Key Investments: Fraška v Praze 6 je dokonána. Dostane starostka Nobelovu cenu?

Strana zelených navrhuje starostku Kousalíkovou na Nobelovu cenu za ekonomii, neboť se zbavila bezcenných dluhopisů za plnou cenu.

HOT TOP|Finance
István Léko | 05.03.2013
Starostka Praha 6 Marie Kousalíková se odmítla zajímat o původ peněz, které městská část získá za prakticky bezcenné dluhopisy.

Městská část Praha 6 se zbavila části pochybných cenných papírů, do nichž investovala prostřednictvím neprůhledné firmy Key Investments. Za 2132 kusů prakticky bezcenných dluhopisů upadající malé leasingové společnost Borsay zaplatila městské části plnou cenu plus část úroků (celkem 21,5 milionů korun) společnost Radek International, neznámé a dlouhodobě ztrátové eseróčko z Chomutova, jehož roční obrat se pohybuje kolem 100 tisíc korun. Peníze byly převedeny na účet městské části 4. února 2013. ČESKOU POZICI o tom informoval mluvčí Prahy 6 Adam Halmoši.

Je však nad slunce jasné, že firma Radek International tak velkou částku nemohla disponovat, na tento absolutně ztrátový obchod by jí dokonce nemohla půjčit žádná banka. Z toho vyplývá, že peníze pocházejí od utajované právnické či fyzické osoby, která se z doposud neznámého motivu rozhodla vytrhnout dotčeným politikům ODS velký trn z paty.

Jenže starostka Prahy 6 Marie Kousalíková (ODS), kterou za tuto transakci opoziční Strana zelených navrhla na Nobelovu cenu za ekonomii, se odmítla zajímat o původ peněz. Není vyloučeno, že tato městská část se aktivně podílí na praní špinavých peněz.

O případu Borsay jsme psali podrobně v článku Key Investments: Dostanou klienti další úvěr? Jak kdo.

Text, kterým Strana zelených v Praze 6 navrhuje udělit Marii Kousalíkové Nobelovu cenu za ekonomii

„Starostka Kousalíková si zaslouží Nobelovu cenu za ekonomii

Praha 6 má v současné době uloženo přes 250 milionů v cenných papírech nakoupených prostřednictvím Key investments. Všechny tyto cenné papíry jsou neobchodovatelné a podle posudků bez tržní hodnoty. Přesto ale rada městské části předložila zastupitelstvu ke schválení prodej části tohoto portfolia. Zcela náhodou se totiž našel kupec, který je ochoten obratem za bezcenné dluhopisy Borsay zaplatit jejich plnou nominální hodnotu plus 25 % z očekávaného výnosu.

Záhadné zjevení kupce, jeho historie i rychlost, s jakou rada rozhodla o prodeji, tak dělají z celého obchodu překvapivou transakční raritu. Zastupitelé Strany zelených proto navrhují poslat do Švédska nominaci starostky Marie Kousalíkové na Nobelovu cenu za ekonomii.

„Jsem ráda, že mohu z blízka sledovat zásah neviditelné ruky trhu. Jinak si totiž tuto podivuhodnou transakci nedokážu vysvětlit,” uvedla Petra Kolínská, zastupitelka Prahy 6.

Mimořádné ocenění starostky je na místě i proto, že firma, která dluhopisy odkoupí, měla v minulém roce obrat 100 000 korun a ztrátu ve stejné výši.

Starostka Kousalíková při představování materiálu uvedla, že považuje za důležité, že Praha 6 získá část peněz, které Key Investments poněkud nešťastně svěřila, a nikoli to, kdo bezcenné dluhopisy koupí. Nejspíše je to zcela v souladu s osvědčenou ekonomickou teorií, že špinavé peníze neexistují.

Nečekaný příjem ve výši 21 milionů navrhují zastupitelé Strany zelených využít na stavbu pomníku na Vítězném náměstí, který by připomínal tuto historickou událost.“

Transakce je natolik bizarní a dle našeho mínění natolik závažná, že považujeme za vhodné ještě jednou připomenout její pozadí, jak jsme o něm již psali, včetně důvodů, proč případ doporučujeme pozornosti Finančního analytického útvaru ministerstva financí.

Práce pro FAÚ  

Kdyby Radek International měl skutečně zájem o dluhopisy firmy Borsay, nabídl by i odkup ostatním napáleným klientům Key Investments

Odpovědní politici v čele s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou si mohou oddychnout, jenže – jako ostatně ve všech dosavadních transakcích aféry Key Investments – i tento obchod silně zapáchá. Radek International dokonce koupil i 185 kusů dluhopisů od stoprocentní dceřiné společnosti Prahy 6, podniku SNEO, která v minulosti se souhlasem politiků na radnici svěřila Key Investment 50 milionů korun.

Kdyby však Radek International měl skutečně zájem o dluhopisy firmy Borsay, nabídl by i odkup ostatním napáleným klientům Key Investments, které tyto cenné papíry rovněž mají v portfoliu. Avšak nic takového se nestalo, transakce tedy měla pouze jediný smysl: pomoci politikům ODS z Prahy 6 z problému.

Bizarnost transakce je podtržena i skutečností, že vládnoucí politici Prahy 6 se jednoznačně odmítli zajímat o to, zda peníze, které obdrží, jsou čisté. Hlasování o prodeji dluhopisů bylo těsné, návrh podpořilo 24 zastupitelů (pro prodej muselo hlasovat 23 lidí).

Vzhledem k insolvenční situaci firmy Borsay a bezcennosti jejích dluhopisů nedává transakce absolutně žádný obchodní smysl. Záhadný investor buď politikům něco dluží, nebo si prakticky předplácí nějakou – již dohodnutou – protislužbu v budoucnosti. Tím se ovšem otevírá prostor pro opozici (TOP 09 a Strana zelených), aby všechny budoucí veřejné zakázky, rozhodnutí o územním plánu či podobné kroky radnice hlídala velmi pečlivě.

Když koalice ODS a ČSSD koncem ledna 2013 schválila prodej dluhopisů firmě Radek International, odmítla návrh opozice doplnit usnesení o to, aby městská část nejdříve požádala Finanční analytický útvar ministerstva financí (FAÚ) a Bezpečnostní informační službu (BIS) o prošetření původu peněz, které má Praha 6 obdržet, a teprve až poté by radnice prodávala dluhopisy. Jenže nic takového.

Zobrazit diskusi
Reakcí:7

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Petra Kolínská...

Shovívavost Petry Kolínské ze Strany zelených si Tomáš Chalupa platí převelice dobře placeným postem (mzdu doporučuji dotaz dle Zákona 106/1999 s veřejnou odpovědí na výši její mzdy a odměn) ombudsmanky programu Zelená úspora přesto, že na to nemá jinou kvalifikaci než post dejvické zastupitelky. Petra Kolínská v minulých letech krotila aktivity svých spolustraníků pokud se objevila snaha za Key Investments ODS a Chalupu pranýřovat. Možná v tom sehrála svoji roli i skutečnost, že zelený uvolněný radní Roman Rogner na Praze 10 pro zjevně nevýhodné invetsice do Key Investment hlasoval, stejně jako na Praze 6 všichni zelení zastupitelé.

Kousalíková

To se vážně Kousalíková nebojí, že skončí v base? Podobní lidi musí mít nervy ze železa. Pak když je vedou v klepetech, tak se diví.

koukám, že Houdini byl amatér

začátečník, bude Praha 6 nominována taktéž na Nobelovku za eskamotérství?

250 000 000

Jako vtip je to dobré, jako realita nesnesitelné. Všichni "dobří hospodáři"

-jak s oblibou hodnotil sebe a ostatní zastupitele bývalý starosta i nynější starostka, by měli jít za takové jednání před soud.

Ovšem před opravdu nezávislý soud.A pokud by se našel nezávislý soud, který by jejich vinu prokázal, měli by být odsouzeni .Kromě vězení ještě ke ztrátě majetku a veřejně prospěšným pracem. To bych považovala za adekvátní trest za takto chladnokrevné zneužití důvěry svých občanů, voličů .

A také by to bylo v souladu s opakovaným výrokem paní starostky,

že ...."Žijeme v právním státě a zákony platí pro všechny stejně."

Čtvrt miliardy je velká suma peněz,která byla ukradena ostatním občanům. Bezdomovcům, kteří byli vyhnáni z obecních bytů, invalidům, dětem ve školách a školkách,důchodcům,kteří celý život poctivě pracovali a šetřili, ale teď nemají na nájem,v důsledku neúměrného navyšování nájemného v obecních bytech, lékařům, nemocnicím....atd.

Ti lidé se s největší pravděpodobností dopustili megakrádeže, -a teď  se snaží zahladit stopy,  -a ke všemu ještě drzým a hloupým způsobem.

Neuvěřitelné... neustálé

Neuvěřitelné... neustálé posouvání hranic nevkusu a prorůstání zločinu do státní správy a samosprávy v tomto Absurdistánu mě fascinuje. Bohužel to celé spolu s dalšími daňovými poplatníky financuju, což mě zase přivádí na úplně jiné myšlenky. Většinou násilné.

Osoba, která před koncem roku

Osoba, která před koncem roku 2013 ovládla společnost BORSAY a.s., k tomu měla významný důvod, který však nespočíval v další existenci společnosti. Jsem však přesvědčen, že tento obchod nemusí být za nedlouho investorem či jeho financiérem vyhodnocený jako nejlepší (spíš jako v daný okamžik nezbytný). Totiž některým věřitelům, kterým Radek international spol. s r.o. žádnou nabídku neučinil ani neučiní, nezbyde jiné řešení, než iniciovat insolvenční řízení proti majetku společnosti BORSAY a.s. A právě v případě prohlášení úpadku mohou tito (i nejmenší) věřitelé formou incidenčních žalob napadnout neplatnost převodů cenného majetku z této společnosti. Totéž může provést i insolvenční správce, ale ze zkušenosti nepředpokládám, že se bude jednat o aktivního jedince.

Tak se může před soud dostat kromě jiného problematika převodu majetku nacházejícího se v závodu bývalé Setuzy v Ústí nad Labem, který patřil společnosti BORSAY a.s. jako leasingové společnosti a byl pronajat společnosti STZ a.s. (tj. koncernu Via Chem Group, a.s.) a později byl převeden nepřímým dceřiným společnostem koncernu Glencore International AG. Způsob převedení tohoto majetku si zaslouží přezkoumání soudem, neboť se jednalo o převod za nestandardních okolností. Nová ovládající osoba společnosti BORSAY a.s. určitě provedla právní úkony, které určité problémy s převody narovnaly, čímž by se civilní soudy mohly uspokojit, ale určitě se nejednalo o úkony zahrnující komplexně veškeré převody majetku (můžeme se dočkat i překvapení).  Též vyvstává možnost využití poznatků z té doby v možném trestním řízení.  Všechna tato snaha může být dost dobře korunována úspěchem ve formě zapsání převedeného majetku do majetkové podstaty úpadce a jeho zpeněžení.

Radek international spol. s r.o. resp. "objednatel" služby převedení cenných papírů z portfolia Prahy 6 pomohli koaličním politikům na Praze 6 z potíží s opozicí. Jak psáno v článku, jistě to nebylo pro nic za nic.

Jsem však toho názoru, že se mohlo jednat o vyhozené peníze, neboť ostatní věřitelé budou muset být vyplaceni též, pokud o to budou usilovat. A je otázkou, zda si takové výlohy vlastník společnosti BORSAY a.s.  byl schopen naplánovat a připravit se na ně. Chystané insolvenční řízení je dobrou cestou nátlaku na vlastníka společnosti BORSAY a.s. aby splnil, co přislíbil, totiž poskytnout společnosti BORSAY a.s. úvěr k úhradě závazků.  Také by bylo zajímavé pozorovat, jak na insolvenční návrhy a incidenční žaloby zareaguje společnost Glencore International AG, neboť jejího majetku by se žaloby dotýkaly.

Dluhopisy společnosti BORSAY a.s. jsou velmi špatné, ale jejich reálná hodnota se neodvíjí od současného ekonomického stavu dlužníka, nýbrž od toho, jaký by tento stav mohl být, pokud věřitelé půjdou důsledně za svým, či jak vysoko si vlastník společnosti BORSAY a.s. cení možnosti zbavit se potíží s věřiteli jejich vyplacením.

Za podstatně horší pokládám hodnotu dluhopisů společnosti Via Chem Group, a.s., které jsou splatné v říjnu 2013. Pokud se opět podaří paní starostce Kousalíkové získat nominál, pak bych osobně na její pomník přispěl.

Závěrem bych si dovolil poznámku ke zmíněnému praní špinavých peněz. Zajisté by transakci měl vyhodnotit FAÚ MF. Totiž prostředky svěřené společnosti Radek international spol. s r.o. musí pocházet z určitého zdroje, který tento výdaj musí řádně zaúčtovat a vyrovnat se s ním daňově. Nedovedu si představit, že by daňový poradce či auditor uznal náklad za bezcenné dluhopisy jako daňově účinný, ani nepředpokládám, že by tento zdroj provedl transakci k tíži zisku.  Je zřejmé, že z tohoto důvodu a důvodu skrytí skutečného zdroje šly fondy přes off-shorovou strukturu tohoto zdroje. Ale z toho by logicky vyplývalo, že generování těchto fondů v nějaké off-shore společnosti  doprovázel daňový únik na straně původního zdroje. Předpokládám, že zdrojem byl český subjekt a že společnost Radek international spol. s r.o. byla kreditována dokonce v české měně.

:DD

:DD Se to těm chlapíkům začíná lehce hroutit :D.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah