Kdy se dočkáme tunelu Blanka? Dostaví ho až soudy?

Hlavní město v květnu 2012 přestalo stavební firmě platit a dluh se vyšplhal na 1,5 miliardy korun. Konflikt může eskalovat.

Podnikání a trhy
Ondřej Koutník | 01.03.2013

Rozumějí tomu snad už jen právníci. Tunel Blanka je čím dál zapeklitější příběh. A zdaleka nejde jen o to, že původní cena za výstavbu měla činit 29 miliard korun a v současnosti se dostala na bezmála 38 miliard. Že není jasný termín, kdy se velestavbu podaří otevřít – měl to být duben 2014, může se však odsunout až do roku 2016. Nedávno k tomu přibyly nesplácené faktury a konflikt hlavního města s Metrostavem. A v důsledku i šermování lídrů pražské politiky.

Pokusíme se aktuální situaci rozplést. V tomto článku ponecháme stranou politické tahanice, zaměříme se na vysvětlení sporu kolem dostavby a splácení tunelu Blanka. ČESKÁ POZICE získala neveřejnou nahrávku a stenografické záznamy tří nedávných jednání Rady hlavního města Prahy (z 18. prosince 2012, 22. ledna a 29. ledna 2013), na kterých se o stavbě hovořilo.

Dlužná částka za vyfakturované a neuhrazené práce se na přelomu roku vyšplhala na 1,5 miliardy korun

Ze záznamů vyplývá, že situace se vyhrotila v prosinci loňského roku. Tehdy město obdrželo dopis od Metrostavu, zhotovitele stavební části projektu, který žádal splacení dluhů, jinak hrozil zastavením stavby či pokutami, náklady na obojí by sahaly do stovek milionů korun. Dlužná částka (za vyfakturované a neuhrazené práce) se na přelomu roku vyšplhala na 1,5 miliardy korun. K tomu byly provedeny další práce za miliardu korun, které ale nebyly ještě vyfakturovány. Metrostavu došla trpělivost a radním hlavního města v prosinci loňského roku vzkázal: Zaplaťte!

Zaplaťte! Ale jak?

Na jednání dne 18. prosince 2012 se Rada města pokusila nejprve situaci s Metrostavem uklidnit. Schválila návrh na poskytnutí zálohy ve výši 2,5 miliardy korun na budoucí práce. Jenže na konci ledna 2013 se už toto řešení nejevilo jako schůdné: mezi radními vznikla obava, že poskytnutí zálohy by mohlo být nedovolenou veřejnou podporou.

Na jednání 29. ledna 2013 byl přizván advokát kanceláře Weil, Gotshal & Manges (WGM) Martin Kramář, který na toto téma řekl:

„My asi nejsme schopni vám tady říct nějakou exaktní odpověď, kolik poskytnutím zálohy Metrostav získává oproti tomu, co by získal proti plnění původní smlouvy (jde o Smlouvu o dílo - stavební část mezi městem a Metrostavem z roku 2006 pozn. red.). Na druhou stranu je to opravdu reakce na současnou situaci, kdy ten problém je i na straně města, a kdy město se snaží ten problém nějakým způsobem řešit. Takže riziko tam je. Jak velké přesně, je třeba kvantifikovat v tomto kontextu.“

Advokát především upozornil, že Metrostav provádí dílo v rozsahu, ke kterému nemá podklady v původní smluvní dokumentaci stavby či v pokynech k provedení změn. „Jinými slovy, zhotovitel (Metrostav – pozn. red.) je ve vztahu ke změnám v předstihu před formálním pokrytím z pohledu smluvního vztahu, z pohledu víceprací,“ dodal Martin Kramář.

Bezradní pražští politici se ocitli v začarovaném kruhu

Jenže zároveň město podle Kramáře nové pokyny k realizaci nutných stavebních změn není v současnosti schopno zadávat, protože není jisté, zda by takové pokyny byly v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. (Proč by nebyly, vysvětlíme vzápětí.) Pokud Metrostav nebude moci pokračovat ve stavbě, podle advokáta může společnost pozastavit práce a současně požadovat úhradu souvisejících nákladů a škody.

Máme tedy před očima začarovaný kruh – Metrostav podle advokátní kanceláře vykonával práci, ke které neměl od města smluvní stvrzení, a chce za to nyní peníze. Město zase kvůli obavě z porušení zákona nemohlo a dosud nemůže schválit pokyny nutné pro pokračování stavby.

Bezradnost politiků z nastalé situace ilustrují slova radní Aleksandry Udženiji (ODS) na jednání rady 29. ledna:

„Jestli to chápu správně, tak jsme teď tady v situaci, že Metrostav pokračoval dál na základě pokynů nikoho. Byl několikrát upozorněn (...) jak nám tady bylo deklarováno od našeho ředitele Odboru městského investora, že jim to nepodepíše. S tím si Metrostav nedělal hlavu. IDS (společnost Inženýring dopravních staveb, která vykonává funkci správce stavby – pozn. red.) jako náš stavební dozor, který je placen z peněz hl. m. Prahy, také asi nic nedělala, a teď jsme my tady v situaci, kdy Metrostav říká: My potřebujeme 2,5 miliardy. Tak to si tady ze mě někdo dělá legraci!“

Proklaté vícepráce

Jak mohl takový začarovaný kruh vzniknout? Podívejme se nejdříve, odkud plyne obava radních z porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Tunelový komplex Blanka je technologicky a časově náročná stavba, u níž se od počátku čekalo, že původní cena díla (stavební část původně činila 21,205 miliardy korun, v roce 2011 pak 26,259 miliard korun) může být v průběhu stavby navyšována o takzvané vícepráce. Pouze však za souhlasu správce stavby, společnosti Inženýring dopravních staveb.

Celkový rozsah víceprací nesmí dle zákona překročit 20 procent hodnoty zakázky

Problematika víceprací je upravena v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Umožňuje zadat veřejnou zakázku zjednodušeným způsobem – v rámci takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Avšak jen za předpokladu, že dodatečné práce vznikly z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností, technicky a ekonomicky nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky a – celkový rozsah víceprací nesmí překročit 20 procent hodnoty zakázky!

Zobrazit diskusi
Reakcí:2

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

vypadá to tak jako by

Metrostav šéfoval magistrátu... Pánové z magistrátu, propříště, aspoň víte, komu dáte další zakázky...

Popsaný problém nás opět

Popsaný problém nás opět vrací ke korupci. Do jisté doby zřejmě vše běželo hladce, protože soukolí bylo řádně promazáváno úplatky. Ne nadarmo má výraz Tunel Blanka i svůj druhý, naprosto zřejmý, význam. Pak se ovšem (zaplať pánbůh) poněkud změnily poměry, hlavní garant fungování korupčního systému, Kolibřík, musel odejít a najednou je tu obrovský problém, neboť smluvní strany se už bojí postupovat v rozporu se zákonem. A co teď s tou kaší, která se navařila v době, kdy si s dodržováním zákonů nikdo nedělal hlavu.

Jedno dílčí, spíše profylaktické řešení bych viděl. Otevřít v jednom velkém domě na Mafiánském náměstí okna a vyhazovat a vyhazovat .... A ty co již v tom domě nejsou, vytahat z jejich luxusních nor postavených z "víceprací" a oknem prohodit také.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah