Česko-německý tandem evidentně šlape

Prohlášení Angely Merkelové a Petra Nečase o nejlepších vzájemných vztazích obou zemí v historii nejsou jen zdvořilostními frázemi.

Ekonomika
Radomír Šimek | 10.04.2012

Každé setkání nejvyšších představitelů České republiky a Německa provázejí oboustranná prohlášení, že vzájemné vztahy jsou na nejlepší úrovni v celé historii. Nejinak tomu bylo při krátkém setkání kancléřky Angely Merkelové a premiéra Petra Nečase počátkem minulého týdne v Praze. V žádném případě však nešlo o prázdnou frázi pronášenou ze zvyklosti či zdvořilosti.

Naopak, česko-německé vztahy se v posledních desetiletích vyvíjejí pozitivním směrem – v oblasti spolupráce, vzájemné komunikace, podpory a řešení společných témat, výměny zkušeností a názorů až po diskusi při tématech, k nimž obě země zaujímají různý postoj. Můžeme tedy konstatovat, že před dvaceti lety podepsaná „Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci“ mezi oběma zeměmi je naplňována do posledního detailu.

Pro ilustraci uveďme několik konkrétních příkladů:

  • Německo je s odstupem naším největším obchodním partnerem. Více než třetina našich vývozů směřuje do této země; zrovna tak Česká republika je pro Německo jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů.
  • Nejvíce přímých investic do české ekonomiky uskutečnil německý kapitál. Jen v roce 2011 šlo o investice ve výši 1,8 miliardy eur, což představuje rekord za posledních deset let.
  • Nejvíce přímých investic do české ekonomiky uskutečnil německý kapitál, jen loni šlo o 1,8 miliardy eurNěmecko přes naprosto rozdílnou budoucí strategii v energetice plně respektuje rozhodnutí České republiky ohledně energie jaderné a ohledně našeho budoucího energetického mixu.
  • Česká republika respektuje rozhodnutí německé vlády o ukončení výroby energie z jádra a posilováním svých přenosových soustav se snaží pomoci svému sousedovi při přenosu energie ze severu na jih do té doby, než Německo dostaví nové potřebné sítě.
  • Česká vláda aktivně nabídla společnou komunikační platformu odborníků obou zemí při řešení citlivého tématu rozšíření elektrárny v Temelíně.
  • Probíhá, popřípadě v krátké době bude navázána, aktivní komunikace mezi českými a německými institucemi, například mezi správci přenosových soustav, energetickými regulátory obou zemí, ministerstvy životního prostředí (například k tématu odstranění ekologických škod a spolupráce v této oblasti), ministerstvy dopravy (ohledně řešení splavnosti Labe a jiných témat), ministerstvy průmyslu a mezi řadou dalších subjektů s cílem koordinovat postup u stejných nebo podobných aktivit a projektů, popřípadě vyměnit si zkušenosti z různých oblastí.
  • Německé velvyslanectví v Praze nedávno započalo soubor diskusních rozhovorů a přednášek odborníků z obou stran na různá témata, jako je budoucí vývoj energetické strategie v Evropě, možnosti a nástroje zabezpečení konkurenceschopnosti Česka a Německa v nově konstituovaném globalizovaném světě.
  • Česká republika je ze dvou třetin obklopena německy mluvícím prostředím a komunikace v němčině může mnohé usnadnitGoethe-Institut inicioval ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a německým velvyslanectvím projekt „Němčina pro úspěšnou kariéru“, jehož cílem je přiblížit a zatraktivnit výuku němčiny pro české žáky a na základě konkrétních příkladů jim ukázat, jak může být němčina – vedle angličtiny jako hlavního jazyka – prospěšná pro jejich další profesní vývoj.
  • Podobná aktivita pod názvem „šprechtíme“ (www.sprechtime.cz) probíhá v současné době pod patronací německého velvyslance v Praze.

Bylo by možné vyjmenovat mnoho dalších příkladů spolupráce a vzájemné komunikace, a to nejen v oblasti ekonomické, ale i kulturní a v ostatních sférách. Důležitý je fakt, že komunikace probíhá „na úrovni očí“, to znamená skutečně partnerským způsobem při vzájemném respektování se a vzájemné toleranci.

 

Německo, byť největší a nejsilnější ekonomický celek v Evropě, si totiž jasně uvědomuje nezbytnost spolupráce s ostatními státy EU v zájmu prosazení se v konkurenci s ostatními kontinenty, popřípadě s ekonomicky vyspělými zeměmi, jako jsou USA, Čína, Japonsko a podobně. Kancléřka Merkelová ráda používá srovnání jednotlivých celků z pohledu obyvatelstva. Na Evropu připadá necelých osm procent světové populace a v Německu samotném žijí pouze 1,2 procenta obyvatel. Tato čísla dokladují, že bez spolupráce – i s poměrně malými zeměmi, jako je ta naše – to zkrátka nejde.

Němci české ekonomice věří

Pozitivní trend vývoje česko-německých vztahů potvrdila i nedávná, pravidelně každý rok prováděná anketa Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Podle výsledků by 85 procent německých firem opět investovalo v České republice, pouze 15 procent by se rozhodlo pro jinou zemi. Česká republika znovu získala prvenství v atraktivnosti pro investování v zemích střední a východní Evropy, které v uplynulých dvou letech musela přenechat Slovensku.

Zobrazit diskusi
Reakcí:0

Oblíbený obsah