Do čela centrální banky odboráře? A co rovnou zástupce církví?!

Tři čtvrtiny manažerů v anketě ČESKÉ POZICE nesouhlasí s myšlenkou Miloše Zemana, aby v bankovní radě ČNB usedl představitel odborů.

Ekonomika|Hlas elity
Redakce ČESKÉ POZICE | 05.02.2013

Jmenování členů bankovní rady České národní banky patří k nejvýznamnějším ústavním kompetencím prezidenta republiky s reálným dopadem na fungování ekonomiky. Miloš Zeman bude mít během pětiletého mandátu příležitost obměnit bez dvou členů celé složení tohoto sedmičlenného orgánu, který hlídá cenovou stabilitu, ovlivňuje kurz koruny a rozhoduje o výši úrokových sazeb.

Na rozhodování o případné první změně bude mít nový prezident rok času – v březnu 2014 končí první funkční období Evě Zamrazilové. Další na řadě je v roce 2016 guvernér Miroslav Singer, který vyknává druhý mandát, a v bankovní radě tedy nemůže pokračovat. Ve stejném roce se uzavře první období Kamilu Janáčkovi. O rok později doslouží druhý „turnus“ Pavel Řežábek a první Lubomír Lízal.

Jaké představy o složení bankovní rady má Miloš Zeman coby prezident? Leccos napověděly předvolební debaty. V jedné z nich, 16. ledna v Českém rozhlase, uvedl, že bankovní rada by měla být složena napůl ze zástupců keynesiánské školy a napůl z monetaristů. Co se týče konkrétních jmen, zmínil bývalého ministra financí své vlády Jiřího Rusnoka či profesora Jana Švejnara. Doplnil, že „minimálně jedním členem bankovní rady by měl být také ekonom, který vzešel z prostředí konfederace odborových svazů.“ A jako příklady jmenoval Martina Fassmanna a Jaroslava Ungermana.

Většině manažerů v anketě ČESKÉ POZICE se však Zemanovy představy o odborářských ekonomech v ČNB nezamlouvají. Podle 74,8 procenta z nich by se členem bankovní rady neměl stát zástupce odborů. Zhruba pětině, 19,8 procenta, by pak tato myšlenka nebyla cizí.

graf Odborar v CNB

Odpovídalo 111 vrcholných manažerů firem.

Za nejmenší skupinu respondentů, nerozhodnuté, shrnuje názor tento manažer: „Ano, pokud bude zachován princip, že do bankovní rady jsou vybíráni přední čeští odborníci v oboru, oproštění od vlivu politických stran a zájmových skupin. Ne, pokud byli jmenováni a priori na základě své činnosti v odborech, a teprve následně jako ekonomové – odborníci.“

Další nerozhodná odpověď poukazuje na omezené možnosti nynější bankovní rady: „ČNB dlouhodobě udržuje úroky na minimální úrovni a těžko může pro ekonomický růst dělat něco víc. Proto se domnívám, že za současné situace je téměř jedno, jestli je členem bankovní rady ČNB odborář nebo třeba motýl Emanuel.“

Jinak ale převažovaly negativní ohlasy na členství zástupců odborářů v bankovní radě. Zde jsou jejich argumenty proti:

 • Nevím, čím by ke stabilitě měny a cílení inflace mohli pozitivně přispět oba pánové (Fassmann, Ungerman – pozn. red.), nebo jakýkoli odborář. O negativních vlivech bych věděl. A co tam navrhnout zástupce zahrádkářů nebo pojďme obnovit Národní frontu a vnuknout nastupujícímu prezidentovi myšlenku jmenovat tam jejího zástupce, skutečného zástupce lidu?
 • Rozhodně nepatří do rady ČNB žádný zástupce odborářů, stejně jako zástupce jakékoliv jiné zájmové skupiny. ČNB a její rada jsou zatím (chválabohu) nezávislé instituce a patří do nich odborníci, ať už před jmenováním pracovali v jakýchkoliv pozicích. Nejdůležitější je v tomto případě jejich nezávislost v okamžiku jmenování. To ostatně platí o řadě veřejných funkcí a pozic a nedodržení této zásady se nejen prezidentovi, ale celé společnosti dříve nebo později vymstí. Jako příklad (negativní) mohou posloužit velké vládní strany, které byly u moci v poslední dekádě a velmi často porušovaly zásady nezávislosti při prosazování „svých“ lidí do veřejných funkcí, kde je nezávislost vyžadována.
 • Nevidím jediný důvod, proč by se jakákoliv nátlaková organizace měla podílet na práci ČNB. Pokud prezident dovolí odborům uplatnit vliv na ČNB, pak by v rámci zachování spravedlnosti měl stejně přistupovat k dalším organizacím a umožnit jim stejný vliv. To znamená, že v bankovní radě by měl být zástupce svazu průmyslu, církví a podobně. Při hlubším zamyšlení člověk musí dospět k tomu, že to je totální nesmysl a spíše docela ošklivý populismus od pana Zemana.
 • Členem bankovní rady ČNB by se mohl stát kdokoliv, kdo je na to odborně a zkušenostně i osobnostně způsobilý a má naprosto jasnou nezávislou pozici a integritu. „Zástupce odborářů“ jako zástupce odborářů tam nemá co dělat, stejně jako tam nemá být zástupce hasičů ani partajníků a zástupce kohokoliv. Ani zástupci účastníků seminářů CEP.
 • Úloha odborů, stejně jako zaměstnavatelů (podnikatelů) nebo politických stran je ve standardně fungujících demokraciích poměrně přesně a jasně vymezena a zastupování v bankovních radách centrálních bank k této úloze určitě nepatří.
 • Na druhou stranu silně jednobarevné a až na jednotlivé výjimky (guvernér Miroslav Singer) naprosto nekompetentní obsazení současné bankovní rady ČNB je výzvou k obnovení plurality názorů a kompetentnosti bankovní rady, a tím i zvýšení úrovně fungování celé ČNB. Neznám žádnou jinou centrální banku se záporným kapitálem (zhruba 150 miliard korun), nefunkčním a odborně slabým dohledem nad finančními trhy, absolutní i relativní přezaměstnaností a neefektivním a rozmařilým hospodařením (viz například rekonstrukce hlavní budovy ČNB).
 • Prakticky žádný člen bankovní rady nemá žádné zkušenosti s reálným bankovním byznysem a působení některých členů v České konsolidační agentuře by bylo spíše zajímavé pro zkoumání orgány činnými v trestních řízeních. I když díky poslední velkorysé prezidentské milosti asi není co šetřit. V bankovní radě rovněž chybí nějaký obecně respektovaný ekonom-národohospodář, jako byl třeba profesor Karel Engliš v dobách Národní banky Československé. Při jmenování nových členů bankovní rady nemůže nově zvolený prezident Miloš Zeman – snad ani teoreticky – jmenovat horší „centrální bankéře” než jeho předchůdce Václav Klaus.
 • Členy bankovní rady by měli být odborníci, nezávisle na tom, zda jsou z komerční, akademické či jiné sféry. Je-li takovýto odborník v odborech, může být členem bankovní rady, ale nikoliv jako zástupce odborů. Věřím, že si bankovní rada ČNB nadále zachová výborný kredit a výběr nebude zpolitizován třeba požadavkem na zástupce odborů.
 • Možná by se celá bankovní rada měla přestěhovat do sídla odborů. Jako varianta se rovněž nabízí (po vzoru křížové výměny akcií) i křížová výměna členů odborových orgánů a bankovní rady. Každopádně bychom v případě prosazení tohoto nápadu měli urychleně usilovat o přijetí eura a významné posílení evropských bankovních struktur na dění v Česku. Nakonec on ten byrokrat v Bruselu nemusí být to nejhorší řešení.
 • Kdyby otázka zněla, zdá má být členem bankovní rady keynesiánec, odpověď by byla: „proč ne, záleží na osobě“. Bankovní rada hlídá inflaci, stabilitu měny a ekonomický růst a není důvod, proč by v této úloze měli jakoukoli roli hrát odboráři a zájmy zaměstnanců. Jiné skupiny obyvatel tam také nemají zastoupení. A neměli by tam být ani lidé, kteří jsou příliš úzce navázáni na lobbistické skupiny (včetně odborů).
 • Osobně mi většina odborářských návrhů přijde z makroekonomického pohledu doslova destruktivní. Na druhou stranu nejspíš nebudou o nic horší než praktická ekonomická politika pana Kalouska, kterého ctí pro jeho názory v této oblasti Zemanův neúspěšný protikandidát.
 • Spíše ne, i když prognózy ekonomického vývoje v ČR od Českomoravské komory odborových svazů (ČMKOS) byly v posledních letech nejpřesnější.
 • Ne. Vyplývá to z mého přesvědčení, že odbory jsou v dnešním světě anachronismem a pokud by se sestavoval žebříček nejúspěšnějších likvidátorů pracovních míst v historii ekonomiky, tak by odbory byly paradoxně na prvním místě. Odbory ve státní sféře (neboli to, čemu se v USA říká public sector) považuji za vyloženou nemravnost, protože při svých destrukčních akcích nic neriskují a spoluobčany používají jako rukojmí. Nedomnívám se proto, že prostředí odborů by bylo ideovým a intelektuálním podhoubím, ve kterém by vyrůstaly hříbky vhodné pro výkon funkcí v bankovní radě ČNB.

Přibližně jednomu z pěti manažerů by zástupci odborů, pokud by šlo o erudované ekonomy, v bankovní radě nevadili. Jako nejčastější argumenty zaznívaly:

Zobrazit diskusi
Reakcí:13

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Nač ČNB ?

Nejlepší přehled o tom  kam se ztrácí koruny, by měla mít Státní pokladna, (Erár ) který by měl mít centrální přehled o každé koruně kam byla přidělena. Dnešní počítače jsou snadno schopny tuto práci evidovat. 

Ale zase by bylo méně ředitelů, úředníků, a nezbylo by na korupci.

"Ne. Vyplývá to z mého

"Ne. Vyplývá to z mého přesvědčení, že odbory jsou v dnešním světě anachronismem a pokud by se sestavoval žebříček nejúspěšnějších likvidátorů pracovních míst v historii ekonomiky, tak by odbory byly paradoxně na prvním místě."

Tak určitě :-) A největšími vrahy českého národa za protektorátu (podle této zvrácené logiky) byli Gabčík a Kubiš :-)

Chtěl bych znát toho, co tuhle větu vypustil z mordy...

Do bankovní rady by měli jít především dobří ekonomové

Pánové Fassmann a Ungerman prokázali, že dobrými ekonomy jsou. Jejich ekonomické predikce jsou zdaleka ty nejpřesnější. Každý ekonom, který půjde do ČNB, má za sebou určitou historii. Mohli bychom tak napadat každého. Jeden by byl příliš spojený s vládou, jiný s průmyslem, další s finančními kruhy. Některý by byl příliš z praxe, jiný zase teoretik apod.  Je tedy dobré hodnotit ekonomy dle jejich výsledků a tady pánové prokázali, že patří mezi nejkompetentnější v zemi.

Vtipné

Vtipné jsou hlasy "elity", která evidentně nemá o ČNB ánung. Jak by jinak byly možné vedle sebe dva názory: "zvýšení úrovně fungování celé ČNB. Neznám žádnou jinou centrální banku se záporným kapitálem (zhruba 150 miliard korun), nefunkčním a odborně slabým dohledem nad finančními trhy, absolutní i relativní přezaměstnaností ..." ale jiný názor "věřím, že si bankovní rada ČNB nadále zachová výborný kredit".

Vypadá to,

že většině tajemné "elity" České pozice se při slově "odbory" otevře kudla v kapse rychleji, než se stihne trochu zamyslet, co je asi skutečným obsahem a významem Zemanova výroku.
Mimochodem, tvrzení, že někdo, kdo pracoval jako ekonomický analytik pro odbory, je a priori méně nezávislý než většina současného osazenstva bankovní rady ČNB, mi stojí jen za tři písmena: LOL!

Tady přeci nejde o funkčnost ale o koryta !

Miloš Zeman odměňuje své podporovatele a to tak, že jim rozdá koryta. A aby měl jaká, připravuje si korytoprostor již dopředu.

 V minulých dnech proběhlo tiskem, jak na vládě prosazuje pana Remka na post velvyslance v Rusku. Pan Remek předtím hlasitě vyjádřil postoj "volte Zemana", který v podstatě nahradil oficiální doporučení KSČM volte Zemana nebo Dienstbiera. No a poté se k podpoře přidal kdo? např. odborář pan Zavadil,  z agrární komory pan Veleba.....a kam s těmito lidmi?-). Nabízí se ČNB?-)

Ústava zaručuje občanům právo

Ústava zaručuje občanům právo na práci a realizaci tohoto práva by měla být plně podřízena i činnost ČNB. Nezávislý odborník neexistuje, protože každý je do určité míry poznamenán prostředím, odkud přišel. Nemyslím si, že odbory jsouj jakkoliv horší nebo lepší než poradenská firma typu KPNG či nějaká banka. Proto se mi zdá návrh pana zvoleného prezidenta jako docela podnětný a neotřelý. 

Je problém pro redakci napsat objektívní článek

asi ano. jinak by nemohla nadepsat svůj výplod tak stupidně, zcela překrucující jak to Zeman myslel a řekl.  Vůbec neměl na mysli, že by měl být v radě  odborář, ale ekonom např z konfederace ....samozřejmě erudovaný, který své schopnosti osvědčil. Což ekonomové konfederace mnohokrát vládě dokázali. Stačí si vzpomenout co říkali o návrhu rozpočtu na r. 2012. neuplynulo ani 1/4 roku a kalousek už musil dělat opravy. A příkladů z minulosti by bylo více. Navíc Zeman, vždy tvrdil, že taková rozhodnutí by dělal po konzultaci s odborníky. Co na závěr, smysl článku je jasný, udělat ze Zemana monstrum, které bude jen škodit. K tomu se postupuje dle žumpovní metody. Chytneme se jedné věty, tu několikrát vyložíme svým způsobem, který popře její smysl a je to.

Pokud je mi známo pánové

Pokud je mi známo pánové Fassmann a Ungerman jsou ekonomové a odbory je také jako ekonomy zaměstnávají.Jejich prognozy jsou daleko přesnější než prognozy ČNB a ministerstva financí.

Zeman se docela snaží

Pokud jsem správně četl, nebyla řeč o zástupcích odborů, ale o skupině odborníků pracujících pro odbory. Současní členové bankovní rady nejspíš také nespadli neposkvrnění z nebe. Není to špatný nápad jak narušit monopol bankéřů. Odborářské prognózy rozvoje ekonomiky jsou přesnější než ministerstva financí.

Zastupci církví v bankovní radě už nejspíš jsou.

Souhlasím. Jenom mám námitku

Souhlasím. Jenom mám námitku k "monopolu bankéřů". Čistě z finančního prostředí (banky, pojišťovny, finanční trh) není v současné bankovní radě nikdo. Kromě dvou jakžtakž schopných akademiků (Lízal, Tomšík) jsou v bankovní radě spíše zástupci z řad účastníků Klausova CEPu, jakjiž  jeden z dotazovaných vtipně naznačil. 

Redakce ČP by se měla stydět.

Souhlasím s Vámi do puntíku. Článek je manipulativní a evidentně není zamýšlen jako "informace pro svobodné lidi" (značně přehnaný podtitul České pozice), ale jako "poštvání zpitomělého stáda".  

jj poštvání stáda - to na Miloše sedne :)

proč jinak asi prohlašuje nesmysly jako odbory + ČNB..

Já bych zase byl pro, aby tam byli zástupci nezaměstnaných (či třeba důchodci z Vysočiny? - jeden nám prý nestačí..)  jistě se mezi nimi najde mnoho odborníků, kteří kdyby měli teplé Klausovo místečko v CEPu, tak by nezaměstnanými nebyli - a narozdíl od Klause či odborářů (maskovaných politiků) by alespoň něco věděli o životě :)

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah