Obce varují: Hrozí další solární průšvih

Likvidace panelů by dle Svazu měst a obcí údajně mohla zatížit daňové poplatníky, fotovoltaická asociace to odmítá.

Energetika
Jan Žižka | 12.02.2013

Poslanecká sněmovna v těchto dnech řeší problém, který by podle Svazu měst a obcí mohl přerůst v další solární průšvih. Daňovým poplatníkům údajně hrozí, že se jednou budou muset podílet na likvidaci vysloužilých solárních panelů. Pokud ji totiž nezajistí výrobci, mohlo by se stát, že za deset či patnáct let zůstane „černý Petr“ státu, městům a obcím, kterým nezbude než zajistit likvidaci na vlastní náklady.

Terčem kritiky je v této souvislosti pozměňovací návrh k novele zákona o odpadech, který předložil poslanec Tomáš Úlehla – známý jako „rebel“ v řadách občanských demokratů. Úlehla prosazuje, aby odpovědnost za likvidaci nejen budoucích, ale také již dříve instalovaných panelů převzali jejich výrobci. Tedy nikoliv provozovatelé fotovoltaických elektráren, jak se dosud předpokládalo.

Svaz měst a obcí se obává, že výrobce starých panelů nebude časem možné dohledat

Předseda komise pro životní prostředí Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal se ale obává, že výrobce starých panelů nebude časem možné dohledat. „Tito výrobci už dávno nemusejí existovat nebo působit na území Česka, na rozdíl od majitelů elektráren, kteří jsou jasně dohledatelní a kteří budou dále vydělávat na solární energii,“ uvedl Drahovzal ve svém prohlášení.

Evropská jistota?

Fotovoltaická průmyslová asociace CZEPHO sice obavy chápe, ale na rozdíl od Svazu měst a obcí žádné velké problémy s likvidací panelů ani v případě přijetí Úlehlova návrhu neočekává. Výrobci a dodavatelé panelů se totiž podílejí na aktivitách neziskového sdružení PV Cycle, které provozuje systém sběru a recyklace vysloužilých fotovoltaických panelů v celé Evropě.

Miloš Cihelka z CZEPHO ujišťuje, že do PV Cycle jsou zapojeni třeba i čínští výrobci panelů. „Nevím o výrobci, který by nebyl zapojen,“ řekl Cihelka ČESKÉ POZICI, byť nevylučuje, že takový případ nemůže spíše ojediněle nastat. Stejná logika podle Cihelky funguje i u jiného elektroodpadu – povinnost likvidace mají na svých bedrech vždy výrobci.

Fotovoltaická asociace ujišťuje, že do evropského sdružení PV Cycle jsou zapojeni i čínští výrobci panelů

A podnikatelé ve fotovoltaice podporují změnu ve stylu poslance Úlehly především proto, že považují za nesmyslné původní znění zákona, které fakticky rozděluje provozovatele solárních elektráren na dvě skupiny – na ty, kteří solární zdroje vybudovali do roku 2012, a na ty, kteří je budou stavět později. Zatímco ti první by byli za likvidaci panelů zodpovědní, ti druzí nikoliv – v jejich případě už tak jako tak přejde odpovědnost na výrobce panelů.

Náklady i zisky

Náklady na likvidaci všech panelů – včetně těch z instalací na polích, které jsou největším terčem kritiky kvůli nepřiměřené podpoře do roku 2010 – by se teoreticky mohly podle dostupných informací pohybovat v řádu stovek milionů korun. Toto číslo však bude fakticky bezpochyby nižší, protože je nutné odečíst zisky z recyklovaných surovin.

Miloš Cihelka upozorňuje, že už dnes existují firmy, které jsou ochotny zajistit recyklaci zdarma. Likvidace panelů totiž dokážou vydělat.

Svaz měst a obcí to ovšem vidí jinak. Panely je podle příslušné evropské směrnice nutné recyklovat minimálně z osmdesáti procent. „Nyní neexistuje technologie, která by při dodržení takto vysokého stupně recyklace mohla být zisková,“ uvádí Pavel Drahovzal. Podle něj by tedy hrozilo, že v případě nezákonné recyklace skončí celé části panelů na skládkách.

Obce v nejistotě

Obě strany mají rozdílné postoje i v tom, zda je možné zpětně zatížit provozovatele fotovoltaických elektráren dalšími povinnostmi. Asociace CZEPHO upozorňuje, že povinnost likvidace panelů by byla dalším retroaktivním zásahem do podnikání firem, podobně jako solární daň. Navíc v situaci, kdy jsou solárníci zapojeni právě do evropského systému PV Cycle.

Obě strany mají rozdílné postoje i v tom, zda je možné zpětně zatížit provozovatele fotovoltaických elektráren dalšími povinnostmiDo diskuse loni vstoupil šéf mezinárodního sdružení fotovoltaických investorů Frank Schulte, když kritizoval, že by provozovatelé solárních elektráren měli v Česku fakticky platit dvakrát. Na zpětný odběr panelů by podle něj měli správně přispívat jen provozovatelé panelů od těch výrobců, kteří do PV Cycle ještě nepřispívají. Miloš Cihelka nicméně uvádí, že fotovoltaická asociace námitky obcí chápe a hodlá společně s nimi hledat řešení.

Pohled komise pro životní prostředí Svazu měst a obcí je ovšem odlišný. Majitelé solárních elektráren si podle Pavla Drahovzala přišli k velkým ziskům a jejich odpovědnost „nelze jen tak vypustit a ponechat v nejistotě města, obce a občany“. Drahovzal nicméně připouští, že je možné diskutovat o diferenciované odpovědnosti solárníků podle provozované instalace nebo podle místa jejího provozování. 

Zobrazit diskusi
Reakcí:34

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Poslanec Úlehla opět promluvil

a je to zase trhák. Že neuhodnete, kdo měl v jeho pozměňováku svoje špinavé prsty?

Hnutí DUHA!

 

Říkáte, že k pozměňovacímu návrhu vás inspirovali někteří poctiví majitelé solárních elektráren. Proč jste to ale předložil sám a takto narychlo? Kolegové z ODS se nechtěli připojit?

Jako zpravodaj jsem načetl pozměňovací návrh předložený v zákonné lhůtě „asociací", podpořený odbornou veřejností i ekologickým hnutím DUHA, a protože mi připadl logický, přihlásil jsem se k němu s tím, že pokud nebude přijat, budu respektovat výsledek hlasování. A také jsem tak učinil. Nic více, nic méně.

 

Více zde
 

Je třeba zabezpečit budoucí generace

"Já jsem přesvědčoval klub ODS, já jsem rozdal pozměňovací návrh, který mi přinesli těsně před projednáváním ve druhém čtení, kdy se načítají pozměňovací návrhy, zástupci asociace, ve které jsou sdruženi poctiví provozovatelé solárních technologií," řekl iDNES.cz Úlehla.

V solárním byznysu se podle něj pohybují lidé, kteří chtěli "poctivým způsobem zabezpečit i budoucí generace svých rodin".

Tohle už snad ani žádný komentář nepotřebuje, to se komentuje samo.

Více zde: http://zpravy.idnes.cz/ulehla-haji-svuj-navrh-jimz-chtel-dat-ulevu-solarnikum-p1u-/domaci.aspx?c=A130214_170947_domaci_kop#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main

 

Nezbývá než poděkovat panu Žižkovi, že i díky němu to tentokrát poctivým solárníkům (to je oxymoron, co :-)) nevyšlo. Určitě to budou zkoušet dál, už se tak narodili.

 

Martin Hájek

To zní skoro jako pochvala

od fosilně jaderné lobby za splnění chtěného … což je s ohledem na blížící se jednání o výkupních tarifech EE z jaderných elektráren celkem pochopitelné.

Sdělení

Fosilně-jaderná lobby má obrovský zájem na tom, aby se v krajině neválely zbytky fotovoltaických elektráren, to totiž zásadním způsobem poškozuje její zájmy. To jste nám chtěl sdělit? Pak stačí už jen vysvětlit proč a jak.

 

Martin Hájek

Ještěže opět „nepřekrucujete“ … (;-).

Nicméně ke spojitosti projednávané novely zákona o odpadech a vámi – fosilně jadernou lobby – jste se svým přípiskem přihlásil sám. Otázka zní jen proč a hlavně s čím jste vlastně tak spokojen? A zde je každému, kdo jen trochu pečlivěji sleduje energetickou problematiku, na první pohled zřejmé, že Fosilně jaderné lobby se hodí do krámu, jsou-li v médiích propírány a prezentovány OZE jako problémové zdroje energií a to bez ohledu na skutečný stav věcí. Děje se tak s železnou pravidelností vždy, když se blíží projednávání nějakého energetického předpisu, zákona, koncepce, NERAPu či zavedení výkupních tarifů z nově plánovaných jaderných elektráren.

Nejlepší obrana je útok

Ani tenhle útok Vám nepomůže utéct od podstaty problému. A tím je to, že fotovoltaická lobby umí dát poslanci ráno pozměňovací návrh, který on odpoledne podá. Nebo nám snad chcete vyprávět, že i tohle udělala fosilně-jaderná lobby, aby zdiskreditovala OZE? Zřejmě byste i tohle zkusil, kdyby samotný poslanec  Úlehla neřekl, kdo mu ten návrh dal.

Chápu, že je pro Vás hořkou pilulkou, že "podnikatelé", kterým tolik fandíte, zajímají jenom peníze a na zelené i jiné ideály z vysoka kašlou. Toto "podnikání" není potřeba nijak diskreditovat, diskredituje se samo.

 

Martin Hájek

Ještě taková drobnost

Dnešní postoj Svazu měst a obcí připomíná farizejský postoj Svazu průmyslu a dopravy kdy jeho tehdejší šéf Jaroslav Míl (též někdejší šéf ČEZu) místo aby na podzim 2009 podpořil tehdejšího šéfa ERU Fiřta ve snaze o prosazení jednoodstavcové novely zák. 180/2005 umožňující snížení výkupních cen z FVE o více než 5% účinností již od r. 2010, tak sám raději budoval svou vlastní 2,1 MWe FVE, aby pak o rok později prosazoval z pozice šéfa Svazu průmyslu a obchodu požadavek vůči státu na pokrytí vícenákladů na EE z FVE použitím peněz z emisních povolenek .

Přičemž podobně farizejsky se dnes chová svaz měst a obcí, těch obcí, které v nestandardně zrychleném režimu měnily územní plány tak, aby zemědělská půda kde se ještě před nedávnem pěstovalo obilí, se bleskurychle změnila na zóny určené pro lehkou průmyslovou výstavbu. Jinak řečeno, pokud by obce, které se dnes naoko jakože bojí po skončení životnosti FVE jejich likvidace, nejednaly nadstandardně vstřícně při změnách územních plánů, tak by tady ani dnes nebyl tak vysoký instalovaný výkon FVE. Rozhodně ne na půdě, kde se ještě rok před stavbou FVE pěstovaly zemědělské plodiny. Přičemž mnohdy nadstandardně vstřícně postupovaly dnes rozhořčené obce také při samotném povolování jednotlivých FVE. Viz. Třebas FVE pana exsenátora Nováka (ODS).

Hloupými kecy a odváděním pozornosti od původu zákona - Bursík,

zelení magoři a komplet levice v Poslanecké sněmovně za vlády ČSSD - nezměníte skutečnost, že vůbec někdo byl schopen tak hloupý a nesmyslný zákon vymyslet, prosadit a nedomyslet důsledky na rozvrat státních financí i peněženek občanů...

Svět už dávno pochopil, že dotované "obnovitelné zdroje energie" jsou jen černou dírou na peníze daňových poplatníků a příležitostí pro různé podvodníky připravené podojit stát i občany, když tu možnost nějaká organizovaná skupina (hlasovací partajní mašinérie) z hlouposti nebo i z úmyslu nařídí zákonem.

Stejným fiaskem končí podpora výroby elektromobilů v USA.

Vypadá to, že zelení magoři by měli být povinně (místo nesmyslného utrácení peněz za OZE) nahnáni do škol na doučovací kurzy z přírodních věd, zvláště pak z fyziky, chemie, biologie a navíc k tomu i ekonomie.

 

Fotovoltaický tunel na občany je dílem vlády ČSSD a levice

12.02.2013 - 16:39

 

.

 

je úplně jedno co si plkáte o nějaké vysněné skupině zelených

nic takového neexistuje.. - Vy patrně dělíte občany dle partajní příslušnosti a partaje na levici a pravici? bez ohledu na to, že mhohdy hlasují spolu, že jsme tu měli např oposmlouvu, že rádoby-pravice zvyšuje daně a rádobylevice privatizuje??? jste demagog..

Hloupý a nesmyslný zákon jsou Vaše plky jako obvykle - nic víc a nic..

Svět už dávno pochopil, že černou dírou je jádro a proto se investuje do obnovitelných zdrojů a ne do jaderných černých děr..

 

Můžete tedy jmenovat jedinou významnou zemi - která je dle Vás tím "Světem" který pochopil??? Děkuji..

Výroba elektromobilů nekončí - tedy těžko může končit fiaskem - co končí fiaskem je státy dotované jádro, na úkor zdraví a prostředí spalované uhlí a podobné pseudoargumenty které Vy tak rád používáte..

 

Jak to vypadá Vám by především měl být sebrán počítač a klávesnice :)

No nevím, nevím, kdo se tady snaží

odvádět pozornost hloupými řečmi? Článek je přeci jen o něčem jiném, než se tady usilovně snažíte navodit Vy, vašnosto kocourkovskej. Ale chápu, že se jistým kruhům jaksi nehodí do krámu dávat věci do souvislostí.  

Neschopnost rozpoznat podstatu od podružností je váš problém

a to si každý soudný člověk dokáže vyčíst z vašich propagandisticko-manipulačních textů. Viz vaše bludy vložené pod jiný článek o fotovoltaickém tuneluJiB|12.02.2013 - 07:11

 

jako obvykle neuvádíte jediný argument

jen další plky - dokážete racionálně vyvrátit byť jedinou věc?

třeba fakt, že celosvětově jsou konvenční zdroje (resp 2011 byly podporovány více než usd 520mld zatímco oze 88mld)?

dokážete vůbec nějak argumentovat??? Protože i ten rudý komanč alespoň někdy nějaký argument přednést dokázal - Vám se to zatím dlouhodobě nedaří.. zato zaplevelovat diskuze klasickým trollingem Vám jde velice dobře (myšleno kvantitativně - jinak samozřejmě - jestli tímto stylem o svých "pravdách a míru" někoho přesvědčíte tak snad jen dalšího dotovaného důchodce z vysočiny :)

hlavní kdo zde plká propagandisticko manipulativní

a kádrovácké pseudoargumenty jste vy..

Děkuji za nálepku a hodnocení

Přece jen být tomu obráceně tak bych si říkal, zda něco nepíšu špatně, ale takto mám alespoň ujištění, že jsem ťal přímo do živého. Díky.

Jo, to si říkají všichni fanatici, přesvědčení o své svaté víře.

Zde zelené... a rudé k tomu. :-)

hlavně že máte jasno v barvách - jistě byste věděl, koho stavět

ke zdi - a racionálně vyargumentovat byste to samozřejmě nepotřeboval, že..

Jste ostudou jakékoli diskuze a patříte do  hluboké minulosti..

haha tak Ulehla ... hadej z jakyzepak strany asi je

no spravne ... ODS ... jak jinak, co treba likvidace auta ? taky bude likvidovat vyrobce ? jezis to je debil (pardon, ale nenasel jsem ekvivalentni zdvorilou nahradu)

Nezisková recyklace fotovoltaických odpadů všude v Evropě?

Autor píše: "...Výrobci a dodavatelé panelů se totiž podílejí na aktivitách neziskového sdružení PV Cycle, které provozuje systém sběru a recyklace vysloužilých fotovoltaických panelů v celé Evropě. ..."

Takže ono to nejde dělat se ziskem? To bude taky nejspíš tunel na peníze daňových poplatníků...  :-)

krásný příklad Vaší rádobyargumentace..

PV cycle již chvíli funguje a poplatky do něho odvádí výrobci..

Že již nýní lze recyklovat PV panely ziskově ještě neznamená, že je to rozšířené a asi těžko může, když životnost panelů jsou desítky let a objemy panelů dnes recyklovaných stěží budou stačit na založení celkově ziskového businessu..

Takže ono to jde dělat se ziskem, výrobci se na recyklaci podílí a vy jako obvykle plkáte své..

vzhledem k tomu

ze firmy provozujici FVE maji "planovanou zivotnost" o fous kratsi nez je planovana zivotnost elektrarny/prijmu dotaci, je vcelku jedno, jestli maji nejakou formalni povinnost po sobe uklidit. Leda ze by panely uklizel likvidator ;-) 

No právě, v tom je ten háček...

Jaderná elektrárna je pod přísnou státní kontrolou, pracuje s malými objemy hmoty (vyhořelého paliva a radioaktivních odpadů) koncentrovanými ve velmi omezeném prostoru. Zatímco sluneční panely jsou volně roztroušené po krajině a uhlídat je bude velký problém. Převoz k recyklaci někam do Číny... no to zní opravdu zábavně. :D

jj pod přísnou kontroloou..

to byla i Fukušima, že :)

stála přes USD 200mld - čez je pojištěn v řádu jednotek miliard kč.. - tedy taková přísná kontrola :)

A pod kontrolou je asi tak, jako vláda ovládá čez když je to samozřejmě obráceně..

Jenom bouře ve sklenici vody

Ono totiž všechny komponenty FV elektráren jsou pro životní prostředí neškodné.
Jedinou výjimkou, která se u nás stejně jaksi neujala a na FVE lánech se stejně nenachází, jsou panely vyráběné z kadmium-telluridu, proto výrobci tohoto typu panelů mají povinnost panely recyklovat. Ve smlouvách se proto odběratel zavazuje panely vrátit k recyklaci – vlastník FVE je má od výrobce de-facto jen pronajaté.
Panely s krystalickými křemíkovými články obsahují velmi cenné materiály, jejichž výroba z primárních surovin je náročnější než recyklace.
Recyklace FVE panelů je kromě toho energeticky velmi výhodná viz.

Nosné konstrukce - ocel a hliník - doporučuji zjistit si ceny v kovošrotu. Podobně kabely (měď) a další komponenty.
Jinými slovy, stačí přestat elektrárnu hlídat a najde se dost zájemců, kteří vše velmi rádi odvezou do kovošrotu, i kabely ze země vykopou. Kromě toho panely by již měly být zařazeny mezi elektroodpad, kdy při jejich koupi je vybírán recyklační poplatek, stejně jako například u televizorů, monitorů PC (jejichž produkce je zatím ještě násobně větší než jejich technologického sourozence tenkovrstvých FV panelů) apod.

 

Což se však rozhodně nedá říct o takových jaderných elektrárnách, kvůli jejichž prosazení se celý ten humbuk s OZE v našem Babánystánu v současnosti děje.

On je totiž zásadní rozdíl mezi jadernou elektrárnou a fotovoltaickou elektrárnou.
Kromě paliva jsou i některé části jaderné elektrárny radioaktivní, vyhořelé
palivo musí být odděleno od životního prostředí zhruba 100 000 let!!!
K nejstarším stavbám, které se dochovaly, patří pyramidy - asi 5000 let - podívejme se, v jakém jsou stavu. Najde se snad někdo, kdo věří, že nějaké současné lidské dílo vydrží 100 000 let?
Němci skladovali radioaktivní odpad v bývalém solném dole Asse, mělo to být trvalé úložiště, jenže jaksi není, začala jim tam pronikat voda a kontejnery rezavějí, musí všechno odstěhovat.
To je taky jedním z důvodů, proč v Německu uvalili na jaderné elektrárny mimořádnou daň, není jisté, že poplatky odváděné do fondu na vybudování trvalého úložiště budou stačit.
Problém v České republice je, že zprovoznění trvalého úložiště je plánováno až po roce 2050, v té době už Dukovany určitě a pravděpodobně i Temelín doslouží. Ale samozřejmě, že to teď nikoho z těch, kdo zaslepeně vzývá jádro, netlačí, pochopitelně. Jen slibují jeho pozdější přepracování a nebo jadrné perpetum mobile podle hesla, „slibem neurazíš“.

Demagogie JiB - zelenocírkevní klasika. Co se nehodí, zamlčím.

"...Jinými slovy, stačí přestat elektrárnu hlídat a najde se dost zájemců, kteří vše velmi rádi odvezou do kovošrotu, i kabely ze země vykopou. ..."

V odkazu uvedeném JiB se píše:

"Největší podíl na hmotnosti panelů připadá na sklo (63 %) a hliníkový rám (22 %) [3]. Oba tyto materiály jsou běžně recyklovány. Ostatní materiály lze recyklovat jen částečně."

Když se bude "recyklovat" nadivoko, což je docela uvěřitelná a pravděpodobná metoda, jak dopadnou "sluneční pole" po skončení života nebo po (možné) havárii v důsledku extrémních povětrnostních podmínek (vichřice, kroupy...), tak to množství rozbitého skla z FV panelů zůstane ležet, protože to se ziskem nikdo neprodá. O samotných panelech (zestárlé plasty s křemíkovými články a příslušenstvím) to platí jakbysmet. Ty musí někdo spálit a zbytky někde pomlít a nacpat třeba do silnic... Pokud si z nich vesničané nezačnou stavět králíkárny...  :-)

Jaderné elektrárny jsou na tom s pravděpodobností zamoření velkých ploch mnohem líp.

Demagogie kocourkovskejch - protizelenocírkevní klasika...

Výborně, tak podle stejné logiky bychom asi měli začít jít po krku všem majitelům například automobilů, počítačů, nebo třeba mikrovlných trub, nebo taky budete zamlčovat co se Vám nehodí? Jen ty automobily co vyrobí střepů (a mrtvých!), které pak nikdo neuklidí (a nedělejte si iluze, že všechny ty střepy skončí na cestě a zamete je nějaký poctivý hasič).

S recyklovatelností panelů je to tak, že ze samotných článků lze poměrně úspěšně a bezproblémově dostat spoustu stříbra (z těch obvykle bývají ty sběrné "prsty") a samotný křemík, ze kterého jsou články vyrobeny lze bezproblémově rozemlít na křemičitý písek (recyklovatelný tak, že můžete udělat další kolečko křemíkové výroby, nebo ho bez obtíží nasypat třeba do té silnice). Plastů na takovém panelu nebývá moc (hlavně izolace kabelů), takže paradoxně největším problémem FV elektráren postavených na polích (a to je to nějvětší zvěrstvo) je to, co Vám poněkud uniklo (ale neuniklo dalšímu diskutujícímu) a to je objektivní znehodnocení půdy (záměrně nepíšu zemědělské, protože nemalá část elektráren stojí ve skutečnosti na území, které je územními plány vyčleněno pro průmyslové využití). Z tohoto pohledu by až taková hrůza nebyly elektrárny stavěné na málo bonitní půdě (například tady na Valašsku je takové půdy spousta, elektrárna ale jen jedna), ale především které se stavěly například na Hané.

FV elektrárny (spolu s větrnými :) jsou bohužel stále jedněmi z nejekologičtějších zdrojů energie jaké "umíme" ať už se Vám to líbí a nebo ne...

Fotovoltaické "elektrárny" s ekologií nemají nic společného

Je to jenom bublina prosazená zelenou církví, jak obrat občany i stát o peníze a snížit jim zcela zbytečně životní úroveň. Možná by bylo lepší, kdybyste si místo lhaní a hloupé demagogie koupili nějaký ostrov (třeba by Řecko nějaký i levně pronajalo) a tam si za ostnatým drátem rozvíjejte vaši komunitu i zelenou víru. Klidně si naplánujte i vlastní "ekologickou" sebevraždu s cílem osvobodit se od problémů reálného světa. Ale nenuťte k tomu ostatní spoluobčany, kteří příslušníky vaší církve nejsou a ani být nechtějí.

hmm..zase plky z kocourkova?

tedy - definici zelené církve prosím - děkuji

životní úroveň snižují nepřímé dotace do fosilních paliv a závislost na rusku

lhaní a demagogii jako obvykle předvádíte Vy..

Vy laskavě nenuťtě občany k závislosti na čezu a centralizované energetice - oze jsou totiž právě opačnou cestou od závislosti na centralizovaných zdrojích..

Zbydou izolace a

rozbité věci. Ty asi někomu navést na pole, zodpovídá vlastník pozemku, tak ať si to kulak jeden hlídá. On by rád, ale šraňk bezmezná demokracie nepřivolí, tolerují se jen v lesích. Zatímco dříve byl v čechách hajný i na pole, třeba les takový ve správě vůbec v Polabí neměl.

Horší degradovaná ornice pod panely, obohacená o trávené myši. Hlína totiž není písek, je to organická hmota co při narušeném cyklu mineralizuje a umírá. Tu otrava okolí, spodní vody a produkt hlušina. Ale již starosta v Heinersdorfu dostal skvělý nápad místní pole pytlíkovat (s kompostem)  a prodávat do německa

Stejně jako u všech revolučních kšeftů všemu lidu je utajen celek.  Panel spíše mobilní nebo na nemovitost, tam i jako náhrada střešní krytiny, ač hasiči asi se moc neradují. Zatím teče proud na jih, možná by se to dalo otočit.

Zelená politika

Rozumíme,

recyklovat je potřeba všechno, jenom solární panely by měl pro jistotu uklidit  stát za peníze daňových poplatníků.

Jinak bych položil otázku, proč myslíte, že bezdomovci nerozeberou ty stovky brownfieldů, co hyzdí českou krajinu? Je v nich přeci spousta cenných surovin, kadmium, rtuť, a leccos dalšího :-). Proč za jejich sanaci stát zbytečně platí miliardy?

Odpovědnost Čínského výrobce panelů, to je opravdu krásné, ale skočit na to může jedině mentálně retardovaný jedinec. Pro lidi, co vychodili základní školu, a to je k Vaší smůle většina populace, je potřeba vytvořit nějaký uvěřitelnější příběh.

 

S pozdravem

Martin Hájek

Pane Hájku ještěže

(ne)vedete debatu stylem „přifaříme oponentovy nějaký postoj, který by mohl zastávat a pak se vůči takovému vyfabulovanému postoji vymezíme“ a že vůbec (ne)používáte jiných manipulativních technik …(;-).

Zajímavé informace, kvalitní jazyk - to mám rád :-)

Jenže chvála ekologickosti FV elektráren se mi nezdá úplná, jakoby v tom čistém víně něco plavalo - nezůstává snad v rozvojových zemích po těžbě surovin pro výrobu FV panelů zdevastovaná krajina plná děr v zemi a hald hlušiny?

O nevhodnosti OZE pro průmyslovou výrobu i domácnosti nemluvě - která fabrika si zachová konkurenceschopnost, bude-li závislá na momentálních poryvech větru a síle slunečního svitu?

Úplně stejně

 jako při výrobě monitoru, na který právě hledíte. Rozdíl mezi OZE a alternativou, kterou nabízí fosilně jaderná lobby je ten, že příkladně ty FVE hravě zrecyklujete na rozdíl od JE. Což je možná pro některé lidi jen taková nicotná banalita.

Jinak co se týče druhé části Vašeho přípisku, tak to snad ani netřeba komentovat, neb se to komentuje samo… (;-).

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah