A co to zkusit naopak: Snížit zdanění zaměstnanců na úroveň živnostníků!

Pokud budeme chtít vše organizovat přes stát jako ČSSD i současná vláda, budeme mít vždy pocit, že někdo na státním systému parazituje.

Ekonomika
Petr Mach | 26.03.2013

O názor na nedávný projev stínového ministra financí ČSSD Jana Mládka jsme požádali dva ekonomické odborníky z protilehlých pólů politického spektra. Kromě následujícího textu předsedy Strany svobodných občanů Petra Macha přinášíme na jiném místě i článek makroekonoma Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Ungermana.

Jan Mládek, pravděpodobný budoucí ministr financí ve vládě ČSSD, označil živnostníky za parazity. Mnozí komentátoři na oplátku titulovali parazitem pana Mládka, který žije celý život prakticky jen z veřejných peněz. Po vlně nevole se Mládek sice omluvil za použitý výraz, ale zdůraznil, že trvá na podstatě svého hodnocení – živnostníci prý platí na dani z příjmu a pojistném méně než zaměstnanci.

Nemá cenu vést webové třídní války, jestli jsou lepší zaměstnanci, nebo živnostníci. Obě právní formy práce mají své výhody i nevýhody a většina zaměstnanců i živnostníků se věnuje počestnému povolání. Podívejme se, jak to skutečně je s odvody zaměstnanců a živnostníků a navrhněme řešení případné nespravedlnosti.

Výroky Jana Mládka na adresu OSVČ a reakcemi na ně se ČESKÁ POZICE zabývala také v těchto článcích:

Když ve Spojených státech amerických chtěli po občanské válce nastolit spravedlnost mezi bělochy a černochy, neuvrhla vláda bělochy do otroctví, ale osvobodila černochy. Jestli je pravda, že u nás živnostníci platí menší daně než zaměstnanci, pak navrhuji opačný postup než Jan Mládek: žádné zvyšování daní živnostníkům, místo toho snižme daně zaměstnancům!

  • Nemocenské pojištění

Živnostník nemusí na rozdíl od zaměstnance platit nemocenské pojištění, a také ho v drtivé většině neplatí. Pak ovšem nedostává ani dávky v nemoci. A netýká se to jen nemocenských dávek, ale i takzvané „mateřské“.

Chceme rovnoprávnost? Tak dovolme i zaměstnancům neplatit nemocenské a jejich čistá mzda může být o to vyšší. Je nesmyslné kritizovat živnostníky za to, že neplatí nemocenskou, když ani nečerpají příslušné dávky.

  • Důchodové pojištění

Živnostníci platí pojistné na státní důchodové zabezpečení jen z poloviny zisku, minimálně ve výši 1836 korun. Dobrovolně mohou platit pojistné vyšší – kdyby chtěli od státu vyšší než minimální důchod, mohou dobrovolně svůj vyměřovací základ zvýšit. Většina z nich to ale nedělá a platí pojistné v minimální výši.

Většina živnostníků, jimž Jan Mládek adresoval slova o parazitech, bude mít za své nižší pojistné jen nízký důchodZa to ale mohou živnostníci očekávat jen základní nízký důchod, a Jan Mládek jim tedy nemusí závidět. Platí-li živnostník pojistné z minimálního vyměřovacího základu na úrovni poloviny průměrné mzdy v ekonomice, pak jeho důchod bude základní výměra 2270 korun plus – pokud se jim započte 40 let práce – procentní výměra 3600 korun, takže jejich důchod bude činit asi jen 5800 korun. Většina živnostníků, jimž pan Mládek adresoval slova o parazitech, bude mít za své nižší pojistné jen nízký důchod na úrovni poloviny průměrného důchodu v ekonomice.

Pokud Jan Mládek živnostníkům závidí jejich nízké platby důchodového pojištění, ať prosazuje spolu se mnou, aby i zaměstnanci měli možnost platit pojistné z nižších částek výměnou za nižší důchod. Státu klesnou příjmy, ale v dlouhodobém horizontu se mu sníží i výdaje a lidé budou více zodpovědní za vlastní osud. Peníze, které neodvedou státu do státního rozpočtu, budou moci investovat třeba do vlastního bydlení, což se jim ve stáří bude hodit.

  • Zdravotní pojištění

Živnostníci musejí platit na zdravotní pojištění 13,5 procenta z poloviny zisku, minimálně 1748 korun měsíčně. Za to mají nárok na stejnou zdravotní péči jako zaměstnanci, kteří platí 13,5 procenta z hrubé mzdy, neboli deset procent ze superhrubé mzdy při jakékoliv její výši.

Živnostníci tak nejsou automaticky ve výhodě. Vezměte si příklad drobného živnostníka, který vede obchůdek se ziskem 9000 korun měsíčně, a srovnejme ho s člověkem, který se nechá zaměstnat v supermarketu za 9000 korun. Zaměstnanec odvede 13,5 procenta ze mzdy, tedy 1215 korun, zatímco živnostník musí platit minimum ve výši 1748 korun, tedy 19,5 procenta zisku.

Jestli chceme v platbách zdravotního pojištění spravedlnost, pak navrhuji, ať všichni (živnostníci i zaměstnanci) platí stejně, když z vyššího pojistného beztak neplyne vyšší plnění. A snažme se mít takový systém zdravotnictví, aby všichni mohli pokud možno platit stejně „málo“ jako živnostníci – 1748 korun měsíčně, a nikoliv dvojnásobek – jako zaměstnanci s průměrnou mzdou.

Zobrazit diskusi
Reakcí:33

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

Autor článku se zodpovědně zamýšlel nad blbostí pana Mládka

Co k nadpisu dodat? NIC!

Snížit jakokoliv formou odvody do státní kasy je problém

Stát nám neuvěřitelně zbytněl - jen pro srovnní - před II. sv. válkou byl rozpočet ČSR necelých 20 HDP, stát hospodařil přebytkově a to i přes masivní výdaje do zbrojení (hraniční pevnosti např.). Dnes státní rozpočet pohltí přes 40% HDP a to jsme ještě pořád pod Evropským průměrem - u fyzických osob ovšem nejsou odvody do státní kasy 40% (kéž by) ale podstatně vyšší - jako OSVČ odvedu do státní kasy přímé daně (daň z příjmu, sociální a zdravotní daň) cca 36,5%, zaměstnanec se stejnou superhrubou mzdou jako je můj hrubý zisk odvede cca 40,9% (ovšem z toho jsou 25,4% odvody zaměstnavatele). Tím to ovšem nekončí - další daně následují - 21/15% DPH, spotřební daně, daň z nemovitosti atd. Spočítal jsem si to nedávno na 1 l Natural 95 - z koruny, kterou vydělám hrubého odvedu při nákupu benzínu státu 78%!

Je ovšem otázkou, kde by stát bral peníze na uspokojování svých potřeb, když by dramaticky snížil daně. Ziskovost v průmyslové výrobě je dnes velmi nízká (v těžkém strojírenství - odkud mám část svých zákazníků a kde vidím čísla - někde kolem 7% z obratu) - zvýšíme-li daně firmám místo fyzickým osobám  jejich logická reakce bude, že odejdou jinam nebo skončí, protože podnikat lze pouze pokud tvoříme zisk (který z větší části podniky stejně reinvestují aby si udržely konkurence schopnost).

Podle zveřejňovaných čísel je více než 40% státního rozpočet MPSV (z toho značná část jde na důchody) - dále pak ministerstvo školství - 12% další rozpočtové kapitoly jsou výrazně nižší (pod 10%) takže i úspory v nich by byly z hlediska požadavků na snížení daní nižší...

Z rozpočtu MPSV je 82% státní správa sociálního zabezpečení a z této částky jsou 72% starobní důchody. Na druhou stranu starobní důchody tvoří "pouze" 23,8% státního rozpočtu, přidáme-li 12% školství, věda a kultura - máme zde 46% státního ropočtu kam by bylo dobře nesahat a 54% rozpočtu kde lze hledat úspory nejdříve pro vyrovnaný rozpočet a pak pro přebytkový = snížení daní.

Např. neuvěřitelných 112 miliard u nás pohltí sociální dávky (bez starobních důchodů) - věřím že to, s čím tak hloupě začal Drábek - tedy přísnou kontrolou výplaty sociálních dávek - by dokázalo ušetřit státu na výdajích (sám vím o konkrétních oblastech, kde stát přichází ročně o miliardy a zcela zbytečně).

Každopádně jsem pevně přesvědčen, že lze ve státním rozpočtu najít ona 3-5% abychom se dostali do yvrovnaných čísel.

V rozpočtu je minimálně 70% peněz

které rozpočtem nemají téct. Takže Vaše ideje, že se na nic nemusí sahat, jsou úplně nesprávné. Je to principiální a vlastně logisitická záležitost. Musí se sáhnout na vše. Proč? Jelikož to NEFUNGUJE. A když něco nefunguje, musí se to uvést do funkčního stavu. Napíšu Vám tady dve základní podmínky, proč je "nesystém" nastaven tak, aby nefungoval. Ve společnosti jsou dvě složky, které okrádají obyvatelstvo: 1. banky, pojišťovny, finanční služby a 2. socialisté. Je lhostejno, jak se jmenují a za koho naoko kopou. Obě tyto složky nepřinášejí společnosti přidanou hodnotu a vycucávají vše, co nějakou hodnotu přináší. Banky a socialisté žijí ve zlodějském souladu. Banky potřebují udělat z prdu kuličku bez práce a socani potřebují přerozdělovat finance také bez práce. Socialisté mají peníze,které ukradou občanům. Banky mají peníze, které ukradou občanům. Viděl jste už někdy socana vytvořit reálnou hodnotu? Nebo jste viděl banku vytvořit reálnou hodnotu? Jestli to dokážete dopočítat, napište to sem. Podle mne je to nemožné, ale dokážete-li to, přijmu to.

Svobodný trh vytváří podmínky pro rovnováhu vytvořené přidané hodnoty a její uplatnění. To je prostě základ. Přidaná hodnota ve svobodném tržním světě je vždy vyšší než poptávka. Přidaná hodnota nepotřebuje půjčky, jelikož vytváří přebytek. Jeho část se neuplatní. Aby se uplatnil přebytek, v konkurenčním prostředí musí snížit cenu. Znalostí trojčlenky se dopracujete k tomu, že přebytek generuje nižší ceny, vyšší výkon a vyšší společenský prospěch. To nevyhovuje bankám a socanům. Tato parazit-unit potřebuje opačný jev: nedostatek. Ale nedostatek způsobuje další nedostatek. Je to vidět na vývoji EU.

Každý člověk ve svobodném světě je schopen hospodařit s přebytkem. Svobodný člověk je základem spokojené společnosti.

Potřebujeme změnit vše. Vyházet socany a banky a vrátit se ke svobodné směně výsledků práce, jejiž užtečnost je pokryta vztahem nabídka-poptávka.

Daně a důvěryhodnost Klausových pohunků Svobodných

Musím uznat,že tentokrát má pan Mach pravdu,nicméně tato strana je pro mě díky své bezmezné podpoře toho Klausovského tuneláře nevolitelné...Bohužel ať již pan Mach napíše cokoliv,vždy to pro mě bude jen jen fanklub B Václava Klause.(pozn. fanklub A je uvnitř ODS,Štastný,Zahradil atd. pod heslem "návrat ke kořenům").S daněmi má pravdu a kdo to neskusil jako OSVČ,pravděpodobně neuvěří,že být poctivý se v tomto zlodějském státě sakramentsky nevyplácí.Poznal jsem to nyní sám na sobě a musím říci,zlatý desátek.Platit z předpokládaného přijmu 190 tis měs zálohu na sociální poj. 30500, na zdrav. poj. 17500 a na daň z přijmů 128tis na kvartál,tedy 42 tis na měsíc,to vyžaduje velkou dávku sebezapření a masochismu a když jste poctiví,tak vám to stát z roku na rok ještě zvedne....Zaplatit skoro 90 tis měsíčně na daních ze 180 tis,tedy 45% daně a poslouchat,že jste parazit,to musí být člověk opravdový v..l,optimalizovat a optimalizovat,to je jediná cesta a nenechat se vydírat.Rittigové si beztrestně kradou,Bém si leze po horách,Key Investment dále tuneluje městské rozpočty a my budeme poslouchat rady,jak jsou na tom živnostníci dobře a že je potřeba zvýšit platby.Nejvíce asociální na tom všem není ani tak daň z přijmu,jako neustále se zvyšující skryté daně soc. a zdrav. pojištění,které ta banda ODS vyňala z odečitatelných položek,takže tyto statisícové náklady nemůžete uplatnit oproti základu ke zdanění.A další zlodějina na kterou slyší nekteří asociálové a socani je  neustálé zvedání či úplné rušení stropů na sociálním a zdrav. pojištění.Je asociální vydírání živnostníka nechat ho platit na zdravotní poj. 19 tis měsíčně,tedy 10x více než základní pojištění a nic mu za to nenabídnout,s tím že on musí dotovat ty sociálně slabé.Toto byla rétorika komunistických a socanských zlodějů v r. 1948.Platit 30 tis na sociální pojištění a neříkat tomu daň,to je další eufemismus,od strany kt. má podporu podnikání ve svém programu.Nejsmutnější na to zase je,že v rámci tzv. sociálních transferů a ve jménu tzv. sociální spravedlnosti je stejně tato částka přerozdělena a odejmuta z vašeho důchodového účtu,takže nějaká spravedlnost a motivace při platbách na soc.a důchod.pojištění v tomto státě vůbec neexistuje.Proto se daňe platit opravdu nevyplácí a dá se očekávat,že s tím jak bude nenažranost tohoto státu dále stoupat,podíl na vybraných daních bude klesat a optimalizace bujet.Ona ta Laffairova křivka tady také funguje a tak je přímo úměrné,že čím více seberu na předrženém pojištění,tím méně zbyde na daň

Přiznáváte racionální obsah autorovi

Vyzkoušejte ty svoje kydy o bezhlavé Klausově podpoře vynechat (jednak je to stupidita na entou a jednak to není pravda). Každý rozumný člověk vidí, že EU je bplševické svinstvo. Normální sebevědomý pracující člověk nepotřebuje žádné socanské obezličky. V dobrých časech si dokáži peníze odkládat, protože počítám se špatnými časy. Půjčuji si na důležité věci, nenechávám se masírovat reklamou, že musím vše mít hned a tady. Snažím se hospodařit a myslet. V tm případě socana potřebuji jenom pověsit, jelikož mi ničí můž život a já jsem povinen ho před parazitem bránit.

Takže nekydejte zhovadilosti, přestaňte rejpat do Klause. Je Kubera a Klaus. Dva doposud parlamentní politici. Jinak je tam banda hovad a totálních kreténů. A Mach? Mach je akademik. Má pravdu, ale neumí oslovit voliče. Politika je o získání hlasu.

Daňový paradox

zaměstnanec, který zde vytváří hodnoty, musí zde i odvést daň a podnikatel, který zde tvoří zisk si může danit kde se mu zachce!

Paradox odstranění bariér z ostnatého drátu...

Svoboda, která umožňuje zaměstanci najít si práci podle vlastního výběru kdekoli v zahraničí (a za více peněz, než by si vydělal v ČR, ale s vyššími životními náklady), a také svoboda podnikatele registrovat sídlo své firmy ve státě, který jej neokrádá a nebuzeruje tolik, jako Česká republika.

Myslím si, že je to fér. Potíž je v tom, že závistivce s třídním bojem zaháčkovaným v dutině lebeční bychom mohli vyvážet - a nikdo o ně nestojí. ;-)

No, svým způsobem má Mládek v některých případech pravdu

je mnoho podnikatelů, kteří si jezdí pro podporu Mercedesem.

Je mnoho senilních komunistů, kteří neví, že plácají hlouposti..

Pokud mě paměť neklame, tak v minulosti se podobné legendy vykládaly o našich romských spoluobčanech závislých na sociálních dávkách. No vidíte, a stačí menší ztráta paměti a trocha hlouposti k tomu, a legenda je lidovými vypravěči přetransformována ad absurdum.

Mimochodem, už jste někdy nějakého podnikatele viděl přijet k Pracovnímu úřadu, natož Mercedesem? 8-O

Já vím, začíná jaro a zpod zbytků sněhu raší i lidská hloupost...

Kde jsou ty peníze?

všichni se ptají: Kde jsou ty peníze?  Jak jsme se ve škole učili, tak za středověku

vrchnost vybírala nekřesťanský desátek - a stát fungoval, za monarchie byla maximální daň z příjmu cca. 13% a žádné DPH - a stát fungoval! Nyní stát vybírá

70% příjmu a nestačí mu to! Kde se peníze strácí? 7o% úředníků, 90% politiků, 50% vojáků a policistů to jsou Ti příživníci na něž pracující doplácí.

 

Otevřený stát není naše tradice

Vždy byl nějaký pečovatel. Když bylo třeba zúrodnit frýdlantsko, vrchnost tam vozila nevolníky v okovech, neb se do lesa báli. Doma ale neměli co jíst. Když neúroda, vrchnost dovezla alespoň novou setbu z Uher.  Když pražilo slunce, císařovna se neflákala jako dnešní celebrity a politici, ale nechala sázet aleje a aby sedlák nemusel krást, dala i jemu zlatku za každý strom v ! jeho sadu.  Potom se vyplatila sušárna na konci, kde když bezdomovec usnul s cigárem na slamníku, nevzešla škoda, postavila se nová a bez myší....Dokonce vrchnost naháněla i děti do školy, aby nebyly hloupé jako troky.

 

Naším úkolem je spíše ta míra poručnictví, zaměstnanci více platí, ale rádi i čerpají. Pokud jsem své operace i jako zaměstnanec absolvoval jen o dovolených, byl jsem za hlupáka. Mohl jsem ale použít auto, což v nemocenské vyloučeno. Pokračovat ve svých aktivitách. Což osobní volba, ale juesej vznikly docela jinak, než naše vlast. V USA nájemník končí první hodinou, kdy nemá uhrazen nájem, u nás neplatí i tři roky a navíc bere vodu (má děti), soudy sranda až do rána.

Vám asi odoperovali části mozku

Vaše zmínka "...jsem své operace (!) i jako zaměstnanec absolvoval jen o dovolených..." zdá se obsahuje vysvětlení nezměrné blábolivosti vašich příspěvků - tedy že vám asi odoperovali nějaké důležité části mozku.

Tak třeba ty zkazky o císařovně: každý ten strom, ať už v sadu nebo podél silnice, ostatně i ta silnice sama, byly uhrazeny z DANÍ. Císařovna podobně jako dnes moderní stát žádné vlastní peníze nevydělává. Daně, poplatky a podobné povinné platby byly od nepaměti a nebyly to jen ty "mírné desátky", ale i naturální odvody, služebnosti aj. O "dobrovolnosti" některých příspěvků a darů (i církvi) by se dalo s úspěchem pochybovat.

Hlavní je

- aby vybírané daně a povinné platby svou výší nepodvazovaly aktivitu

- aby se z nich pokud možno nic neztrácelo ani rozkrádáním, ani nehospodárným užíváním

- a aby za ně stát poskytoval dobré služby.

Teď jste se neztrefil

Ten závěr je mimo úplně.

Doporučení z mé strany je jiné: netrvat na tradici blbů, kteří životem proplouvají a hodnot nezanechají. Heyrovský, Seifert, Wichterle jsou příjmění jiná než Švejk. I ten Cimrman, ač Čech jako poleno, obešel se bez sociálního státu.

Nejlepším lékem na život je neustálá nejistota, která nás drží při životě. Jedinou naší eu-špidlovskou jistotou je cesta do prdele.

Červený hadr...

Povinné odvody zaměstnance do všech možných systému (daň, zdravotní, sociální) jsou cca. 45%.  Mně to připadá strašně moc, ale když jsem se odvážil jednomu levicově naladěnému člověk navrhnout, že by se to třeba mohlo trochu snížit, dozvěděl jsem se, že prý to nějaké státy zkusily a výsledkem byl rozklad všech systémů, pokles průměrné délky života a podobně... na dotaz které jsem odpověď nedostal....

Za situace, kdy mám právo ponechat si výrazně méně než polovinu toho, co vydělám (po započtení dalších daní) - mi připadá poněkud absurdní, když tady levice cosi tvrdí o zuřivém neoliberalismu...

 

Zdravotní pojištění takhle levné by nepokrylo vůbec nic, pane Machu, buďte trochu realista :) Ale s tím ostatním se dá souhlasit, včetně často opomíjeného faktu, že když si neplatím soc. pojištění (případně je mi zastropováno), tak to taky znamená, že později od toho státu toho dostanu výrazně méně. Bylo by moc pěkné, kdyby se redaktoři v televizi inspirovali

Strop "pojistného" znamená, že plátce je chráněn před neúměrnou

výší odvodů, které výrazně přesahují myslitelnou míru vynucené solidarity a výběru pojistného v jakémkoli jiném oboru. A že odvody a čerpání pro vyšší příjmové skupiny (důchody)  jsou v hrubém nepoměru, už je černé na bílém označeno i Ústavním soudem ČR jako protiústavní.

To pan Higgs trochu popletl

Abychom tu "demagogii" příliš nešířili stojí za to připomenout, že nemocenské (součást sociálního) a zdravotní pojištění jsou dvě zcela různé kapsy.

Na obranu Petra Macha

Názory pana Macha sice obecně nejsou zrovna můj šálek čaje, ale tady provokativně upozorňuje na zásadní problém. Všichni přece víme, že háček zdanění u nás není v tom kolik se vybere nebo nevybere, ale v tom, že co se vybere si rozeberou kamarádi a sponzoři politiků a úředníků, zatímco výkon státní správy se rapidně blíží nefunkčnosti. V tomhle ohledu jsme mnohem blíž Řecku než bychom si rádi mysleli.

V rozkrádání sice teď vede pravice, ale levice není se svými floridskými mašinfíry a kolotočáři o moc pozadu. A přes ČEZ sosají obě strany co hrdlo ráčí.

Ale přesně o tom to je. Kdyby

Ale přesně o tom to je. Kdyby se z veřejných prostředků rozkradlo tak do 10% (nemyslím si, že na západ od našich hranic se nekrade) a zbytek se použil tak jak je potřeba ve prospěch občanů, tak by spousta nepříjemností, které nás léta opravdu už serou, neexistovala. A na vysoké zdanění bychom se dívali zcela jinak. Dokud si ovšem za naše peníze budou vepři Rittigové létat tryskáčem, tak nás zdanění bude nutit k protiakci.

Pane Machu, děláte si

Pane Machu, děláte si legraci, nebo to myslíte vážně? Při vašem návrhu by došlo k naprostému kolapsu zdravotnictví! Vždyt přece dobře víte, že pokud budeme všichni platit za zdravotní pojištění 1742 korun, tak to nemůže pokrýt náklady na léčbu! Ve zdravotnictví by se mělo spíše hovořit o zdravotní dani, která má být solidární dle výše výdělku, takže bohatí platí za péči chudším! to je akceptovatelné, co je ale zarážející, že já jako zaměstanec ve svém sro odvedu ročně do systému zdravotního pojištění cca 180  000  a můj advokát, který vydělává minimálně to co já asi 60 000 ( a to je ještě docela poctivej, mohl by asi míň) , včera jsme to počítali ! Takže nejenom, že dotuji péči méňe vydělávajícím, s čímž jak opakuji nemám žádný problém, protože ty peníze vydělávám v této zemi, ale mám trochu problém platit víc než stejně vydělávjící OSVČ. T Nemám rád levicový populismus a demagogii, ale  vy předvádíte něco velmi podobného z druhé strany!

A byl to P. Mach, kdo udělal

z jednatelů sro zaměstnance, aby je oškubal?

Ježíte se na nesprávném hrobě. Mach správně píše nebo říká: Váš život, Vaše volba, náš respekt k ní je naší politikou.

Nechápu, kde se v lidech v této zemi bere vědomí, že mají právo rozhodovat o životech jiných, okrádat je a dovolovat si říkat tomu demokracie.

Vy, jako majitel nebo podílník sročka máte elementární povinnost: využít jakoukoliv mezeru v jakémkoliv zákoně a nedat státu ani korunu navíc. A měl by to tak dělat každý. Stát je nejhorší hospodář a každý normální člověk to ví. Není ostudou odvádět co nejmenší daně a platby za podmínek, kdy platby vybírá zloděj, podrazák a vrah (což Kalousek je). Je to povinnost nenechat se okrádat.

já jsem mluvil o zdravotním

já jsem mluvil o zdravotním pojištění! né o daních! pokud bychom všichni platili minimální odvodym tak veřejné zdravotnictví zkrachuje v řádu dní!

Platíme socialistickou zdravotní daň, ne zdravotní pojištění!

Pojištění funguje na odlišném principu, jsou porovnávána známá rizika konkrétného klienta s pravděpodobností vzniku pojistné události a podle toho je stanovena výše pojistného. Zdravotní systém, který je zaveden u nás, vybírá ve skutečnosti další daň z příjmu, jenom se jinak jmenuje. U OSVČ je navíc spodní hranice (tedy ta nejnižší, kterou je nutno platit i při nulovém zdanitelném příjmu (zisku) jakousi "daní z hlavy".

Nato Vám mohu odpovědět tímto odkazem

http://www.nechtenasbyt.cz/?page=clanek&id=101

Další věcí na zvážení je: proč má jakýkoliv zaměstnanec platit péči za zdraví jakémukoliv povaleči z horní dolní na základě jakési pofidérní solidarity?

Řeknu Vám to přesně: jelikož systém povinného solidárního zdravotního pojištění je nejziskovějším oborem pro největší technologické firmy a překupníky v oboru zdravotnictví.

Pohybuji se profesionálně obchodně v oboru HT dost dlouho, abych věděl, o čem píši.

Obor zdravotní péče je budován na premise: není možné v civizovaném světě odepřít péči o životy a zdraví kohokoliv ať to stojí co to stojí.

Dorazí-li do motolské nemocnice cikán, který po celý život chlastá, bere dávky, nepečuje o vlastní děti, v životě na ZP neodvedl ani korunu a právě si zlomil ve rvačce v hospodě ruku, dostane přednost před děckem živnostníka jako Vy, i když jste se zrovna srazili ve dveřích. Doktor ho vezme dřív, aby se vyhnul obvinění z rasizmu, šovinismu, potlačování menšin atd. Nikoho nezajímá, že Vy odvedete na ZP půlmiliónu ročně a platíte ošetření hajzla, kterého by před dvěma sty lety s nejlepším svědomím nějaká obec zabila a zakopala bez soudu. Vaše dítě, ač jste společensky zásluhově o cca 100 levelů výše, je druhé v pořadí.

Až se dostanete na řadu a lékař se Vás zeptá, jestli si chcete připlatit za lehčí dlahu, tak zaplatíte. Proč? Milujete své dítě a máte na to. Proč byste nezaplatil. Nebudete se ptát, proč tomu gaunerovi před Vámi dali to samé bez příplatku za barvu pleti a nízké společenské postavení.

Druhý den půjdete do práce a budete makat, hýřit nápady, vydělávat peníze a radovat se ze svých schopností. Nebude Vám stačit nepracoat jako tomu morgošovi z Motolské nemocnice, ani jako běžnému zaměstnanci na 8 hodin úvazku, Vy budete víc: budete makat jako idiot pro radost ...

24 hodin: 8 hodin spánek, x hodin práce, y hodin rodinný život. Jednoduchá parametrická rovnice.

 

Co vám brání přejít do režimu OSVČ a platit "podstatně míň"?

Rizika malého podnikání jsou poměrně značná,  a zatímco zaměstnanec ručí za způsobené škody jen symbolicky, OSVČ ručí celým svým majetkem. A mnozí taky o ten majetek už přišli a zůstali bez prostředků. A buďte si jistý, že úřednictvo České správy sociálního zabezpečení bude první, kdo na OSVČ v potížích pošle exekutora. Znám případy, kdy by se ČSSZ mohla hrdě pojmenovat Českou Správou Sociální Likvidace. Jak je zřejmé, nešlo o zaměstnance, ale o samostatně výdělečně činné osoby s ručením NEOMEZENÝM. A když se přihodí, že se příjmy prudce sníží pod úroveň běžných nákladů, tak takovému člověku pak zbyde akorát vpálit si kulku do hlavy. Jednoho takového jsem znal. Měl pár let před důchodem. ČSSZ si na něm smlsla. A vyplatilo se jí to. O jeden nárok na důchod míň...

 

Kde se s takovými riziky setkávají zaměstnanci?

Ach jo, dalsi sjety demagog..

Opet je videt klasicky pristup autora, ktery vezme par relativne rozumnych veci, a do nich zabali snusku nesmyslu a dokonce i lzi. Navic s evidentni snahou o to, aby se pokud mozno minimalizovala sance, ze si to ctenar uvedomi. Za pomoci kousku pravdy tak zaroven serviruje lzi o kterych presvedcuje, ze jsou taky pravda. Tomu se rika demagogie.

 

Konkretni priklad: Hned prvni vec, tedy navrh umoznit zamestnancum neplatit nemocenske pojisteni s tim, ze taky nebudou v pripade nemoci nic dostavat. Zni to prijatelne, a urcite bych tomu nebranil. Mozna by to vedlo i k vetsi peci o sve zdravi, ale to uz je spekulace. Pan Mach se nam ovsem snazi zaroven tvrdit, ze "stat to na kapse nepozna, bude to vlej vylej". Pane Machu, mate nas za idioty?

Vy by jste provozoval pojistovnu, ktera na nabidce pojistneho nevydela? Ukazte mi jednu takovou, ktera nabizi pojisteni, ze ktereho je bezne v minusu. Jak vidno, i selskym rozumem lze videt demagogickou lez. Ale abychom to meli podporeno i nejakymi cisly, tak napriklad zde: http://www.mpsv.cz/files/clanky/12643/stat_info.pdf je zretelne videt, ze az na vyjimku v roce 2009 stat zcela bezne vybere o nekolik miliard na pojistnem vice, nez vyda.

Zapomněl jste napsat, že do rovnováhy se výběr nemocenského

pojištění dostal s vyplácením nemocenské teprve až po razantním omezení proplácení náhrad za nemoci netrvající déle než 14 dní. To je nejspíš drtivá většina případů.

Tak kdo je tady demagog?

Dobrý den,   články pana

Dobrý den,

 

články pana Macha se čtou fajn, jeho politická strana je mi svými názory blízká, ale pořád nemůžu skousnout, že se nedistancují od "pravicové" hospodářské politiky Václava Klause, spíše naopak. Nevím, jestli je za tím politický kalkul (rádi by přivítali VK ve vlastních řadách) nebo CEPovské dogma. Tím je pro mě SSO nevolitelná. Ale jinak pěkné, logicky vyargumentované články.

Potom už není daleko systém,

Potom už není daleko systém, kdy nebudou žádné daně! Že to není možné? Ale je!

základní princip ekonomiky,je že každý ekonomický

subjekt vždy musí dokázat vygenerovat větší příjmy, než jaké má výdaje. :)) Je

faktem, že ve financím světě existuje mnoho memravneho. Ale představa, jak je

uvedena, je naivní, protože nenabízí žádnou reálnou vizi (natož scénář), jak ji

použít, ani jak by měla fungovat.

 Zadlužení vlád nevzniká vinou "zlých bankéřů" a neschopných ministrů

financí, ale zcela přirozeně vyplývá z ekonomických vztahů daného ekonomického

systému (státu) v komplexním smyslu, t.j. systému ekonomiky včetně příslušné

demografie, legislativy, úrovně technologie, zdravotní péče, životního

prostředí atd.. Změny, k nímž objektivně ve světě došlo během posledního

století, byly tak zásadní, že je existující ekonomické paradigma voň Bismarcka

(v Evropě) a Hamiltona (v USA) již nedokáže absorbovat a vybratelne daně

potřebné náklady nestačí pokrýt. Proto státy upadají do dluhu a nemají naději

se z nich vymanit bez kvalitativní změny. Protože kvalitativní změnu demografie

lze dosáhnout v podstatě jediné válkou /jak jsme v současnosti svědky!/, kvalitativní změnu vývoje (technologie,

vědy, délky života atd.) řízením záměrně dosáhnout nelze, zbývá jediná možnost,

změnit legislativu, t.j. existující ekonomické paradigma.

 

Tento geniální objev,se dá populárně označit jako EKONOMIKA BEZ DANI. Nové

paradigma bylo poprvé oficiálně představeno v Ženevě na zasedání jedné z

Expertních skupin Ekonomické komise OSN pro Evropu a na jiných fórech včetně

ČR, ale doposud se neprosadilo. Ptáte se jistě, proč. Zde jsou důvody

(zjednodušeně):

A) Je natolik revoluční, že jej  politicko-ekonomičtí experti  nechtějí pochopit (jen

málokterý to ale přizná)

B) Je proti současným zájmům finančních elit

C) Je proti pohodlí politických a odborářských bossů

D) Je proti ekonomickým (kriminálním) zájmům některých politických a

odborářských kruhu

E) Je proti zájmům stabilních mocenských elit, jejichž systém profitu by

změnilo (každá změna je riziko) a některé zisky odstřihlo.

 

Na druhé straně jsou s ním spojeny objektivně existující kvalitativní výhody a

přínosy, které by vytvořilo (zjednodušeně):

a) Jeho správnost je matematicky dokázána

b) Existuje scénář jeho okamžitého zavedení v ČR s dokoncemim během několika let

c) Výrazně by zvýšilo životní úroveň občanů ČR

d) Poskytlo by dostatek financí na celý veřejný sektor (vzdělání,

zdravotnictví, obrana, bezpečnost, komunikace, doprava, důchody,

sociální pomoc...)

e) Podstatně by akcelerovalo rozvoj soukromé výrobní sféry a služeb

f) Odstranilo by většinu nežádoucích ekonomických jevů (ekonomická kriminalita)

g) Zlepšilo by péči o životní prostředí

h) Zlepšilo by sociální oblast (v širších souvislostech, t.j. vc. mezilidských

vztahů)

i) Způsobilo by návrat většiny firem z daňových rájů

j) Oddlužilo by ČR během několika (jednotek) let.

k) atd. atd.

 

Všechny české parlamentní strany a všichni významní politici jsou o P3M

informováni, ale všichni do jednoho zájmy občanů a ČR ignorují, zřejmě z výše

uvedených důvodů. Dokud se kvalitativní transformace a odkriminalizovani státu

neujmou ve svém zájmu sami občané, k žádné změně pravděpodobně nedojde. 

 

Super nápad.  Například

Super nápad. 

Například policie by měla polepená auta reklamami nebo brala výpalné od chycených zlodějů.

Armáda by se mohla živit rabováním, jako za starých časů. 

Soudy by rozusovaly spory na principu aukce - kdo dá víc, ten vyhrává.

Místo údržby silnic by se rozšířila nabídka vznášedel a pásových vozidel.

Je tam matematika a logika

To Vy, jako právní expert, rozhodně nemůžete pochopit. Proto budete plkat.

Kdybyste se přesto chtěl nejdříve myslet, než plkat, tady máte zdroj:

http://paradigm3m.com/cz/index.php?stranka=shrnuti

Revoluučních myšlenek na

Revoluučních myšlenek na změnu našeho systému zatíženého určitými problémy bylo, je a bude mnoho a toto je samozřejmě jedna z nich. Nicméně realita spěje spíše k tomu, co jsem napsal výše. A protože lidé, kteří jsou u vesla mají zájem na zachování tohoto systému a nikoliv na jeho změne, nejsou nám podobné myšlenky mnoho platné. Proto Vám přeji, spěte sladce a nechť se Vám něco pěknéhop zdá, například o ekonomice třetí generace.

paradigm3m.com - zajímavý text, kdyby pod ním nebyl Dymáček

podepsán. I s Dymáčkovou... Tento člověk v devadesátých letech proslul coby neodbytný hlasatel a propagátor myšlenky vybudování obřího letiště v Brně (ze státních peněz, samozřejmě, nikdo soudný by do takového projektu své peníze nevložil). Tuto obludnou a na první pohled zcela nesmyslnou ideu se mu naštěstí (pro občany města Brna i daňové poplatníky ČR)  nepodařilo prosadit. Kdyby se tak přece jen stalo, dnes bychom o mnohamiliardové investici zcela určitě mluvili jako o "brněnském tunelu" na státní kasu.

Chvíli mi trvalo, než z Gooogle vypadla snad jeho jediná dostupná fotografie na netu, abych se přesvědčil, zda je to opravdu on... JE!

http://www.wdf.org/gspc/virtual2001/images/speakers/Dymacek2.jpg

Takže pozor! Sebelepší myšlenka, jejímž hlasatelem je člověk, který "proslul" naprostou ekonomickou nesoudností a vírou, že lze v Brně užitečně utopit desítky miliard za něco, co nikdo ve skutečnosti nepotřebuje a nechce, se může stát v jeho ústech naprosto nevěrohodným blábolem.

Brněnské letiště mělo spojit Ameriku s Asií

Zřejmě platí bod A) výše.

Zřejmě platí bod A) výše.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah