníků. Stejně tak směnka za Setuzou, tam šlo tuším o zbudovaní vlečky...

 

 Ergo dle mého směnka byla vystavena za dob Řebíčkova panování ve Viamontu, mezitím Viamont rozparcelovali a rozprodali a zbývá jen žumpa se závazky a nebonitní pohledávky, což je přesně model, který Mr. Sisák umí dokonale. Viz Setuza - pan Brambora by asi mohl vyprávět. Pokud je pravda, že IDS patří bratrovi Langerova kámoše/sponzora, tak to už ani nezasluhuje komentáře, to asi moc dobře věděl, co kupuje a je tam jen jako stafáž pro dokončení předem daného plánu...

pěkný komentář

Ještě že, pane Bramboro, nepíší všichni své komentáře na internetových stránkách na takové úrovni jako Vy, to bych ani nechodil spát a jen četl a četl. Díky. Třeba se něco přiučí i ti ze Seznamu a podobných stránek.

Nesnáším holdingy

"Nesnáším holdingy":  řekl mi kdysi generální ředitel pobočky jedné francouzské banky v Praze.  A je vidět,  že věděl o čem mluví.  Jako v případě Key Investments, která nakoupila dluhopisy holdingové společnosti Via Chem Group, a.s.  (dále VCHG) a akcie Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (dále Spolek). Pokud peníze za vydané cenné papíry skutečně v plné výši dorazily do společnosti VCHG, o čemž lze pochybovat, neboť distribuční síť peněz uvnitř koncernu nerealizovala centrálně jen VCHG, nýbrž v součinnosti s offshorovými společnostmi sídlem na Britských Panenských ostrovech a Maltě, byly investovány do holdingově podřízených společností, aniž by investoři alokaci peněz mohli jakkoli ovlivnit či kontrolovat.  Ze systému propojení matky (VCHG) a dcery (Spolek), kdy matka v podstatě nevlastní žádný jiný majetek než akcie a je závislá na výkonnosti svých dceřinných společností,  a dcera je prosperující majetná výrobní firma ( i když zadlužená),  je patrné, že již od počátku byl investorům nabízen nebezpečný produkt, který ze vztahoval k úspěšnosti a k riziku matky koncernu, nikoli její majetné a výkonné dcery (nesmíme opomenout "redistribuční" systém pohledávek a závazků v této skupině, který je pozoruhodný!).  Takovou nabídku k investování mohli přijmout jen neprofesionální a nezkušení investoři, jakými jsou obce řízené politiky, navíc správně manipulované společností Key Investments, která byla a zdá se stále je, propojena s dlužníky prodaných cenných papírů.

V dnešním článku pan redaktor správně uvedl, že investory se stali líní a nedbalí politici (bohužel na úkor občanů), neboť jim vůbec nevadilo, že společnost VCHG nevydává výroční zprávy, nesvolává valné hromady, tají svou vlastnickou strukturu, hemží se to kolem ní offshorovými firmami, které vesele podnikají v Česku bez registrace organizační složky a přihlášky k daním. Vůbec jim nebylo podezřelé, že v holdingu probíhá ostrý akcionářský spor, že společnost neprosperuje a převádí majetek mimo koncern. Všechny informace tito politici dostali, a to jak cestou zveřejnění a dotazů České pozice.  To napovídá nejen na lenost, nedbalost ale též na úmysl nic nevidět a nereagovat. Uvidíme po finále, jestli opozice či  nějaký občan Prahy 6 nebo 10 dojde na policii a podá trestní oznámení...

Avšak zpět k dnešnímu článku. V insolvenčním rejstříku probíhá skenování příloh k insolvenčnímu návrhu proti majetku Viamont, a.s. Uvidíme, bude-li kompletní. V takovém případě se dozvíme splatnost směnek na 20 mil. Kč společnosti Spolek. Jak uvedeno v článku - bude-li tam leden 2013, ..., ale stačí, když tam bude třeba 31.8.2013  a směnečný dlužník se dostane do prodlení delšího 30 dní... v podstatě před datem splatnosti dluhopisů VCHG. Pozorný čtenář insolvenčního návrhu též viděl, že tyto směnky jsou v podrozvahové evidenci. Jedná se tak nejspíše o směnky zajišťovací, ke kterým bude asi uzavřena smlouva o zajišťovacím převodu práva. Pokud se jedná o start akce proti Spolku k jeho vyvedení z majetku VCHG cestou insolvence,  dovedu si představit, že tyto směnky byly do účetnictví společnosti Viamont, a.s. vloženy nedávno. Vše se ukáže, zatím jen spekulujeme. Celý text insolvenčního návrhu na Viamont, a.s. se mi nezdá. Akcionáři společnosti Viamont, a.s. ji nemohli považovat za schopnou činnosti. Může se také jednat o snahu neplatit daně z minulých hojných let.

Ale ať je to jakkoli, investor, který by měl zájem o Spolek, by se nějak měl vypořádat se závazky společnosti VCHG vůči obecním rozpočtům. Pokud splatnost směnky Spolku bude jak uvádím výše,  má vytvořeny podmínky k jednání o silně diskontovaném  odkupu dluhopisů VCHG a akcií Spolku, neboť tu může teoreticky být riziko, že Spolek půjde do insolvenčního řízení a věřitelé dluhopisů a akcionáři nic nedostanou.

komu vydala slovenská M Securities (dříve KI) dluhopisy

Díky za článek! Zajímalo by mě, komu vydala slovenská M Securities o.c.p., a.s. (do března 2008 KEY INVESTMENTS o.c.p., a.s. ) dluhopisy. Zatím jsou to samé perly: E Side Property, Via Chem Group, Borsay, "Gandalovičův" Oleofin, CE WOOD (viz Roman/Kellner/RP Capital)...

mainstreemová media

zdá se ani čárku, kromě toho, že Viamont je v insolvenci, propojenost s ostaními FO nebo PO je zdá se buď už nad jejich síly nebo povolení šéfredaktora?

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah