Chystá ministr Kuba diplomatickou cestovku?

Podnikání a trhy|Politika
Martin Shabu | 06.03.2012

Dodáme ekonomicky vzdělané lidi z byznysu a zajistíme, aby byli zaplaceni, nabízí MPOSpor se nyní vrací, a to přes Kubova dřívější ujištění, že po MZV v podstatě nic nechce. „My říkáme MZV: Dodáme vám ekonomicky vzdělané lidi z byznysu a zajistíme, aby byli zaplaceni,“ řekl ČESKÉ POZICI ministr po prezentaci počátkem února. Na otázku, jestli by tito lidé měli mít i diplomatické krytí, odpověděl neurčitě: „To je otázka do diskuse. Musejí být součástí týmu vedoucího diplomata, stejně jako tam dnes patří například vojenští přidělenci.“ V pondělí 27. února již hovořil jasněji. „Potřebujeme hlavně kancelář na ambasádě. Pak se bavme o tom, jaký statut tomuto obchodnímu přidělenci chceme dát,“ řekl Kuba serveru Aktuálně.cz.

S touto představou však bude zřejmě problém. Podle důvěryhodného zdroje ČESKÉ POZICE z vládních kruhů totiž mezinárodní právo sice respektuje působení vojenských přidělenců na ambasádách, nezná však pojem ekonomického přidělence. Kubova vize by navíc mohla novou ekonomickou diplomacii prodražit ve srovnání se současným stavem. „Pokud by vznikla síť ekonomických přidělenců s diplomatickými pasy, které by vysílalo MPO, muselo by se těmto lidem v zahraničí hradit ubytování, cestovné, náklady na rodinné příslušníky včetně školného, auto, vybavení bytu a další,“ řekl ČESKÉ POZICI úředník, který si nepřál být jmenován.

Doplnil i další sporné momenty návrhu: „Není vyřešeno, kdo by obchodní přidělence vybíral, jak by byli podřízeni šéfovi diplomatické mise, ani to, zda by prošli prověřováním Národního bezpečnostního úřadu.“ A právě tyto otázky vzbuzují nervozitu na ministerstvu zahraničí, jež v rámci vládních kompetencí za reprezentaci českého státu navenek odpovídá.

Zruší se CzechTrade?

Exportní strategie a plán na vybudování jednotné obchodní sítě, pokud úspěšně projdou vládou, budou mít ještě jeden dopad, a to na státní agentury CzechTrade a CzechInvest. První z nich poskytuje českým vývozcům služby a disponuje sítí 33 zahraničních kanceláří. CzechInvest se sedmi kancelářemi v cizině se zase snaží nalákat do Česka zahraniční investory. MPO, pod které spadají, dlouhodobě hovoří o nutnosti jejich sloučení.

Podle informací ČESKÉ POZICE se nyní MPO chystá – nehledě na fakt, že vláda dosud neschválila exportní strategii – převést zaměstnance zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest přímo pod MPO. Tím by posílila vliv sekce zahraničního obchodu na MPO, které šéfuje náměstek ministra průmyslu Milan Hovorka. Právě ona by v budoucnu mohla kontrolovat vysílání úředníků do ciziny.

MPO již podniklo první kroky ke sloučení zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest. Generální ředitel CzechTrade Ivan Jukl , jak zjistila ČESKÁ POZICE, dostal od ministra Kuby za úkol převést tabulková místa a zaměstnance v zahraničí pod MPO. Transakce by se měla uskutečnit do konce března.

Se slučováním státních agentur nicméně nesouhlasí někteří podnikatelé. „Integrovat instituce, které nemají nic společného, nebude mít efekt,“ prohlásil Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků. „Exportní strategie by měla jasně definovat, kdo bude odpovědný za řízení, kdo za controlling, jak budou vymezeny kompetence a odpovědnosti jednotlivých institucí. Toto v dokumentu chybí,“ uvedla asociace v připomínkách ke strategii exportu. Kritizovala i fakt, že materiál nebyl projednán s MZV. A nespokojená je asociace i s výčtem prioritních zemí. 

Zobrazit diskusi
Reakcí:4

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Současný stav je neúnosný - většinou to nefunguje - nutná změna

Nevím kolik diskutujících si na vlastní kůži vyzkoušelo "podporu" exportu našimi ambasádami ve světě. Pouze pár obchodních radů (světlých vyjímek) skutečně dokázalo pomoci českým firmám. O celkové kvalitě obchodních radů se můžete osobně přesvědčit každý rok na konci června. Mnoho z nich nikdy nedělalo žádný business, tak také vypadá jejich práce. Naštěstí je pár opravdu schopných. NEJLÉPE FUNGUJÍCÍ EKONOMICKÁ ODĚLENÍ V ZAHRANIČÍ MAJÍ NĚMCI, AMERIČANÉ A HOLANĎANI. Vše mají pod ambasádou a funguje to. Nevím, proč se stále držíme něčeho, co reálně nefunguje. Stávající export je většinou výsledkem vlastních aktivit firem a Czechtrade nebo české ambasády si už jen "přihřejí polívčičku". Zkuste se zeptat těch, kteří ve firmách mají na starosti export, co vám řeknou o podpoře exportu českými ambasádami a Czechtradem. Bez rozdílu politické příslušnosti nezůstanou slušní. PŘESTAŇME SE BRÁNIT ZMĚNÁM A TO CO NEFUNGUJE PŘEDĚLEJME PO VZORU TĚCH NEJLEPŠÍCH. ÚŘEDNÍCI MZV PLACENÍ TAKÉ Z DANÍ FIREM SI MUSÍ UVĚDOMIT, ŽE JEDNOHO DNE SKONČÍ, PROTOŽE NEBUDE NA JEJICH PLATY, NEBOŤ ČESKÉ FIRMY NEMAJÍCE ŽÁDNÝ EXPORT TO "ZABALILY" A ZAMĚSTNANCE POSLALY NA PRACOVNÍ ÚŘAD. 

Analogie z amerických úřadů

Na vysoké škole jsem pracoval pro Commercial Service, což byla a snad i je obdobná síť spadající pod americké ministerstvo průmyslu a působící v rámci US Embassy in Prague. Postavení šéfa této "sekce" v rámci pražské ambasády bylo poměrně dost silné, řekněme něco jako ekonomický náměstek amerického velvyslance. Jinak ale byly programy a fungování zcela nezávislé na ambasádě a diplomatických strukturách.

Možná zajimavé budou dva postřehy - sebelepší "normální" člověk je pětkrát lepší pro jakýkoli "business" než diplomat nebo státní úředník. Pusťte si Ano, pane ministře. Nedokážu si ani představit, jak efektivní mohou býti obchodní radové v rámci struktur MZV, ale ti lidé patří do jiného vesmíru, pro obchod nemají nejmenší cit. I lidé v Commercial Service proto byli půl na půl češi z různých oborů a lokální expati s aspoň malým pochopením pro fungování místního prostředí.

Druhý postřeh je stručný - stejně to moc nefungovalo, vzhledem k vynaloženýmn prostředkům byl přínos mizivý, velké společnosti si radši kupovaly profesionální poradce či zastoupení. Většina práce nakonec spočívala v přípravě informací z českého průmyslu a různých oborů, které snad už americkým společnostem k něčemu byly, to však nedokážu posoudit.

Pan ministr

říká "  nabízíme lidi se znalostí byznysu". Koho asi má na mysli?

Zase nějaká sviňárnička od pana Dlouhého

Věcně bych s podporou exportu a jejím zefektivněním neměl žádný problém. Ale zdá se, že tady opravdu jde o něco jiného, než o skutečnou pomoc našim exportérům...

Vždyť na velvyslanectvích fungují obchodní radové a různě po světě jeou kanceláře CzechTradu a CzechInvestu, tak proč nevyužít něco již existujícího k implememtaci nové strategie?

Asi pro to, že skutečně jde o to, aby pan ministr Kuba dostal diplomatické pasy, možnosti využívat diplomatické pošty, nákupy bez DPH a další pro svoje "vyvolené", resp. pro lidi od pana Dlouhého z Hluboké...

Takže jen další vliv a rozlézání téhle mafiánské chobotnice dál do světa.

Doufám, že se mu to nepodaří!!!

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah